Democracy as Totalitarianism

Aankondiging, gepost door: Anarchistische Bibliotheek Nijmegen - De Zwarte Uil op 19/05/2012 05:05:59

Wanneer: 30/05/2012 - 20:00

Anarchistische Bibliotheek Nijmegen - De Zwarte Uil - organiseert een lezing van Peter Gelderloos.
Gelderloos komt spreken over democratie als totalitair systeem en over de problemen die ontstaan als sociale bewegingen streven naar 'echte' of directe democratie als oplossing van het probleem.

Woensdag - 30 mei
20:00
De Klinker
van Broekhuysenstraat 46
Nijmegen

De lezing is in het Engels.


(English below)
Wat betekent het als de meest vrije en progressieve regeringen steeds meer gaan lijken op de totalitaire staten uit dystopische science­fictionboeken, als politiek activisten, die niet binnen het mainstream politieke kader passen, vervolgd worden als terrorist?

Demo­cratie functioneert niet als een egalitair systeem dat vrijheid voor al haar onderdanen garandeert, maar als een effectievere vorm voor het beheren van een sociale orde dat, middels de symbolische deelname van de meerderheid, hiërarchie en autoriteit instandhoudt.

De basiswaarden van Westerse democratieën – gelijkheid, rechten, pluraliteit, het individu – lijken bevrijdend, maar zijn in feite verpakt in de basale vervreemding van de staat en het kapitaal. Evenmin is het een vraag van ‘echte’ democratie versus corrupte democratie, directe democratie versus representatieve democratie. Sociale ‘grassroots’ bewegingen die democratie als een ideaal­ hebben en proberen om meer participerende vormen van democratie in praktijk te brengen, delen nog steeds een filosofische basis met de staat, vaak zonder het door te hebben, en zijn als zodanig geneigd om de autoritaire dynamiek van de demo­cratische regering te reproduceren, terwijl ze tegelijkertijd de weg vrij maken voor het herwinnen van de sociale bewegingen door de staat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reading will be in English.

Anarchistische Bibliotheek Nijmegen - De Zwarte Uil - organizes a reading by Peter Gelderloos.
Gederloos will be speaking about democracy as totalitarianism and about the problems arising when social movements see 'real' or direct democracy as a solution to the problem.

Wednesday - May 30th
20:00 - 8:00 PM
De Klinker
van Broekhuysenstraat 46
Nijmegen
What does it mean when the most free, progressive forms of government increasingly appear like the totalitarian states of dystopic sience fiction novels, when political activists who do not fit within mainstream political categories are prosecuted as terrorists? Democracy functions not as en egalitarian system that guarantees freedom for all its members, but as a more effective form of social control that upholds hierarchy an authority by winning the symbolic participation of the majority.

The basic values of Western democracy -equality, rights, plurality, the individual- though they appear liberatory are in fact wrapped up with the basic alienations of State and capital. Nor is it a question of
'real' democracy or corrupt democracy, direct democracy or representative democracy. Grassroots social movements that hold democracy as an ideal and attempt to put more participatory forms of democracy into practice still share a philosophical common ground with the State, often without realizing it, and as such they tend to reproduce all the authoritarian dynamics seen in democratic government, while also opening the way for the recuperation of social movements by the State.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech