anarchistische gevangenen Kopenhagen / anarchist prisoners Copenhagen

Nieuws, gepost door: nn op 17/05/2012 05:02:18

Wanneer: 17/05/2012 - 13:03

Rechtszaak tegen gevangen anarchisten Kopenhagen

9 mei is in Kopenhagen een rechtszaak begonnen tegen vijf anarchisten wegens een veelvoud aan aanvallen tegen staat en kapitaal. Ze worden aangeklaagd onder de terrorisme wet die in 2002 in Denemarken werd aangenomen. De beklaagden staan lange gevangenisstraffen te wachten, mede wegens een brandaanslag op een politieacademie. Hier een korte tekst en een chronologie van de aanvallen waar ze voor aangeklaagd zijn.

Op 20 april 2012 liet de Deense minister van justitie M. Boedskov (een sociaal-democraat) de terrorisme aanklacht tegen de vijf jonge mannen toe. Vier van hen werden op 20 april 2011 met 30 liter benzine en een fakkel in de omgeving van de politieacademie in Bronby, een buitenwijk van Kopenhagen, gearresteerd. De vijfde werd in mei 2011 opgepakt.
De vijf hebben toegegeven dat ze van plan waren om de politieacademie af te branden maar verwerpen dat het een daad van terrorisme zou zijn.

De staat en het OM argumenteren dat zij door de brandaanslagen op de bont bedrijven, ambassades enzovoort, probeerden de politieke, sociale en financiële funderingen van Denemarken te
destabiliseren en daarom zouden ze wegens terrorisme moeten worden aangeklaagd. Ondanks het feit dat er voor brandaanslagen levenslang geëist kan worden, wordt de terrorismewet toegepast, zo wordt het de aangeklaagden moeilijker gemaakt om hun verdediging voor te bereiden, omdat ze onder post en bezoek controle staan. Eveneens betekent dit dat de staat ze voor een jaar in voorarrest kan houden zonder ze aan te klagen...

De eerste dag van het proces vond op 9 mei 2012 plaats.

De gevangenen zitten in de bajes Vridsløselille.

De aanvallen waarvoor ze aangeklaagd zijn:

17 april 2010: twee molotov cocktails worden op Kopenhagen Fur gegooid

14 mei 2010: brandbare vloeistof wordt bij een politieacademie aangestoken, een aantal smeris voertuigen gaan in de fik, in Brondoester

20 september 2010: brandbare vloeistof wordt bij het bedrijf Pelsbox (een bont bedrijf) aangestoken

27 oktober 2010: vier met benzine gevulde plastic voorwerpen worden bij Voedingsmiddelenconcern Nestle door de ramen gegooid en aangestoken, in Kopenhagen

10 november 2010: molotovs worden door de ruiten van Saga Furs in Vedbaek gegooid

8 december 2010 met benzine gevulde plastic voorwerpen worden op het centrum van de geheime dienst van de smeris in Søborg, Kopenhagen gegooid

15 december 2010: ramen worden ingegooid bij een bank in Odense, de politie zegt dat het het plan was om de bank in brand te steken...

11 januari 2011: meerdere voertuigen staan in de fik bij de datacentrale van de politie in Hvidovre, Kopenhagen

14 januari 2011: de politie zegt dat er het plan was om nog een bank in het centrum van Kopenhagen in brand te zetten, om onbekende redenen mislukt dit!!

6 april 2011: de deur van de Griekse ambassade wordt met brandbare vloeistof in brand gezet

26 april 2011: vier van de vijf worden gearresteerd bij de politieacademie met benzine en fakkels bij zich...

Je kunt ze schrijven via e-mail op solidaritetshilsner [at] gmail [dot] com, dan wordt het uitgeprint en aan hun gegeven. De post wordt gecontroleerd net zoals het bezoek. Dus houd in gedachten dat alles wat je schrijft door de politie gelezen wordt. Alle vijf gevangenen zijn vloeiend in zowel Deens als Engels.

Daarnaast zijn alle uitingen van solidariteit welkom.

English:

Court case against imprisoned anarchists in Copenhagen

On the 9th of may a trial against five anarchists for multiple attacks against state and capital has begun. They are charged under the terrorism law that got passed in 2002 in Denmark. The accused are awaiting long prison sentences, also because of an arson attack on a police academy. Here is a short text and a chronology of the attacks they are accused of.

On the 20th of April 2012 the Danish minister of justice M. Boedskov (a social democrat) allowed the terrorism charge against the five young men. Four of them got arrested in the area of the police academy in Bronby, a suburb of Copenhagen, on the 20th of April 2011 with 30 liters of gasoline and a torch on them. The fifth got arrested in may 2011. The five admitted that they intended to burn down the police academy but renounce that this would be an act of terrorism.

The state and prosecution argue that by arson attacks on fur companies, embassy's etcetera they tried to destabilize the political, social and financial foundation of Denmark and therefore should be charged with terrorism. Notwithstanding the fact that for arson attacks lifelong prison sentences can be demanded, the terrorism law gets implemented, in order to make it more difficult for the accused to prepare their defense because they are under post and visit control. This also means that the state can keep for a year in pre-arrest without charging them...

The first day of the trial took place on the 9th of May 2012.

The prisoners are being held in Vridsløselille prison.

The attacks of which they are accused:

17th of April 2010: two molotov cocktails are being thrown at Copenhagen Fur.

14th of may 2010: flammable liquid gets set alight at a police academy Brondoester, some cop vehicles go up in flames

20th of September: flammable liquid gets set alight at Pelsbox (a fur company)

27th of Oktober 2010: four plastic canisters filled with gasoline are being thrown through the windows of Nestle and set alight, Copenhagen

10th of November 2010: molotovs are being thrown through the windows of Saga Furs in Vedbaek

8th of December 2010: plastic canisters filled with gasoline are being thrown at the secret service center of the cops in Søborg, Copenhagen

15th of December 2010: windows are getting smashed at a bank in Odense, the police says that the plan was to torch it...

11th of January 2011: several vehicles are burning at the datacenter of the police in Hvidovre, Copenhagen

14th of January 2011: the police says that there was the plan to burn down another bank in the center of Copenhagen, for reasons unknown this fails!!

6th of April 2011: the door of the Greek embassy gets set alight with flammable liquid

26th of April 2011: four of the five accused get arrested near the police academy with gasoline and torches on them...

You can write them letters via e-mail to solidaritetshilsner [at] gmail [dot] com, and they will be printed out and passed along to one of the five. Their mail is being controlled along with their visits, so keep in mind that everything you write to them will be read by the police. All five prisoners are fluent in Danish and English.

In addition, all other expressions of solidarity are welcome.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech