AD haatzaaierij tegen Boerkadraagsters

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 20/08/2019 08:04:56

Na jarenlang gestook van Wilders en zijn extreem-rechtse consorten is het Boerkaverbod dan van kracht gegaan, weliswaar niet een ''totaal'' verbod, zoals in Denemarken, maar wel
een verbod in onder andere het Openbaar Vervoer en in ziekenhuizen. Nu mag iedereen over een Boerkaverbod denken, wat hij/zij wil [ik ben er in principe tegen], iets anders wordt het, als er openlijk wordt aangehitst tegen Boerkadraagsters, zoals het AD. die daarmee duchtig is aangepakt door uw Wreker van het Onrecht. Misselijke Wilderianen!!

VIER VRAGEN BEANTWOORD OVER HET BOERKAVERBOD/AD HAATZAAIERIJ TEGEN BOERKADRAAGSTERS/IN DE VOETSPOREN VAN WILDERS

ZIE OOK

https://astridessed.weebly.com/blog/vier-vragen-beantwoord-over-het-boer...

AAN
REDACTIE AD

Onderwerp:
Uw artikel ''Vier vragen over het Boerkaverbod''

''

''1 Invoke a terrifying internal and external enemy''

TEN STEPS TO CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY

NAOMI WOLF

https://www.huffpost.com/entry/ten-steps-to-close-down-a_b_46695?guccoun...

Geachte Redactie,

Sinds wanneer rekent u, Redactie van Dagblad AD, het zich tot taak, niet alleen als verlengstuk van Ordehandhavers te fungeren, maar bovendien het
Nederlandse publiek op te hitsen tegen moslima's, die toch al in het verdomhoekje zitten, omdat ze ervoor gekozen hebben, een Boerka of Niqaab te dragen?
Ja, u weet bliksemsgoed waarop ik doel:
Uw misselijke, zogenaamd ''informatieve artikel ''VIER VRAGEN BEANTWOORD OVER HET BOERKAVERBOD'' [1]

INFORMATIEF/EERDER SNEAKY

Onder het mom van het geven van informatie over de [want zo heet zij officieel]
Wet Gedeeltelijk Verbod Gezichtsbedekkende Kleding [2], bent u op een heel nare manier aan het stoken en schaart u zich op een sneaky [3] -ik kan het niet anders zeggen] manier achter Islamofoob en fascist, PVV leider Wilders
en wordt u willens en wetens onderdeel van zijn giftige haatzaaierij.
Op zijn Islamofobie en fascisme ga ik in deze brief niet in.
U bent zeer goed op de hoogte van zijn haatzaaierij sinds 2006 en zijn
steeds extremere xenofobe en racistische uitlatingen.
Lees het anders maar eens na onder noot 4!

Terug naar uw artikel:

In de eerste zin gaat het al mis
Daarin schrijft u

''Na veertien jaar politiek touwtrekken gaat de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding eindelijk in.
[5]
Om verder in uw artikel als volgt door te gaan
''
Waar geldt het boerka-verbod?
Hoewel Geert Wilders in 2005 wilde dat er een verbod op boerka's op alle openbare plekken zou komen, gebeurt dat niet.'' [6]

Met andere woorden:

Kennelijk is voor u maatgevend, wat een van Neerlands

beruchtste haatzaaiers en ophitsers, G Wilders, vindt, gezien u er uw nauwelijks verhulde verbazing en impliciete afkeuring over uitspreekt, dat er ondanks de agenda van Wilders geen Boerkaverbod op alle openbare plekken komt

[kwam]

Daarom ook spreek ik van het scharen van u achter G

Wilders.

Bont maakt u het ook in de openingszin van uw artikel,

waarin u eraan refereert, dat die ''Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding ''eindelijk'' ingaat.

Vervulling van een langgekoesterde wens, redactie?

Wat ook uw intentie, van een objectieve vermelding van de ''feiten'', zoals u suggereert, is geen sprake.

PUBLIEK, PAK ZE, DIE BOERKA DRAGENDE MOSLIMA;S!

Wat ik echter het schandaligst vind is uw openlijke aanzetten van het publiek, moslima's, die een Boerka dragen, lastig te vallen, onder uw sub kopje in uw artikel

''Wat mag ik zelf doen, als ik iemand met een Boerka zie.'' [7]

Onder het mom van feitelijke informatie bent u letterlijk bezig, medereizigers of [waar het een openbare ruimte betreft]

medebezoekers van Boerkadraagsters tegen hen aan te hitsen.

JA, AAN TE HITSEN!

Want u geeft allerhande tips, wat zij allemaal kunnen en

mogen doen, volgens de Wet, om Boerkadraagsters, die hen verder niets gedaan hebben of hinderen, lastig te vallen.

In gewoon Nederlands gezegd:

Waar bemoeit u zich als kranteredactie mee?

Uw intentie is het publiek tegen een reeds gestigmatiseerde en kwetsbare groep op te histen, want u kunt op uw vingers natellen, dat dit tot tweedracht en conflicten gaat leiden!

Bovendien is het griezelige van uw ''tips'' over de handelingsbevoegdheid van het publiek, dat u nog fanatieker bent dan de Ordehandhaver, de politie!

U schrijft

''Ook is het toegestaan om een burgerarrest uit te voeren, zo bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Volgens artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een strafbaar feit iedereen bevoegd om een verdachte aan te houden'' [8]

De politie daarentegen gaat met de handhaving, waar het dat burgerarrest is, veel gerelaxter om!

Ik citeer de politie [zie noot 9]

''n de media wordt gemeld dat iedere burger mag overgaan tot aanhouding op heterdaad, dit gericht op een overtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. De wet geeft inderdaad deze mogelijkheid aan. De politie adviseert burgers echter voorzichtig te zijn met het zelf aanhouden van mogelijke overtreders van de Wet gezichtsbedekkende kleding. Hoewel betrokkene op het eerste oog in overtreding kan zijn, dient er ook altijd door de overheidsinstantie of vervoerder gewezen te worden op het verbod en de keus te worden voorgelegd de kleding af te doen of zich te verwijderen. Pas als door de politie is vastgesteld dat die waarschuwing is gedaan en de keus is voorgelegd kan de politie eventueel overgaan tot het uitschrijven van een proces-verbaal''

NOOT 9!

LEES DAT NOG EENS GOED, AD REDACTIE

En als u dit inderdaad nauwkeurig gelezen hebt, begrijpt u dus, dat de politie, hoewel het recht van burgerarrestatie erkennend, lang niet zo happig is op escalatie en het belagen van Boerdadraagsters door het publiek, als u!

SCHANDE!

Dat u daarbij zeer gedienstig aan het publiek de suggestie doet van dwang, bijvoorbeeld door Boerkadraagsters ''tegen de grond te houden'' [10], alsof het gevaarlijke criminelen zijn, vind ik ronduit minderwaardig!!!

EPILOOG

Dat u een kennelijke voorstander bent van het Boerkaverbod of liever gezegd: De Wet Gedeeltelijk verbod Gezichtsbedekkende Kleding'' is aan u.

Wat echter NIET aan u is, is de manier, waarop u het publiek ''tips'' aan de hand doet om als verlengstuk van de politie op te treden.

Ik weet het:

Burgerarrestatie is toegestaan, maar

A Betreft het hier een kleine groep vrouwen, die niet alleen als moslima's al blootstaan aan stigmatisering, geweld en discriminatie [11]

B Doet u met uw tips over ''tegen de grond houden'', alsof het gevaarlijke criminelen betreft, waarmee u een verlengstuk wordt van Wilders en consorten, die jarenlang

al de mosims tot een soort Vijfde Colonne [12] in de samenleving hebben bestempeld.

C Zet u met uw tips aan het publiek impliciet en expliciet aan tot haat en geweld.

Neemt u een voorbeeld aan vervoerbedrijven EN ziekenhuizen/zorginstellingen, die -mijns inziens terecht- van mening zijn dat handhaven een taak van de politie is [13] en niet hun werk gaan uitvoeren.

Niet voor niets ben ik deze brief met een citaat van schrijfster Naomi Wolf begonnen

''''1 Invoke a terrifying internal and external enemy'''' [14]

Dat is precies wat u in dit artikel gedaan hebt, waarmee u bewust de tegenstelling tussen

groepen mensen hebt opgestookt en zich geleend hebt voor de haatzaai propaganda van fascisten als Wilders en Baudet.

Wat zegt dat over u als Redactie?

Dat u aan de kant bent gaan staan van die kant

van de Geschiedenis, waar nog dagelijks tegen wordt gewaarschuwd.

Hou daar direct mee op.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://astridessed.weebly.com/blog/vier-vragen-beantwoord-over-het-boer...

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/vier-vragen-beantwoord-over-het-...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech