tegen de deportaties naar Afghanistan ook in Belgie

Nieuws, gepost door: nn op 10/05/2012 05:11:39

Wanneer: 13/05/2012 - 22:11

OPKOMST IN ZAVENTEM OP ZONDAG 13 MEI 16u15
Om Uitzetting van Afghanen te beletten
“Promo van de maand mei:
Enkel vlucht naar Afghanistan,
u aangeboden door de Dienst Vreemdelingenzaken België en Turkisch Airlines”

OPKOMST IN ZAVENTEM OP ZONDAG 13 MEI 16u15
Om Uitzetting van Afghanen te beletten
“Promo van de maand mei: 
Enkel vlucht naar Afghanistan,
u aangeboden door de Dienst Vreemdelingenzaken België en Turkisch Airlines”

Sinds enkele maanden worden Afghanen in België gearresteerd en opgesloten in gesloten centra in afwachting van hun deportatie naar hun thuisland.  Hamis werd op 2 mei uitgewezen, en sindsien ontbreekt elk nieuws van hem (hij zou in Kaboel in de gevangenis zitten, op beschuldiging van illigaal vertrek uit het land).
Namathaula heeft een eerste uitwijzingspoging ondergaan die hij weigerde.  Een tweede poging, 13 mei eerstkomende, zou hem fataal kunnen zijn (zie interview van N hier).  http://www.gettingthevoiceout.org/i-just-want-to-live/
Andere Afghanen, soms erg jong, die momenteel vastzitten in onze gesloten centra zullen zonder twijfel hetzelfde lot ondergaan. 
De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de laatste maanden blijk gegeven van een onbekwaamheid (al dan niet gewild) om de risico's in het herkomstland in te schatten.  Eenzelfde verhaal voor de collectieve vluchten naar Congo en Guinee, maar ook voor Afghanistan: enkele gedeporteerden werden opgesloten/verdwenen bij hun aankomst in hun herkomstland.
We kennen de situatie in Afghanistan.  Milieoenen vluchtelingen zijn het land ontvlucht naar Iran of Pakistan.  De Meerderheid van de Europese landen hebben uitwijzingen naar landen in oorlog opgeschort, daarmee de conclusies van het UNHCR volgend ( hier te lezen)

In vier gevallen werd door Groot Britannië een collectieve vlucht naar Afghanistan geannuleerd omwille van de veiligheid van de begeleiders (http://stopdeportations.wordpress.com/), maar de Belgische autoriteiten verzetten zich hiertegen!

Wij roepen alle verenigingen, politici, getuigen, journalisten op om naar de luchthaven te komen om deze schandalige uitwijzing te stoppen.  

Deze zondag 13 mei, afspraak om 16h15 aan de check-in balies, om met de passagiers en het personeel van de vlucht van Turkish Airlines (TK1940), met vertrek om 18h15 naar Istamboul, te praten. 

mail, tél, protestation à Turkish Airlines
Brusssels National Airport - Zaventem Tel:0032 2 720 6400 Fax:0032 2 753 2677
E-Mail:cargo@turkishairlines.be
025117676

mail,tel, fax deze vrijdag (daarna is het WE)

Maggie Secrétaire d'Etat à l'Asile, à l'Immigration et à l'Intégration sociale, adjointe à la Ministre de la Justice info@fedasil.be / info.maggiedeblock@bz.fgov.be
Ministre de l'Intérieur : Madame Joëlle Milquet Vice-Première ministre et Ministre de l'Intérieurmilquet@lecdh.be / milquet@milquet.belgium.be / Fax: 022380129, 025048500, 025048580
Premier Ministre : Monsieur Elio Di Rupo info@premier.fed.be / Fax 022173328, 025126953

Aan Mevrouw Maggie Deblock
Aan Mevrouw Onckelinckx
Aan Meneer Elio Di Rupo 

Wij hebben vernomen dat een jongeman werd uitgewezen naar Afghanistan op 2 mei 2012, en dat een andere jongeman  een uitwijzingspoging zal ondergaan op 13 mei.  Wij hebben tevens vernomen dat 6 andere Afghanen opgesloten zijn in 127Bis in afwachting van hun uitwijzing. 

Net als ons, kent u de situatie in Afghanistan.  U weet, net als ons, dat een vierde van de Afghaanse bevolking bestaat uit mensen die na een vlucht naar Pakistan of Iran zijn teruggekeerd naar hun land, na de westerse militaire interventie van eind 2001.  

U weet, net als ons, dat velen onder hen momenteel nog steeds zonder huis leven, of in tijdelijke kampen onder plastic zeilen slapen. 

U weet net aan ons dat jonge mensen die uitgewezen worden naar Afghanistan, zowel door de overheid als door de Taliban bedreigd worden, en hun leven riskeren?. 

Wij vragen u dan ook om onmiddellijk de uitwijzingen naar Afghanistan te onderbreken, net zoals Andere Europese landen dit gedaan hebben. 

Alvast bedankt voor uw goede wil, 


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech