[Den Haag] Onaangemelde 1 Mei Demo / Unannounced Mayday Demo

Nieuws, gepost door: nn op 05/05/2021 05:07:23

Wanneer: 05/05/2021 - 18:29

Op zaterdag 1 mei trok rond 18.30 een kleine maar vastberaden demonstratie door het centrum van Den Haag. Ongeveer 30 mensen participeerden in de onaangemelde anarchistische 1 mei demonstratie onder de leus "wij willen niet door het kapitalisme ten ondergaan, daarom moet het kapitalisme door ons ten ondergaan".

[ENGLISH BELOW]


De demonstratie begon in de volksbuurt Kortenbos in het volle centrum van de stad. Deze wijk met kleine straatjes, parkjes en sociale huurwoningen leende zich als mooi beginpunt voor de demonstratie. Terwijl er leuzen werden geroepen en flyers uitgedeeld aan voorbijgangers of mensen die uit hun huis keken baande de groep anarchisten zich een weg door de straten van de wijk.

Bij het uitkomen op de Torenstraat nam de optocht een militanter karakter aan. Fakkels werden afgestoken, flyers rondgestrooid en de schermen van enkele pinautomaten bleven gebroken achter. De demonstratie trok door richting het politiebureau aan de Jan Hendrikstraat. Het was pas hier dat de eerste politieauto een miserabele poging deed om de demonstratie tegen te houden. Ook een motoragent probeerde met een uitgestrekte hand een stop teken te maken. Deze letterlijke lange arm van de wet werd vanachter het kopspandoek begroet met middelvingers terwijl de demonstratie om het tot stilstand gebrachte verkeer heenvloeide. De verdwaalde politieauto probeerde in z'n achteruit nog voor de demonstranten te rijden, iets wat ook snel ophield door het geblokkeerde verkeer.

De demonstratie kon zich weer verenigen bij het begin van de Boekhorststraat en liep door. Hier probeerde de politie druk uit te oefenen door met auto's van achteren de demonstratie op te jagen door mensen op de hielen te rijden. Ondanks deze poging om mensen aan te rijden bleven velen gewoon op straat lopen, totdat een overambitieuze agent bedacht in haar eentje de demonstratie te proberen tegen te houden. Ze begon in paniek op het kopspandoek in te slaan met een ploertendooier, terwijl meer agenten toesnelden. Hier hielden mensen het voor gezien en verdwenen de deelnemers van deze onverwachte 1 mei stoet in de zijstraten van de Boekhorststraat onder een rookgordijn van roze rookbommen.

Tot de volgende keer!

Van de uitgedeelde flyer:

"Nu de maatschappij zich aan het covid-19 virus aanpast, zien we dat de bazen en de rijken de crisis uit proberen te komen met gevulde zakken: ze weigeren lonen te verhogen, ze snijden in toeslagen en waar ze kunnen ontslaan ze mensen, terwijl ze de miljoenen aan staatssteun voor zichzelf opslurpen. Zoals altijd zullen wij voor de kosten van een crisis moeten opdraaien. Laten we ervoor zorgen dat dit niet gebeurt en de strijd naar de bazen brengen. Laten we het tij keren en onze levens terugnemen van de staat. Als het kapitalisme wankelt, laten we dan zorgen dat het valt! Laten we nu beginnen!

Wij willen niet door het kapitalisme ten ondergaan, daarom moet het kapitalisme door ons ten ondergaan!

Op de werkvloer, op straat, overal

Organiseer jezelf!"

[ENGLISH]

On Saturday the 1st of May, a small but determined demonstration made its way through the centre of The Hague. Around 30 people participated in the unannounced anarchist 1st of May demonstration with the slogan “we don’t want to be destroyed by capitalism, so capitalism will have to be destroyed by us”.

The demonstration started in the popular neighbourhood Kortenbos in the middle of the city. This part of the city, with its small streets, parks and social housing served well as the starting point for the demo. While slogans were being shouted and flyers handed out to people passing by or watching from their houses, the group of anarchists made their way through the streets.

Arriving at the Torenstraat the demo took on a more militant character. Flares were lit, flyers scattered and ATM screens were left shattered. The demonstration continued towards the police station on the Jan Hendrikstraat. It was here that the first cop car made a miserable attempt to stop the demo. A cop on a motorbike also stretched his arm and made a stop sign. This literal long arm of the law was greeted with middle fingers from behind the front banner, while the demo flowed through the blocked traffic like water. The lost police car tried staying infront of the demonstration whilst driving in reverse, something that quickly ended due to the held up cars on the road.

The demo managed to re-gather at the Boekhorststraat and continued. The cops tried to put pressure by pushing into the back of the demo with two police cars. Despite having the police cars trying to drive into the demo, people remained in the street. The demo continued until an over-ambitious cop decided to try and stop the demonstration on her own. Out of nowhere she jumped infront of the banner and, in a panic, started hitting it with her truncheon. At this moment pink smoke bombs were let off and the demonstration dispersed into the side streets of the Boekhorststraat. Leaving the police wondering where this unexpected Mayday demonstration had come from.

Until next time!

From the flyer that was handed out:

“With society now adapting to Covid-19 and its effects, we can see the bosses and the rich are once again trying to exit the crisis with their pockets lined: refusing to raise wages, cutting workers benefits and extra pay, firing people where they can and hogging the state-support for themselves. Once again it will be us who are made to pay for the devastation that capitalism sows. Let's make sure this doesn't happen and bring the fight to the bosses. Let's turn the tide and take back our lives from the state. Let's make capitalism fall when it stumbles, let's start now!

We don't want to be destroyed by capitalism, so capitalism will have to be destroyed by us!

In the workplace, in the streets, everywhere:

Organize yourself!”Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech