RWE 16/04: Europa en de opkomende BRICs

Aankondiging, gepost door: RWE/Globalinfo op 12/04/2012 04:09:16

Wanneer: 16/04/2012 - 08:50

16 April 2012 om 20.00 uur in CREA Café Amsterdam. Real World Economics: Europa in Crisis en de opkomende BRICs (English version at bottom)


Terwijl het epicentrum van de wereldwijde economische crisis is verschoven naar Europa, waar de economische recessie met de dag verslechtert, hebben de BRIC-landen wereldwijde economische en financiële crisis opmerkelijk goed doorstaan. Sinds kort wenden Europese leiders zich tot de individuele BRIC-landen en smeken ze om te investeren in het Europese Fonds voor Financiële Stabiliteit (EFSF) dat bedoeld is de in schulden gestoken Zuid-Europese lidstaten te redden.
Dit is slechts een van de vele voorbeelden die speculeren dat het zwaartepunt zich aan het verschuiven is richting nieuwe economische krachten – het BRICs kwartet: China is uitgegroeid tot ’s werelds grootste exporteur en heeft enorme internationale reserves; India’s kracht ligt in de software-industrie en zakelijke dienstverlening; Rusland drijft op olie en gas en Brazilië op de export van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en industrieproductie.
Deze Real World Economics avond is gewijd aan het begrijpen van de snel veranderende economische wereldorde en de groeitrajecten van de BRIC-landen. Hoe zijn de op export gerichte industrieën van de BRIC-landen getroffen door de wereldwijde economische crisis en hoe gaan ze hiermee om? Zal de snel groeiende middenklasse leiden tot voldoende binnenlandse vraag als de importen vanuit Europa, hun grootste handelspartner, afnemen als gevolg van de recessie?
Met Kees van der Pijl (hoogleraar Internationale Betrekkingen, Universiteit van Sussex), Henk Overbeek (hooglereaar Global Political Economy, Vrije Universiteit Amsterdam), en Uwe Becker (universitair hoofddocent Politieke Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam). Geleid door Sol Trumbo (Real World Economics). Taal: Engels.

Locatie: CREA Theater (crea.uva.nl)
Toegangsprijs: studenten gratis, anderen € 5; geen reserveringen.
Spreektaal: Engels
Voor meer informatie, zie:

http://www.globalinfo.nl/tag/real-world-economics/
CREA: http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1082
Facebook: http://www.facebook.com/groups/114545731955565/
info@globalinfo.nl

-------------------

English Version:

On 16 April 2012, 20.00 hours, at CREA Café Amsterdam

Real World Economics: Europe in Crisis and the BRICs Rising?

While the epicentre of the global economic crisis has shifted towards Europe where economic recession is worsening with the day, China and the other BRIC countries have generally been argued to come out of the global economic and financial crisis remarkably well. European leaders recently turned to individual BRIC countries begging them to invest in the European Financial Stability Fund (EFSF) meant to bail out the indebted Southern Eurozone members.
This is only one of the many instances that has fuelled speculations that the centre of gravity is increasingly shifting towards a new configuration of economic powers – the BRIC quartet: China has become the world’s biggest commodity exporter and has accumulated vast foreign exchange reserves; India’s strength lies in the software industry and business services; Russia thrives on oil and gas and Brazil on agricultural and natural resource exports and manufacturing.
This Real World Economics evenings is devoted to understanding the rapidly changing global economic order and the growth trajectories of the BRIC countries. Moreover, how have the export oriented industries of the BRIC countries been affected by the global economic crisis and how are they copying with it? Will the burgeoning middle-class lead to sufficient demand at home when imports from Europe, their major trading partner, decline as a result of the recession?
With Kees van der Pijl (Professor of International Relations, University of Sussex), Henk Overbeek (Professor Global Political Economy, Vrije Universiteit Amsterdam), and Uwe Becker (Associate Professor of Political Science, University of Amsterdam). Moderated by Sol Trumbo (Real World Economics). Language: English.
Location: CREA Theatre (crea.uva.nl)
Admission: students free, others € 5,-; no reservations.
Language: English

For more information, see

http://www.globalinfo.nl/tag/real-world-economics/
CREA: http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1082
Facebook: http://www.facebook.com/groups/114545731955565/
info@globalinfo.nl


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech