Field Liberation Movement: Wandeling in GGO-land

Aankondiging, gepost door: ASEED op 27/04/2012 04:05:20

Waar: TechnoPark «Ardoyen», Grotesteenweg, Gent - Zwijnaarde, Belgium
Wanneer: 09/05/2012 - 14:00

Woensdagmiddag 9 mei organiseren de sympathisanten van het FLM een wandeling / burgerinspectie op de terreinen van de 'Ghent Biotech Valley'. De Universiteit van Gent huist daar samen met grote biotech bedrijven. Enkel gewapend met scherpe vragen (zie verder), volgen we op 9 mei een ludiek en informatief parcours in het TechnoPark «Ardoyen » te Zwijnaarde. Het park bevindt zich nabij het treinstation Gent-St-Pieters (op 1,5 km). ASEED reist af om een steentje bij te dragen. Kom mee! Vertrek vanuit Amsterdam in de ochtend.

Vorig jaar bezocht het FLM een reclameproefveld met GGO-patatten in Wetteren. Trouw aan onze tactiek van een grondige aanpak, nodigen wij u vandaag uit om het probleem van GGO's bij de wortel te bestuderen: daar waar zij 'het licht zien'. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) bevindt zich in het hart van het park en speelt er een belangrijke rol in de interactie tussen de wetenschap en de biotech bedrijven. Bovendien is het VIB een vurige
pleitbezorger van biotechnologie. Als het ware de spin in het web van de Biotech Valley en de belangen rondom GGO's.

Op ontdekkingsreis in de wereld waar de GGO's ontstaan

Onze wandeling in GGO-land gaat langs de instituten die ze promoten en de bedrijven die de winst opstrijken. We staan stil bij de rampzalige gevolgen van de biotechnologie voor de landbouw: een vlucht vooruit in het failliete model van de intensieve landbouw. Samen met de GGO's verspreiden zich giftige en chemische bestrijdingsmiddelen van dezelfde firma's. Dood en verderf voor de bijen, de lokale boeren en het klimaat zijn het gevolg. Wij willen alle spelers aanspreken op hun verantwoordelijkheid, bedrijf of overheid. In de biotech valley komen belangrijke investeringen met publieke gelden ten goede aan grote bedrijven via kenniscentra, incubatie en innovatie-centra, technologische transfer, onderzoeksprojecten. In plaats van aan publiek onderzoek ten dienste van de maatschappij. De vrienden van het FLM nodigen iedereen uit om hen te vergezellen tijdens de zoektocht. De samenkomst biedt ook een gelegenheid om oplossingen en alternatieven voor te stellen, als kleine stappen op weg naar voedselsoevereiniteit.

Praktische details:
De geleide wandeling gaat door op woensdagnamiddag 9 mei. Vanaf 14u is er een kleine markt met producten en infostands, naast de hoofdingang van het
park. Tussen 14u30 en 17u maken we een wandeling met verschillende tussenstops. Gidsen zullen informatie verschaffen over de bedrijven die daar gevestigd zijn en wat zij doen. Na de wandeling is er tijd voor uitwisseling en discussie. Naar aanleiding van deze wandeling organiseert JNM diezelfde avond een debat over onderzoeksfinanciering (Hoveniersberg, faculteit economie en bedrijfskunde, 19h30).

ASEED reist op 9 mei vanuit Amsterdam af om een steentje bij te dragen. Retour op 10 mei. Meereizen? Mail info@aseed.net.

Info en contact Belgie: http://fieldliberation.wordpress.com field.liberation@gmail.com

Kom 8 mei om 9u naar het gerecht van Dendermonde om de 11 van Wetteren te steunen: http://fieldliberation.wordpress.com.

Steunrekening : BE59 5230 8045 6626 op naam van Crop Resistance (Triodos) Campagne en steun voor de ontslagen onderzoekster Barbara Van Dyck, zie : http://threerottenpotatoes.wordpress.com

**

Een aantal vragen
We nodigen het personeel van bedrijven uit om te antwoorden op vragen als:
- Waaraan wordt het overheidsgeld besteed dat in de Biotech Valley wordt geïnvesteerd?
- Hoeveel geld is er gestopt in de spin-offs van het VIB, en waar komt dat geld vandaan?
- Wat is de meerwaarde van de genetisch gemanipuleerde populieren die hier op het terrein staan?
- Is het VIB werkelijk 'onafhankelijk'?
- Wat staat er in het contract tussen VIB, U-Gent en BASF?
- Wat wordt gekweekt in de geheimzinnige serres van Bayer Crop Science?
- Wat vinden de mensen in Azië van het beleid van DevGen?
- Wat is de mogelijke doodsoorzaak van zovele bijen in onze streken? Wat is de rol van Bayer en Basf hierin?
- Wat zijn de banden tussen 'Biotech Valley' in Zwijnaarde en 'Bio Energy Valley' in de Gentse Haven? Hoe denkt de biobrandstoffen-industrie bij te
dragen aan ecologische, sociale, en economische duurzaamheid?
- Wat is de politieke visie van de Belgische en Vlaamse regering over een rechtvaardige en duurzame landbouw? Hoe verklaren ze hun daden en beslissingen in het kader van diezelfde visie?

**

Midden in het web van belangen rondom de GGO's: het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)

Incubatie centrum

België heeft altijd een vooraanstaande rol gespeeld in het ontwikkelen van Biotechnologie. Het VIB gebouw, midden in het park, is vernoemd naar
de GGOvoorvaders: «Fiers-Schell-Van Montagu». In 1972 was professor Fiers de eerste die de DNA-sequentie van een compleet gen wist te ontcijferen. Halverwege de jaren 80 hebben Marc van Montagu en Joseph Schell één van de drie methodes ontwikkeld die we kennen om genetisch gemodificeerde planten te maken. Deze insertie methode wordt vandaag door de hele sector gebruikt. Mede doordat Van Montagu aanhoudend bleef klagen over de beperkte middelen waarover hij beschikte werd in april 1995, met flinke steun van het Vlaams gewest, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) opgericht. Het instituut geniet vandaag van een subsidie van ong. 40 miljoen Euro op jaarbasis. Dit technologisch kennisplatform (een samenwerking tussen de Vlaamse
universiteiten UG, KUL, UA en VUB) is een erkend Europees kenniscentrum (centre for excellence). Het VIB is actief betrokken bij onderzoek, en treedt ook op als expert o.a. rondom de GGO regelgeving en beslissingen. Een deel van haar activiteiten is gericht op lobbying en publieke relaties. Zo organiseert het VIB bijeenkomsten met leken, om ze te overtuigen dat ze onmogelijk de finesses van de moleculaire biologie kunnen bevatten. Ook
neemt het VIB deel aan het opzetten van proefvelden die vooral de acceptatie van GGO's door de bevolking moeten vergroten. In de voorgaande jaren heeft het VIB zichzelf laten kennen met een vernieuwde en bredere campagne om GGO's in onze omgeving te introduceren. Al sinds 2009 staan een aantal transgenische populieren naast het gebouw van het VIB. Het instituut was de drijvende kracht achter het proefveld met aardappels, dat vorig jaar in puree eindigde. Zij trekt nu alleen het projectveld voor de 'reuze maïs' dat binnenkort ingezaaid zal worden.

Kiemende bedrijven

Gelauwerd met zijn indrukwekkende wetenschappelijke en academische prestaties, kon Van Montagu niet anders dan zijn aandeel in 'het verzilveren van de wetenschappelijke resultaten' op te eisen. Om de verdere ontwikkeling van de technieken te financieren, ging hij op zoek naar privé-investeerders. In 1996 al slaagt hij erin om zijn eerste start-up, Plant Genetic System (PGS), aan AgrEvo door te verkopen. Waarna, Crop Design, een volgende start-up opgericht wordt. Eens deze met publiek geld gekweekte 'kiemende bedrijven' groot worden, zijn ze klaar om in zee te gaan met de private sector. De eerste zijtak, de oude PGS, schopt het in de loop der jaren, van fusie na overname, tot de bekende Bayer Crop Science. Kleine broer DevGen, geboren uit de kweekvijver van het VIB, is nu deels in handen van Monsanto. Crop Design, de jongste telg, is alweer opgekocht door Basf, de Duitse private chemiereus die ook al profiteert van het publieke onderzoekswerk met GGO aardappels. Het VIB heeft zich als een zenuwcentrum in het midden van het TechnoPark gevestigd, en zit inmiddels letterlijk ingesloten tussen de grote bedrijven die de sector van de agro-industrie domineren.

Tags: FLM gentech GGO-actie

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech