Wekelijkse Acties Tegen de FVD Cafetour in Amsterdam

Aankondiging, gepost door: nn op 24/02/2018 02:04:02

Wanneer: 04/03/2018 - 15:30

(English below)
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart organiseert de Amsterdamse afdeling van Forum voor Democratie al sinds een maand wekelijkse bijeenkomsten in café's en buurtcentra door heel Amsterdam. Deze 'FVD Cafétour' zoals ze hem zelf noemen, wordt ingezet om stemmen te winnen, toegankelijkheid te bevorderen en een beweging op te bouwen.Het is verontrustend dat Baudets openlijke fascisme, of 'romantisch nationalisme' zoals hij het zelf noemt, zo veelvuldig geaccepteerd, getolereerd en omarmd wordt. Baudet en zijn partijgenoten schrijven vurige speeches over de onvermijdelijkheid van de strijd tegen islamisering, raszuiverheid en de superioriteit van de Westerse cultuur. De mensen die ondanks deze uitspraken op FvD stemmen 'omdat ze ook goede standpunten hebben,' de café eigenaren die hun deuren voor FvD bijeenkomsten openstellen, de politieke partijen die liever afstand nemen van een anti-racisme demonstratie dan FvD tegen zich in het harnas te jagen... allen laten zij zien hoezeer extreem rechts gedachtegoed in de laatste jaren is genormaliseerd.Het fascisme, het racisme en het seksisme van Forum voor Democratie zou niet normaal moeten zijn en mag niet nog normaler worden. Samen moeten wij dit fascisme stoppen. Daarom hebben zich rondom de FVD Cafétour groepen mensen gevormd die de verspreiding van Baudets gedachtegoed – dat doordrenkt is van gevoelens van witte superioriteit – bemoeilijken, verhinderen en blokkeren. We roepen op om net als wij contact op te nemen met café-medewerkers om ze te informeren over de groep waaraan ze een platform bieden en ze te verzoeken de evenementen af te gelasten. Ook roepen we op tot het formeren van groepen die naar de bijeenkomsten willen komen om ze te verstoren en FvD´s verlangens en strategieën voor een wit Europa te ontmaskeren. 


De acties die tot nu toe zijn georganiseerd zijn een succes! Veel buurtbewoners zijn solidair en sluiten zich aan, sommige bijeenkomsten worden afgelast, anderen worden verstoord, en onze aanwezigheid maakt de drempel voor mensen om op te komen dagen hoger. Er zijn altijd meer mensen nodig dus kom ook! Neem banners, flyers, megafoons, of muziekinstrumenten mee, of ga over tot een andere autonome actie. Het eerstvolgende evenement van de FvD Cafétour zou plaatsvinden in het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert op woensdag 28 februari, maar lijkt al te zijn afgelast. Wel zijn er deze week een heleboel nieuwe openbare debatten toegevoegd die zich ook voor dit soort acties lenen. De eerstvolgende is 4 maart 15.30- 18.00 in Café P96, Prinsengracht 96. Nieuwe evenementen, tijden en locaties verschijnen daarnaast regelmatig op de Facebookpagina van FVD Amsterdam. Geef fascisme geen kans!Weekly Actions Against The FVD Cafetour In AmsterdamIn the lead up to the local elections of March 21 the Amsterdam chapter of Forum voor Democratie has been organising weekly meetings in cafés and neighbourhood centers throughout Amsterdam. For a few weeks, they have been using this 'FVD Cafétour' as they call it, to gain votes, become more accessible and build a movement.The fact that Baudet's openly fascist, or as he calls it 'romantic nationalist' thought, is widely accepted, tolerated and endorsed is highly disturbing. Baudet and other members of his party write flaming speeches about the inevitability of the war on Islamization, racial purity and the superiority of Western culture. The people who vote for FvD despite these utterances, 'because they also say good things,' the café owners who open their doors for FvD meetings, and the political parties who would rather distance themselves from a demonstration against racism than risk antagonising FvD, all show the extent to which far right thought has become normalised in recent years.FvD's fascism, racism and sexism shouldn't be considered normal and cannot become even more commonplace. Together we have to put a stop to this fascism. That's why groups of people have formed around the FVD Cafétour to hinder and block Baudet's white supremacist ideas. We call on people to join in contacting the cafes to inform them of the nature of this group and request cancellation of the event. We also call on people to also form groups that want to come to the café to disrupt the events and by doing that unmask their strategies and desires for a white Europe.So far the organised actions have been a success! Neighbours show solidarity and participate, some meetings get cancelled, other meetings are disrupted, and the threshold for people to show up to them becomes higher. More people are always needed so join us! Take banners, flyers, megaphones or musical instruments with you and show up, or proceed to do other autonomous actions. The next event of the FvD Cafétour was scheduled to take place on Februari 28th at Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert but it already appears to have been cancelled. However, this week a lot of new public debats that also lend themselves for this type of actions have been announced. The first one will be March 4 (15.30- 18.00) at Café P96, Prinsengracht 96. New events, times and locations are also frequently posted on the Facebook page of FVD Amsterdam. Don't give fascism a chance!Wie: 
nn

DENK is een uiterst rechtse partij op één lijn met PVV en FvD
https://joop.bnnvara.nl/opinies/denk-is-uiterst-rechtse-partij-op-lijn-p...Wie: 
nn

JFvD'ers radicaliseren in het kielzog van Yernaz Ramautarsing mee
https://www.volkskrant.nl/politiek/hoe-een-prominent-fvd-lid-in-een-besl...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech