Steun de strijd tegen racisme – Steun De Samenscholing!

Nieuws, gepost door: De Samenscholing op 11/11/2019 11:12:23

Wanneer: 11/11/2019 - 12:51

Vrijdagavond 8 november is het sociaal centrum De Samenscholing in Den Haag aangevallen tijdens een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Tijdens de aanval raakte niemand gewond, wel is er flink wat materiele schade aangebracht. Nadat de groep aanvallers is vertrokken is de bijeenkomst van KOZP onverminderd voortgezet.

Een aantal mensen heeft De Samenscholing benaderd om een donatie te doen en financiële steun te bieden. Indien je geld wilt doneren kan dat op het solidariteitsrekeningnummer van de Vrije Bond onder vermelding van “De Samenscholing”.

Rekeningnummer: NL25 INGB 0007 6604 36
T.N.V.: VB SOLIDARITEITSFONDS
O.V.V.: DE SAMENSCHOLING

Op dit moment is het nog moeilijk om een kostenplaatje te schetsen van de aangebrachte schade, al het geld dat niet naar reparaties gaat zal gedoneerd worden aan antiracistische initiatieven en groepen.

De Vrije Bond zamelt ook geld in als steun voor anarchisten in Griekenland die te maken hebben met repressie. Meer informatie daarover vind je in de link: https://www.vrijebond.org/solidariteit-met-griekse-anarchisten/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Samenscholing is een sociaal centrum gevestigd in Moerwijk, Den Haag. Het pand komt voort uit de strijd voor het behoud van Vrijplaats De Vloek. In De Samenscholing zijn meerdere sociale, culturele en politieke activiteiten gevestigd.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is een collectief van Zwarte Piet Is Racisme-Campagne en Stop Blackface. Deze organisaties houden zich met verschillende activiteiten bezig, maar in de strijd tegen zwarte Piet heeft KOZP één doel: “KOZP eist zichtbare verandering van het racistische figuur Zwarte Piet. Zolang deze verandering op zich laat wachten, zullen wij de aandacht hiervoor blijven opeisen door middel van vreedzaam protest bij de landelijke Sinterklaasintocht.” KOZP werd in 2014 geïnitieerd door: Zwarte Piet Is Racisme-Campagne (een initiatief van Stichting Nederland Wordt Beter), Stop Blackface en Zwarte Piet Niet.

De Vrije Bond is een verzameling van mensen die streven naar een andere samenleving. Een samenleving zonder hiërarchieën, zonder onderdrukking en uitbuiting van mensen en dieren en zonder uitputting van het milieu. Een anarchistische samenleving, waarin op basis van gelijkheid met elkaar wordt omgegaan.Wie: 
nn

[ENGLISH]

Support the fight against racism - Support the Samenscholing

On Friday evening 8 November, social center De Samenscholing in The Hague was attacked during a Kick Out Zwarte Piet (KOZP) meeting. Luckily, nobody was injured during the attack, but there was a lot of material damage inflicted. After the group of attackers left, the KOZP meeting continued unabated.

A number of people have approached De Samenscholing to make a donation to offer financial support. If you would like to donate money, then you can do so through the solidarity bank account number of de Vrije Bond, making a note of “De Samenscholing.”

Account Number: NL25 INGB 0007 6604 36
Name: VB SOLIDARITEITSFONDS
Citation: DE SAMENSCHOLING

As of the current moment, it is still difficult to assess the cost of the damage inflicted, but all the money that does not get used to repair the damages will be donated to anti-racist initiatives and groups.

De Vrije Bond is also collecting money to support Anarchists who are being repressed in Greece. More information about that can be found here:

https://www.vrijebond.org/solidariteit-met-griekse-anarchisten/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Samenscholing is a social center located in Moerwijk, The Hague. The building was won during the struggle for the preservation of De Vloek, a squatted free space. De Samenscholing hosts multiple social, cultural, and political activities.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is a collective consisting of the Zwarte Piet is Racism and Stop Blackface campaigns. These two organisations focus on different activities, but in the fight against Zwarte Piet, KOZP has one goal: “KOZP demands that visible changes be made to the racist figure Zwarte Piet. As long as we have to wait for these changes, we will keep bringing this to the public attention by peacefully protesting at the national Sinterklaasintocht (the arrival of Sinterklaas in the Netherlands).” KOZP was initiated in 2014 by the Zwarte Piet is Racism Campaign (an initiative of the foundation “Nederland Wordt Beter”), “Stop Blackface,” and “Zwarte Piet Niet.”

De Vrije Bond is a collective of people who strive for a different society. A society without hierarchy, without oppression, without the exploitation of people and animals, and a society without environmental depletion. An anarchist society in which we treat each other on the basis of equality.

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech