Voorbereiding op een grote invasie – sociale experiment Rojava reëel in gevaar

Nieuws, gepost door: Tommy Ryan op 21/12/2018 12:03:59

Wanneer: 21/12/2018 - 15:20

De aftocht van Amerikaanse troepen uit het noorden van Syrië luid een nieuwe fase in voor de oorlog in Syrië. Turkije lijkt deze kans aan te grijpen voor nieuwe aanvallen tegen Rojava.Met het bericht van afgelopen woensdag dat voor de Amerikaanse overheid Islamitische Staat (IS) verslagen is, kondigden zij ook direct de aftocht van de Amerikaanse militairen die zich in het noorden van Syrië bevinden aan. Hiermee lijkt er voor de oorlog in Syrië een nieuwe fase aan te breken, een waarbij Turkije een nieuwe hoofdrol lijkt te willen spelen. Het land dreigt namelijk al langer met acties tegen de autonome regio Federatie van Noord-Syrië (beter bekent als Rojava) in het noorden van Syrië. In februari dit jaar annexeerde Turkije het meest westelijke kanton van Rojava na een frontale aanval. De dreigingen van het moment zijn in die zin van vergelijkbare aard, maar gelden nu voor de gehele regio ten oosten van de rivier de Eufraat.

Rojava is een doorn in het oog van Turkse nationalisten en militaristen die bang zijn dat de autonome regio, met een groot aandeel Koerdische inwoners, ook in eigen land aanmoedigt tot afscheiding.

Lange tijd was de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in het noorden van Syrië een obstakel voor Turkije om over te gaan tot een aanval op de autonome regio. Hoewel zowel de Verenigde Staten als Turkije beiden tot de NATO behoren, verschilden zij van inzicht over de aanpak van de door de NATO als prioriteit nummer 1 gestelde “strijd tegen het terrorisme”. De Turkse staat bevindt zich al decennia lang in een bittere burgeroorlog met de Koerdische afscheidingsbeweging PKK, welke zij tot terroristische organisatie hebben verklaard. Ditzelfde hebben zij gedaan met de YPG, een zusterorganisatie van de PKK in het Noorden van Syrië. De Verenigde Staten (VS) hebben de eenheden van de YPG en YPJ echter de afgelopen jaren juist militair ondersteund en gebruikt in de strijd tegen Islamitische Staat (en voor hun eigen geopolitieke belangen). Het lijkt er nu echter op dat de Verenigde Staten met het terugtrekken van diens troepen een signaal wilt geven aan Turkije dat zij vrijbrief krijgen, en daarmee de autonome regio in de steek laat. Op 12 december verklaarde Turkse regering in onverbloemde oorlogsretoriek dat zij “iedereen [in Rojava] in hun loopgraven zullen begraven.” President Recep Tayyip Erdoğan zette dat woensdag nog verder kracht bij. Hij zij “Wij zullen ons niet langere inhouden.” [1]

In hoeverre dit ook daadwerkelijk tot een invasie zal leiden is nog even de vraag. Donderdag heeft de Franse overheid namelijk aangegeven dat zij, ondanks het vertrek van de VS, nog langer in het noorden van Syrië te zullen blijven.[2] Dit kan er op duiden dat er via strategische wegen internationaal toch wordt gepoogd om te interveniëren. Ook de Nederlandse strijdkrachten zijn nog altijd actief in Syrië. Waar deze eerder nog bombardementen uitvoerden lijken zij momenteel vooral nog verkenningsvluchten uit te voeren.

Situatie in Rojava

Eerder deze week vonden er een tweetal grotere bombardementen plaats vanuit Turkije. Daarbij vielen in Maxmur, waar zich tevens een groot vluchtelingenkamp van de VN bevindt, vier burgerslachtoffers. Op 13 december stierven 3 mensen bij een bombardement op Shengal. Bij de stad Manbij neemt het aantal aanvallen van groepen aan die samenwerken met het Turkse leger toe.

De situatie is momenteel in heel Rojava gespannen. Langs de noordelijke grens bouwen zich Turkse troepen, tanks en artillerie en eenheden van het ‘Vrije Syrische Leger’ (FSA) op. Grensblokkades die eerder waren opgeworpen zijn de afgelopen dagen afgebroken. Daarmee lijken er concrete voorbereidingen getroffen te worden voor een grote invasie. In de grensstad Serekaniye (Arabisch: Ras al-Ayn) zijn duizenden mensen de staat op gegaan om te demonstreren tegen de oorlogsbedreigingen. Zij trokken op naar de grens met spandoeken als ‘lang leven de eenheid van volkeren’ en ‘nee tegen de Turkse invasie’. De demonstranten hebben bij de grens tenten opgezet om als menselijk schild te dienen tegen de mogelijke invasie.[3]

Voorzitter Leyla Xalid van Kongreya Star in Aleppo heeft in een verklaring gesteld dat de Turkse staat tot doel heeft het samenleven van verschillende volkeren in de regio onmogelijk te maken en het noorden van Syrië wilt bezetten. Ze roept de internationale gemeenschap op om hun verantwoordelijkheid te nemen tegen deze dreigende invasie.[4] Cawza al-Hasud, een Arabische vertegenwoordiger in Til Hemis (provincie Qamishlo) stelde vergelijkbaar dat “Turkse President Erdogan’s bedeigingen tot doel hebben om de verschillende volkeren in de regio tegen elkaar op te zetten.” Hier lijkt een kern van waarheid in te zitten, gezien de manier waarop de bezetting in Afrin vorm heeft en Turkije gebruik maakt van paramilitaire eenheden als de FSA.

De mogelijke aanval op Rojava is niet alleen voor de inwoners van Rojava een grote bedreiging. De regio bied ook onderdak aan vele vluchtelingen uit Syrië en het westen van Irak, die na aanvallen van Islamitische Staat, de regering van Bashar Al Assad en de bombardementen van Rusland, Frankrijk, Groot Brittannië en de VS hun huis hebben verloren of hebben moeten verlaten.

Stilte in de media

In de Europese media wordt er maar mondjesmaat geschreven over de huidige dreiging voor een nieuwe verdere escalatie van de oorlog in Syrië. Over een nieuwe invasie mogelijke invasie in Syrië door de Turkse overheid is in Nederland nauwelijks geschreven. Het is daarmee verontrustend te zien hoe de wereldwijde hegemonie functioneert.

Waar de Koerdische strijdkrachten van de YPG en YPJ internationaal veel aandacht kregen voor hun moedige strijd in Kobanê tegen Islamitische Staat en het project van geslachtsgelijkheid en zelfbestuur in de regio, lijkt het project bij de bedreigingen vanuit Turkije plots niet meer te bestaan. Er lijkt daarbij met twee maten te worden gemeten. Aanvallen van een religieus fanatische militie als IS worden wel als een bedreiging worden gezien, maar een aanval die uiteindelijk hetzelfde bewerkstelligd vanuit een statelijke entiteit, in dit geval Turkije, wordt als geheel gelegitimeerd geacht.

Internationale verantwoordelijkheid

De internationale gemeenschap en de EU in het bijzonder zijn mede verantwoordelijk voor de conflicten in het Midden-Oosten. De Europese Unie heeft met de financiële injecties in Turkije met de vluchtelingen-deals die zij hebben gemaakt, miljarden geschonken aan een staat die wellicht nooit het geld zou hebben gehad voor militaire interventies in het buitenland. Daarnaast zijn de onderhandelingen en verdragen die zijn gesloten met de Turkse staat natuurlijk ook een teken dat men hen als een acceptabele partner blijft zien. Daarmee blijft de status quo gehandhaafd, terwijl overduidelijk deze betekend: een machtsgreep van de AKP, centralisering van de macht in de handen van Tayip Erdogan, politieke zuiveringen in het staatsapparaat, grove inperking van de vrijheid van meningsuiting, mensenrechtenschendingen en systematische martelling van politieke dissidenten in de Turkse gevangenissen.

Daarnaast lijkt het er op dat de wapenleveranties aan Turkije langzaam weer op gang komen. De Verenigde Staten heeft in de senaat net weer een wapendeal voor Patriot-raketten een waarde van 3,5 miljard dollar goedgekeurd.[5] Ondertussen gaan ook de onderhandelingen voor wapentuig met Rusland eveneens gestaag door. Het is wachten tot andere internationale wapenproducenten als Frankrijk, België en Duitsland ook weer hun kans zien om zonder al te veel smet hun wapenhandel voort te zetten.[6]

Verschillende EU-lidstaten spelen een belangrijke rol in het uitbreiden van de reikwijdte van de repressie vanuit de Turkse staat, waarbij Duitsland voorop loopt. De PKK staat in veel landen op verzoek van Turkije nog altijd op de Europese terreurlijst.[7] In Duitsland is de repressie tegen de Koerdische bevrijdingsbeweging het grootst, waarbij de PKK en de koerdische bevrijdingsbeweging vaak als één worden gezien. Vermeende sleutelfiguren worden geobserveerd en gearresteerd, er geldt bijv. een verbod op PKK en YPG-vlaggen en afbeeldingen van Abdulah Öcalan en in maart 2018 werden in Neus twee vrachtwagens vol met muziek en literatuur in beslag genomen.

Oorlogsrecht en het verdrag van Genève

Met het tot ‘terroristen’ verklaren van de YPG door de Turkse staat, verschaft deze zichzelf een alibi om zich te kunnen onttrekken aan het internationale oorlogsrecht. Dit is een vergelijkbare strategie die we eerder bij andere in de repressie van de onafhankelijkheidsstrijden. Doordat de oorlog niet als een daadwerkelijke oorlog wordt gezien, maar als een ‘interne aangelegenheid’, hoeft men geen krijgsgevangenen te nemen, kan men eenvoudiger wegkomen met martelen en onnodige burgerslachtoffers. Deze methode van repressie van afscheidingsbewegingen vindt zijn oorsprong in de repressie van de Franse koloniën Vietnam en Algerije en zijn als ‘Frans model’ een waarlijk export geworden naar landen in Zuid-Amerika en ook Turkije.

De hypocrisie die bij de internationale diplomatie in dit conflict wordt getoond, legt daarmee een fundamenteler probleem bloot. Fundamentele mensenrechten en het internationale oorlogsrecht worden vaak gebruikt als legitimering van (westelijke) staten, maar met de voortschrijdende oorlogen in het Midden-Oosten wordt keer op keer weer zichtbaar hoe onterecht dit is.

Er is slechts één antwoord op deze hypocrisie, en dat is internationalistische revolutionaire solidariteit. Doorbreek de stilte en kom in beweging om deze nieuwe bedreiging te stoppen. Benader de media om bloot te leggen wat gaande is in Syrië, ontmasker de verantwoordelijkheden van politici en werk ondertussen aan een wereld zonder hen!

Voetnoten

[1] https://taz.de/kurdische-kaempfer-in-syrien/!5556113/
[2] https://www.nu.nl/syrie/5641652/frankrijk-houdt-troepen-voorlopig-in-syr...
[3] https://anfenglishmobile.com/rojava-northern-syria/people-of-serekaniye-...
[4] https://anfenglishmobile.com/rojava-northern-syria/northern-syria-rises-...
[5] https://theregion.org/article/13294-u-s-state-department-clears-3-5-bill...
[6] Zie voor een eenvoudig overzicht van de oorsprong van wapentuig van het Turkse leger: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Turkish_Land_Forces
[7] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:023:003...
[8] https://www.plutobooks.com/blog/pluto-solidarity-mesopotamia-publishing/

Tags: antimilitarisme oorlog rojava


Wie: 
nn

Dutch worried by U.S. plans to pull forces from Syria, Afghanistan
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-dutch/dutch-worr...

The Netherlands supports the fight against Islamic State militants with F-16 jets. The Dutch are set to end their participation in that operation, which falls under U.S. military command, on Dec. 31.Wie: 
nn

To all democratic forces: Defend the Democratic Federation of North-Eastern Syria!
20th of December 2018
Statement and call to action by the Internationalist Commune of Rojava
https://internationalistcommune.com/to-all-democratic-forces-defend-the-...

Foto: 


Wie: 
NN .

From: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/tal-abyad-achil...

Tal Abyad: Achilles Heel of the Syrian Kurdish Belt

The district’s ethnic composition and wartime migrations make it the weakest point of the YPG defense system, and the most likely entryway for Turkish troops and their proxies.

As Ankara reportedly prepares for a major incursion into northeast Syria, the border district of Tal Abyad may well be the Turkish army’s main target—and an easy one at that. The U.S. presence is weaker in Tal Abyad than in Kobane, and apparently due for imminent withdrawal. The district’s Arab-majority population rejects the People’s Defense Units (YPG), the U.S.-backed Kurdish force currently in control of the area. And unlike in Manbij and other points to the west, there is no risk of the Syrian army contesting control in Tal Abyad anytime soon.

....

Foto: 


Wie: 
nn

Spam van het rabiaat rechtse Washington Institute for Near East Policy.Wie: 
nn

Mja daarom juist interessant als aanvulling. Geeft een inkijkje in hoe een deel van de Amerikaanse legerleiding aankijkt tegen de regio.Wie: 
nn

The situation in the town of Manbij, in the west of Aleppo province of Syria, has become the most significant issue in the world today. Here is why if you can't see it.

The Kurdish Contras have invited the Syrian Army yesterday, to take back the city and all the territory under their control west of the Euphrates. This has resulted in the Syrian Army entering Manbij area and surrounding the city, while the local inhabitants raised the national flag on all official buildings.

In the meanwhile, it turned out that French and American occupying troops were still in the city, and are now stuck negotiating exit routes with the Russians and Syrians. The Syrian move can be described as checkmate (Shaikh-Mat, ie the Shaikh was killed). The Turkish Army and its Wahhabi Contras have been attempting to move into the territory for the past 24 hours, but the Americans keep firing flares and warning shots in their direction to keep them at bay. The US is doing this because it is frantically negotiating with the Kurdish Contras and the Syrian Army.

The most significant issue in all of this situation is that of the weapons the Empire has given to the Kurdish Contras over the years of the occupation. The Kurdish Contras announced that they have reached an agreement with the Syrian Army to hand over all the weapons to them, switch their uniforms and blend into the Syrian Army. On the one hand this will result in the Syrian Army capturing millions of dollars worth of weapons from the Empire; and on the other hand it will strip Turkey of its Kurdish Contra excuse to occupy more Syrian territory.

As I write this, the Turkish ministers of defense and foreign affairs are on their way to Moscow to negotiate with their Russian counterparts. The Turks are at the worst position possible, and will be taking whatever the Russians offer, ie they are at no position to negotiate anything.

Long live Sovereign Syria, for it has brought the Imperial order to its knees

https://twitter.com/LaithMaroufWie: 
nn

Deze omschrijving van de situatie lijkt mij waarschijnlijk, inzake Manbij en het Syrische leger daar.

"Local fighters with the U.S.-backed militia that has held the city since 2016, the Manbij Military Council, were conducting their normal patrols on Saturday wearing red berets and armed with AK-47 assault rifles.
(...)

The Syrian troops did not enter the city but nearby frontlines with the hostile Turkey-backed rebels.

A military source in Manbij Military Council said discussions with the Syrian government had yielded agreement on the need to halt “the Turkish occupation of Manbij”.

The Syrian army’s deployment in the Manbij area was so far “partial”, the source said, adding that further Syrian army deployment into the area would take into account the U.S. presence.

As to whether the Syrian state was poised to restore its authority over Manbij, the source said: “Committees will be formed later on about how to administer the city.”

The question of whether the Syrian government will return to rule Manbij is of critical importance to many in the city. One primary concern is fear of being enlisted to the army. Yet the return of Assad’s rule is seen by some as preferable to the prospect of a Turkish offensive. "

Rest van het artikel is ook zeker de moeite waard https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-manbij/with-us-d...Wie: 
nn

The New International is a biweekly, bilingual show broadcast on Kurdistan's Stêrk TV.

Each episode follows a day in the life of an internationalist revolutionary who has travelled to Rojava, Northern Syria, to work in solidarity with the democratic-confederalist, women-led revolution.

Our fifth episode follows the life of Italian revolutionary Heval Egid as he prepares for war with YPG.
https://youtu.be/Sf7Til6-ZOA

Foto: 


Wie: 
nn

Rojava Resistance
‏++Breaking: According to Step News Agency which is Pro-FSA/Turkey media, Turkey has given orders to the factions of the Euphrates Shield to withdraw from Manbij frontline and "end" alert in the region.
https://twitter.com/RojavaCudi/status/1079502177197019137Wie: 
nn

CrimethInc. heeft een update van een anarchist in Rojava online geplaatst op 28 december. Deze is ook de moeite waard om te lezen hoe de situatie rond Manbij te duiden: https://crimethinc.com/2018/12/28/the-threat-to-rojava-an-anarchist-in-s...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech