[Vloerwerk] Snelle overwinning bij Stromma! Quick Victory at Stromma!

Nieuws, gepost door: nn op 06/04/2020 04:01:36

Wanneer: 06/04/2020 - 11:55

Daria is door Stromma betaald voor de diensten waarvoor ze was ingeroosterd voor februari. Na een misselijkmakende strijd via de email en een persoonlijke overhandiging van de eisenbrief, ging het bedrijf akkoord met de uitbetaling. Helaas kan niets de schade goed maken die volgt uit slecht management en de demotivatie die daaruit ontstaat.


[english below]

Door Daria. Lees meer over haar zaak hier: https://vloerwerk.org/2020/03/rondvaartbedrijf-stromma-weigert-meer-dan-...

Het lijkt er op dat het genoeg was te laten zien dat Vloewerk een solidariteitsnetwerk is, waarin we allemaal vechten voor onze rechten totdat we krijgen waar we recht op hebben. Het liet Stromma Nederland zien dat er mensen zijn die bereid zijn om te vechten, dat je nooit alleen bent en dat je altijd moet eisen waar je recht op hebt.

Vanuit mijn eigen standpunt kan ik zeggen dat, na veel slapeloze nachten, ik uit kijk naar de stilte na de storm. Wanneer je naar een nieuw land gaat en overnieuw begint, kan de eerste plek waar je werkt een grote invloed hebben op je leven, je door elkaar schudden en je opnieuw doen nadenken over je prioriteiten. Het is ook nog maar de vraag of er maatregelen worden genomen om soortgelijke issues te voorkomen bij andere medewerkers. Het is belangrijk om ieders positie en rol te erkennen en hen te stimuleren het beter te doen, niet om ze te intimideren.

Door Vloerwerk aan mijn kant te hebben, kreeg ik de extra duw in de rug die ik nodig had. Het geeft je een gevoel van kracht om te weten dat er mensen bereid zijn om je hun tijd en energie te geven, om te krijgen wat je verdient. Wat ik het meest waardeerde was de eenheid: samen is het makkelijk om een sterker standpunt in te nemen.

Daria en Vloerwerk hebben beide hun doelen bereikt, en we kunnen wel zeggen dat het een mooie overwinning was. En zoals altijd willen we je er aan herinneren: problemen op je werk? Samen sta je sterk!

[N.B.: Dit alles gebeurde voorafgaand aan de coronacrisis. Stromma ging akkoord om te betalen op 6 maart. We besloten daarop te wachten met dit artikel totdat Daria daadwerkelijk was betaald.]

---

Quick victory at Stromma!

Daria has received her payment for the shifts she was scheduled for in February from Stromma Netherlands. After a nauseous email battle and a delivery of the demands letter in person, the company agreed to pay up the entire month Daria was scheduled for in February, as she was owed anyway for being wrongfully cancelled. All being said, nothing can cancel the damage bad teamleading can do and the level of demotivation it can bring. It seems it was enough to prove Vloerwerk is a solidarity network in which we all fight for our rights until we are given what we deserve by law. It showed Stromma Netherlands that there are people willing to fight, that you are never alone and you always have to claim what you’re owed.

By Daria. Read more about her case here: https://vloerwerk.org/2020/04/quick-victory-at-stromma/

From my point of view, I can say that after many sleepless nights thinking how my life will unravel next, I can say I am looking forward to the silence after the storm. When you move into a new country and start over, the first workplace you have can leave a huge print on your life, shaking you apart and making you reassess your priorities.

However, it remains to see if there will be measures taken to prevent similar issues happening to other employees. It’s important to recognise everyone’s position and acknowledge their role and be stimulated to perform better, not intimidated.

Having Vloerwerk by my side gave me that extra bit of a push I needed, it’s empowering to know there are people willing to give you their time and energy to get what you deserve. What I appreciate the most was the unity; together it’s easier to have a stronger standpoint.

Daria and Vloerwerk both achieved their goals in this mission and we can say it was a good win. And we would like to remind you as always: problems at work? We’re stronger together!

[note: all of this happened prior to the corona crisis. Stromma agreed to pay on march 6. We decided to postpone this article until Daria was actually paid fully.]

www.vloerwerk.org

Tags: Overwinning vloerwerk

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech