Mobilising for the second phase of evictions on the ZAD

Nieuws, gepost door: nn op 14/05/2018 05:10:14

Wanneer: 14/05/2018 - 09:34

The government has announced a second wave of evictions on the zad of Notre-Dame des-Landes. The operation could be launched as soon as May 15th. We have no idea how large or how long it will be. What is certain is that we cannot trust official announcements and that we will mobilise if faced with any new attempt to pick and choose, which living places on the zad they will evict.

Despite those, from the government or unfortunately even from the movement, who try to sow divisions, label and increase tensions, we will maintain as wide as possible a common defense for all the living places, perspectives and activities that are intertwined on the zad.

This is the line that we have wanted to hold, as much within the negotiations as with the various forms of resistance and mobilisations on site for several weeks. We thus invite everyone to be ready to react again on the zad and everywhere else from May 15th.

# Practically, we are calling :

-> To join the picnic-gathering on Monday 14 May at 1pm, place du Pont Morand (Nantes) for the meeting with the Minister of Agriculture.

-> A gathering in front of the Préfecture in Nantes at 6pm, following the first day (and every other day) of evictions.

-> Gatherings and occupations in front of town halls, préfectures, French embassies, consulates, etc where ever you are. Meeting points can be sent to zad @ riseup.net in order to be added to the zad.nadir.org website. Action reports can be sent to soutienzad @ riseup.net

-> A demonstration on the Saturday following a week of evictions in Nantes

-> A gathering on the zad the Sunday following a week of evictions in Nantes

# Various welcome spaces will be set up on the zad, see info on zad.nadir.org

# We are calling all those who are joining us to resist on site to :

– take care so that there is a possibility of a diversity of tactics and diversity of people present on site

– take care of our neighbours from the surrounding villages, and of the necessary farming work, and thus to keep the traffic fluid on the roads outside of the moments of resistance to evictions.

You can follow updates on zad.nadir.org and/or on twitter @ZAD_NDDL

Some occupants from the zad.

source: https://zadforever.blog/2018/05/14/mobilising-for-the-second-phase-of-ev...Wie: 
nn

En de vertaling (met wat aanvulling van de vertaler)

Tweede ronde ontruiming ZAD dreigt

Door: globalinfo.nl

Een eerste ontruimingsgolf van de ZAD - het gebied waar de bouw van een nieuw vliegveld tegengehouden is - bij Nantes werd gestuit door fel en massaal verzet. Er werden wel veel onderkomens door de ordetroepen vernield en honderden mensen raakten gewond. Maar daarna is er veel herbouwd door boeren, activisten en buurtbewoners. Nu dreigt er een tweede golf ontruimingen, om dat weer kapot te maken. Een oproep tot hernieuwde solidariteit.

Zie eerdere berichten op globalinfo over het verzet van de ZAD hier

De regering heeft een tweede golf ontruimingen aangekondigd van de ZAD van Notre-Dame des-Landes. De operatie zou al meteen op 15 mei kunnen beginnen. We hebben geen idee hoe omvangrijk die operatie zal zijn of hoe lang die zal duren. Wat wel zeker is, is dat we de officiële aankondigingen niet kunnen vertrouwen en dat we zullen mobiliseren als we staan tegenover elke nieuwe poging om nieuwe doelwitten te kiezen om te ontruimen. Ondanks degenen van de regering en helaas ook van binnenuit de beweging, die verdeeldheid proberen te zaaien, en de spanningen vergroten, zullen we zo breed mogelijk een gemeenschappelijke verdediging in stand houden van alle leefruimtes, perspectieven en activiteiten die verweven zitten in de ZAD.

(Verduidelijking van vertaler: Na de mislukte ontruimingsoperatie van april, waarin wel veel vernield en verwond werd, was het aanbod van de overheid dat gebruikers met projecten in het gebied zich persoonlijk zouden aanmelden voor legalisatie. Veel collectieve projecten en activisten hebben dat geweigerd. Maar anderen zijn op het aanbod ingegaan, en zo is er verdeeldheid ontstaan onder de bewoners/gebruikers, wat precies het doel was van de overheid).

Dit is de lijn die we hebben willen blijven volgen, zowel bij de onderhandelingen als met de verschillende vormen van verzet en mobilisatie ter plekke de afgelopen weken. We nodigen daarom iedereen uit om klaar te staan om weer te reageren, op de ZAD en overal elders vanaf 15 mei.

Praktisch gezien komt het erop neer dat we oproepen:

-> Om deel te nemen aan de picknick-bijeenkomst op maandag 14 mei om 13:00 To join the place du Pont Morand (Nantes) voor de ontmoeting met de minister van Landbouw.

-> Bijeenkomst voor het stadhuis van Nantes om 18 u. op de eerste dag (en alle dagen daarna) van de ontruiming

-> Voor bijeenkomsten en bezettingen bij stadhuizen, gemeentehuizen, Franse Ambassades, consulaten etc. waar je ook bent. Ontmoetingsplekken kunnen opgestuurd worden naar zad @ riseup.net zodat ze opgenomen kunnen worden op de website zad.nadir.org

verslagen van acties kunnen gestuurd naar soutienzad @ riseup.net

-> Een demonstratie in Nantes op de zaterdag in de week na de nieuwe ontruimingen

-> Een samenkomen over de ZAD op de zondag volgend op de week van de ontruimingen in Nantes

# Er zullen verschillende welkomstplekken worden ingericht op de ZAD, zie meer info op zad.nadir.org

# We roepen degenen die met ons ter plekke mee verzet willen bieden op om:

– ervoor te zorgen dat verschillende middelen en tactieken ingezet kunnen worden en door een diversiteit aan mensen die ter plekke aanwezig zijn

– rekening te houden en te zorgen voor onze buren uit omringende dorpen en het noodzakelijke landbouwwerk en dus bepaald verkeer door te laten op de wegen buiten op momenten van verzet tegen de ontruimingen.

Je kunt de ontwikkelingen op twitter volgen via @ZAD_NDDL

Sommige bewoners/gebruikers van de ZAD

13 c thomaidi

Foto: The Gourbi,een van de vergaderplekken van de Zad, voor en na de ontruimingen (Penelope Thomaidi)

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech