News about the 3 squats in Athens

Nieuws, gepost door: @ op 15/03/2018 03:08:46

Wanneer: 15/03/2018 - 20:55

News about the 3 squats that got evicted in Athens. One squat reoccupied!

During the early morning hours of Monday, March 12 2018, a repressive operation was held against 3 squats in Athens. GARE and Zaimi 11 in Exarchia along with Matrozou 54 of "Community of Squats for Housing and Struggle" in Koukaki. Comrades of Matrozou 54 squat gave a fight and tried to defend the squat with great courage. The comrades from the 3 squats are held captive in the police headquarters in Athens (GADA) and are facing criminal accusations.
Some of the comrades got injured during their attempt to defend their squats against the riot cops, the criminal prevention unit (OPKE) and undercover cops.

On March 14th at 5PM, GARE squat was reoccupied and is back in the hands of the movement. Less than an hour after the resquatting of the building, 2 SUVs of OPKE arrived at the place and the cops started to prepare their armaments but when they realized that the squat was being guarded, they fucked off. Few hours later, a incindiery fascist attack on Panaitolou squat of the "Community of Squats for Housing and Struggle" in Koukaki (where also Matrozou squat belongs), was successfully repelled.

All this comes as a wave of repression (from the state and its cops along with their fascist helpers) to show off power and as an answer to the "Interbalkan Internationalist Demonstration for Solidarity to Libertatia Squat" that was held in Thessaloniki on the 10th of March. The demo was a antinationalist solidarity demo for Libertatia squat that got burned by fascists and football hooligans on the 21st January 2018, where collectives (including GARE and Matrozou 54 squats) and individuals from all over Greece and the Balkans participated, with the demo having around 3000 people.

Statement (in english) from the collective of Libertatia squat about the events of 21st January:
http://libertatiasquat.blogspot.nl/2018/02/statement-about-last-incident...

SQUATTERS OF THE NETHERLANDS, SOLIDARITY IS NEEDED ASAP!

SQUATS ARE NOT JUST DEAD WALLS!
SQUATS ARE LIVING STRUGGLES!
RELATIONS OF LIFE AND SOLIDARITY, OUR MOMENTS OF RESISTANCE WITHIN THE INTENSIFYING CANNIBALISM!

NOTHING WILL REMAIN UNANSWERED!

SOLIDARITY WITH GARE, ZAIMI 11, MATROZOU 54, PANAITOLOU AND LIBERTATIA SQUATS!

10, 100, THOUSANDS OF SQUATS,
AGAINST A WORLD OF ORGANIZED DECAY!Wie: 
vertaling

Nieuws over de 3 kraakpanden die in Athene werden ontruimd. Een kraakpand is opnieuw bezet!

Tijdens de vroege ochtenduren van maandag 12 maart 2018 vond in Athene een repressieve operatie plaats tegen 3 kraakpanden. GARE en Zaimi 11 in Exarchia samen met Matrozou 54 van de "Community of Squats for Housing and Struggle" in Koukaki. Kameraden van Matrozou 54 hurkzit gaf een gevecht en probeerde de hurkzit te verdedigen met grote moed. De kameraden van de 3 kraakpanden worden gevangen gehouden in het hoofdkwartier van de politie in Athene (GADA) en worden geconfronteerd met strafrechtelijke beschuldigingen.
Sommige kameraden raakten gewond tijdens hun poging om hun kraakpand te verdedigen tegen de oproerkops, de criminele preventie-eenheid (OPKE) en undercovercops.

Op 14 maart om 17.00 uur werd GARE opnieuw bezet en is weer in handen van de beweging. Minder dan een uur na de herovering van het gebouw kwamen er 2 SUV's van OPKE aan en begonnen de agenten hun bewapening voor te bereiden, maar toen ze beseften dat het kraakpand bewaakt werd, rotten ze op. Enkele uren later werd een fascistische aanval op het Panaitolou-pand van de "Community of Squats for Housing and Struggle" in Koukaki (waar ook het Matrozou-kraakpand thuishoort) met succes afgeslagen.

Dit alles komt als een golf van onderdrukking (van de staat, zijn politie en hun fascistische helpers) om de macht te laten zien en als antwoord op de "Interbalkan Internationalist Demonstration for Solidarity to Libertatia Squat" die op 10 maart in Thessaloniki werd gehouden. De demo was een antinationalistische solidariteitsdemonstratie voor het Libertatia-kraakpand dat op 21 januari 2018 door fascisten en voetbalhooligans in brand werd gestoken, waaraan werd deelgenomen door collectieven (waaronder GARE en Matrozou 54 kraakpanden) en mensen uit heel Griekenland en de Balkan.

Verklaring (in het Engels) van het collectief van Libertatia over de gebeurtenissen van 21 januari:
http://libertatiasquat.blogspot.nl/2018/02/statement-about-last-incident...

KRAKERS VAN NEDERLAND, SOLIDARITEIT IS NODIG!

KRAAKPANDEN ZIJN NIET ZOMAAR DODE MUREN!
KRAAKPANDEN ZIJN EEN LEVENDE STRIJD!
VERBINDINGEN VAN LEVEN EN SOLIDARITEIT, ONZE MOMENTEN VAN VERZET BINNEN HET TOENEMENDE KANNIBALISME!

ER ZAL NIETS ONBEANTWOORD BLIJVEN!

SOLIDARITEIT MET GARE, ZAIMI 11, MATROZOU 54, PANAITOLOU EN LIBERTATIA!

10, 100, DUIZENDEN KRAAKPANDEN,
TEGEN EEN WERELD VAN GEORGANISEERD VERVAL!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech