Weiger Indië veteranen bij Veteranendag

Nieuws, gepost door: De Grauwe Eeuw op 21/06/2017 06:04:17

Waar: Veteranendag, Den Haag, Netherlands
Wanneer: 24/06/2017 - 03:06

Weiger Indië veteranen bij Veteranendag

Actiegroep De Grauwe Eeuw roept de initiatiefnemers van Nederlandse Veteranendag en met name generaal Scheffer, voorzitter van het veteranenplatform, op om Indië veteranen te weren tijdens deze dag. Nederlandse militairen hebben tijdens "politionele acties" zware oorlogsmisdrijven begaan en een deel van deze veteranen zijn daar medeplichtig aan of getuigen hiervan geweest. Het laten deelnemen van deze veteranen is daarom, volgens De Grauwe Eeuw, koloniale verheerlijking in de meest lelijke zin van de definitie. De Grauwe Eeuw strijdt landelijk tegen koloniale verheerlijking en daarom staat dit onderwerp hoog op hun lijst van prioriteiten. De Grauwe Eeuw zal zich bij een afwijzing van het verzoek dan ook niet neerleggen.

Nederland (en dus ook Comité Veteranendag) moet stoppen met het verheerlijken van kolonialisme en met het bagatelliseren van Nederlandse koloniale misdaden door bijvoorbeeld deze "zwarte bladzijden uit onze geschiedenis" te noemen. De misdaden die Nederland wereldwijd pleegde zijn talrijk en verspreiden zich over eeuwen. Ook zijn door die misdaden de machtsverhoudingen wereldwijd tussen Europa en haar koloniën (VS, Canada, Australië, Zuid Afrika, Nieuw Zeeland) en de rest van de wereld scheef. Dit stoppen met verheerlijken moet beginnen met per direct Nederlandse daders van invasies en van misdaden op burgers die tijdens bezetting gepleegd zijn en de getuigen van die misdaden te weren. Hiermee doelen doelt De Grauwe Eeuw specifiek op het weren van de Indië veteranen tijdens komende veteranendag, zaterdag 24 juni, en tijdens alle verteranendagen die hierna volgen. Ook zetten zij voor de toekomst de deur open voor andere misdaden die nog niet bekend en/of erkend zijn.

Veteranendag is een initiatief van het Veteranenplatform en het ministerie van Defensie, deze laten tot nu toe alle veteranen uit de koloniale oorlog 1945-50 te Nederlands-Indië toe. Ongeveer 1 op de 10 van de overlevende veteranen is volgens De Grauwe Eeuw echter zelf dader van grote oorlogsmisdrijven. Het gaat dan om 1.300 nog levende, nooit berechte ex-militairen. Er leven nog 13.000 Indië veteranen die meededen aan de oorlog in Nederlands-Indië, dat blijkt uit het pas verschenen jaarverslag de Veteranenombudsman van de Tweede Kamer. Volgens De Grauwe Eeuw zijn minstens de helft van deze 13.000 getuige geweest van 'zeer ernstige oorlogsmisdrijven'. De Grauwe Eeuw vindt dat de initiatiefnemers van de Veteranendag daarmee rekening moeten houden. Ook vindt de Grauwe Eeuw dat het aanwezig staatshoofd zich hiertegen zou moeten uitspreken. De koning mag zich eigenlijk niet uitlaten over politieke aangelegenheden maar met zijn aanwezigheid maakt hij al een politiek statement, namelijk het statement dat oorlogsmisdadigers vereerd worden met Koninklijke aanwezigheid. Dit is vooral erg zuur voor de nabestaanden van slachtoffers die de koning hebben aangeschreven maar niet eens op een reactie mochten rekenen.

De Grauwe Eeuw onderschrijft een publicatie van een maand geleden van de AFVN-BvA, met de conclusie over de aantallen daders en getuigen. Velen van de Indië veteranen zijn ouder dan 85 en in matige gezondheid. Oorlogsmisdrijven verjaren echter niet, stelt De Grauwe Eeuw, dit mag dan ook geen vrijbrief voor oorlogsmisdadigers zijn. Zo waren er voor enkele van deze misdrijven recentelijk nog gerechtelijke uitspraken tegen de Staat, waarin eisers van een schadevergoeding in het gelijk gesteld werden.

Deze kwestie raakte sinds oktober vorig jaar in een stroomversnelling toen een zeer uitvoerige wetenschappelijke studie van 1.100 pagina's over het Nederlandse massageweld in Nederlands-Indië verscheen. De titel is ´De brandende kampongs van Generaal Spoor´. Het boek is intussen aan zijn derde druk. De Zwitsers-Nederlandse historicus auteur dr Rémi Limpach heeft daarin alle Nederlandse gegevens over het gruwelijke en structurele geweld, vooral tegen burgers in Nederlands-Indië, bijeengebracht. In zijn studie noemt hij steeds de namen van de daders indien die bekend zijn, namen van de slachtoffers of hun aantallen, plaatsnamen en data. Voor zover nu bekend zijn er minstens 100.000 burgerdoden onder de oorspronkelijke bevolking van Nederlands-Indië. Aangezien Nederland officieel pas vanaf 27 december 1949 de souvereiniteit van Indonesië erkent zijn dit dus burgerdoden onder eigen onderdanen. De Nederlandse Staat en defensie doen er alles aan om dit laatste feit in de doofpot te stoppen.

Er vielen onder de 200.000 ingezette Nederlandse soldaten 6.000 doden. De reactie van veel veteranen en hun organisaties op dit alles is, volgens De grauwe Eeuw, voornamelijk ontkenning. Al in 2015 verscheen het boek 'Soldaat in Indië' onder redactie van prof dr Gert Oostindie van de Universiteit van Leiden. Hierin staan fragmenten uit dagboeken en brieven van soldaten waarin zeer vaak over het massageweld wordt gesproken. Ontkenning is met die publicatie dus reeds ontkracht.

Het boek van Limpach in deze vorm is als een dossier van de openbare aanklager. Volgens De Grauwe Eeuw kan deze studie uitstekend dienen om alsnog processen wegens oorlogsmisdaden tegen deze personen te gaan voeren. Dit vindt De Grauwe Eeuw noodzakelijk zodat nabestaanden van de slachtoffers ook dit hoofdstuk kunnen sluiten en zodat er een duidelijk signaal aan de Staat afgegeven wordt dat de onverschillige houding m.b.t. dit verleden, die zij steeds weer toont, onwenselijk is. De AFVN-Bond van Antifascisten en andere organisaties steunen ook acties voor rechtvaardigheid voor de slachtoffers.

De Grauwe Eeuw is geen tegenstanders van een veteranendag, maar pleit uitdrukkelijk voor meer gevoeligheid bij de organisatoren voor de actualiteit. Ook maakt De Grauwe Eeuw bezwaar tegen het opnemen van veteranen in de dodenherdenking van 4 mei op de Dam. Daarvoor geldt eveneens dat een aantal van de dode veteranen tevens daders zijn van zware oorlogsmisdaden, zoals generaal Spoor, die de leiding had over de koloniale oorlog in Nederlands-Indië.

De Grauwe Eeuw roept via dit bericht tevens alle belangenorganisaties, naties en individuën wereldwijd die slachtoffer zijn van Nederlandse invasies en daaruit voortkomende misdaden van 1492 tot nu op om zich bij hen aan te sluiten zodat ze dit protest breder kunnen trekken dan alleen de Indië veteranen tijdens Veteranendag en 4 mei.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech