[Nijmegen] 1 Mei, verbindt! - Kom de straat op!

Nieuws, gepost door: Anarchistische Groep Nijmegen op 12/04/2018 04:04:20

Wanneer: 12/04/2018 - 14:59

[English below]

1 Mei staat weer voor de deur en we zijn de afgelopen weken druk geweest een platform te smeden van verschillende groepen en organisaties in Nijmegen om samen, net als 2 jaar geleden, een 1-meidemonstratie te organiseren.


We verzamelen om 17:30 op de promenade tussen de v. Schaick Mathonsingel (tegenover Nijmegen Centraal) voor een korte manifestatie. Om 18:30 zullen we vertrekken voor een demonstratie onder het motto ‘1-mei, verbindt!’ Tegen 20:00 zal dan in sociale centrum de Grote Broek (v. Broeckhuysenstr. 46) nog een afsluitend programma zijn met eten, muziek en plek voor discussie en informatie-uitwisseling.

"May Day May Day!
1 Mei is het Internationale Arbeidersdag. We zullen deze dag bij elkaar komen in solidariteit met activisten die zich, zowel hier en ver weg, verzetten tegen kapitalisme en mens en milieu boven winst stellen.

Tijdens de 1 mei-demonstratie willen we dit jaar aandacht besteden aan de impact die werk heeft op mensen in Nederland: van (arbeids)migranten tot de LGBTQ-gemeenschap, van vrouwen tot gepensioneerden en de jeugd. De strijd voor veilige en eerlijke arbeid is al lang geleden ingezet, maar we zijn nog altijd ver van de gelijkwaardige standaard die we wereldwijd verdienen. Hoewel uitbuiting en oorlog ver van ons vandaan lijken, mogen we niet vergeten dat ze het directe gevolg zijn van het huidige economische en politieke systeem, en ook hier weldegelijk hun uitwerking hebben: vluchtelingen zoeken een veilige thuishaven, de gevolgen van klimaatmaatverandering worden langzaam zichtbaar, een permanente noodtoestand brokkelt onze individuele en collectieve vrijheden af, toenemende werk- en regeldruk geven massale burnoutklachten bij studenten en werkenden, sociale huisvesting wordt afgebroken, arbeidsrechten worden uitgehold… Dit terwijl de rijken alleen maar rijker worden en politici de macht verder naar zichzelf toe trekken.

Wij willen een samenleving die oog heeft voor ieders welzijn, en wij weten dat dit mogelijk is!"

In de aanloop naar de 1-meidemonstratie zullen er verschillende mobilisatiemomenten zijn:

Hoe zet je een solidariteitsnetwerk op?
18 april / 20:00 / de Klinker, v. Broeckhuysenstr. 46, Nijmegen

Of het nu gaat om woonrechten, arbeidsomstandigheden, of sociale voorzieningen: onze bestaanszekerheid staat steeds meer onder druk. Hoe gaan we hier, in onze eigen leef- en werkomgeving, de strijd aan?

Hoezo, 1-mei?
20 april / 20:30 / de Klinker, v. Broeckhuysenstr. 46, Nijmegen

Peter Storm zal komen over de ontstaansgeschiedenis van de internationale mobilisaties op 1ste mei, en wat de betekenis hiervan vandaag de dag is en zou kunnen zijn. Vooraf aan deze avond is er de mogelijkheid te eten bij solidariteitscafé Mulawan (www.grotebroek.nl)

Meehelpen met mobiliseren? Er zijn flyers en posters beschikbaar voor je om in je eigen omgeving te verspreiden (bijv. je buurt of werk). Je kunt deze bestellen door ons een mail te sturen (agn@riseup.net) of ze af te halen in de Grote Broek (v. Broeckhuysenstr. 46).

Zie nijmegen.1mei.org en https://fb.me/nijmegen1mei voor meer info

Hopelijk tot op één van de mobilisatiemomenten en natuurlijk op 1 mei op straat. Voor een Vrije, Solidaire wereld!

Er zijn in het land meerdere demonstraties. Kom je niet uit de buurt, sluit je dan aan bij één van de activiteiten in bijv. Den Haag, Tilburg.

----[English]-----

The first of May is nearing and last weeks we have been busy forming a platform of different groups and organizations in Nijmegen to organize a May Day demonstration – just like two years ago.

At 17:30 we are gathering at the promenade between the v. Schaick Mathonsingel (just across Nijmegen Central Station) for a short manifestation. After this at 18:30 we will start our demonstration with the motto ‘May Day unites!’ Around 20:00 there will be a closing program at social center the Grote Broek (v. Broeckhuysenstr. 46) with food, music and space for discussion and information exchange.

"May Day May Day!
May 1st is International Workers’ Day. On this day we will gather in solidarity with activists who, both here and far away, fight against the capitalist system and prioritise people and the environment over profit.

At this year’s May Day demonstration in Nijmegen, we wish to draw attention to the impact that labour has on all communities in the Netherlands, from migrants to the LGBTQ community, from women to those in retirement or the youth. The fight for safe and fair labour practices began long ago, but we are still far from achieving the equitable standards that we deserve worldwide. We cannot forget that, although much of the exploitation and warfare seem so far away, they are the direct result of the current economic and political system, and are affecting us here too: refugees search a safe new home; the climate gets back at us; the permanent state of emergency erodes our personal and collective freedoms; increasing work pressure and bureaucracy cause massive burnout symptoms for students and workers; social housing is deconstructed; labour rights are hollowed out... This while the rich are getting richer and politicians take a further, firmer grip on power.

We want a society that has the wellbeing of all on its mind, and we know this is possible!"

In the run-up to the May Day demonstration there will be different mobilization events:

How to set up a solidarity network?
April 18th / 20:00 / de Klinker, v. Broeckhuysenstr. 46, Nijmegen

Whether about housing rights, labour rights or social welfare: our social security is increasingly under pressure. How will we fight for this in our own living and work environment?

Why, May first?
April 20th / 20:30 / de Klinker, v. Broeckhuysenstr. 46, Nijmegen

Peter Storm will come and tell about the history of the international mobilizations on the 1st of May. What does this day mean and what could it be?
Before the info talk there is the possibility to eat at solidarity café Mulawan. (www.grotebroek.nl)

Do you want to help mobilizing? There are flyers and posters available to spread in your surroundings (for instance in your neighborhood or at work). You can order these by sending an email to agn@riseup.net or pick them up at the Grote Broek (v. Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen)

See nijmegen.1mei.org and https://fb.me/nijmegen1mei for more info

We hope to see you at one of the mobilizing evenings and of course on the streets at May Day. For a Free and World in Solidarity!

There are more demonstrations in the country. Are you not living nearby, then join one of the other activities in for instance The Hague or Tilburg.

Tags: 1 mei demonstratie Nijmegen

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech