[Den Haag] Niks is voorbij, we beginnen net! - Short Stay? No Way!

Nieuws, gepost door: nn op 09/06/2020 06:12:09

Wanneer: 09/06/2020 - 11:33

Vandaag, maandag 8 juni, hebben wij het pand aan de Waldeck Pyrmontkade 872 (WP872) in Den Haag verlaten. Na een maand lang durende bezetting als protest tegen de voorgenomen bouw van luxe short-stay appartementen in het Zeeheldenkwartier heeft de rechtbank Den Haag de toestemming gegeven voor het ontruimen van het pand. Wij hebben dan ook besloten het pand te verlaten in de genoemde termijn van drie dagen, niet uit good-will en evenmin uit begrip, maar met onze ogen gericht op de toekomst.


De kraak van het pand aan de Waldeck Pyrmontkade was een eerste stap in de strijd tegen de te bouwen short-stay appartementen en gentrificatie in Den Haag en in het specifiek het Zeeheldenkwartier. Aan de basis van deze strijd ligt de kwestie van het eigendomsrecht en het woonrecht. Als groep hadden wij besloten om het eigendomsrecht te breken en ons recht op wonen op te eisen. Dit is een noodzakelijke stap aangezien vastgoedbedrijven doen en laten wat ze willen met (mogelijke) woningen onder het mom dat “die van hun zijn”. We hebben het hier niet over privébezit maar over bezit, het eigendomsrecht dat op hol slaat en een dictatoriale dynamiek loslaat in veel wijken van onze stad. Er wordt gebouwd voor winst en niet voor behoeftes, vastgoed is een winstgevend iets. Zo worden wijken uitverkocht en de huizen die er komen worden voor de maximale prijs verkocht en verhuurd. De mogelijkheden om deze problematiek aan te kaarten op een bestuurlijke of juridische manier zijn bijna niet bestaand. In een rechtszaal valt vanaf het begin weinig te winnen: de rechter oordeelt altijd in het voordeel van de eigenaar, hoe scheef de situatie ook is. Bezit, eigendom en corporatisme wegen zwaarder dan een fundamenteel mensenrecht, het woonrecht. Een dergelijke afweging is afgeleid uit het wetboek, het staat zwart op wit. Een problematisch geval.

Na wekenlang onderzoek werd het duidelijk dat er op bestuurlijk vlak ook van alles scheef was verlopen. Hier hebben wij meermaals artikelen over gepubliceerd, contact over gehad met de gemeente en met lokale politici waaronder de wethouder van wonen Martijn Balster (PVDA). Pas eind vorige week kregen wij daarvan reactie. Een lange mail verschool een simpel antwoord op onze eis om aan de Waldeck Pyrmontkade betaalbare en sociale woningen te bouwen: “nee”. De argumentatie daarvoor was dat voor de bouw van woningen (het sociale werd weggelaten) er niet genoeg parkeerplekken zouden zijn. Een slap excuus dat de politieke onwil om de woningnood aan te pakken weerspiegelt. Hierbij baseert de wethouder zich ook op een achterhaald idee dat de stad en de auto hand in hand gaan. Alweer laat de PVDA zich voor het karretje van de VVD* spannen in de trant van “ik wil wel mijn dikke BMW voor de deur kunnen parkeren”. Mogelijk zullen de kreten van “huizen voor mensen, niet auto’s!” de kop opsteken.

In de afgelopen maand hebben wij als actiegroep het dialoog opgezocht met RE:BORN real-estate, de gemeente benaderd om inspraak te krijgen over onze stad en de wethouder van wonen aangeschreven om in gesprek te gaan over de woningnood die onder velen heerst. Omdat we hadden besloten om alle middelen die wij tot onze beschikking hadden te gebruiken hebben we ook in de rechtszaal een juridische strijd gevoerd het project tegen te gaan. Al deze pogingen waren tevergeefs of werden genegeerd: het “maatschappelijke bewuste” RE:BORN reageerde op onze eisen met een dwangsom van 100.000 euro, de gemeente wou er niks van weten, de wethouder achtte parkeerplaatsen belangrijker en de rechter sloeg het wetboek op die ouwe trouwe bladzijde weer eens open.

Dit betekent niet dat al onze acties tevergeefs waren, alles behalve! We hebben als groep aansluiting gevonden bij velen in de buurt en stad. Mensen die meestal hun hoofd schudden als ze een kraakpand zien schaarden zich nu achter de boodschap van Short Stay No Way, de gemeente voelde de druk naar aanvang van raadsvragen en een zoveelste geval van vriendjespolitiek bij de DSO. Er zijn duizenden buurtbrieven verspreid in het Zeeheldenkwartier om de wethouder aan te schrijven, iets waar velen gehoor aan hebben gegeven. Er kwamen mails en belletjes bij ons binnen van mensen uit de buurt die meer willen doen tegen de bouw van de short-stay appartementen en de veryupping van de buurt en verontwaardiging uitten omdat ze voordat wij het gebouw kraakten niks van de voorgenomen plannen afwisten. De eerste zaadjes voor verzet zijn gezaaid.

Nu wij WP872 hebben verlaten zal ons verzet ook een andere vorm aannemen. Aangezien het pand ontruimd is en terug in het bezit is van het kapitaal zal ons verzet zich ook meer gaan verplaatsen naar de straten van het Zeeheldenkwartier. Een kraakactie is namelijk een van de vele manieren van protest waarop de variaties groot zijn. Omdat een pand ontruimd is betekent dit niet dat het project voor short-stay appartementen nu gewoon rustig uitgevoerd kan worden, het project blijft onacceptabel. Ook werd de strijd tegen de short-stay appartementen vooral vanuit de WP872 en door diens bezetters gevoerd, nu zal de strijd zich uitbreiden met meer mogelijkheden voor mensen om daaraan deel te nemen. We roepen dus aan iedereen op om je nog steeds uit te spreken tegen het gentrificerende project aan de Waldeck Pyrmontkade en actie te nemen. Wie anders dan wij? De rechters, vastgoedbazen en wethouders gaan niet uit zichzelf de veryupping van Den Haag een halt toe roepen. Alleen samen kunnen we de uitverkoop van de stad stoppen!

Short Stay? No Way!
Tot de volgende keer…

Voor links in de tekst kijk dan op: https://shortstaynoway.noblogs.org/niks-is-voorbij-we-beginnen-net/#more...

*Wethouder Boudewijn Revis (VVD) beheert verschillende portefeuilles die te maken hebben met vastgoed en stadsontwikkeling, en heeft dus ook een sterke betrokkenheid bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de short-stay appartementen.Wie: 
nn

On Friday and Saturday 31st of July and 1st of August, HOUSING ACTION DAYS will take place in The Hague. The theme for Friday is social housing and precarious modes of housing, and the theme for Saturday is the selling out of the city and gentrification. During these two days we will make a collective fist against precarity and the housing shortage.

Op Vrijdag en Zaterdag 31 juli en 1 augustus zullen in Den Haag woon actiedagen plaatsvinden. Het thema voor vrijdag is sociale huur en precaire woonvormen, zaterdag is het thema het uitverkopen van de stad en gentrificatie. Gedurende de twee dagen zullen we collectief een vuist maken tegen precariteit en woningnood.

https://woonactiedagen.wordpress.com/

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech