De Vloek ontruiming: veroordeling 30.030,35 euro

Nieuws, gepost door: nn op 03/01/2017 01:02:00

Wanneer: 03/01/2017 - 14:36

Op 21 december 2016 veroordeelde de rechtbank in Den Haag de tien mensen die zijn opgepakt tijdens de ontruiming van sociaal centrum De Vloek in 2015 tot 30.030,35 euro schadevergoeding.


De Vloek werd, nadat het 13 jaar eerder werd gekraakt, op 9 september 2015 ontruimd door een overmacht aan politie, leger, anti-terreureenheden, waterkanonnen en een scherpschutter. Tien mensen werden gearresteerd en later veroordeeld voor kraken, vijf van hen ook voor geweldpleging tegen de politie. De vijf zaten twee weken in de gevangenis.

Maanden na de ontruiming kwam de gemeente met een eis van ruim 50.000 euro schadevergoeding. Wij weigerden dit te betalen en startten een rechtszaak die maanden heeft geduurd. Op 21 december 2016 deed de rechter uitspraak en veroordeelde ons tot 30.030,35 euro schadevergoeding. Het bedrag bestaat voornamelijk uit op het opruimen en afvoeren van de hoeveelheid puin die volgens de gemeente is gebruikt voor barricades in het pand, en deurwaarderskosten.

Financiële repressie
Het is niet de eerste keer dat een gemeente dit middel van financiële repressie inzet. Zo moesten de mensen die zich verzetten tegen de ontruiming van de Ubica panden in Utrecht 37.500 euro betalen.
Het is een van de middelen uit de legio opties die de staat gebruikt in hun poging de sociale strijd te breken, en mensen extra te straffen buiten het strafrecht om. Wij zijn hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schadevergoeding van 30.030,35 euro. Dit houdt in dat iedereen verantwoordelijk wordt gehouden voor het gehele bedrag; ieder van ons kan afzonderlijk gedwongen worden de volledige betaling te doen, ook al worden de anderen ook aansprakelijk gehouden. Het bedrag wordt dus niet door 10 gedeeld waarna ieder zijn deel moet betalen.

Hoger beroep
We hebben besloten om hoger beroep in te stellen. Het hoger beroep heeft echter geen schorsende werking. De vraag is dan ook of de gemeente het hoger beroep gaat afwachten, of het vonnis al ten uitvoer gaat leggen.

De strijd waar het om ging
Laten we niet vergeten waar de strijd rond De Vloek over ging. Anderhalf jaar lang is er een zeer actieve strijd gevoerd. Van het kraken van de Pier, de bezetting van het dak van het stadhuis tot demonstraties en allerlei andere acties. Deze strijd ging niet alleen om het behoud van een zeer belangrijke plek als De Vloek als sociaal centrum en onderdeel van de anti-kapitalistische structuren. Het was ook een strijd tegen de gentrificatie en veryupping van Scheveningen. Een strijd die niet alleen onszelf aan gaat maar erg veel mensen in Den Haag en daar buiten. Een fundamentele strijd tegen de verdrukking van het kapitaal, projectontwikkelaars en de grootheidswaanzin van lokale bestuurders. Een strijd die gevoerd moet blijven worden.

Ondanks deze veroordeling en de vele andere repressieve maatregelen die ons treffen in Den Haag zijn wij vastberaden om ons niet neer te leggen bij deze wereld van uitbuiting, racisme en autoriteit. Wij zetten de sociale strijd voort!

Lees meer over repressie in Den Haag: https://autonomendenhaag.wordpress.com/2016/08/13/het-gebiedsverbod-tege...

https://autonomendenhaag.wordpress.com/Wie: 
nn

De Vloek eviction: verdict claiming 30.030,35 euros

On the 21st of December 2016 the court in The Hague sentenced ten people who were arrested during the eviction De Vloek free space to pay 30.030.35 in damages to the city council.

De Vloek, after being squatted for 13 years, was evicted on the 9th of September 2015 by an excessive police force, the army, anti terror units, water canons and a sniper. Ten people were arrested en later sentenced for squatting and five of the ten for violence against police officers. Those five also spent two weeks in prison.

Months after the eviction the council issued a demand claiming more than 50,000 euros in so called damage costs. We refused to pay and started a court case that lasted a couple of months. On the 21st of December 2016 the judge sentenced us to pay 30.030,35 euros in damages to the council. The amount is meant to cover the costs of transporting rubble, supposedly used for barricades, from the eviction site and also includes bailiff costs.

Financial Repression
It’s not the first time that a city council has used the method of financial repression. People who resisted the eviction of Ubica in Utrecht were sentenced to pay 37.500 euros. This is one of the many methods the state has at its disposal to quell social struggles and to add an extra punishment on top of the criminal sentence already received. We are being held collectively responsible for the payments to be made. This means everyone is held accountable for the entire sum; everyone of us can be held personally responsible to pay the entire 30.030,35 euros. It is therefor not possible to divide the amount by ten for everybody to pay their share.

Appeal
We have decided to go into appeal. The appeal does not postpone the execution of the verdict. The question is thus if the council will wait for the verdict of the appeal or implement the current verdict.

The Struggle
Lets not forget what the struggle around De Vloek was about. A very active struggle was fought for 18 months. From the squatting of The Pier, the occupation of the city council’s roof and various demo’s and other actions. This struggle did not only focus on the defence of an important social space in the anti-capitalist movement. It was also a struggle against gentrification in Scheveningen. A struggle which not only involved us but a lot of other people in The Hague en elsewhere. A struggle against the repression by capital, developers and the megalomania of local politicians. A struggle which must be continued!

Despite this sentencing and the other repressive measures effecting us in The Hague we are determined to not bow down to this world of exploitation, racism and authority. The fight continues!

More information about repression in The Hague: https://autonomendenhaag.wordpress.com/2016/08/17/the-netherlands-the-ar...Wie: 
nn

Krakers De Vloek moeten flink dokken

van onze Haagse redactie

Den Haag - De tien krakers van De Vloek, die in 2015 niet vrijwillig uit hun Scheveningse onderkomen aan de Hellingweg wilden vertrekken, moeten ruim 30.000 euro aan de gemeente Den Haag betalen.

Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald. Het gaat om kosten die de gemeente heeft gemaakt om de krakers daar weg te krijgen. In totaal had de gemeente een schadeclaim van meer dan 50.000 euro ingediend. In september 2015 moest het krakersbolwerk na 13 jaar wijken vanwege de komst van een topzeilcentrum. De meesten vertrokken vrijwillig, de harde kern moest weggehaald worden door de ME. De krakers zijn in alle staten en vinden dat de gemeente zich schuldig maakt aan ’financiële repressie’. Ze vinden het belachelijk dat ze dubbel gestraft worden, want ze hebben al een veroordeling op zak en een straf uitgezeten voor vechten of geweld tegen politieagenten. „We zijn collectief verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat iedereen aangesproken kan worden voor het hele bedrag. Van ieder van ons kan geëist worden om het hele bedrag te betalen”, aldus de krakers verongelijkt in hun reactie. Volgens hen is het daarom niet mogelijk het bedrag in tienen te verdelen. De krakers gaan in hoger beroep en stellen te blijven strijden tegen onderdrukking door kapitalisme, ontwikkelaars en de grootheidswaan van politici. Wel is het zo dat de tien vanaf nu gehouden kunnen worden aan betaling. De gemeente beraadt zich daarover.

Telegraaf . . . . 05-01-2017


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech