Boels verdient aan ontruiming Hambach

Nieuws, gepost door: nn op 21/09/2018 09:10:39

Wanneer: 21/09/2018 - 21:22

Verhuurbedrijf Boels verdient geld aan de ontruiming van Hambi, door materialen te verhuren. Onderstaande foto is genomen tijdens de ontruiming en het betreft een lichtmast die 's nachts door de smeris zal worden ingezet.


Roep Boels vandaag nog op om de samenwerking met RWE te verbreken en niet mee te werken aan de ontruiming van dit 12.000 jaar oude bos.

HAMBI BLEIBT!

---------------------------

Alle vestigingen zijn hier te vinden, protesteer bij je lokale vestiging of contacteer het hoofdbureau: https://www.boels.nl/vestigingen .Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

Zondagmiddag, menigte jaagt politie Hambach uit
https://www.pscp.tv/w/1lPJqkLeZodKbWie: 
nn

GEEN HEFPLATFORMS VOOR ONTRUIMINGEN - DISCLAIMER IN ALLE HUUROVEREENKOMSTEN

09/23/2018 ONTBOSSING, SOLIDARITEIT

Op 18 september hebben de bedrijven Gerken (geen engelse versie van hun persbericht) en Cramer (engelstalig) hun hefplatforms teruggetrokken van de ontruiming van Hambach Forst. Wij hopen dat deze belangrijke en verantwoorde stap zijn vruchten zal afwerpen. Beide bedrijven waren bewust gemaakt van het oneigenlijk gebruik van hun toestellen door oplettende boslopers. Wij danken hen voor deze tips.

In hun verklaringen wijzen beide bedrijven er ook op dat ze niet vooraf zijn geïnformeerd over het beoogde gebruik van hun machines. Daarom raden wij verhuurders van hefplatforms aan:

Disclaimer in alle huurovereenkomsten - Geen inzet bij ontruimingen

Dergelijke clausules zullen de verhuurder in staat stellen om claims voor verhaal te vermijden als hun apparatuur wordt gebruikt voor moreel niet-duurzame activiteiten. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de verhuur van bijvoorbeeld schijnwerpers, generatoren of terreinomheiningen.

Aangezien RWE en de politie blijkbaar standaard niet vermelden voor welk doel zij gehuurde liften willen gebruiken, moeten deze clausules ook standaard in alle huurovereenkomsten worden opgenomen. Alleen dan beschikken verhuurders over effectieve bescherming tegen eventuele financiële terugvorderingen.

Ons juridisch advies luidt als volgt:

Uitsluiting van gebruik in verband met gedwongen ontruimingen van politieke klimacties

1. De bij ons gehuurde liften en ander materieel mag niet worden ingezet voor gedwongen uitzettingen van politieke klimevenementen (zoals boomhutten in Hambach Forst). Dit geldt ook voor de verhuur van materieel door de huurder aan derden.

2. In geval van overtreding van het bovengenoemde verbod op gebruik heeft de verhuurder een buitengewoon en onmiddellijk recht op opzegging. De uitrusting wordt in dit geval voor rekening en risico van de huurder onmiddellijk aan de verhuurder teruggegeven. Verdere aanspraken op schadevergoeding van de verhuurder blijven onaangetast.

3. Uitzonderingen moeten vooraf schriftelijk met ons worden overeengekomen.

Zonder gehuurde liften en andere uitrusting zou de gewelddadige uitzetting en ontruiming van het Hambachwoud niet mogelijk zijn. In dit opzicht dragen de verhuurbedrijven een niet onaanzienlijke verantwoordelijkheid. Hopelijk kan deze hulp meer bedrijven helpen om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen.

Vertaling van No lifting platforms for evictions – Disclaimer in all leasesWie: 
nn

Boels heeft een vestiging in Duitsland, die waarschijnlijk deze spullen heeft verhuurd. Daarom heb ik zojuist deze mail verstuurd aan:
klantenservice@boels.nl
onecall@boels.com

Nederlandse vertaling: zie hieronder.

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Internet fand ich ein Bild von einem Generator Ihres Unternehmens, der bei der Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst eingesetzt wurde. Er hat dort eine Flutlichtanlage mit Strom versorgt. Vielleicht wurde auch die Flutlichtanlage bei Ihnen angemietet.
Mir ist bekannt, dass RWE und die Polizei, die diese Räumungen durchführen, standardmäßig die Vermieter solcher Anlagen nicht vom Verwendungszweck in Kenntnis setzen. Verständlicherweise, denn zwei Vermieter von Hebebühnen, denen es auch so gegangen ist, und davon durch einer aufmerksamen Person in Kenntnis gesetzt wurden, haben ihre Maschinen sofort aus dem Wald entfernt. Es handelt sich hierbei um die Firmen Gerken und Cramer. Sie finden deren Stellungnahmen hier:
https://www.gerken-arbeitsbuehnen.de/neuigkeiten_von_gerken+M55f1475bfa6...
und
http://www.cramer-arbeitsbuehnen.de/pressemitteilung-hambacher-forst/
Bemerkenswert ist dabei, dass die Firma Cramer es offenbar für wichtig befunden hat, diese Presseerklärung in mehrere Sprachen zu übersetzen.

Der Rechtsbeistand der Menschen im Hambacher Forst hat eine Ausschlussklausel für Neuverträge vorgeschlagen:

Ausschluss der Nutzung im Zusammenhang mit Zwangsräumungen von politischen Kletteraktionen

1. Die von uns vermieteten Hebebühnen und sonstigen Geräte dürfen nicht im Zusammenhang mit Zwangsräumungen von politischen Kletteraktionen (z.B. Baumhäusern im Hambacher Forst) verwendet werden. Dies gilt ausdrücklich auch bei Weitervermietung der Geräte durch den Mieter an Dritte.
2. Bei Zuwiderhandlung gegen das zuvor genannte Verwendungsverbot hat der Vermieter ein außerordentliches, sofortiges Kündigungsrecht. Die Geräte sind in diesem Fall auf Kosten und Risiko des Mieters umgehend an den Vermieter zurückzugeben. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Vermieters bleiben unberührt.
3. Ausnahmen müssen vorab schriftlich mit uns vereinbart werden.

Quelle:
https://hambacherforst.org/blog/2018/09/23/keine-hebebuehnen-fuer-raeumu...

Da schon zwei Firmen sich in dieser Frage eindeutig positioniert haben, können wir wohl davon ausgehen, dass jede weitere derartige Stellungnahme die Gefahr von Regressansprüchen weiter herabsetzt. Denn die Ablehnung gegen dieses Vorgehen wächst. Mittlerweile hat z.B. auch die Gewerkschaft der Polizei vorgeschlagen, nicht nur die Räumungen, sondern auch die Fällungen aus- bzw. abzusetzen.

Ich hoffe, mein Schreiben wird dabei behilflich sein, ihren Standpunkt in dieser Frage zu klären.

Mit freundlichen Grüßen,
Arnold Schunck

Nederlands:
Geachte Dames en Heren,

In het internet vond ik de foto van een generator van uw onderneming, die bij de ontruiming van boomhuizen in het Hambacher Bos is ingezet. Hij heeft daar een lichtinstallatie van stroom voorzien. Misschien werd ook die bij u gehuurd.
Mij is bekend, dat RWE en de politie, die die ontruimingen uitvoeren, als standaard de verhuurders van dergelijke installaties niet over het doel daarvan informeren. Begrijpelijk, want twee verhuurders van hoogwerkers, die dat eveneens hebben beleefd, en dat via een attente voorbijganger hoorden, hebben hun machines onmiddellijk uit het bos teruggetrokken. Hierbij gaat het om de firma’s Gerken en Cramer. U vindt hun persverklaringen hier:
https://www.gerken-arbeitsbuehnen.de/neuigkeiten_von_gerken+M55f1475bfa6...
en
http://www.cramer-arbeitsbuehnen.de/pressemitteilung-hambacher-forst/
Daarbij valt op, dat de firma Cramer het blijkbaar belangrijk vond, die persverklaring in diverse talen te publiceren.

De advocaat van de mensen in het Hambacher Forst heeft een Ausschlussklausel (uitsluitingsclausule?) voor nieuwe verdragen voorgesteld. Voor de Duitse tekst, zie hieboven.

Daar twee firma’s zich in deze kwestie al duidelijk hebben opgesteld, kunnen wij er wel van uitgaan, dat iedere verdere dergelijke stellingname het gevaar van regresvorderingen verder vermindert. Want de weerstand tegen dit optreden neemt toe. Ondertussen heeft bijv. ook de politievakbond Gewerkschaft der Polizei voorgesteld, niet alleen de ontruimingen, maar ook de ontbossing uit te stellen dan wel te cancelen.

Ik hoop, dat mijn schrijven behulpzaam kan zijn, uw standpunt in deze te bepalen.

Met vriendelijke groet,
Arnold SchunckWie: 
nn

Protest in Aken bij de firma Boels, die hun machines ter beschikking stel voor de ontruiming van Hambacher Forst.
https://twitter.com/fein_frisch/status/1045670180205023232

Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

Boels Rental uit Sittard haalt per direct zijn machines uit het Hambacher bos in Duitsland terug.
https://www.1limburg.nl/boels-zwicht-voor-actievoerders-na-brandstichtingWie: 
nn

Photos of some of the recent militant direct action that has taken place recently in response to attacks by the State and RWE against the #HambacherForest defenders
https://twitter.com/Nae_Clone/status/1047715099073425408

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech