Laatste oproep 1 mei demo Amsterdam

Nieuws, gepost door: 1 mei groep 2012 op 28/04/2012 04:06:07

Waar: mercatorplein, mercatorplein, amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.369060 lon: 4.850997)
Wanneer: 01/05/2012 - 16:53

{amsterglish below} We leven in een tijd van economische en politieke crisis, eigenlijk een crisis van de staten, banken en grote bedrijven, en zeker niet van de mensen. De aasgieren van de politiek en multinationals hebben simpelweg een nieuwe stok gevonden om de mensen mee te slaan. Er wordt van ons verwacht onze schouders eronder te zetten, niet te klagen – alles om hun positie en bankrekening veilig te stellen. Alleen maar omdat hun economie altijd rijken en nog meer armen nodig heeft, en omdat ze ons verslaafd willen maken aan werk en geld om deze economie in stand te houden.


Omdat we geen slachtoffers meer zullen zijn
Omdat het onze straten zijn, niet die van de gemeente of de ordehandhavers
Omdat we niet langer consumptie- en werk robots willen zijn als radertjes in hun systeem
Omdat we willen leven voor onszelf en elkaar, maar nooit meer werken voor bazen en managers
Omdat onze strijd gevierd moet worden

Omdat we de crisis om kunnen zetten in een systeemscrisis...
Laten wij de crisis zijn!

Daarom:
Verzamelen op 1mei om 19:00 op het Meractorplein in Amsterdam voor een strijdbare demonstratie

*******************************************************************************
english

Last callout 1st of may demo Amsterdam

We live in a time of economical and political crisis, actually a crisis of the states, banks and big companies, but the people pay the price. The political and corporate vultures just found a new stick to beat the people down with. They expect us to carry the whole weight, to not complain- everything to keep their position and bank account safe. Just because their economy has always needed rich but even more the poor, and because they want to have us addicted to work and money to keep their economy functioning.

Because we will not be victims anymore
Because it's our streets, and not the streets of the citycouncil or those who maintain law and order
Because we do not want to be consumption- and work robots like cogs in their machine any longer
Because we want to live for ourselves and eachother, but never again work for the bosses and managers
Because our struggle should be celebrated

Because we can turn their crisis into a systemcrisis...
Let us be the crisis!

Thats why:
Meeting at the 1st of May 19:00 on the Mercatorplein in Amsterdam for a strong demonstration

www.1mei.org
1mei (A) riseup (.) net

Vanaf amsterdam centraal naar Mercatorplein: tram 13Wie: 
1mei Amsterdam

Belangerijke informatie ivm 1 mei demonstratie - Amsterdam (inglish below)

Welkom op deze demonstratie. We willen je vragen om als de politie je aanspreekt
niet in gesprek te gaan. Je kan jezelf en anderen daardoor namelijk in de problemen
brengen. Maak alsjeblieft geen foto's of video opnames, hiermee kun je mensen in
gevaar brengen. Mocht er een gespannen sfeer ontstaan door politie-optreden, dan
raden we je aan in de demonstratie te blijven en niet alleen of met een paar mensen
weg te lopen, omdat je daarmee je kans om opgepakt te worden vergroot. Wees je er
van bewust dat arrestatieteams meestal in burgerkleding optreden, in groepjes van 6
tot 8 vaak stevig gebouwde types.

Als je wordt gearresteerd…

Mocht je tijdens deze demonstratie worden gearresteerd, dan zijn een aantal zaken
van belang. Er is een advocaat geregeld om de eventuele arrestanten van vandaag bij
te staan. Als je wordt gearresteerd kan je er voor kiezen je identiteit niet kenbaar
te maken (je blijft anoniem, ‘NN’). Je hoeft niet mee te werken en hebt het recht te
zwijgen, dus verklaar niets over jezelf of anderen tijdens het politieverhoor. Je
hebt het recht je eigen advocaat te spreken, ook voordat de politie je gaat
verhoren. Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht,
moet hij of zij 2 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Dit geldt niet als je
wordt gearresteerd voor een overtreding (bijvoorbeeld wildplassen of posters
plakken), je kan dan namelijk niet in verzekering worden gesteld en daarmee heb je
ook niet het recht een advocaat te spreken. Je moet dan na 6 uur (of 12 uur als je
je identiteit niet kenbaar wil maken) worden vrijgelaten (let op, de uren tussen 12
uur ‘s nachts en 9 uur ’s ochtends tellen niet mee, dus in totaal kan dit oplopen
tot 21 uur). Als je wordt verdacht van een misdrijf en in verzekering wordt gesteld
geldt dat je maximaal 3 dagen en 15 uur kan worden vastgehouden voordat je wordt
voorgeleid. Dit betekent dat een rechter verder gaat beslissen of je nog langer
vastgehouden mag worden.

Het kan ook zijn dat als je anoniem blijft of als de politie vermoed dat je niet
'legaal' in Nederland bent, je in vreemdelingenbewaring wordt gesteld. Er wordt dan
beweerd dat je wel eens ‘illegaal’ zou kunnen zijn en daarom het land moet worden
uitgezet. De overgang van strafrechtelijke naar vreemdelingenrechtelijke bewaring
hoeft niet te betekenen dat je naar een andere plek gebracht wordt. Je hebt wel een
andere advocaat nodig, een vreemdelingenrechtadvocaat. Je moet expliciet om je eigen
advocaat vragen, anders krijg je een piketadvocaat.

Als je vrij bent, bel de arrestantengroep. Laat weten waar je vast zat, of er meer
mensen bij je zijn, waarvoor je werd vastgehouden en of je een dagvaarding hebt
gekregen. Je kan de arrestantengroep ook nog altijd later bellen voor hulp en
informatie.

advocaat strafrecht: Willem Jebbink (Jebbink Soeteman advocaten) 06-55 79 18 37
advocaat vreemdelingenrecht: Edward van Kempen (Bohler advocaten) 020-344 62 00
arrestantengroep: 06-42 41 34 96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inportend information about the May 1 demonstration - Amsterdam

Welcome to this demonstration. We would like to ask you not to communicate with the
police if they try to initiate contact with you, since this can lead to problems for
yourself and for others. Don't take any pictures or make any videos cause this could
also bring people in danger. If the situation begins to get tense due to the
behavior of the police, we advise you to remain in the demonstration and not to walk
away alone or with a scattered group, since this will increase your chances of
getting
arrested. Be aware that the special arrest units are usually dressed in civilian
clothes and operate in groups of around six to eight stocky muscle-types.

In case you get arrested…

Here are some important things we'd like you to know in case you get arrested during
this action. We have arranged our own lawyer to represent the possible arrestees of
today. If you get arrested, you can choose to not give your name to the police (you
will be named ‘NN’). You have the right to remain silent, so don’t say anything
about yourself or others when you are interrogated. And you have the right to see
your own lawyer, also before the interrogation. Keep asking for him/her even if the
police try to convince you that the lawyer is too busy or cannot be contacted. From
the moment your lawyer gets informed by the police, he or she gets 2 hours to come
and see you. If you get arrested for a minor transgression (for example pissing on
the street, pasting posters) you don’t have the right to see a lawyer. In this case
you should be released after 6 hours (or 12 when you are anonymous). But, the time
between 12 p.m. and 9 a.m. doesn’t count, so in the end it can take up to 21 hours.
When you are suspected of committing a crime you can be held for maximum 3 days and
15 hours before being brought in front of a judge that will decide if you can be
kept in custody for a longer period.

What can happen is, in case you stay anonymous or when the cops suspect that you are
not staying 'legally' in the Netherlands, you can be put in foreign detention. The
police will say you could be ‘illegal’ and therefore should be held in custody in
order to be deported. The
transition from criminal to foreign detention does not necessarily imply that you
will be brought to another place. If you are handed over to the foreign police, you
have to ask for your immigration lawyer. You should explicitly ask for this person,
otherwise you'll get a picket lawyer.

When you are out, call the legal support group. Tell where you are, if you were/are
with more people, what you got accused of and if you got a subpoena. You can also
call any other time for help and information.

lawyer criminal law: Willem Jebbink (Jebbink Soeteman advocaten) 06-55 79 18 37
immigration lawyer: Edward van Kempen (Bohler advocaten) 020-344 62 00
legal support
group: 06-42 41 34 96Wie: 
nn

Demo gecanceld to much police!!!Wie: 
nn

Ik lees hier in de reactie's dat de demo is afgelast, kan hier wat meer info over gegeven worden? Want klopt dit of niet?Wie: 
nn

radio patapoe just said the demo is going to walk, more info would be nice!Wie: 
nn

Sta nu op het mercatorplein, nog geen politie, tot nader orde gaat de demo gewoon door...
Kom dus hier heen!Wie: 
nn

Loop dan via suriname plein, daar zal wel de politie klaar staan.
Als die lijers nu gewoon wegblijven word het nog een goede demoWie: 
nn

ter info en een beetje laat:
http://www.at5.nl/artikelen/80389/angst-bij-stad-om-krakersdemonstratie

"Angst bij stad om krakersdemonstratie
Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam is bezorgd dat een demonstratie van krakers dinsdagavond uit de hand loopt.

Hij heeft daarom besloten dat de demonstranten geen met hout of tapijt verstevigde spandoeken mogen meenemen en geen bivakmutsen of andere gezichtsbeperkende kleding mogen dragen. Ook stokken en slag- en steekwapens zijn taboe.

Op internet en op de gevel van het voormalige kraakpand Vrankrijk is een demonstratie aangekondigd voor 19.00 uur op het Mercatorplein in Amsterdam-West. Het gaat volgens de aankondiging om een 'anarchistische antikapitalistische demonstratie' tegen onder meer 'de aasgieren van de politiek en de multinationals'.

De politie heeft aanwijzingen dat bij het protest mensen aanwezig zijn van het zogeheten zwarte blok, een gewelddadig onderdeel van de kraakbeweging. Een demonstratie op 1 oktober 2010 in Amsterdam tegen het kraakverbod, waarbij ook leden van het zwarte blok aanwezig waren, liep flink uit de hand.

Van der Laan 'heeft ernstige vrees voor openbare ordeverstoringen en ernstige wanordelijkheden', maar wil het protest niet verbieden omdat hij het recht op demonstreren hoog in het vaandel heeft staan. De actie is overigens niet aangemeld, waardoor de gemeente niet heeft kunnen overleggen met de organisatoren."Wie: 
nn

Demo bij eerste brug al vastgelopen.
ME bussen blokkeren achterhoede , Mobiele eenheid positioneerd zich.Wie: 
nn

20:15 . Romeo's duwen arresto's hardhandig tegen detentie busje , maken daarna fullface foto (eerst schade daarna foto 'kijk hij/zij had deze verwondingen en kneuzingen al' )Wie: 
Arrestanten Groep Amsterdam

Het grootste gedeelte van de demo is ingesloten. Er zijn een aantal charges uitgevoerd en er worden mensen gearresteerd.Wie: 
nn

20:34 Eerste arresto busje vertrokken met pakweg 4-5 mensen.

Geroezemoes onder lokale jeugd om flink tegen de ME te gaan rellenWie: 
nn

Is er ergens newsfeed online?

Wie: 
nn

van http://twitter.com/#!/JoelAndoetoe (een locale VVD-er):

Krakers zijn bij elkaar gedreven naast opticien op Jan Eef. Paar arrestaties. Boel helemaal geblokkeerd.

Demo mag verder doorlopen, maar zonder verboden voorwerpen. Bij overtreding zal iedereen op last van BM worden ingerekend.Wie: 
nn

Het lijkt erop dat er ongeveer 15 mensen opgepakt zijn. Politie laat demo nu weer lopen, maar blijft over megafoon dreigenWie: 
nn

Nieuwe arresto bus gearriveerd en voorbereid.
ME nu ook naar buiten gericht opgesteld, mogelijk ter verdediging mogelijke actie rel-jeugd.

Demo wordt zojuist toegestaan door te gaan!

Wie: 
nn

ME busjes omsingelen demo.

Foto: 
Wie: 
nn

Pakweg. 10 ME busjes taaien af.
Romeo ME-busje met nr : R40. nog aanwezig, arresto busje d'r naast om activiste af te voeren.Wie: 
nn

tijdslijntje:

https://www.indymedia.nl/node/4222Wie: 
nn

Net vanuit betrouwbare bron vernomen dat een groep van zo'n 150 á 160 demonstranten zichzelf uit bescherming hebben opgesloten binnen de hekken van de hallen. Wel schijnt er nog een waterkanon aanwezig te zijn.Wie: 
Arrestanten Groep Amsterdam

Voor zover wij weten zijn er zo'n 20 mensen gearresteerd waarvan er in ieder geval 6 naar cellencomplex noord-west (meer en vaart) zijn verplaatst.Wie: 
nn

Gemeentezender AT5 meldt:

"UPDATE 21:35 uur
Iets na half tien zijn de demonstranten aangekomen bij de Hallen. De politie verklaart de demonstratie hier voor gestopt. "

Hoezo politiestaat?


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

"let us be the crisis"... spot on :-(Wie: 
Spirit Of Squatters Collective TV

here are the links:
https://www.indymedia.nl/node/4240


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Volgens kleuternieuwsssite NU.nl is iedereen inmiddels weer 'vrij' http://www.nu.nl/binnenland/2801188/alle-betogers-krakersdemonstratie-we...Wie: 
nn

één van de speeches https://www.indymedia.nl/node/4276Wie: 
jop polak

mijn reactie op de berichtgeving (o.a. rtl4 nieuws):

k ben een van de mensen die afgelopen dinsdag bij deze demonstratie is opgepakt, de enige reden waarom ik ben aangehouden is omdat ik jaren perswoordvoerdere bij dit soort demonstraties ben geweest en vaak politiegeweld aan de kaak heb gesteld. de stillenteams (agenten in burger) geven dat ook gewoon toe als je eenmaal buiten persbeeld in hun busje zit, met de toevoeging erbij "als je een vin ver...roerd mogen we je helemaal de tyfus trappen". Mijn aanklacht (belediging) is ook overduidelijk bij elkaar gefantaseerd en ze hebben me o.a. ook een dag langer vastgehouden dan toegestaan was (gijzeling dus) ik heb er alle vertrouwen dat ik bij de rechter niet alleen op alle punten vrijgesproken ga worden maar ook weer eens een ruime schadevergoeding ga krijgen.
dan nog wat algemene punten:
a. dit was een algemene (maar vooral georganiseerd door de anarchistische beweging) 1 mei demonstratie tegen het kapitalisme, geen "krakers demonstratie" dus.
b. de enige personen die ik heb gezien met "slagwapens, helmen, kniebeschermers en anderzinds lichaamsbeschemende kleding" was de totaal opgefokte politie.
c. zelfs al zouden demonstranten persoonlijke berschermingsmiddelen dragen tegen politie geweld dan zou dat gezien het feit dat de politie, tegen hun ambtsinstructie in, altijd gericht op hoofden slaat met de lange lat (dat is minstens een ambtsmisdrijf dus naast poging tot doodslag/zware mishandeling) geheel begrijpelijk zijn, zeker in het licht van het miderjarige meisje die bij de kraakdemonstratie in 2010 een schedelbasisfractuur was geslagen. Ook dit keer zijn er weer, voornamelijk weer kleine meisjes overigens helemaal aan gort geslagen en vervolgens zover ik weet weer medische verzorging geweigerd. Wat mij tenslotte tot mijn laatste punt brengt; zelfverdediging en het niet mee hoeven werken aan je eigen vervolging zijn fundamentele basisrechten in nederland, ik ben dus nogal benieuwd of een zonnebrillen en persoonlijke beschermingsmiddelen verbod gebaseerd op de APV/burgemeester noodbevel het voor de raad van staten/hogeraad gaat volhouden.
d. op deze 1 mei herdachten we onder andere de staatsrechtelijke moord op 4 totaal onschuldige stakingsleiders in chicago die na een aanslag door politie provacateurs tijdens een vakbondsdemonstratie na een politiek showproces tot de galg werden veroordeeld (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Haymarket_affair), nu zullen de meeste politie en politici ons nu niet meer willen ophangen maar er zijn toch akelige paralellen te trekken, met bruut staatsgeweld word nog steeds de echt kritische oppositie de kop ingedrukt en wordt aan de burger laten zien wat de consequenties zullen zijn als je je roert tegen hen die zich boven je gesteld hebben en hun valse autoriteit en het kapitalisme dat ons alle uitbuit in twijfel trekt.

lo lotta continua! hasta la victoria siempre! tegen vertrutting en apathie, leve, leve de vrijheid, zelfbestuur en anarchie!Wie: 
nn

Tekst naar aanleiding van de 1 mei demonstratie in Amsterdam

Vanaf het begin af aan hebben we besloten om niet te onderhandelen over onze demonstratie. We gaan niet akkoord met het feit dat je moet onderhandelen met de lokale gemeente en/of politie om de straat op te kunnen gaan. Zodra je daarmee begint houden hun eisen niet meer op en wordt je gedwongen om een demonstratie te lopen die veraf staat van wat je eigen intenties waren. Wij zullen altijd weigeren om de dialoog met de overheid aan te gaan. Wij houden de eer aan onszelf.

De burgemeester van Amsterdam, van der Laan, is een hypocriete klootzak, die geprobeerd heeft deze demonstratie al op voorhand onmogelijk te maken. Hij had de demonstratie simpelweg kunnen verbieden (en dan waren we alsnog de straat opgegaan), maar in plaats daarvan koos hij voor een zogenaamd liberale tactiek, door te zeggen dat hij het demonstratierecht een groot hart toedraagt en vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan. Om vervolgens in de media te roepen dat het om een gewelddadige krakersdemonstratie gaat, en iedereen in elkaar laat slaan voordat de demonstratie überhaupt op gang was gekomen. Nadat zijn blauwe vuisten en knuppels “klaar” waren met op mensen inbeuken, mocht er plots wel gelopen worden – we mochten lopen omdat we ons niet meer konden verdedigen. Deze bizarre logica pikken we niet, daarom hebben we de demonstratie ontbonden en zijn we gezamenlijk naar een veilige plek gelopen.

Door de demonstratie als een demonstratie van krakers te bestempelen, zijn we automatisch in een gestigmatiseerde hoek gedrukt, omdat ze bang zijn dat iemand zich wellicht met ons zou kunnen identificeren. Deze demonstratie had niks met kraken of krakers te maken. Niet dat we daarop tegen zijn, maar in dit geval waren we toch echt met iets anders bezig. We stonden daar op straat tegen het uitbuitende kapitalistische systeem, tegen de vertrutting en verkilling van de stad en de wereld, tegen de (huis)bazen en politici, tegen de grote bedrijven en de EU. We stonden daar als anarchisten.

Wij willen leven in een vrije wereld, waarin je niet wordt beoordeeld op je productiviteit en hoeveel je je aanpast aan dit systeem. Een wereld waarin mensen niet gehinderd worden door grenzen, autoriteiten en kapitaal. Een wereld waarin we geen nummertjes zijn, en waarin de draaimolen van school, carrière, en consumeren tot de dood erop volgt niet langer bestaat. Een wereld van solidariteit, waarin mensen belangrijker zijn dan winst en macht.

Als tegenstanders van de huidige orde en mensen die zich verzetten tegen de uitgebuite positie waarin ze zitten, worden wij en vele anderen gezien als vijanden van het systeem. Eén van hun grootste angsten is dat wij en velen met ons collectief met de normaliteit breken. Hiermee verliezen ze alle controle die ze over ons hebben. Terwijl we daar met een relatief kleine groep stonden, werden we met een zoveel repressie geconfronteerd, omdat ze bang zijn dat bij grotere delen van de maatschappij de vlam ook in de pan zal slaan.

De repressie tegen buitenparlementaire bewegingen, en sowieso tegen mensen, is in Europa de afgelopen jaren sterk toegenomen. In Nederland worden we de laatste jaren geconfronteerd met dezelfde trend. Wat we op 1 mei gezien hebben is daarom geen verrassing. De troepen van de staat waren er zoals altijd, om ervoor te zorgen dat iedereen die zijn of haar bek open durft te trekken monddood wordt gemaakt, de zogenaamde status quo wordt met de lange lat gehandhaafd. Het geweld dat we op straat hebben kunnen zien plaatsvinden hield daar niet op. Ontrokken van omstanders zijn de arrestanten later in politiebusjes en op het bureau verder in elkaar geslagen, met heftige kneuzingen en een hersenschudding tot gevolg. De crisis blijkt in dit geval een hele letterlijke stok om mee te slaan. Zij verdedigen het systeem, wij zijn hun vijand en zij de onze.

Behalve de smeris was ook de media dinsdag in grote getale aanwezig, als aasgieren cirkelden ze om de demonstratie heen om hun sensatiezucht te verzadigen. Het verhaal van de overheid wordt altijd klakkeloos overgenomen, of materiaal wordt zo gemonteerd dat er slechts een en dezelfde conclusie getrokken kan worden. Zelfs als dit niet het geval is brengen ze door het publiceren van beelden altijd mensen in gevaar. Vergeet niet dat praten met de pers, of zelf voor media spelen, jezelf en anderen in gevaar kan brengen. De revolutie zal niet op tv uitgezonden worden, en het echte leven speelt zich af op straat, niet op facebook of twitter. Solidariteit uit zich niet via een microfoon of camera, maar door directe participatie.

In de buurt waarin de demonstratie plaatsvond lieten buurtbewoners duidelijk merken dat hun sympathie bij ons lag en niet bij de smeris. Tientallen buurtbewoners, jong en oud, riepen woorden van solidariteit en scholden de politie uit. Het sterkte ons dat wij met onze boodschap en aanwezigheid gewaardeerd werden in de buurt. En dat het daardoor duidelijk is dat onze woorden en houding herkend worden op straat en in buurten. Een van de motivaties voor het organiseren van de demonstratie, was het creëren van een strijdbare collectieve ervaring. Gebeurtenissen als die van afgelopen dinsdag en bijvoorbeeld 1 mei vorig jaar in Utrecht, sluiten die mogelijkheid niet uit. Maar de succesformules die we in het verleden hadden werken niet meer. We moeten creatiever worden in hoe we dat soort ervaringen gaan bereiken. Wij zijn geen slachtoffers, wij willen juist de confrontatie aangaan met alles wat ons onderdrukt. Maar wel op onze voorwaarden. Misschien is er maar één conclusie die we kunnen trekken, namelijk dat we nog creatiever moeten worden, maar minstens net zo hard moeten blijven vechten. Niet alleen eergisteren, maar ook vandaag, vannacht en morgen.

Achter de politie staat het kapitaal
Anarchie en solidariteit

1mei(A)riseup.net
1mei.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[English]

Text regarding the first of may demonstration in amsterdam

First of all we would like to thank everybody who was present at the first of May demonstration on the Mercatorplein in Amsterdam. With these writings we would like to share some ideas, opinions and experiences.

From the beginning on we decided not to negotiate about our demonstration. We will never agree with the fact that you have to negotiate with the local council and/or police to take to the streets. As soon as you start with that, their demands don't stop and you are forced to walk a demonstration that is far from your own intentions. We will always refuse a dialogue with governments. We keep the honour to ourselves.

The mayor of Amsterdam, van der Laan, is a hypocrite bastard, who already tried beforehand to make the demonstration impossible. He could have simply banned the whole demonstration (and even then we would have gone to the streets), but instead he chose for a so-called liberal approach, by saying he cares a lot about the right to demonstrate and the freedom of speech. All this to afterwards claim in the media that this is a violent squatters demonstration, and have everyone beaten up before the demonstration even really started. After his blue fists and batons were done bashing into people, we were suddenly allowed to walk again – simply because we couldn't defend ourselves any more. We don't accept this bizarre logic, so we disbanded the demonstration and walked to a safe place together.

By falsely labelling it as a demonstration of squatters, we were automatically stigmatized. This demonstration had nothing to do with squatting. Not that we are against it, but in this case, we were really busy doing something else. We stood there on the street against the exploitative capitalist system, against landlords and politicians, against big businesses and the EU. We stood there as anarchists.

We want to live in a free world in which you are not judged on productivity and how much you adapt to this system. a world in which people are not obstructed by borders, authorities and capital. A world in which we are not numbers, and in which the circus of school, work and consuming until death does no longer exist. A world of solidarity, in which people are more important than profit and power.

As opponents of the current order, and as people who resist against the exploited position which they are in, we and many others are being seen as enemies of the system. One of their biggest fears is that we, and many with us, collectively break with normality; that they would lose all control they have over us. Even though we were a small group, we were confronted with such repression because they fear that larger parts of society will be inflamed.

The repression against extraparialmentary movements, and generally against people, has increased drastically in Europe over the past years. Over the last years in the Netherlands we are confronted with the same trend. What we have seen on the 1st of May is therefore not a surprise. The forces of the state were there, as always, to ensure that everybody who dares to open their mouth will be silenced. The so-called status quo is being maintained with their long batons. The violence we have seen on the street did not stop there. Away from bystanders, the arrested people were beaten further in the police vans and again in the police station, resulting in heavy bruises and concussion. In this case the crisis turns out to be a very literal new stick to beat with. They defend the system, therefore we are their enemies and they are ours.

Apart from cops, media also showed up in large numbers last Tuesday. As vultures they circled around the demonstration to satisfy their lust for sensation. The story of the ones in power is always presented without dissent, or material is cut in such a way that only one and the same conclusion is possible. Even on the few occasions where this may not be the case, publishing such material always endangers people. Do not forget that talking to press, or playing media yourself, can endanger you and others around you. The revolution will not be televised, and real life is on the streets, not on facebook or twitter. Solidarity is not spoken by microphones or cameras, but by direct participation.

In the neighbourhood of the demonstration neighbours showed clearly that their sympathy was with us and not with the cops. Tens of neighbours, of all ages, shouted words of solidarity or cursed the cops. It gives us strength that we, our message and our presence was appreciated in this neighbourhood. And that by this it became clear that our words and attitude are recognised on the street. One of the motivations behind organising the demonstration was to create a combative collective experience. Things that happened last Tuesday, or on the 1st of May in Utrecht last year, do not exclude this possibility. But the successful formulas of the past do not work any more. We have to become more creative in how we achieve such experiences. We are not victims; we want to go for the confrontation with everything that oppresses us. But on our own terms. Maybe there is only one real conclusion, which is that we have to be more creative, but we have to fight at least as hard. Not just the day before yesterday, but today, tonight, and tomorrow.

Behind the police is Capital
Anarchy and solidarity

1mei@riseup.net
1mei.orgWie: 
JK

Gijzeling in Amsterdam!
https://www.indymedia.nl/node/4283


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech