Defensie wil boomhut Schinveld slopen

Nieuws, gepost door: GroenFront! op 13/02/2017 02:08:56

Waar: Schinveld, Netherlands
Wanneer: 13/02/2017 - 19:37

Defensie heeft beloofd op dinsdag 21 februari aanstaande om 12 uur de GF! boomhut in het Schinveldse bos te slopen. Iedereen bij deze van harte uitgenodigd, en neem je klimspullen mee ;-)
Komt dat zien, komt dat zien!

Defensie belooft op dinsdag 21 februari aanstaande om 12 uur de boomhut in het Schinveldse bos te sloppen. Komt dat zien, komt dat zien! Iedereen is van harte uitgenodigd dit theatrale machtsvertoon te aanschouwen.

GF! Schinveld is december vorig jaar begonnen met de bouw van een 3Dome, een kunstwerk in een boom op de grens waar 11 jaar geleden 5 hectaren bos illegaal gekapt werd om de NAVO vliegbasis Geilenkirchen vrij baan te geven. Vanuit deze basis terroriseren stokoude AWACS vliegtuigen de wijde omgeving. Het kunstwerk beoogt een focus punt te worden waar mensen elkaar ontmoeten en inspireren in de strijd tegen deze terreur.

Natuurlijk halen wij de boomhut niet uit de boom en natuurlijk laten we ons niet intimideren door een briefje van defensie. Dus lieve Jeanine (VVD) maak dan je dreigen maar waar, stuur je orde troepen en schiet ons uit de boom, want wij zullen deze plek met hand en tand verdedigen.

https://gfschinveld.nl/
https://vimeo.com/gfschinveld
https://twitter.com/gfschinveld
https://www.facebook.com/gfschinveld/

Tags: defensie GroenFront! Schinveld


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
GF! Schinveld

Since 4th of December last year GF! Schinveld, a group of artists, activists and neighbors, is building an art installation/ tree house in Schinveld, Netherlands. This is an action against the NATO air base Geilenkirche, Germany, from witch 60 year old AWACS airplanes are terrorizing the surroundings.

11 years ago 6 acres of forest were cut down to allow those planes to fly even lower. EarthFirst! Netherlands started a 6 weeks forest occupation witch ended with hundreds of activists in the forest when military police ended the occupation. Although there was an enormous impact, the problem was never resolved. Furthermore neighborhood organizations won 5 important court cases, which are ignored by NATO and defense ministry. This is why new action is necessary. The artwork on the spot were the clear cut ended 11 years ago, aims to bring this conflict back in the spotlights. A focus point where people meet and inspire each other, to get rid of environmental destruction once and for all.

Last week the defense ministry ordered the tree house tot be taken down. Of course we are not going to take down the tree house, of course those intimidations don’t work on us. So, come through with your threat and send your army. We are going to defend this place with all means necessary.

The defense ministry announced to come by on Tuesday 21st of February at 12 o’clock to take down the tree house. So come by and enjoy this theatrical show of force. Location 50° 57’ 36,1” N by 6° 00’ 32,4” E (google maps)

Foto: 


Wie: 
nn

Depuis Décembre 4 2016 GF! Schinveld, une groupe des artistes activistes et riverains construise un installation et maison d’arbre a Schinveld, Pays bas. Cette action st contre la base aérienne OTAN a Geilenkirchen, Allemagne. De la base Geilenkirchen les avions SDCA des années ‘70 terrorisent les alentours, avec leur pollution sonore.

Il-y a 11 ans que 6 hectares de foret eurent coupées pour laisser les avions voler encore plus bas. GroenFront! Avait une ZAD pendent 6 semaines ou milliers passait et plus de 500 personnes essayent de repousser le CRS du foret. La ZAD de Schinveld avait des énormes consequences dan la politique local et nationale, mais a problème est jamais résolue. Depuis la expulsion riverains ont gagné 5 procédures importantes, mais touses sont ignorées par l’ OTAN et la ministère de la défense. Alors il faut de nouveaux actions. Cette ouvre d’art est la ou la coupure de il-y a 11 ans est arrêté. Ça pose le attention de nouveau sur le conflit. C’est une endroit ou on ce vois et inspire pour la résistance contre la destruction environnementale.

La ministère de la défense a commandé de descendre la maison d’arbre. Comme nous ne font pas obéir, depuis mardi 21 février nous doives la défendre. Laisses les envoyer l’armée! Nous vont la défendre avec toutes les moyennes!

Tout le monde est invité pour la théâtre de les forces de l’ordre! Location 50° 57’ 36,1” N by 6° 00’ 32,4” E (google maps)Wie: 
GF! Schinveld

Ook vandaag weer flink opgeschoten.

Foto: 


Wie: 
nn

De hut wordt steeds mooier.

Foto: 


Wie: 
nn

mooi, mooier, allermooist, prachtig, super, schitterend! DOOOOORGAAN!Wie: 
GF! Schinveld

Defensie wil anti AWACS boomhut ontruimen
GF! Schinveld bouwt door aan kunstwerk

Een nieuwe confrontatie tussen defensie en tegenstanders van de NAVO basis bij Schinveld dreigt. Sinds december bouwt GF! Schinveld aan een kunstwerk in een stuk bos tussen Schinveld en de NAVO basis Geilenkirchen. Nu dreigt defensie het bouwwerk op vandaag om 12 uur te verwijderen.

De NAVO basis in Geilenkirchen stuit al 36 jaar op fel verzet uit de omgeving. Op de basis is de AWACS gestationeerd, een 60 jaar oud extreem bevuilend en lawaaierig toestel. 11 jaar geleden bereikte dit protest een hoogtepunt, toen defensie 6 hectaren bos kapte bij Schinveld (Zuid Limburg). Buurtbewoners en GroenFront! bezette toen het bos. Defensie zette 700 ME-ers in en had twee dagen nodig om het boomhuttenkamp te ontruimen. Het protest ging onverminderd door, maar helaas, zo ook de basis.

Sinds december bouwt GF! Schinveld aan een bolvormige kunstwerk in een boom. Precies op de grens waar 11 jaar geleden de kap eindigde. Het bos is eigendom van Defensie en die sommeerde hen vorige week om het bouwwerk voor dinsdag 21 februari om 12.00 uur weer naar beneden te halen. “Natuurlijk geeft GF! Schinveld daar geen gehoor aan.” reageert Rogier. “Met deze boomhut bol protesteren we tegen defensie, dat houdt niet op omdat defensie dat wil.” vervolgt hij. In de sommatie brief van 7 februari dreigt defensie het bouwwerk zelf te verwijderen.

Rogier: “Ik bouw rustig door en wacht wel af waar mee ze gaan komen. Ze moeten me zelf maar uit de boom halen. Het kunstwerk is een protest tegen de manier waarop Defensie namens de NAVO hier alle regels aan zijn laars lapt, uitspraken van de Raad van State negeert en met hun oorlogstuig Zuid Limburg terroriseert.”

GF! Schinveld heeft buurtbewoners en sympathisanten uit de rest van het land opgeroepen om dinsdag naar het bos te komen en het protest te steunen.

Meer achtergronden over de actie op www.gfschinveld.nl https://twitter.com/gfschinveld https://facebook.com/gfschinveld mail info(at)gfschinveld(punt)nlWie: 
ck

Verrassing verrassing, VVD komt een belofte niet na. Blijkbaar kunnen zelfs zij defensie niet onder controle houden. 1.5 uur na aangekondigde 'ontruiming' nog geen teken van leven van onze blauwe en groene vriendjes. En gaan de laatste balkjes de lucht in.

Foto: 


Wie: 
nn

Defensie druipt af in Schinveld

Na veel spierballentaal druipt Defensie vandaag af in Schinveld. Buurtbewoners, activisten en kunstenaars protesteren sinds begin december tegen de NAVO basis Geilenkirchen door de bouw van een bolvorming boomhut kunstwerk. Defensie had gedreigd vandaag de boomhut eigenhandig te verwijderen. Rogier: “Het was een druk bezochte dag, maar defensie schitterde door afwezigheid.”

Al 35 jaar is er fel protest uit de weide omgeving tegen de NAVO basis in Geilenkirchen. Extreem vervuilende en luidruchtige, 60 jaar ouder AWACS vliegtuigen terroriseren vanuit die basis de weide omgeving. Het protest bereikte 11 jaar geleden een voorlopig hoogtepunt, toen defensie 6 hectare bos kapte. GroenFront! sloot zich aan bij het verzet en het bedreigde bos werd bezet. Na een ontruiming van 2 dagen met honderden ME-ers werd het bos alsnog gekapt. De strijd van buurtbewoners, verenigd in Stop AWACS, ging onverminderd door. Zij hebben 5 belangrijke overwinningen behaald die er in resulteren dat de basis volgens de hoogste rechters dicht moet. Echter NAVO en Defensie negeren dit, en daar komen ze mee weg. De NAVO geeft geen millimeter. Politici vangen al jaren bot bij de NAVO en willen hun vingers niet meer branden aan het AWACS-dossier. Door een kunstwerk te bouwen op de fel bestreden grens waar 11 jaar geleden de kaalslag eindigde, wil GF! Schinveld de NAVO terug in de schijnwerpers brengen. Met kunst wordt een esthetische dimensie aan het protest toegevoegd dat mensen richting dit conflict en het oplossen ervan kan brengen.

Begin februari stuurde Defensie een brief aan GF! Scinveld waarin ze dreigde de boomhut eigenhandig uit de boom te verwijderen. De deadline liep vandaag om 12 uur ’s middags af. “Vanzelfsprekend stoppen we niet omdat Defensie ons dat vraagt.” reageert Rogier. “We protesteren tegen Defensie, natuurlijk vinden ze dat niet fijn.” Vandaag was er veel aanloop bij de boomhut, maar Defensie was de grote afwezige. “Na veel spierballentaal druipt Defensie vandaag af.” aldus Rogier.Wie: 
ouwesiem

‘Defensie grijpt niet in bij boomhut Schinveld’

door Geertjan Ckaessens

Schinveld - Defensie grijpt niet in bij de protestboomhut in de Schinveldse bossen
voor de actievoerders medio maart vertrekken. Dat verwacht burgemeester Odile Wolfs.

Tot nu toe is er geen overleg geweest tussen defensie en Onderbanken over mogelijk
handhavend optreden. Wolfs gaat ervan uit dat het ministerie met de gemeente
overlegt voor tot actie wordt overgegaan.

Ook defensie zei eerder dat vooraf overleg zal worden gevoerd om de goede
verhoudingen met de gemeente niet op het spel te zetten.

Later verklaarde een woordvoerder dat defensie geen mededelingen meer doet over
eventuele handhavingsacties.

Omdat deze carnavalsweek weinig activiteit is bij de gemeente en een week daarna het
broedseizoen begint, gaat Wolfs ervan uit dat het ministerie voor die tijd geen
actie meer onderneemt. De actievoerders blijven tot het begin van het broedseizoen
(15 maart).Defensie eiste dat GroenFront! en Stop Awacs Overlast voor 21 februari de
boomhut zou weghalen. Daaraan gaven de actievoerders geen gehoor.

De hut is bedoeld om de bossen te beschermen tegen het bosonderhoud dat defensie wil
plegen: bomen in de vliegroute van de Awacs-basis in Geilenkirchen kappen of
inkorten.

Ook dat zal volgens Wolfs voor medio maart niet aan de orde zijn.

Wethouder Rens Evers (Progressief Onderbanken) wil zich daarover niet uitlaten. De
gemeente is wel akkoord met het inkorten van vijftien dode bomen die niet in de
vliegroute staan.

Limburgs Dagblad . . . . . 27-02-2017Wie: 
nn

Nog achttien jaar Awacsherrie

door Geertjan Cleassens

De Awacs zijn over achttien jaar op.

De NAVO wil de oude vliegtuigen rond 2035 vervangen. Dat betekent voor inwoners van Schinveld en omgeving nog jaren overlast.

Schinveld - Ze vliegen al 35 jaar met veel lawaai af en aan over Schinveld, en ze mogen pas over een jaar of achttien met pensioen. Deze week besloot de NAVO definitief dat de Awacs rond 2035 worden vervangen.

Veel te laat, vindt wethouder Rens Evers (Progressief Onderbanken. „We hebben hier al heel lang last van. Nu zouden ze dan eindelijk vervangen worden.

Eerst zien, dan geloven.” Ook Jac Fijnaut, voorzitter van Stop Awacs Overlast vertrouwt het nog niet helemaal. Hij is boos dat de ‘lawaaibakken’ zo lang in de lucht worden gehouden. „Ze blijven maar vliegen met die oude kisten”, verzucht Fijnaut. Als het aan hem ligt verdwijnt de NAVObasis in Geilenkirchen zo snel mogelijk.

Zo niet, dan zou de NAVO in elk geval toestellen met stillere motoren moeten stationeren.

Die zijn er al in de VS, Engeland en Frankrijk. Waarom hier nog niet?

„Die landen kunnen zelf beslissen of ze daar geld in steken. Maar over het vervangen van Awacs moeten alle NAVO-lidstaten samen beslissen.

Dat is een langdurig proces”, zegt een woordvoerder van de basis in Geilenkirchen.

In 2009 is besloten de motoren van de verkenningstoestellen niet te vervangen omdat dit te duur is; rond een miljard euro. De vliegtuigen kwamen tussen 1982 en 1985 in dienst en kostten toen ongeveer zeventig miljoen dollar per stuk. Hoe duur de nieuwe toestellen worden is onduidelijk.

De NAVO is nu gestart met de ‘conceptfase’.

Over vijf jaar moet duidelijk zijn wat er voor de oude Awacs in de plaats komt. Dat hoeven niet (alleen) vliegtuigen te zijn. Hun rol kan worden vervuld op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een mix van systemen in de ruimte, de lucht en op de grond, verklaart een woordvoerder van de NAVO.

Of daarbij inderdaad een rol kan zijn weggelegd voor bijvoorbeeld drones, satellieten of andere nieuwe technische snufjes kan hij niet zeggen. Ook de vraag of de nieuwe systemen minder lawaai en luchtvervuiling met zich meebrengen, blijft onbeantwoord.

Levensduur

Wel is duidelijk dat er niet meer toestellen komen. Nu staan er zestien vliegtuigen. Daarvan blijven er veertien over, die binnenkort een technische upgrade krijgen. Dat maakt ze niet stiller, maar wel beter inzetbaar. Waarom de Awacs niet eerder vervangen worden? Volgens de woordvoerder van de NAVO-basis blijkt uit onderzoek dat ze rond 2035 aan het eind van hun technische en economische levensduur zitten. Dan zijn ze echt op. Deze toestellen vliegen in verhouding met de burgerluchtvaart relatief weinig, dus daarom gaan ze langer mee.

de Limburger . . . 22-02-2017


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech