Oproep om de Tweebosbuurt te komen bezetten!

Nieuws, gepost door: nn op 24/12/2019 12:07:49

Wanneer: 24/12/2019 - 19:22

Dit is een oproep naar wie dan ook die mee wilt werken tegen een van de meest aggressieve vormen van gentrificatie door: het proberen te voorkomen van de direct dreigende sloop van honderden woningen; de woningen te bewonen met de buren die ook weigeren te vertrekken; te komen wonen in een arbeidersbuurt waar nu al honderden woningen leeg staan. Het is ook een noodoproep: de deadline is over een paar maanden al, misschien zelfs over enkele weken.

De Tweebosbuurt is een buurt in de Afrikaanderwijk op Rotterdam Zuid. De buurt bestaat uit vier blokken met ppartementen en protiekflats met tuinen en een gedeelde binnenplaats. De Afrikaanderwijk is een van de armste postcodes van Nederland. Toch vind Gentrificatie hier al jaren plaats, vooral door de hogere huren in de rest van de stad, waardoor Rotterdam Zuid een van de laatste plekken is waar je betaalbaar kan wonen. Die werkelijkheid word hier in de Tweebosbuurt definitief beëindigd, als het aan de gemeente en woningcorperatie ligt.

De gemeente Rotterdam heeft een bewust gentrificatie beleid. De volgende stap in de gentrificatie van de Afrikaanderwijk is de sloop van de hele tweebosbuurt. Het gaat hier om 599 woningen en winkels. 535 van deze woningen zijn in bezit van Vestia, de woningcorperatie die de taak heeft gekregen om dit plan uit te voeren. Als beloning krijgt Vestia 24 million euro sloop subsidie.

In de plaats van de 599 woningen en winkels komen 374 nieuwe woningen. 137 worden sociale huur, 101 geliberaliseerde huur, en 143 verkoop. De huurovereenkomsten worden per 1 januari 2020 beëindigd, en de sloop van de buurt is gepland voor april 2020. Alle huren gaan omhoog, en de het alternatief voor de bewoners is het vinden van (vaak duurdere) sociale huurwoningen elders...

Vestia en de gemeente waren niet voorbereid op strijd door de bewoners. Sinds dat het project is aangekondigd in de zomer van 2018, is de buurt zich aan het organiseren. 60 bewoners hebben onsuccesvol geprocedeerd tegen Vestia, en nog 50 bewoners zijn nu bezig met een rechtzaak tegen hun ontruiming. De rechtzaken brengen de buurt veel aandacht in heel Nederland, en zelfs internationaal, incl de VN. Vanzelfsprekend hebben de gemeente en Vestia geen spier vertrokken tegenover het verzet, en gaan de ontruimingen door. Voor nu is het makkelijk te zeggen dat er minstens honderd woningen leeg staan.

Nu de deadline dichterbij sluipt, word de strijd harder: de bewoners hebben anti-kraak platen en slijptollen verwijderd van de huizen van de buren en bij het kantoor van Vestia terug gebracht. Ook openen ze hun protiekdeuren voor krakers met de hoop de ontruimingen en sloop te vertragen met meer rechtzaken. Daardoor is het enorm makkelijk om je hier te vestigen. De buren helpen spontaan met het wegjagen van Vestia werknemers uit gekraakte panden, en bieden hulp aan als er een opening tijdens de dag plaats vind. Ze staan ook in contact met de media om elke actie landelijk kenbaar te maken. Onze eigen media is ook in de maak.

De politie is tot nu toe redelijk passief gebleven tijdens (het constateren van) kraak acties. Soms helpen ze zelfs met het beschermen van ons woonrecht tegenover Vestia werknemers als zij krakers proberen te intimideren. Geen van beide partijen, de politie of Vestia, lijkt hier veel verzet te verwachten tegen de sloop. Hun passieve en langzame houding zou wel eens hun verlies kunnen betekenen, en vertragen en of zelfs de stop van de sloop kunnen veroorzaken. Een hele buurt kan gered worden door het kraken ervan.

Dit is de wijk die het tij kan keren. Daarnaast is het bestaan van een plek als dit handig bij de organisatie van de UDT2020 counter summit (een wapenbeurs in Rotterdam eind mei), of de Shell Must Fall acties midden mei tijdens de Shell aandeelhouders vergadering in Den Haag. We hebben een droom om alle verdwenen winkels en kroegen in collectieven te zien veranderen, een droom van en wijk waar honderden mensen weigeren woonkosten te betalen, van het weghalen van de schuttingen in de tuinen om ze samen te beheren en gebruiken. Soms dromen we zelfs van barricades en verzet tegen ontruiming vanaf de daken van de vier blokken. Dit project lijkt die mogelijkheden te bieden. De bezetting van de Tweebosbuurt kan een nieuwe frontlinie zijn tegen de afbraak van de sociale huur, gentrificatie en kapitalisme in de woningbouw in Nederland en Europa. Maar daar hebben we meer bondgenoten nodig. We zijn nu opzoek naar mensen die met ons willen komen wonen hier. Als we met meer zijn kunnen we hier een serieuze tegenmacht zijn tegen de sloopkogel.

Dit is een oproep naar wie dan ook die mee wilt werken tegen een van de meest aggeressieve vormen van gentrificatie door; het proberen te voorkomen van de direct dreigende sloop van honderden woningen; de woningen te bewonen met de buren die ook weigeren te vertrekken; te komen wonen in een arbeidersbuurt waar nu al honderden woningen leeg staan. Het is ook een noodoproep: de deadline is over een paar maanden al, misschien zelfs over enkele weken.

Tot snel!

Contact : squat-vestia [at] riseup [dot] net
OpenPGP Signature : C3E3 8AEA FB8A 58DD 5ED8 11CF 956E ADCD 4837 E212Wie: 
nn

Tweebosbuurt is a neighborhood in the Afrikaanderwijk district, which is mostly inhabited by descendants of migrants from North-Africa, and situated in the South of Rotterdam, nearby the city center. There are four blocks of small buildings surrounding public parks and gardens. This disctrict has been gentrified for years already, mostly due to the highly increasing rent in the rest of Rotterdam which is leading students and white yuppies to settle in, and then to reclaim pacification of one of the last alive neighborhood of the city.

The city council has decided to take this issue seriously. The next step for the gentrification of Afrikaanderwijk is the demolition of the totality of Tweebosbuurt. We’re speaking here about 600 houses and shops, almost 25 000m2. 535 of these are ruled by Vestia, a private social renter which is mandated by the city council of Rotterdam to make this giant “social plan” a reality. Vestia is paid 24M euros only for the eviction itself, not including the price of the demolition and reconstruction.

The 599 houses and shops which are to be demolished will be replaced by 374 new houses. 137 of them would be social house renting; 101 private house renting; 143 private housing. The rental agreements will be broken in 1st of January, 2020, and the demolition of the neighborhood is planned for April 2020. All the rents are going to increase, and the only alternative offered to the people is to make a new apply for social housing, somewhere else…

They didn’t see the resistance of the inhabitants coming. Since the project was announced in the summer of 2018, a local protest has been organized. 60 inhabitants unsuccessfully brought their case to court, and organized a lot of protests, bringing the future of Tweebosstraat to the attention of the whole country, even succeeding in obtaining international support, including UN support. Obviously the municipality has remained unmoved by the opposition and the eviction process continue. For now we can safely assume that at least one hundred houses are already vacant.

As the deadline approaches, the opposition hardens: the residents remove the anti-squat plates with a iron cutter to deposit them in front of the offices of Vestia, and open the doors of their buildings to squatters in the hope of slowing down the evictions by multiplying the lawsuits. As a result, it is extremely simple to settle here. The neighbors spontaneously help to chase Vestia employees from squats and offer their help for openings that take place during the day. They are also in contact with local medias to try to make each action public. An auto-media is currently under construction.

The police remains mostly passive during the squat openings. They’re even sometimes “helpful” (don’t forget that acab) chasing the Vestia’s employees when they try to break in the squats or threatens residents. No one here, neither Vestia nor the police, seems to expect any substantial resistance. Their sufficiency and contempt could lead them to their loss, slow down or even stop the demolition. An entire district could be reclaimed by squatting it.

In one of the largest metropolises in Europe, this can only be helpful. The existence of a place like this could be highly relevant during the organization of the UDT2020 counter-summit projects (which brings together arms manufacturers from around the world at the end of May in Rotterdam) or the next Shell Must Fall (taking place in mid-May in occasion of Shell’s annual general meeting 30km from Rotterdam).

Here we dream of seeing all the former shops turn into collective places, of being hundreds refusing to pay for housing, of tearing down the fences separating the gardens to turn them into them parks or fields, we sometimes even find ourselves dreaming of barricades and burning demolition trucks. This place seems to offer such an opportunity. The occupation of Tweebosbuurt may become a new front line against capitalism and gentrification in Europe, but for that we need more allies. We’re currently looking for people to come and settle here. If we will manage to grow in numbers, then we could build a serious counter power here.

Here is a call to anyone who wants to get involved against one of the most aggressive forms of gentrification; to try and prevent the imminent demolition of hundreds of buildings, to inhabit them with those who still refuse to leave; in a working class suburb of several tens of thousand square meters where hundreds of houses are already empty. It is also an emergency call: the deadline is in the upcoming months, perhaps even in the upcoming weeks.

You only get one shot do not miss your chance to blow,
This opportunity comes once in a lifetime don’t let it go

See you soon.

Contact: squat-vestia [at] riseup [dot] net
OpenPGP Signature : C3E3 8AEA FB8A 58DD 5ED8 11CF 956E ADCD 4837


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech