Grote opkomst verwacht tijdens klimaatdemo 10/03 @ Amsterdam + updates Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid

Nieuws, gepost door: nn op 05/03/2019 03:07:34

Wanneer: 05/03/2019 - 15:18

[ENGLISH BELOW] Op zondag 10 maart wordt door een brede coalitie van NGO's en maatschappelijke organisaties de 'Klimaatmars' georganiseerd. Een grote opkomst lijkt waarschijnlijk: op Facebook geven >55.000 mensen aan te zullen gaan of interesse te hebben in de demonstratie. Dit is meer dan tien keer zo veel als in 2015, toen er op een koude en regenachtige zondag aan de vooravond van de VN klimaattop in Parijs tenminste 7.000 mensen zich bij de 'Klimaatparade' aansloten.


Binnen de Klimaatmars zullen verschillende groepen een eigen blok vormen, de jongeren lopen voorop, gevolgd door onder andere de FNV, Groningers, feministen, grootouders en zorgwerkers (opsomming in willekeurige volgorde). Het Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid zal oproepen tot systeemverandering en van onderop georganiseerde directe actie, burgerlijke ongehoorzaamheid en arbeidersverzet als drukmiddelen. Op Facebook geven 4.500 mensen aan het deel te nemen aan dit blok of daar interesse in te hebben (check het Facebook evenement hier).

De oproep voor het Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid wordt op dit moment door 20 groepen ondersteund: Code Rood, Climate Liberation Bloc / CLuB, Fossil Free Culture NL, ASEED Europe, GroenFront!, Internationale Socialisten, Behoud Lutkemeer, Nederlands Palestina Komitee, Anarchistische Groep Amsterdam, NieuwLand, Anarchistische Groep Nijmegen, Bond Precaire Woonvormen, 2.Dh5, Kritische Studenten Utrecht, Bezorgde Amsterdammers, Geen kind aan de kant, Autonomen Brabant, Doorbraak, Stop the War on Migrants, Grenzeloos, Earthlings.nl

Het blok heeft een open karakter en meer groepen (en individuen) zijn welkom om zich aan te sluiten. Organisaties die zich bij het blok willen aansluiten kunnen contact opnemen via code-rood@riseup.net

In het blok zal gelopen worden tussen het spandoek 'Capitalism is trashing all life on earth: Compost Capitalism' aan de voorkant en vier zwarte vlaggen aan de achterkant. Daar tussen zullen twee vierkante spandoeken en drie verticale spandoeken met verschillende boodschappen gedragen worden, zie de tekening van het blok hier en onder aan dit bericht. Er zal een klein geluidssysteem zijn voor muziek en het inzetten van slogans en de drummers van Rhythms of Resistance loopt ook mee. Uiteraard zal er genoeg ruimte blijven voor eigen slogans/kreten.

Verzamelpunt @ Vrankrijk voor het Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid
De Klimaatmars zal vanaf de Dam vertrekken. Iedereen die wil deelnemen aan het Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid wordt verzocht om 12.30 uur te verzamelen voor de Vrankrijk, aan de Spuistraat 216 in Amsterdam. Daar kunnen protestborden opgehaald worden en zal om 13.00 uur een korte strijdbare route gelopen worden naar de Dam, waar we ons bij de rest van de demonstratie zullen aansluiten. Het Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid zal zich links van het podium opstellen en zal daar herkenbaar zijn aan de eerder genoemde spandoeken en vlaggen. Na een kort podiumprogramma zal er gezamenlijk via de Rokin en de Vijzelstraat naar het Museumplein gelopen worden ( check de route hier ).

Juridische steun
Het is de verwachting en insteek dat de demonstratie strijdbaar maar zonder conflict zal verlopen. Voor het geval dat er toch arrestaties voorkomen staat het kantoor Jebbink Soeteman Advocaten te Amsterdam klaar om juridische bijstand te verlenen. Indien nodig zijn zij bereikbaar op 020 5353 390.

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Oproep voor het Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid
English version below

Op zondag 10 maart zal een Klimaatmars plaats vinden in Amsterdam, georganiseerd door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties. Naar verwachting zal het de grootste klimaatmobilisatie uit de Nederlandse geschiedenis worden.

Wij ondersteunen deze Klimaatmars en roepen op tot de vorming van een groot en strijdvaardig 'Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid'. Omdat de klimaatcrisis slechts één symptoom is van een politiek en economisch systeem dat winst boven mensen en natuur stelt, dat aan 'groei' verslaafd is en extreme ongelijkheid produceert, dat bevolkingsgroepen verdeelt en de leefbaarheid van onze planeet kapot maakt. Een systeem dat de schuld bij individuen legt en niet in staat is om klimaatverandering op een rechtvaardige manier tegen te gaan.

Ook nemen wij met kracht afstand van het neoliberale 'klimaatakkoord'. Op het moment dat werkende mensen de rekening moeten betalen en de grote vervuilers in bescherming worden genomen - zoals het kabinet van Rutte wil - dan zal dit het racisme, nationalisme en de klimaatontkenning van extreemrechts verder voeden. In plaats daarvan presenteren we tien beginpunten voor radicale klimaatrechtvaardigheid:

1. Olie, kolen en gas blijven onder de grond, 100% hernieuwbare energie in handen van lokale gemeenschappen
2. Echt einde aan de gaswinning en ruime compensatie van de schade in Groningen
3. Goed en gratis openbaar vervoer in plaats van meer asfalt en uitbreiding van vliegvelden
4. Deltaplan energiebesparing en isolatie van huizen
5. Einde aan de bio-industrie en industriële landbouw, toegang tot biologische kringlooplandbouw voor iedereen
6. Grootschalig investeren in natuurherstel, biodiversiteit en de aanleg van bossen
7. Rechtvaardige transitie voor werkers in de sectoren die zullen krimpen
8. Geen valse oplossingen zoals CO2-handel en opslag, kernenergie, 'bio'-brandstoffen en geo-engineering
9. Nationalisme en vreemdelingenhaat zijn geen antwoorden op klimaatverandering: grenzeloze solidariteit en herstelbetalingen wel
10. Laat de multinationals en de rijken de rekening betalen!

Loop met ons mee als je gelooft dat een meer rechtvaardige wereld mogelijk is!
Loop met ons mee in solidariteit met (klimaat)vluchtelingen en tegen Fort Europa!
Loop met ons mee als je gelooft dat we samen een brede en militante klimaatbeweging moeten bouwen om klimaatchaos te stoppen!

Ondersteunende organisaties: Code Rood, Climate Liberation Bloc / CLuB, Fossil Free Culture NL, ASEED Europe, GroenFront, Socialisme.nu, Behoud Lutkemeer, Nederlands Palestina Komitee, Anarchistische Groep Amsterdam, NieuwLand, Anarchistische Groep Nijmegen, Bond Precaire Woonvormen, 2.Dh5, KSU Basta, Bezorgde Amsterdammers, Geen kind aan de kant, Autonomen Brabant, Doorbraak, Stop the War on Migrants, Grenzeloos, Earthlings.nl

Organisaties die zich bij het blok willen aansluiten kunnen contact opnemen via code-rood@riseup.net

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Bloc for Radical Climate Justice

On sunday the 10th of March a historic climate demonstration will take place in Amsterdam, organised by a broad coalition of social organisations. It’s anticipated to be one of the largest climate mobilisations in the history of the Netherlands.

We support the march and call for the formation of a large militant 'Bloc for Radical Climate Justice'. Climate change is only one of the symptoms of this political and economic system that values profit over human beings and nature. This system is addicted to growth, and produces extreme inequality, dividing people and destroying the habitability of our planet. This system, laying the problem at the feet of individuals, has proved itself incapable of countering climate change in any just manner.

With full determination we distance ourselves from the neo-liberal 'climate accord’ of the Dutch government. When working people are made to pay the cost of climate change and polluters are protected - as the Rutte government wishes - then racism, nationalism and the climate denial of the extreme right will continue to grow.

Instead, we present ten starting points for radical climate justice:

1. Oil, coal and gas stay in the ground, 100% renewables in the hands of local communities.
2. A direct and real end to gas extraction in Groningen, including proper compensation for all damages.
3. Free good quality public transport, replacing expansion of highways and airports.
4. Implementation of a 'Delta plan' for energy saving and isolation of homes.
5. An end to factory farming and industrial agriculture, access to organic food for all.
6. Mass investment in nature restoration, biodiversity and the planting of new forests.
7. A just transition for all workers in the necessarily disappearing industries.
8 No false solutions - such as carbon trade and storage, nuclear energy, 'bio'-fuels and geo-engineering.
9. Borderless solidarity and reparations - nationalism and xenophobia are not answers to climate change.
10. Make the multinationals and the rich pay!

March with us when you believe a more just world is possible.
March with us in solidarity with (climate)refugees and against Fortress Europe.
March with us when you believe in building a militant mass movement to stop climate chaos!

Suporting organisations: Code Rood, Climate Liberation Bloc / CLuB, Fossil Free Culture NL, ASEED Europe, GroenFront, Socialisme.nu, Behoud Lutkemeer, Nederlands Palestina Komitee, Anarchistische Groep Amsterdam, NieuwLand, Anarchistische Groep Nijmegen, Bond Precaire Woonvormen, 2.Dh5, KSU Basta, Bezorgde Amsterdammers, Geen kind aan de kant, Autonomen Brabant, Doorbraak, Stop the War on Migrants, Grenzeloos, Earthlings.nl

Organisations that would like to join this bloc can get in touch via code-rood@riseup.net


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Klimaatdrammers vaker grootste vervuilers

Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over klimaatverandering, maar hun gedrag loopt daarmee niet altijd in de pas. Zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur. Tja...

https://www.ravage-webzine.nl/2019/03/07/klimaatdrammers-vaak-grootste-v...Wie: 
Vrije Bond lid in Amsterdam

Vrije Bond leden uit Amsterdam en omgeving roepen ook op om naar de Klimaat demo te gaan, ook naar de vrouwen demo trouwens, die is op zaterdag 9 maart is.
hier meer info:
https://www.vrijebond.org/amsterdam-maart-actiemaand-9-10-maart-dam-amst...Wie: 
nn

https://www.ad.nl/utrecht/utrechtse-demonstranten-op-de-fiets-richting-a...

-- ENGLISH BELOW --

Fiets met ons mee naar de Klimaatmars! We verzamelen om 9.00 uur op 't Neude om gezamenlijk naar Amsterdam te fietsen. Op die manier willen we aandacht vragen voor schone vervoersalternatieven en meer specifiek de nutteloze verbreding van de A27 en de daarmee gepaarde bomenkap in Amelisweerd.

We vragen iedereen die meefietst om iets groens aan te trekken. We houden een normaal fietstempo aan, het is geen wedstrijd. We zullen onderweg pauzeren, neem zelf genoeg eten en drinken mee. Een fietspomp en een plaksetje kan natuurlijk ook nooit kwaad!

De treinen zullen lekker druk zijn op weg naar de mars, dus dat is nog een goeie reden om te gaan fietsen!

Planning van de tocht:

Tijdens de fietstocht kun je in principe doen wat je wilt. Iedereen heeft andere wensen en behoeften en dat is prima! We geven hier een aantal opties die nuttig kunnen zijn, maar je bent zelf verantwoordelijk voor jezelf en je kunt ook andere keuzes maken.

Tijdens de trip kun je je eigen snelheid aanhouden. We willen alleen graag bij het vertrek uit Utrecht (vanaf ’t Neude tot Overvecht Noord) samen als een grote groep fietsen, zodat we een sterk signaal afgeven! Wij hebben een route gepland voor de hele trip die we bij de start delen. We zullen in Baambrugge pauzeren, ongeveer 1,5 tot 2 uur na vertrek (dus rond 11 uur). We kunnen elkaar daar treffen in Cafe de Punt (Rijksstraatweg, Baambrugge) voor een drankje en wat lekkers. Dit is ook een mooi moment om te kijken hoe het met iedereen gaat. Rond half 12 zullen we onze weg naar Amsterdam vervolgen. Het is onderweg ook mogelijk om de trein te nemen vanaf Breukelen of Abcoude als de hele tocht te ver is.

Parkeren in Amsterdam: In Amsterdam kun je je fiets parkeren in een stalling bij Amsterdam Centraal en vanaf daar naar de Dam lopen. Andere opties zijn parkeren bij Amsterdam Bijlmer/Arena, Amsterdam Amstel of Amsterdam Zuid en vanaf daar een metro nemen naar het centrum. Mogelijk zijn er meer parkeerplaatsen op deze stations en het maakt de fietsafstand ook iets korter.

Let op: Als je op een erg dure fiets komt, die je veilig wilt parkeren, stuur ons dan even een bericht via messenger. We hebben mogelijkheden voor een paar fietsen.

Terug naar Utrecht:

Een flink aantal fietsers is van plan om ook terug te fietsen naar Utrecht. Helden! Mensen die een plekje hebben gereserveerd voor fietsvervoer, ontvangen hierover een aparte email. Als je alsnog graag wil dat je bus terug naar Utrecht wordt vervoerd, laat het ons dan weten. We kunnen kijken wat we nog kunnen doen.

Als je met je fiets in de trein terug wilt, is het wellicht beter om een trein te nemen op Amsterdam Zuid of Bijlmer. De treinen die via Amsterdam Centraal gaan zullen waarschijnlijk drukker zijn. Andere opties zijn de sprinters, die je ook in Abcoude of Breukelen kunt nemen.

Wij zien er enorm naar uit! Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind!

Nog vragen: stel ze vooral in het discussiedeel van dit event. Dan kunnen we ze samen oplossen!

Foto: Rob Huibers

Join our bicycle tour to the Climate March!

We will gather at 9.00 a.m. at the Neude to cycle to the Climate March in Amsterdam together. We want to draw attention to clean transport alternatives and, more specifically, the unnecessary broadening of the A27 that will entail the destruction of part of the Amelisweerd forest.

We will go at a normal pace - it's not a race. We will also have a break about halfway the journey.Please bring enough food and drinks for the ride and also, wear something green!! :-)

Also, a pump and repairkit could also come in handy!

The trains will be PACKED on this day too, so why not join us?

Planning of the trip:

During the trip, you are free to do exactly as you want! Everyone has different needs and preferences and that’s fine! We are providing some options for you, but you still are responsible for yourself and shouldn’t take it as the only possibility. You can go at the speed you want during the trip. We would just like to cycle out of Utrecht (from Neude untill Overvecht Noord) in one big group so we can make a strong statement!

We have mapped out a route, and are planning to make a stop in Baambrugge approximately 1h30/2h00 after we start, around 11h00. There, we can meet at De Punt Café (Rijksstraatweg
Baambrugge), have a drink, chat, have a snack and discuss how it’s going. We’ll leave again around 11h30 towards Amsterdam.

If the trip seems a bit daunting for you because of the distance, you can keep in mind that we pass by Breukelen and Abcoude and you can also take a train for the remainder of the trip!

Parking options coming into Amsterdam:

Park bike at Amsterdam Centraal then walk to the Dam
Park bike at Bijlmer Arena, Amsterdam Amstel or Amsterdam Zuid and take a metro into Amsterdam
(If you have a very valuable bike, contact us through messsenger. We have a safe parking option)

Trip back to Utrecht options:
If you reserved a spot on the bus, you will be informed seperately by email. If you did not reserve a spot, but would still like this option, you can contact us and we can see what we can do. No promises though....

Bicycling back (this is your own responsibility):

Taking the train from Centraal, Amstel, Bijlmer, Zuid station. If these trains are too crowded, you could also cons


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech