Voor zwart-rode hesjes!

Nieuws, gepost door: nn15 op 26/11/2018 11:03:54

Wanneer: 26/11/2018 - 13:47

Geschreven door onze kameraden van Alternative Libertaire, vertaald van hun site
https://albruxelles.wordpress.com/2018/11/23/pour-des-gilets-rouges-et-n...
(NB: voor alle gebruikte mannelijke vormen lees je natuurlijk ook de vrouwelijke en X versies!)
Vertaald door Menno

Voor zwart-rode hesjes!
Door: Léon (Alternative-Libertaire Luik)
Sinds enkele dagen vloeien er liters inkt vanwege “de gele hesjes”, en dat vanwege meer of minder goede redenen. Zij worden soms omschreven als racistische, seksistische en homofobe reactionairen (naar aanleiding van een aantal schokkende gebeurtenissen, vooral in Frankrijk), soms als gewelddadige “slopers” die zich verzetten tegen de ordediensten, en zelfs soms als een groep pacifistische burgers met een onduidelijke politieke lijn.
Dus wie zijn nu echt de gele hesjes? Persoonlijk, in plaats van te vertrouwen op de reguliere media, gaf ik er de voorkeur aan om betrokken te raken bij de beweging (waar ik nu al een paar dagen deel van uit maak).
We moeten ons echter eerst afvragen wat de redenen zijn die hebben geleid tot deze mobilisatie: dat wil zeggen een verhoging van de brandstofprijzen. Voor velen lijkt dit belachelijk (vooral in de context van de voortdurende aanvallen op onze sociale verworvenheden), maar als je iets nabijer kijkt is het complexer. Allereerst worden veel mensen gedwongen om hun auto vaak te gebruiken (en voor lange afstanden). Denk aan mensen die op het platteland wonen of aan mensen die ver van hun huis werken (en voor velen is het duidelijk dat het Openbaar Vervoer steeds minder een alternatief is). Kortom, voor veel mensen is dit weer een lelijke aanslag op hun portemonnee (en overduidelijk een aanslag te veel).
Meteen werden er oproepen tot mobilisatie gelanceerd via sociale netwerken (zoals in Frankrijk) en ze werden duidelijk opgevolgd! In Feluy, Sclessin,Wandre, Erquellines, Wierde of Tertre organiseren groepen zichzelf spontaan via de sociale netwerken en wisselen ze om de beurt dag en nacht posten af om de toegang tot brandstofdepots te blokkeren. (En soms andere actievormen zoals filter blokkades op autosnelwegen).
Heel snel (om niet te zeggen direct) richtte de woede zich niet enkel meer op de prijs van brandstof, maar eerder op de daling van de koopkracht in het algemeen (dit punt kwam vaak naar voren in de discussies die ik voerde tijdens blokkades, de beroemde “druppel die de emmer deed overlopen”)
In het prille begin was de beweging eerder pacifistisch en burgerlijk georiënteerd. Het omvatte alle lagen van de bevolking, van de kleine baas tot de gemiddelde werknemer. Het is echter belangrijk op te merken dat het overgrote deel bestaat uit werkers en mensen in precaire omstandigheden (groepen die duidelijk harder getroffen worden door de autoritaire maatregelen en nieuwe belastingen). Sterker nog, ik hoor vaak grote verontwaardiging tegen de regering en het feit dat de overheid de meest welgestelden uit de wind houdt, en dat ten koste van de werknemers). Dus, zelfs als de woede aanwezig is, is het nog steeds moeilijk om te weten waar de beweging naar toe gaat (gebrek aan homogeniteit, politisering en organisatie, maar dat kan heel snel veranderen).
Bovendien zagen we tijdens blokkades al scheuren en veranderingen in de beweging ontstaan. Ten eerste zijn er regelmatig meningsverschillen over de strijdmethodes: sommigen willen de regels respecteren, anderen geven de voorkeur aan een “nette boedelscheiding” tussen de verschillende delen van de beweging, zelfs als ze hardere of illegale methoden willen gebruiken. Persoonlijk ben ik er zeker van dat als de beweging beslist om binnen de lijntjes te blijven kleuren, zij gedoemd is te mislukken (omdat deurwaarders en politie steeds vaker opduiken om blokkades zowel snachts als overdag te verhinderen)
In dezelfde geest is er veel discussie over de rol van de politie. Sommigen in de beweging hebben nog steeds veel sympathie voor die laatsten (ik hoor vaak het argument “ja, maar het zijn werknemers zoals wij en ook zij lijden onder de bezuinigingen”). Anderen daarentegen, die las zij het contact met de politie nog niet volledig hebben opgezegd, zijn geschokt en boos als ze zien dat de politie hun mede gele hesjes met de wapenstok slaat of willekeurig arresteert, en hun blokkade opheft. Het is duidelijk dat velen nog steeds niet volledig begrijpen dat de politie gewoon haar rol vervuld, en die rol is antagonistisch voor de belangen van onze klasse, en daarom is de politie de natuurlijk vijand van elke sociale beweging. (maar de politie , met wapenstok en waterkanon, verduidelijkt langzaam de zaken….)
Kortom, als we de gele hesjes zouden moeten definiëren, zouden we kunnen zeggen dat het een uiterst heterogene en spontane sociale beweging is waarvan de politieke (en ideologische) lijn en de vorderingen tamelijk vaag zijn. Ik zou echter mijn verslag hierover niet willen stoppen, en alleen maar voor deze zaak willen pleiten.
Allereerst, zelfs al zouden er veel reactionaire elementen in de beweging aanwezig zijn, is dat niet meer dan een spiegel van onze huidige samenleving. Het is zeker dat er in de huidige context seksisme, racisme en homofobie is in de arbeidersklasse en bij de precairen, maar het is juist daarom des te belangrijker om aan deze beweging deel te nemen, om elementen van feminisme, antiracisme, anti-kapitalisme enz. in de beweging in te brengen.
Ten tweede , zelfs als ik op voornamelijk sociale netwerken verschrikkelijke dingen zag (zoals een groep gele hesjes in Frankrijk, die een vrachtwagen met migranten tegen hield, om hen dan aan de politie over te leveren) dan nog kunnen we niet zeggen dat de beweging als zodanig (omdat het noch homogeen noch georganiseerd of gecentraliseerd is). Verder zie ik ook heel mooie daden van solidariteit tijdens de blokkades: mensen die om beurt ons eten en warme dranken brengen, maar ook pallets en autobanden om onze barricades te onderhouden, bewoners uit de buurt die ons thee of soep, of woorden van steun brengen, buurtjongeren, sommigen onder hen racistisch (en gewoon boos op de politie die hen stigmatiseert) die zich mee in het protest mengen.
Kortom, het is wat mij betreft een legitieme beweging van woede, die zeker ondersteunt dient te worden. Of het nu ongeorganiseerd is, of er nu reactionaire elementen zijn of anderszins, dat zou ons des te meer moeten motiveren om zich bij hen te voegen om enkele discussies te kunnen voeren over de waarden en praktijken van de beweging (en dit juist om de reactionairen tegen te gaan). Indien wij deze nieuwe beweging blijven negeren laten we de weg volledig open voor rechts of extreem rechts om de beweging over te nemen. (De Belgische, extreem rechtse groepering “Nation” bijvoorbeeld was eerst tegen deze beweging, maar geeft nu haar volledige steun en brengt haar stinkende en reactionaire ideeën mee). Bovendien is het gevaar van deze toenadering van fascisten des te belangrijker in een situatie desorganisatie en ideologische vaagheid. (want op het moment zijn het nog vaak de grootste bekken en de zelfverklaarde chefs die de lakens uitdelen).
Aan de andere kant is het zeker dat, als de beweging wil overleven, zij zichzelf moet organiseren en democratisch structureren. (Zoals in Frankrijk, waar op verschillende plaatsen algemene vergaderingen hebben plaatsgevonden, en groepen begonnen zijn zich te structureren). Het is ook zeker dat als wij de beweging in de juiste richting willen zien gaan, zij haar meest reactionaire elementen moet elimineren door haar ideologische en politieke lijn te verduidelijken (en dat kunnen wij helpen door de strijd mee aan te gaan, en een effectieve en linkse solidariteit mee de beweging in te brengen).
In feite is deze beweging buitengewoon belangrijk, en het gaat erom om de kracht en de intensiteit te zien die de beweging in een paar dagen kon realiseren. Het is op dit moment een uiting van rauwe woede (met heel weinig politisering erachter), maar het is een woede gemotiveerd door de juiste redenen! Daarom is het belangrijk voor revolutionair en syndicalistisch links om deel te nemen aan de beweging om de legitieme inspanningen te ondersteunen van een worstelende klasse die het beu is om vertrapt te worden door marionettenleiders in dienst van de grote bazen.
Daarbovenop hebben veel mensen tijdens de blokkades (en vooral mensen die veel nederlagen van de vakbond hebben meegemaakt) teleurstelling en woede getoond over de vakbonden, door wie zij zich verraden en verlaten voelen (ik denk met name aan een ex-metaalwerker met wie ik sprak en die een grote verbittering heeft over wat hij als een nederlaag en verraad heeft ondervonden bij de sluiting van Arcelor Mittal; zie https://nl.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal ).
Laten we, kort samengevat, bewijzen dat militante vakbondsmensen zich bekommeren om hun strijd, en klaar staan om te vechten met hun beweging! Als we vanaf nu niet willen dat deze spontaan grommende beweging in de kiem sterft, en voor de zoveelste keer wrok en pessimisme genereert, moeten wij, strijdende en militante vakbondsleden van de revolutionaire linkerzijde absoluut een effectieve solidariteit opbouwen in deze strijd, en dat zonder langer te wachten op marsbevelen van onze leiders.
We zien elkaar op de barricades
Nawoord vertaler: inmiddels is de beweging na Frankrijk en Wallonië ook aan het overslaan naar Vlaanderen: de eerste “gele hesjes” acties staan voor donderdag op het programma!Wie: 
nn15

zoals al in de tekst aangestipt: na "Nation" in Wallonië is nu "Voorpost" in Vlaanderen in deze beweging ingestapt:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/26/weinig-volk-voor-gele-hesjesprot...

We zien elkaar op straat!Wie: 
nn

Dank voor de vertaling! een belangrijke verbetering: "buurtjongeren, sommigen onder hen racistisch" moet zijn "buurtjongeren, sommigen onder hen mensen van kleur" (in de oorspronkelijke tekst staat "racisé-e-s", wat naar het engels te vertalen is als "racialised" maar in het nederlands niet echt een equivalent heeft).Wie: 
nn15

hey, bedankt, ga dat morgen meteen aanpassen, ik was zowiezo al niet zeker van dat stukje

deze vertaling was spontaan & snel tussen andere dingen door gedaan

maar zo zie je, vele handen....Wie: 
nn

De Gele Hesjes zijn apolitiek voor de buhne maar de kopstukken zijn even rechts als de gevestigde orde, of erger:
https://crimethinc.com/2018/11/27/the-yellow-vest-movement-in-france-bet...Wie: 
nn

Soms heeft Lenin een punt, en lullen anarchisten zoals die van crimethinc uit hun nek: https://www.marxist.com/france-the-yellow-vests-lenin-and-the-leadership...Wie: 
nn

Op 1 december staat Gele Hesjes protesten gepland in Den Haag en Nijmegen.
Ik ben erg benieuwd wat daar gaat gebeuren.

Wat ik er van buiten van zie is dat Geen Stijl , Jan Dijkgraaf en Jan Roos en heel veel PVV kaderleden proberen de beweging te kapen.
Met een in tegenstelling tot Frankrijk redelijk open nationalistische/racistische agenda (met onder andere als speerpunt het Marrakesh verdrag )
en wat zich op social media uitspreekt voor de gele hesjes is overwegend radicaal rechts, hoewel er ook hier andere stemmen te horen zijn.

Ik gok zo dat het een rel gaat worden. Nog niemand heeft een demonstratie gemeld bij Politie Haaglanden.. en we weten allemaal hoe die meestal omgaan met niet aangemelde demonstraties. De eigenaar van de besloten facebookgroep heeft de politie al op de stoep gehad.
Tegelijkertijd lijken er verschillende oproepen rond te gaan. Zo roept Jan Dijkgraaf via TPO op voor 'een spontane wandeling' waarbij het zoetsappige '15 miljoen mensen' gezongen gaat worden. (zou hij door hebben dat ook dat gezien gaat worden als een illegale demonstratie?) En willen anderen vooral rellen.

Wat betreft organisatievorm heeft het veel weg van Occupy. Wat de eisen zijn is niemand duidelijk, er is geen organisatievorm, en geen strategie. Vooral heel veel (terechte) woede , en enthousiasme over een fenomeen uit een buitenlandse context die maar half gesnapt wordt.

Niettemin, het wordt wel tijd dat de linkse beweging een koers kiest. Negeren, aanvallen en mee de barricades op?

Negeren (kop in het zand en hopen dat het over waait)
Dat lijken de meeste linkse activisten en organisaties te doen. We hopen dat het in chaos uiteen valt, of dat er te veel mensen liever schelden op facebook als dat ze de straat op gaan. Of dat de politie en het zooitje wel uit elkaar slaat. Het zou kunnen dat het wel weer overwaait. Zoals ooit Occupy ook overwaaide. Dat is een optie, maar heeft als nadeel dat je er te laat bij bent als het wel voet aan de grond krijgt. (En vergeet niet welke invloed Occupy heeft gehad op het discours)

Aanvallen.
Want achter de gele hesjes zitten bruinhemden verscholen. En dus organiseren we een tegendemo, branden we ze in de media tot de grond toe af, of op zijn minst roepen we iedereen op ze links te laten liggen. Is een optie. Dan moeten we wel snel alle troepen verzamelen. En hoe zit dat met de op zich legitieme klacht van veel preciare werkers en werkende armen dat ze genaaid worden door de overheid. Jagen we die mensen niet keihard naar extreem rechts?

Mee doen. Samen werken, en daarmee de band op bouwen die nodig is om het gesprek te gaan over de seksistische en racistische tendensen binnen deze prille beweging. Op de barricades kun je duidelijk maken dat een uitgebuite bouwvakker in het zelfde schuitje zit als een migrant. En dat de rijken onze gezamenlijke vijand zijn. Dat betekend alleen wel een onzeker avontuur aan gaan, en in eerste instantie accepteren dat er veel bruikhemden in deze beweging zitten, en het gesprek met ze aan gaan.

Erg benieuwd wat andere mensen daar over denkenWie: 
nn

”Gele hesjes, oranje shirts en bruine hemden aller provinciën verenigt u!”Wie: 
nn

@NN met de goede overwegingen

Je laat het zelf eigenlijk al doorschemeren. De enige optie is de laatste. Al moet je daar wel het lef voor hebben. Hebben we dat nog? Anders zijn we sowieso ten dode opgeschreven.Wie: 
nn

Gewoon er naartoe gaan en kijken hoe de vork in de steel zit. Zijn t enkele tientallen, dan zou ik er niet tussen gaan staan. Zijn y duizenden, dan zullen fascisten een zser klein percentage zijn. Dan moet je juist er tussen gaan staan, met mensen praten, een flyer uitdelen ofzo of je linkse krantje slijten. Waarschijnlijk zal het ergens daar tussenin zijn. Ga gewoon en durf zelf een inschatting te maken. Dat niet doen geeft die fascisten alleen maar een fantastische rekruteringsmogelijkheid, zonder dat er tegenwicht wordt geboden. Het maakt natuurlijk ook wel wat uit wat voor symbolen, spandoeken etc mensen bij zich hebben, al moet je ook niet gaan schrikken van een Nederlandse vlag (het is nou eenmaal de vlag van het land waarin we wonen en veel mensen hebben er een positieve associatie bij). In ieder geval, je kan alleen maar handelen als je er daadwerkelijk bent. Bij voorbaat niet gaan omdat er mogelijk fascisten bij zijn is sowieso de slechtste optie - dat zal je namelijk altijd hebben in het huidige klimaat als er een daadwerkelijk brede beweging ontstaat. Zelfs als je ze alleen maar wilt wegmeppen, dan moet je er nog altijd zijn om dat te doen. En wil je daar dan in slagen, dan zul je wel onderscheid moeten maken tussen de echte fascisten en iemand die vindt dat er grenzen zitten aan de hoeveelheid vluchtelingen die moet en worden de toegelaten (zelfs als die vindt dat die grens al is bereikt...) Met dat soort mensen ga je de discussie aan, tegen fascisten moet je jezelf fysiek verdedigen.Wie: 
nn

Doe aangifte tegen de gele hesjes dragers in Nijmegen en Den Haag!

Sinds de zaak van de "blokkeer friezen" ligt er een precedent dat tegendemonstraties niet verstoord mogen worden.

Door met gele hesjes rond te lopen in Nijmegen en Den Haag verstoren deze lieden (waaronder de Nazi's) het recht van links om tegen te demonstreren door hun intimiderende aanwezigheid. De tegendemonstranten moeten hun woord kunnen laten horen zonder blokkeringen door rechts.Wie: 
nn15

UPDATE nog maar eens

Franstalig;
http://bxl.indymedia.org/spip.php?article22999&lang=fr
http://bxl.indymedia.org/spip.php?article22983&lang=fr
Nederlandstalig;
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/live-gele-hesjes-steken-combi-s-in-...
https://www.bruzz.be/samenleving/rust-keert-weer-na-rellen-gele-hesjes-2...

Ja, een link dumpje hier, maar enkel ter illustratie

gele hesjes (GH) zijn vandaag vanuit het franstalige gedeelte van belgie, wallonie, (na een paar door voorpost geinitieerde pogingen om in het nederlandstalige vlaanderen gelijkaardige GH activiteiten op te starten afgelopen donderdag) naar brussel getrokken, waar zij samen met militantere activisten van traditionele vakbonden en de lokale rev left scene vandaag brussel een klein beetje op stelten hebben gezet, voornamelijk in reactie op aanwezigheid riot cops en waterkanon die de onaangekondigde en vergunningsloze demonstratie bij de Kleine Ring (de binnen stads snelweg rond centrum brussel) tegen hield. ongeveer 500 GH op dat moment

in de franstalige anarchistische kringen in brussel (en zelfs inmiddels over de belgische taalgrenzen heen) is er dezelfde discussie als hier gaande;de anarchistische beweging is hard bezig de gebeurtenissen mee vorm te gaan geven

in die zin is de eerste hierboven geposte link vooral interessant denk ik, ik ga dan ook proberen de bijdrage vanuit frankrijk naar het nl te vertalen dit weekend

voor of tegen GH, maar elk zelfdenkend mens met een meer of minder revolutionair kloppend hart ter linkerzijde zou nu toch zelf moeten gaan kijken / meedoen / zorgen dat nazis geen enkele aanwezigheid hebben zodat alle aanwezigen echt met elkaar spreken kunnen om de situatie samen te bespreken

er klopt namelijk vanalles absoluut niet in onze huidige levens, als bewoners van planeet aarde

en daar ligt dan onze opdracht, om te zorgen dat dit een zoveel mogelijk anarchistische en revolutionaire richting opgaat, wars van racisme, sexisme enz. zullen we mee de voeten in de klei van deze beweging moeten zetten

wij dromen van maatschappelijke omwenteling,

hier is een kans

go get itWie: 
nn

Zwart-rode vlag tussen de gele hesjes in Parijs:
https://twitter.com/camille82393901/status/1068880120281264128

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech