Arrestanten Code Rood Actie

Nieuws, gepost door: nn op 25/06/2017 06:11:03

Wanneer: 25/06/2017 - 21:52

Tijdens de Code Rood actie afgelopen weekend in de haven van Amsterdam zijn in totaal 13 activisten opgepakt. Zij verdienen onze steun en onvoorwaardelijke solidariteit. Al helemaal sinds er steeds repressiever tegen hen wordt opgetreden.

Afgelopen weekend vond er een civil disobedience actie plaats van klimaatactivisten tegen de massa-opslag van kolen in de Amsterdamse haven. De activisten waren verdeeld over twee autonome groepen. Eén groep heeft de nabijgelegen Hemwegcentrale bezocht en is daarbij aangevallen door beveiligers met honden. Minimaal één activist is door een hond gebeten. Zij worden nu beschuldigd van geweldpleging tegen personen en zitten nog steeds vast. Morgen wordt besloten of zij worden voorgeleid en wat de eis gaat zijn van de officier van justitie. De advocaat verwacht dat de eis twee weken voorarrest in afwachting van de rechtszaak gaat worden, mede omdat de arrestanten allemaal anoniem zijn.
Een andere groep besloot om bij de kolenopslag op een kraan te klimmenen daar te blijven zitten nadat de politie had gevraagd of de activisten het terrein wilde verlaten. De andere klimaatactivisten hebben hier gehoor aan gegeven, maar een aantal zijn op de kraan blijven zitten(onze eigen kraanvogels!). Uiteindelijk zijn ook zij opgepakt. Zij zullen woensdag voorgeleid worden en de eis tegen hen is dat zij twee weken in voorarrest worden vastgehouden in afwachting van hun rechtszaak. Zij worden verdacht van erfvredebreuk en geweldpleging tegen goederen.

Mogelijk is dit handelen van de OvJ versterkt door een overdreven artikel in het Parool op zondagavond over de zogenaamde "schade" die dit bedrijf heeft geleden. "Tienduizenden euros schade" wordt er gesteld. Een druppel op een gloeiende plaat voor een bedrijf als OBA Bulk Terminal Amsterdam.

Deze activisten verdienen onze onvoorwaardelijke solidariteit. Steunacties worden dan ook op prijs gesteld. Wij zullen op indymedia updates blijven plaatsen van de situatie van de arrestanten. Daar zien we graag solidariteitsacties voor terug.Wie: 
nn

English translation
During the Code Rood action last weekend in the harbor of Amsterdam 13 activists were arrested. They deserve our support and unconditional solidarity. Especially since the repression is becoming harder.

Last weekend there was a mass civil disobedience action against the mass storage of coal in the harbor of Amsterdam. The activists were spread over two autonomous groups. One group has visited the Hemwegcentrale nearby the coal storage and were attacked by security staff with dogs. At least one of them was bitten by a dog. This group is accused of using violence against persons and are still in jail. Tomorrow (monday) there will be a decision whether they will be put in front of a judge and what the demand by the prosecutor will be, or if they will be released. Our lawyer expects there will be a demand for two weeks of pre-arrest before the actual court hearing. This is because the activists are anonymous and therefore a flight risk.
Another group has decided to climb into a crane at the coal storage facility, and to stay put when the police asked the activists to leave the facility. The other climate activists decided to listen to the police and leave, but a couple of them stayed there. Eventually these activists were arrested. They will be put in front of a judge on Wednesday and the demand by the prosecutor is that they'll be held in pre-arrest for 2 weeks before the hearing. They are accused of trespassing and using violence against goods.

It is possible this action by the prosecutor is partly because of a highly exaggerated article in Het Parool on sunday night, about the supposed damage to the company of "ten thousands of euros in damages". This is nothing compared to the profits this company (OBA Bulk Terminal Amsterdam) makes with the coal storage.

These activists deserve our unconditional solidarity. Support actions are therefore highly appreciated. We will keep posting updates on their situation on Indymedia. In return we would like to hear about solidarity actions :)Wie: 
nn

De groep die gearresteerd is bij de Hemwegcentrale wordt morgen voorgeleid. We weten niet hoelaat of waar precies. De eis is dat ze in voorarrest worden gehouden tot de zitting, wat zou betekenen dat het de maximale verlenging van 10 dagen wordt. Sommige van hen zijn geidentificeerd, dus het is onduidelijk waarom de OvJ ze in voorarrest wil houden. Het kan te maken hebben met de verdenkingen die hen ten laste worden gelegd. Dit is belachelijk.

The group arrested by the Hemwegcentrale will be put in front of a judge tomorrow. We don't know what time or where exactly. The demand is they be held till the court case, which would be the maximum extension of ten days. Some of them have been ID'd so why the prosecutor wants them in pre-arrest is unclear. It might have something to do with the charges laid against them. This is outrageous.Wie: 
AG code-rood

De eerste termijn in bewaring stelling is 14 dagen, een datum voor een rechtszaak is nog niet bekend. Deze voorgeleiding voor de Rechter Commissaris (RC) is niet openbaar. De tijd is ook nog niet bekend, het zou al om 10 uur 's ochtends kunnen of om 5 uur in de namiddag

The first extended period of this detention (remand) is 14 days, we don't have a court case date yet. This will not be a public hearing. When this 'voorgeleiding' will be is not clear yet, it might be 10 o'clock in the morning of 17 o'clock in the afternoon.

Wie: 
iemand van de Arrestantengroep

We weten eindelijk meer over de 8 die voorgeleid zouden gaan worden. Het bleek vandaag niet om een voorgeleiding voor inbewaringstelling te gaan.
Het ging echter om een toetsing van de eerdere inverzekeringstelling. Met deze toetsing kan het OM en de politie de 8 activisten nog 3 dagen langer in politiedetentie houden. Het is een stomme formaliteit waar de advocaat niets tegen in kan brengen, waarbij de rechter-commissaris altijd bepaalt dat de inverzekeringstelling goed is gegaan.

De mensen zijn nu dus weer terug in het cellencomplex Meer en Vaart te Amsterdam en zitten daar de komende drie dagen nog vast.
Het is wel duidelijk dat het OM totaal geen zaak tegen ze heeft, en dit is weer een van hun repressieve kunstgrepen omdat ze zijn wat ze zijn, hoeders van het grootkapitaal, in dat geval mens- en milieu vernietigende grootvervuilers.

Morgen zijn de kraanvogels aan de beurt voor de voorgeleiding dan wel toetsing. Hoe laat dat is, is nog niet bekend. En het kan ook zijn dat we pas morgen heel laat zullen horen wat er door de rechter-commissaris besloten is

-----

We finally know more about the first 8 people who were put in front of the judge-commissioner today. It was not that the prosecution wanted them to be put on remand for the next 14 days. It was to test if the first 'inverzekeringstelling' was done properly. With this the prosecution can keep the activists inside for another three days. It is a stupid formality and the lawyer cannot do anything against it. Of course the judge decided that everything was done properly by the policy en prosecution.

So the people are back in the police cells again, and probably will stay there for the next three days. It is clear that the prosecution has no case and this is some bullshit repressive trick again to try to fuck people over.

Tomorrow our "Kraanvogels" will be put in front of the judge-commissioner as well. We do not know if this also will be a testing of the inverzekeringstelling or that the prosecution will demand 14 days on remand. The times we do not know yet either and it might be that we will know the results also as late as today.Wie: 
arrestantengroep

We hebben informatie over de 5 mensen die vandaag zijn voorgeleid, dit was om de eerste inverzekeringstelling te toetsen.

Ondanks dat deze niet correct is verlopen bij een aantal activisten, (zo heeft een van de activisten tot een minuut voor de voorgeleiding nooit haar advocaat gekregen, het is haar botweg geweigerd) is de Rechter-commissaris akkoord gegaan. Ook deze activisten worden nog 3 dagen langer in de politiecel vastgehouden.

Onze activisten zelf maken het goed, ze zijn nog steeds in 'good spirit', vastberaden en standvastig. Ze laten zich niet klein krijgen en houden deze drie extra dagen ook zeker wel vol.

Uiterlijk donderdagavond zullen we te horen krijgen of alle 13 activisten de volgende dag worden voorgeleid voor een eis tot inbewaringstelling.

-------

We have information about the last 5 people who have been put in front of the judge-commissioner. Today it was to test if the inverzekeringstelling was done properly.

Although it was not done properly with some activists (one activist never got the lawyer she asked for until at the last minute, the police just bluntly refused) the judge-commissioner decided otherwise. Also these activists have to stay in the police-cell for 3 more days.

Our activists are OK, they are still in good spirit, determined and steady. This three extra days will not be a problem for them.

At the latest on Thursday-evening we will know if all 13 activists will be put in front of a judge-commissioner again, where the prosecution will demand that they stay on remand for another 14days.Wie: 
nn

yeah, nog een lawaaidemo:
https://www.indymedia.nl/node/40717Wie: 
Cat

Look what I came across :) This should count as a solidarity action shouldn't it? :)
*Solidarity with the imprisoned activists of Code Rood!*

Foto: 


Wie: 
Arrestantengroep Code Rood

Update:
Jebbink is vanmiddag gebeld door de OvJ dat all 13 arrestanten komende vrijdag voorgeleid zullen worden om ze in bewaring te stellen voor 14 dagen.

Jebbink was called this afternoon by the prosecutor that all 13 imprisoned activists will be put in front of a judge on friday as to put them in prison for 14 days.Wie: 
Climateactivists from the Rhineland

Climateactivists from the Rhineland stand in solidarity with the arrestees from Code Rood!

Until all are free, no one is free!

Foto: 


Wie: 
nn

De 13 arrestanten worden om 13.30 (de eerste groep) en om 14.30 (de tweede groep) voorgeleid. In een besloten zitting wordt besloten of ze nog langer worden vastgehouden. Wij hopen op hun vrijlating en roepen iedereen op voor een solidariteit wake voor de deur van het justitie gebouw aan de Parnasusweg 220 in Amsterdam.

---

The imprisoned people will be put in front of a judge (the first group) at 13:30 and (the second group) at 14:30. This is a closed hearing about the question if they will be held in pre-arrest. We hope they will be set free and call upon everyone to hold a solidarity wake in front of the door of the Justice building at the Parnassusweg 220 in AmsterdamWie: 
arrestantengroep

Update zoveel:

We hebben net van de advocaat gehoord dat de activisten in twee groepen voorgeleid gaan worden, wat de activisten zelf heel fijn vinden.
De voorgeleidingen staan ingepland op half 2 en half 3, daarna weten we meer.

We heard form the lawyer that the activists will be put in front of the judge-commissioner in two big groups. The activists themselves are happy about this fact.
The hearings are planned in on half past one and half past two, after that we know more.Wie: 
Arrestantengroep

Laatste update;

Alle activisten zijn weer vrij!

All the activists have been released!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech