story's from ter apel

Nieuws, gepost door: nn op 18/05/2012 05:07:25

Waar: tent camp ter apel, ter apel, Netherlands (GPS lat: 52.877310 lon: 7.060180)
Wanneer: 18/05/2012 - 18:04

when i was there i talked to some of the people there these are some of their storys

My name is Qsay in 2007 i came from Irak (Baghdad) to the Netherlands.
I had to leave Irak because I felt scared for my life after they killed my brother because he was working for the same company as me.
I was working for an American company and received dead treats just like my brother before he was killed .
The killing is on video , I showed this to the dutch state to explain why I cant go back to Irak.
But they told me Irak is safe enough and I didn't got my papers.
I felt that my life was in the hands of the dutch state if I have to return they will kill me .
I have an dutch wife and with her I have two daughters what will they do without their father?
That is why I cant go back my wife and daughters need me here and if I go back I will die,there is no choice for me.
The only thing I want is to see my daughters grow up and work hard to make them happy.
For now im here in terapel in the tent camp right next to the detention center I sleep in an tent together with 270/290 other people from all over the world like Irak or Iran but also from Somalia Africa and lots of other country's .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We are some of the people from Somalia at the tent camp in ter apel .
We are here for many different reasons some of us have bin threatened by dangerous organizations like Al shabab others are here because of religious reasons or political belief.
The members of our Somalian group are here in the for an period between 4 and 7 years , non of our members has an criminal record,
Some of our members have bin sick and in the camp there is also an woman pregnant of an twin.
Until yesterday we couldn’t find an doctor willing to help us but today an retired doctor came to the camp to help the sick
And the pregnant lady is now at the hospital to have an check-up we hope everything will be oke.
We try ed to arrange the papers we need it was an very difficult time we tried to arrange all that they asked but in the end we got refused .
We are just here in hope for an better life ,We don’t want to be sent back to the situation we came from .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--My name is sharoes I’m 25 years old I’m here since 2009 I came here because I believe in god in the christian way because of religious reasons my life wasn’t safe in Iran.
I was already an Christian in Iran but when I came here I got rebabtised and came to live with dutch people also Christians they where very nice to me and helped me out in times of difficulty .
But now that I didn’t received my papers to stay,i don’t know where I can go our can stay ,if I could stay I can see myself work as an driving instructor our as billboard worker but for that to happen I need my permit to stay I also need it to arrange insurance for health .
I stay at the tent camp and try to help out with small job's like setting up tent's.
If I would be send back I would be I great danger and fearing for my life .
I just hope I will get my papers soon so I can start working on an better future here.
Also I have to take care that I don’t get sick in the meanwhile because now I cant ensure myself .
I would like to say to all the people that the papers are very important to prevent evil people from exploiting people in the same situation like me ,sometimes I heard story’s about young females ending up in forced prostitution because otherwise the boss will report them to the police.
Mostly I would like to stay legal with papers and with job and insurance for health or study to get an better job but I'm stuck here in an tent .
What can I do now ? I can't go back that’s impossibleWie: 
nn

Bovenstaande verhalen even vertaald in het Nederlands:

Verhalen uit Ter Apel

Mijn naam is Qsay. Ik kwam in 2007 vanuit Irak (Bagdad) naar Nederland. I moest Irak verlaten want ik vreesde voor mijn leven nadat ze mijn broer hadden vermoord, omdat hij voor het zelfde bedrijf werkte als ik.
Ik werkte voor een Amerikaans bedrijf en kreeg net als mijn broer doodsbedreigingen voordat hij werd vermoord. De moord staat op video. Ik liet deze zien aan de Nederlandse staat om duidelijk te maken waarom ik niet terug kan naar Irak. Maar ze zeiden tegen me dat Irak veiilg genoeg is en ik kreeg geen papieren.
Ik voelde dat mijn leven in de handen van de Nederlandse staat was want als ik terug moet zullen ze me vermoorden.
Ik heb een Nederlandse vrouw en ik heb twee dochters met haar. Wat moeten zij doen zonder hun vader? Dat is waarom ik niet terug kan. Mijn vrouw en dochters hebben me hier nodig. Als ik terug ga, zal ik sterven. Ik heb geen keus.
Het enige dat ik wil is mijn dochters zien opgroeien en er hard voor werken om hen gelukkig te maken. Op dit moment ben ik hier in Ter Apel in het tentenkamp direct naast het detentiecentrum. Ik slaap in een tent samen met 270 tot 290 mensen van over de hele wereld, zoals Irak of Iran maar ook uit Somalie Afrika en veel andere landen.

*
Er zijn wat mensen uit Somalier in het tentenkamp in Ter Apel.

We zijn hier om veel verschillende redenen. Sommigen van ons zijn bedreigd door gevaarlijke organisaties zoals Al Shabab. Anderen zijn hier vanwege religieuze redenen of politieke overtuiging. De mensen van de Somalische groep zijn hier al sinds 4 tot 7 jaar, niemand heeft een strafblad.
Sommige mensen zijn ziek geweest en er is hier in het kamp ook een vrouw zwanger van een tweeling. Tot gisteren konden we geen dokter vinden die bereid was om ons te helpen maar vandaag kwam een gepensioneerde dokter naar het kamp om de zieken te helpen. De zwangere vrouw is nu in het ziekenhuis voor controle. We hopen dat het allemaal goed is.
We hebben geprobeerd op de papieren die we nodig hebben te regelen. Het was een erg moeilijke tijd. We hebben alles geprobeerd te regelen wat ze ons vroegen maar uiteindelijk werden we geweigerd.
We zijn hier alleen maar in de hoop op een beter leven. We willen niet teruggestuurd worden naar de situatie waaruit we vandaag zijn gekomen.

*

Mijn naam is Sharoes en ik ben 25 jaar oud. Ik ben hier sinds 2009 omdat ik in God geloof op de Christelijke manier. Vanwege religieuze redenen was ik mijn leven niet zeker in Iran.
Ik was al Christen in Iran maar toen ik hier kwam ben ik opnieuw gedoopt en kwam te wonen bij Nederlandse mensen die ook Christen waren. Ze waren erg aardig en hielpen me in tijden van moeilijkheden.
Maar nu ik mijn verblijfspapieren niet heb gekregen, weet ik niet meer waar ik heen kan of kan blijven. Als ik zou kunnen blijven zou ik gaan werken als rij instructeur of met reclameborden maar voordat dit kan moet ik eerst een verblijfsvergunning hebben en moet ik zorgen dat ik voor ziektekosten verzekerd ben.
Ik verblijf in het tentenkamp en probeer met kleine klusje te helpen zoals tenten opzetten.
Als ik terug gestuurd zou worden, zou ik in groot gevaar zijn en moeten vrezen voor mijn leven. Ik hoop gewoon dat ik snel mijn papieren zal krijgen zodat ik kan beginnen te werken aan een betere toekomst hier. Ook moet ik zorgen dat ik in de tussentijd niet ziek word want ik kan mezelf niet verzekeren. Ik zou tegen iedereen willen zeggen dat de papieren erg belangrijk zijn om te voorkomen dat slechte mensen anderen in dezelfde situatie als ik kunnen uitbuiten. Soms hoor ik verhalen over jonge vrouwen die in de gedwongen prostitutie belanden omdat anders hun baas hen aangeeft bij de politie.
Het meest van alles wil ik hier legaal met papieren verblijven met een baan en ziekteverzekering of studeren om een betere baan te kunnen krijgen maar ik zit hier vast in een tent.
Wat kan ik nu doen? Ik kan niet terug. Dat is onmogelijk.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech