The Dutch immigration system murdered her. (in solidarity with transgender queer immigrant "Xingshun Zhou")

Nieuws, gepost door: nn op 26/02/2021 02:10:13

Wanneer: 26/02/2021 - 21:58

The Dutch immigration system murdered her. (in solidarity with transgender queer immigrant "Xingshun Zhou")


Today, February 26, 2021, my queer immigrant friend (Xingshun Zhou, born in 10/2/1997, in the city of Guandong, China) ended her life by throwing herself in front of a train in the village of echt( This is the information that I have until now, so such a information might change) . It is my duty to say that she was forced to move from China to the Netherlands, because of the systematic homophobic and sexist repression against LGBTQIA+ Community, to at least experience a life without such a systematic oppression. It should also be clarified that she was a girl (although she was born in the body of a so-called boy), so anyone who will write something about her must respect the identity of her as an queer transgender immigrant. She is not the only victim of the Dutch immigration system, but I as an non-binary and a member of the LGBTQIA + community, understand that in addition from the oppression of Dutch immigration system against immigrants, the sexism in the society was part of the hardship that she experienced in the life.

The very bad condition of the refugee camps in the Netherlands, which are practically modern prisons, along with the very long process of asylum for asylum seekers in the Netherlands, has left most immigrants with severe mental illness. This is the second suicide attempt in Camp Echt in the last few weeks. Of course, the number of suicides in the Netherlands is much higher, but the regime is preventing the spreading news about them.

In the case of Xingshun Zhou, I have two responsibilities, one of which is related to my personal relationship with her as a friend, and my second task, which I consider it more important and as a priority, is the fact that we are both part of the LGBTQIA + community:
I call to the LGBTQ + community and the resistance movement in the Netherlands to do solidarity actions against the Dutch immigration system.
2- All immigrants must receive legal documents.
3- All refugee camps must close, immigrants must be given the houses.

Tomorrow 26 February 2021, at 2pm, demonstration in front of the AZC(refugees camp) of echt, against the asylum system of Dutch regime. Address: Pepinusbrug 2, Echt.

Solidarity is our weapon.
The only terrorist are the state and capitalism.
Dutch immigration system murdered her.
Bring your anger for tomorrow.

Abtin Parsa
26 February 2021, in AZC echt.Wie: 
Abtin Parsa

Demonstration is tomorrow 27 February 2021.
(as a mistake was written 26 February)Wie: 
nn

polski- polish

STOP faszystom - Anti Fascist Network
https://www.facebook.com/stopfaszystomogrodzieniec/photos/a.114943875179...

SOLIDARNOŚĆ Z OSOBAMI W SYTUACJI UCHODŹCZEJ!
NIE ŻYJE 24 LETNIA LGBTQIA+
queer-imigrantka Xingshun Zhou Chin.

Położenie osób w sytuacji uchodźczej w europie jest złe, niezależnie od kraju. Jest źle a gdzieniegdzie jest tylko gorzej. Osoby nie chcą przebywać latami w zamkniętych ośrodkach / więzieniach, chcą azylu i możliwości normalnego życia w nowym miejscu. Poniżej opisujemy przypadek kolejnej próby samobójczej osoby przetrzymywanej w obozie Echt. Próba zakończyła się śmiercią 24letniej Xingshun Zhou.

„26 lutego 2021 r. moja przyjaciółka queer-imigrantka Xingshun Zhou, urodzona 2 października 1997 r. w Guandong w Chinach, zakończyła swoje życie, rzucając się pod pociąg w wiosce Echt. Taka jest informacja, którą otrzymałem do teraz.

Moim obowiązkiem jest powiedzieć, że została zmuszona do przeniesienia się z Chin do Holandii, by móc doświadczać życia bez systematycznych homofobicznych i seksistowskich represji, wobec społeczności LGBTQIA +. Xingshun była dziewczyną, choć urodziła się w ciele tzw. chłopca), więc ktokolwiek o niej napisze, musi uszanować jej tożsamość jako queerowej imigrantki transpłciowej.

Nie jest ona jedyną ofiarą holenderskiego systemu imigracyjnego, ale jako osoba niebinarna i członek społeczności LGBTQIA + rozumiem, że oprócz ucisku holenderskiego systemu imigracyjnego wobec imigrantów, to przejawy seksizmu w społeczeństwie były częścią trudności, z jakimi zmagała się w życiu.

Bardzo zły stan obozów dla uchodźców w Holandii, które są praktycznie nowoczesnymi więzieniami, wraz z bardzo długim procesem azylowym dla osób ubiegających się o azyl w Holandii sprawił, że większość imigrantów cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. To już druga próba samobójcza w Camp Echt w ciągu ostatnich 2 tygodni. Oczywiście liczba samobójstw w holenderskich ośrodkach jest znacznie wyższa, ale reżim uniemożliwia rozpowszechniania o nich informacji.

Zamordował ją holenderski system imigracyjny.

W przypadku Xingshun Zhou mam dwa obowiązki, z których jeden jest związany z moimi osobistymi relacjami z nią, jako przyjaciółką. Moim drugim zadaniem, które uważam za ważniejsze i priorytetowe, jest fakt, że oboje jesteśmy częścią społeczności LGBTQIA +

Wzywam społeczność LGBTQ + i społeczny ruch oporu do podjęcia akcji solidarnościowych przeciwko holenderskiemu systemowi imigracyjnemu.
Wszyscy imigranci muszą otrzymać dokumenty prawne.
Wszystkie obozy dla uchodźców muszą zostać zamknięte, imigranci muszą otrzymać domy.

Solidarność naszą bronią.
Jedynymi terrorystami są państwo i kapitalizm.

Abtin Parsa
26 lutego 2021 r. W AZC Echt.”


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech