Voortgang in de tuchtprocedure inzake de schrapping van advocaat Meindert Stelling

Nieuws, gepost door: Steuncomite eerherstel Meindert Stelling op 28/04/2017 04:09:27

Wanneer: 28/04/2017 - 20:36

Er is weer enige voortgang in de poging advocaat Meindert Stelling te schrappen van het tableau.

Voortzetting behandeling hoger beroep tegen zijn schrapping vind plaats op
Maandag 19 juni om 14.30 uur
Rechtbank Utrecht – Vrouwe justitiaplein 1 - Utrecht

Wij roepen op om Meindert te blijven steunen en aanwezig te zijn bij de zitting.

Om te voorkomen dat er weer een te kleine zaal ter beschikking is, is het goed om te laten weten of je overweegt te komen, ook als je het nog niet zeker weet. Zodra wij het idee hebben dat er meer dan 25 mensen overwegen de zitting bij te wonen, proberen we een grote zittingszaal te regelen.

Je kunt dit laten weten via het mailadres info@eerherstelmeindertstelling.nl

Ter herinnering:
Vrijdag 18 november 2016 is het Hof van Discipline begonnen met de behandeling van het hoger beroep van Meindert Stelling tegen zijn schrapping als advocaat van het tableau. Een schrapping waartoe de Raad van Discipline te Den Haag op 21 maart 2016 had besloten.

Tijdens deze zitting hebben Meindert Stelling en zijn advocaat Willem Jebbink het Hof gewraakt.
De behandeling van dit wrakingsverzoek heeft plaatsgevonden op 6 februari 2017 en afgelopen 10 april was de uitspraak daarvan.

Deze uitspraak was helaas niet verrassend en toch teleurstellend.
De wrakingskamer heeft het verzoek afgewezen. En niet alleen dat. Deze kamer heeft ook bepaald dat een volgend wrakingsverzoek niet meer in behandeling wordt genomen.

Meindert zelf hierover:
“De oneerlijkheid, regelrechte bedrieglijkheid en volstrekte partijdigheid van deze beslissing heeft mij toch meer aangegrepen dan ik voor mogelijk hield. Ik ben er al lang van doordrongen dat het Hof van Discipline au fond geen enkele waarde hecht aan de waarheid, wettelijke bepalingen, rechtsbeginselen en rechtvaardigheid. Ik besefte ook al lang dat ik weinig kans zou hebben om de huidige tuchtzaak als advocaat te “overleven”. Maar dat rationele inzicht in mijn huidige situatie houdt een gevoel van machteloosheid niet buiten de deur wanneer je dan daadwerkelijk opnieuw wordt geconfronteerd met de hypocrisie van lieden die deel uitmaken van het Hof van Discipline, met hun arglistige overwegingen om langs welke weg dan ook tot een vooraf vastgestelde conclusie te komen, en met hun bewuste stappen om een verdediging tijdens een openbare zitting onmogelijk te maken. En dat gevoel van machteloosheid, het besef dat het niet uitmaakt wat je aanvoert, omdat feitelijk al vaststaat dat een beroepsverbod zal worden opgelegd, vormde een belemmering om een zakelijke analyse op te stellen. Het roept de neiging in mij op om frontaal in de aanval te gaan, om dan maar strijdend ten onder te gaan”.

Of zoals een medestander het zei:
“Alleen die zaak is verloren, die men opgeeft"'(vrij naar Lessing), DOORGAAN hoor, Meindert + Willem”

Gonnus Doeven
Coördinator Comité Eerherstel Meindert Stelling

File: Handen af van Meindert Stelling - cartoon.png

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech