Demonstratie vluchtelingen uit Jemen

Aankondiging, gepost door: wzh op 09/11/2016 11:10:10

Wanneer: 16/11/2016 - 12:00 t/m 16/11/2016 - 14:15

(english below)

Jemenitische vluchtelingen vergeten, demonstratie woe 16 november
12.00-14.15 uur; aanvang op 't Plein in Den Haag, en om 13u30 uur lopen we naar het Ministerie van Justitie

Wij zijn vluchtelingen uit Jemen en voelen ons vergeten mensen. De situatie in Jemen is heel ernstig maar er is weinig aandacht voor. Er zijn al veel burgers gedood in deze oorlog die in maart 2015 begon, de schattingen over het aantal lopen uiteen van 10.000 tot 50.000. Er is sprake van hongersnood, vooral kinderen zijn getroffen en mensen durven hun huis niet meer uit.

Wij zijn in Nederland. Maar sinds juli 2015 worden er geen beslissingen meer gemaakt in de asielverzoeken van Jemenitische vluchtelingen. We wachten en wachten en wachten. Nederland heeft geen beleid op wat te doen met vluchtelingen uit Jemen. Het enige beleid dat er is: afwachten. Dit is moeilijk voor ons want onze levens staan stil, we kunnen niets doen. We zien hoe erg het is in Jemen en hier voelen we ons niet gezien, niet serieus genomen. Het klopt niet. We zijn de wanhoop nabij.

Sinds half augustus is het besluit en vertrekmoratorium, zoals dat genoemd wordt, op Jemen feitelijk afgelopen. Maar nog steeds gebeurt er niets. Hoe kan dit? Er is nog steeds geen beleid gemaakt op wat te doen met onze asielaanvragen. Niemand kan ons vertellen wanneer er wel naar onze aanvragen gekeken zal worden.

Wat heb jij de laatste 19 maanden gedaan? Wij helemaal niets.
Daarom gaan we nu demonstreren. We willen de Tweede Kamer laten zien wat hier aan de hand is en ze wakker schudden. We gaan vragen: wanneer worden er eindelijke beslissingen genomen?

Kom ons steunen op deze dag!

Let op: Wij demonstreren zonder politiek standpunt over Jemen. Iedereen is van harte welkom. De inhoudelijke discussie over de oorlog heeft geen platform hier.

Evt. updates over de demonstratie: https://www.facebook.com/events/336300950071832/

Contactinfo
refugeesdemoYemen(at)xs4all.nl

Pers
Nabieh Ali: 06 85554453
Faris Al-awiel: 06 16160803

Meer info
http://nos.nl/op3/artikel/2131606-het-leed-van-jemen-zwaar-ondervoede-ki...
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/yemen-bloody-trail-of-civ...
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2016/07/08/veilig...
https://www.humanityhouse.org/agenda/jemen-een-vergeten-oorlog-watkanikd...

-----

Yemini refugees forgotten, demonstration Wednesday November 16
12.00-14.15h; start at 't Plein in Den Haag, at 13h30 we walk to the Ministry of Justice

We are refugees from Yemen en we feel we are forgotten. The situation in Yemen is servere but there is not much attention for. Many civilians have been killed already in this war that started in March 2015, estimations of deaths vary from 10.000 to 50.000. There is famine, especially children are effected, and people don't dare to leave their houses.

We live in the Netherlands. Since July 2015 the IND doesn't make decisions anymore in the asylum requests of Yemeni refugees We wait and wait and wait. The Netherlands doesn't have a policy how to assess asylum requests from refugees from Yemen. This is very difficult for us, cause our lives are on hold, we can not do anything. We see the terrible situation in Yemen and here we feel invisible, not taken seriously. This isn't right. We start to feel desperate.

Since mid August the 'besluit en vertrekmoratorium', as it is called, on Yemen is in fact expired. But still there is no change. How is this possible? Still there is no policy on what to do with our asylum requests. Nobody is able to tell us when something will happen.

What did you do the last 19 months? We did totally nothing.
That's why it is time now to demonstrate. We want to show the parliament what is happening here, we want to awake them. We will ask: when will there finally be decisions in our requests.

Please come and support us this day!

Be aware that we will demonstrate without a political stand on Yemen. Everybody is welcome. The demonstration is not a platform for discussing the war in Yemen.

For updates about the demonstration: https://www.facebook.com/events/336300950071832/

Contactinfo
refugeesdemoYemen(at)xs4all.nl

Press
Nabieh Ali: 06 85554453
Faris Al-awiel: 06 16160803

More info
http://nos.nl/op3/artikel/2131606-het-leed-van-jemen-zwaar-ondervoede-ki...
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/yemen-bloody-trail-of-civ...
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2016/07/08/veilig...
https://www.humanityhouse.org/agenda/jemen-een-vergeten-oorlog-watkanikd...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech