Ter Apel - niet nu direct ontruiming ophanden - er wordt nog onderhandeld

Nieuws, gepost door: no borders op 23/05/2012 05:10:35

Wanneer: 23/05/2012 - 09:03

Er is verwarrende berichtgeving over de ophanden zijnde ontruiming. Deze is niet acuut. Er wordt onderhandeld. De situatie is nu, om 10.20, rustig. Blijf wel alert en volg de berichtgeving.

In een kort telefoon gesprek met Jo van M2M vertelde hij het volgende:

Een groep Irakezen gaat alsnog akkoord met het voorstel van Leers, dat is: drie weken opvang tot Leers met zijn ambtsgenoot uit Irak heeft gesproken. Ze staan op het punt bij het centrum in Ter Apel naar binnen te gaan.

Het ziet er nu naar uit dat in onderhandelingen ook Afghanen en Iraniërs drie weken de opvang in gaan.

De Somaliërs blijven kamperen.

De andere groepen vluchtelingen, uit Soedan, Eritrea, Ethiopië, en Azerbedjan overleggen nog.

Er wordt onderhandeld met de burgemeester en de IND.

Hieronder de laatste nieuwsbrieven van STIL en M2M.

Je kunt Jo's zeer actuele berichtgeving volgen op Twitter (m2mjo), die is ter plekke. Verder ook berichtgeving op facebook: http://www.facebook.com/JoM2M

Pers kan er goed bij. Mensen kunnen te voet het kamp in of verlaten, maar niet per auto. Er zijn wel afzettingen maar ME is niet in zicht.

STIL NIEUWSBRIEF VAN VANMORGEN 9.30:

*
Advocaat neemt stappen tegen dreigende ontruiming kamp
"Leers, dit is geen oplossing! Stuur je ons straks weer de straat op?!"
*

*De 133 overgebleven vluchtelingen in het kamp, wachten op ontruiming. Veel
mensen proberen de minister nog op andere gedachten te brengen. "Door ons
op te pakken en op te sluiten, verdwijnen we niet", zegt Ali Mohamed
Abdille, Somalische actievoerder. Verschillende kamerleden wezen daar ook
op in het spoeddebat over het kamp 15 mei. Na enkele uren, dagen of maanden
opsluiting worden ze vrijgelaten en belanden weer op straat. *

Advocaat Marcel Schuckink Kool (070) heeft een kort geding aangespannen en
bezwaar gemaakt tegen ontruiming waartoe de burgemeester opdracht zou
hebben gegeven. Hij heeft een voorlopige voorziening aangevraagd (vovo) om
te zorgen dat in afwachting van dit bezwaar niet tot ontruiming over wordt
gegaan.

*Afghanen gevlucht - rest niet uitzetbaar*

**De Afghanen zijn gevlucht uit angst voor uitzetting. Alle anderen
aanwezigen in het kamp, 133 vluchtelingen en enkele Nederlanders, zijn
onuitzetbaar. De kerkelijke organisaties Kerk in Actie in INLIA wezen de
minister er in een brief op (16 mei) dat dit 'interstatelijk' probleem,
waarbij landen hun onderdanen niet terug nemen, niet afgewenteld kan worden
op 'angstige vluchtelingen en maatschappelijke organisaties'.
*
*
*Onuitzetbaren in Duitsland wel status*

"In Duitsland krijgen mensen die niet uitzetbaar zijn, een gedoogdenstatus,
'Duldung', dus zo gek is het niet dat we hierom vragen", zegt Ali Mohamed
Abdille een van de actievoerders. De actievoerders uit verschillende landen
wijzen er al steeds op dat je Duitsland ook meer kans hebt op asiel maar
toch mogen ze daar niet heen. Als ze daar asiel vragen, worden ze
teruggebracht naar Nederland.

*Leugens over Somalië*

Somaliërs van tentenkamp 1 + 2 en de derde groep in het huidige kamp,
lieten gisterenavond weten dat ze bezig zijn een dossier te vormen met alle
belangrijke stukken om hun zaak te steunen. Volgens hen staan in de brief
van de minister 'leugens'. Zo hebben ze een opname van de BBC waarin de
Somalische 'regering' de TFG zegt dat het niet waar is dat ze een deal
hebben met Nederland over terugname van vluchtelingen. De TFG wil daar naar
eigen zeggen niet aan meewerken. Dit is bevestigd door verschillende
TFG-vertegenwoordigers. Advocate Sinoo uit Utrecht is bezig hiervan een
vertaling te laten maken.

Ook is de informatie in de brief van Leers van gisteren over terugkeer van
Somaliërs en veiligheid in strijd met het eigen ambtsbericht van 29
februari jl.Daarnaast zijn UNHCR en andere mensenrechtenclubs het er niet
mee eens dat sommige vluchtelingen volgens de minister wel terug kunnen
naar Zuid/Centraal Somalië dat volgens de hele internationale gemeenschap
als onveilig wordt beschouwd.
*
*
*Onveilig vliegveld*

Ook is allang juridisch uitgevochten dat het vliegveld van Mogadishu wel
degelijk in onveilig gebied ligt. De minster is al eerder teruggekomen op
zijn bewering dat het 20 km buiten de stad zou liggen, dat bleek niet waar
te zijn. Ook is het totaal niet duidelijk waarom de minister denkt te weten
dat Somaliland zou meewerken aan 'terugname' van mensen die via Mogadishu
reizen, op basis van een deal met de TFG, niet direct vrienden van
Somaliland, terwijl de reis ook nog eens zonder officiële reis-, id- en
nationaliteitsbewijzen gaat.
Eerder is ook de vrijwillige terugkeer mislukt van ondermeer een van de
jongens in het tentenkamp. Hij werd in november jl geweigerd in Mogadishu
en twee weken gevangen gezet in Nairobi en belandde uiteindelijk weer op
straat in Nederland. "Niet sluitend" noemden vele politici het beleid 15
mei in het debat.
*
*
*Bewijzen van vluchtelingen zelf niet erkend*

De Somaliërs hebben ook grote kritiek op de taalanalyses op grond waarvan
hun afkomst bepaald wordt. De helft van de groep van tentenkamp 1+2 heeft
twee tegengestelde rapportages op zak waarmee hun herkomst 'bewezen' wordt,
sommigen beschikken over andere bewijzen dat ze uit onveilig gebied komen
zoals een verklaring van de ambassade, "maar de IND erkent alleen bewijzen
die in hun straatje passen", zeggen ze.
Zowel de Irakezen, Somaliërs en Iraniërs wijzen erop dat bewijzen uit
andere bronnen niet serieus worden genomen. Vaak worden die als
'onverifieerbaar' afgedaan, 'te laat ingebracht' of 'niet onafhankelijk'.
Vaak wijkt de IND af van de mening internationale onafhankelijke
deskundigen.

----

vorige berichten:
https://www.indymedia.nl/node/4943Wie: 
No Border Netwerk

Volg updates over de situatie vanuit het kamp:

Twitter:
Vluchtelingen op Straat: https://twitter.com/#!/vluchtelingenop
M2M Radio: https://twitter.com/#!/M2Mrapel

Blogs:
Vluchtelingen op Straat: http://vluchtelingenopstraat.blogspot.com
STIL: http://stil2.wordpress.com/

'Reguliere' regionale media:
RTV Noord: http://www.rtvnoord.nl
RTV Drenthe: http://www.rtvdrenthe.nl
Dagblad van het Noorden: http://www.dvhn.nl/Wie: 
No Border Netwerk

Update van STIL:

"Door televisiecamera's durft burgemeester niet te ontruimen" zegt Iraanse
woordvoerder

Update tentenkamp 10.45

*Nog geen ontruiming - Irakezen binnen in de opvang + (correctie aantal:)
167 vluchtelingen in kamp *

Irakezen zijn zojuist naar binnen gegaan en krijgen opvang in het
terugkeercentrum (VBL - vrijheidsbeperkende locatie). De andere 167
vluchtelingen zijn nog in het kamp. Het eerder genoemde getal van 133 was
onjuist, gisteravond zijn er twintig Somaliërs en vier Iraniërs bijgekomen.
Volgens de Iraanse woordvoerder Nazimi durft de burgemeester niet te
ontruimen omdat er 'allemaal camera's op het kamp gericht' zijn.

Nazimi gelooft niet dat de politie het kamp zal ontruimen. Maar Ali Mohamed
Abdille, Somalische woordvoerder, zegt dat de burgemeester gisteravond laat
meldde dat ze dit wil doen.

Volgens Nazimi is een groep Iraniërs nu onderweg is naar het kamp. "We
weten niet of de politie hen zal tegenhouden". De wegen rondom het kamp
zijn afgezet met politie die niemand doorlaat alleen werknemers van de
aanmeld- en terugkeercentra.Wie: 
No Border Netwerk

Update van STIL:

Actievoerders Ter Apel vormen front: "Wij willen ons recht als
vluchtelingen"

*Update (11.40 - 12.20) Nog niet ontruimd - 20 Irakezen wachten op
grasveld binnen het hek van Aanmeldcentrum*

"Wij hebben net samen gebeden met een dominee uit EIndhoven", zegt Nazimi,
een Iraanse christen in het tentenkamp dat nog bedreigd wordt met
ontruiming. Even daarvoor liet hij weten dat de 167 onuitzetbare
vluchtelingen die nog in het kamp zijn, een front vormen vooraan het kamp
en schreeuwen: "Refugees Rights". "We zijn vluchtelingen en willen dat
Nederland ons recht op bescherming en asiel erkent", aldus Nazimi. We
schreeuwen: "Wij zijn mens. Wij zijn geen nummer. Niemand is illegaal".

*Transport hulpgoederen, 200 kilo uien en 100 kilo aardappels, even
uitgesteld*

Een groep studenten van de theaterschool in Amsterdam liet weten dat ze hun
bezoek en vervoer van 200 kilo uien en 100 kilo aardappels, door boeren
gratis ter beschikking gesteld, evenals andere benodigdheden, even
uitstellen.... **

Volgens journalisten heeft de burgemeester gezegd dat ze wil praten met de
mensen uit het kamp. Nazimi: "Wij hebben dit ook van televisiemensen
gehoord, niet van de burgemeester zelf. We zijn altijd bereid te praten om
samen oplossingen te vinden. We hebben geen plek om te wonen. Geen plek om
te slapen. We willen opvang en dat onze rechten als vluchtelingen
gerespecteerd worden".

De Somaliërs zeggen dat het aanbod van de minister alleen voor Irakezen
bedoeld was: "Hij heeft niets gezegd over Somalië", zegt Abdalla. Volgens
advocate mr Sinoo uit Utrecht zal de Somalische zaak (terugkeer mogelijk)
weer door de Raad van State behandeld worden op 1 juni.Wie: 
nn

het lijkt er idd op dat ze rest van het kamp niet ontruimt word,
de irakezen zijn inmiddels op het azc terrein (aanmeldcentrum)
en worden met bussen vervoerd (die staan iig klaar)

de Somaliers zijn inmiddels begonnen met het opruimen van het
terrein zodat het 'gewoon' verder gebruikt kan worden.

dr staat aardig wat pers in iedergeval en dus ontruimen zal hem wel niet worden.

foto van wachtende irakezen voor poort

Foto: 


Wie: 
No Border Netwerk

*Door STIL verzonden namens de Somalische vluchtelingen*

* *

Pressrelease - wednesday may 23, 2012

* *

*What we Somalians want: *

1) We are not ready to accept detention camp or VBL, almost the same as
prison.

2) We are not ready to do an other interview with the IND about our
asylumrequest, because we all did allready more than two interviews, in the
mean time, the IND didn't respect all the evidence that we collected.

3) We are not ready to coöperate with DT&V because the situation in Somalia
is very dangerous, that means to return to Somalia is not possible.

*There are some goals that we are targeting to reach:*

1) We are requesting from the Dutch government to recognize us as refugees.

or

2) They have to delete our fingerprints from the 'Dublin'-system, so we can
be able to go to other countries to ask sylum.

3) If all this suggestions are not accepted, then the Dutch government has
to ask other countries to accept us as refugees such as Germany, France,
United States of America, there are also other EU- countries who give over
refugees to other countries such as Malta.Wie: 
nn

IND: Immigratie en Naturalisatie Dienst. Het overheidsorgaan die over migratie en 'vreemdelingen' gaat. Destijds door Verdonk flink gesaneerd tot een keiharde anti-migratie bedrijfscultuur.
VBL: Vrijheids Beperkende Lokatie (newspeak voor gevangenis, speciaal voor mensen die niet onder het strafrecht vallen, ze hebben immers niets misdaan en zijn ook nergens van verdacht).
DT&V: Dienst Terugkeer en Vertrek. De hekkensluiters van de deportatiemachine. Getraind om mensen maandenlang in mind-fucking gesprekken te treiteren met als doel dat mensen uiteindelijk zelf actief meewerken aan vertrek uit NL.Wie: 
nn

let op wel noodverordening!!

zojuist is via de advo bekend geworden dat de burgemeester een noodverordening heeft aangevraagt, om als nog asap het kamp te ontruimen waarschijnlijk nog voor de avond.

er werd gedacht dat de ontruiming niet zou plaats vinden vanwege een gestarte rechtzaak,
maar in geval van een noodverordening kan dit zonder afwachting van een uitspraak toch ontruimd worden.Wie: 
nn

er staan bussen klaar om de smaliers en anderen af te voeren,
ook zijn er al me'rs

ze hebben officieel tot vanavond m vrijwillig weg te gaan (geen optie)
maar nu is er al een grote politie macht aanwezig,

nog maals komt allen en film het,
moeilijk te berijken maar het is te berijken!!!Wie: 
nn

Ter Apel - Kamp verboden door noodverordening gemeente

https://www.indymedia.nl/node/4963

Nieuws, gepost door: No Border Netwerk op 23/05/2012 05:12:40

Wanneer: 23/05/2012 - 13:32

Om 13.45 uur heeft burgemeester Kompier van de gemeente Vlagtwedde een noodverordening uit doen gaan, met als strekking een verbod op voortzetting van het tentenkamp op grond van een hele rij flauwekulargumenten, waaronder het 'genereuze' aanbod van minister Leers voor tijdelijk onderdak en het feit dat het COA een einde wil aan het kamp.

De tekst van de noodverordening is te vinden via http://www.vlagtwedde.nl/Dossiers/Noodverordening-Tentenkamp.Wie: 
no borders

Iraniers en Somaliers blijven in het kamp. De rest heeft een akkoord gesloten maar bekend is niet precies wat dit inhoudt. Het lijkt erop dat ontruiming vandaag zal volgen, volgens waarnemers en persmensen ter plekke. Ze zien ME'ers en gewone agenten door het kamp lopen om mensen te manen om weg te gaan en helpen tenten inpakken.

Je kunt van buitenaf niet in de buurt komen.

Morgen om half 11 dient het Kort Geding tegen de ontruiming.Wie: 
No Border Netwerk

Volgens een bericht op de website van het Dagblad van het Noorden zijn politie en ME inmiddels met de ontruiming van het tentenkamp begonnen: http://www.dvhn.nl/incoming/article9072011.ece/Ontruiming-tentenkamp-Ter...Wie: 
agMM

door mensen die in de buurt rondhangen (kunnen niet terplaatste komen door de aanwezige smeris) is er hard geschreeuw vernomen uit het kamp. gevreesd word op hardhandige arrestatie van alle mensen. ook is er een grote arrastanten bus aanwezig. meer updates volgen zosnel mogelijk.Wie: 
agMM

De eerste arrestaties zijn zojuist gevallen ook omstanders worden bedreigd met arrestatie.Wie: 
no borders

NIEUWSBRIEF STIL 15.49 U.

*Ontruiming nu of toch niet?*

No evacuation/ eviction yet, possible to start any moment - 10.30 tomorrow this comes to court

De meningen van de actievoerders zijn verdeeld. Sommigen zeggen dat nu elk moment ontruimd wordt, de deadline van 15 uur is echter verstreken.
Sommigen denken mede om die reden dat het niet gaat gebeuren. Er staan allemaal camera's gericht op politie en actievoerders. Volgens Nazimi zijn er 30 of 40 mensen van politie en ME en maar een ME-busje. Volgens Somaliërs gaan ze elk moment echt mensen oppakken. Volgens Nazima 'they are just standing'.

Volgens de actievoerders zou een eventuele ontruiming illegaal zijn want morgen is er om 10.30 een kort geding. Een noodverordening van de burgemeester zou ontruiming mogelijk maken, aldus nu.nl en indymedia.nl.

Bericht in Dagblad van het Noorden
Somaliërs: Liever in de gevangenis dan op straat
http://www.dvhn.nl/incoming/article9072011.ece/Ontruiming-tentenkamp-Ter...Wie: 
agMM

http://nos.nl/artikel/375954-tentenkamp-ter-apel-moet-weg.html

op de fotos is goed te zien dat er in elk geval wel geld genoeg is voor smeris inzet.Wie: 
no borders

nieuwe berichten over ontruiming hier:

https://www.indymedia.nl/node/4963


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech