Opnieuw twee panden bezet in Kanaleneiland

Nieuws, gepost door: Ontruimen zinloos in een wijk met 300 lege woningen op 22/09/2016 09:03:42

Wanneer: 22/09/2016 - 14:21

Afgelopen weekend zijn er twee nieuwe woningen bezet aan de Monnetlaan in Kanaleneiland. Deze woningen waren leeg in afwachting van de renovatie in maart. De krakers: “Kennelijk denkt leegstand beheerder VPSitex dat stalen platen een goede manier is om leegstand te beheren, wij denken van niet.”


De eerste acht woningen, Monnetlaan 97-111 werden in april bezet als protest tegen de racistische stadsvernieling in Kanaleneiland Centrum. 1100 Sociale huurwoningen zouden worden gesloopt omdat ze niet te renoveren waren. In de vervangende nieuwbouw zou slechts 25% sociale huur terugkomen. Toen Mitros failliete ging en onder curatelen van de stat werd gesteld, wed dit megalomane project afgeblazen. Gemeente en corporaties zaten in hun maag met de 224 sociale huur woningen waar de huurders al waren uitgezet, maar waar geen geld meer voor was. Uiteindelijk zijn 224 woningen voor € 0,- doorverkocht aan de Quatars- Zwitserse vermogensbeheerder Aventicum. Een bedrijf overigens waar het west- Vlaamse wonderkind Christophe Tanghe, je weet wel, die die ING om zeep hielp, de vastgoed afdeling runt. Deze vermogensbeheerder gaat de woningen nu renoveren, althans, de raamkozijnen worden vervangen. Daarna kan je een kluswoning kopen voor € 141.000,- waarvan je de renovatie binnen 2 jaar zelf moet afmaken. Of het wordt vrije sector huur van € 1.200,- pm. Voor sociale huur is geen plaats meer.

Het resultaat is dat bijna duizend gezinnen die zich geen hypotheek of hoge huur kunnen permitteren de stad uit zijn verdreven. “Vooral niet- witte gezinnen die plaats maken voor voornamelijk witte gezinnen, puur racistisch beleid dat verpakt wordt als wijkverbetering.” aldus de krakers.


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
Rogier

Leuk verslagje bij funx


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
Evicting in neighborhood with 300 empty houses is useless

Last weekend two new houses were occupied on the Monnetlaan in Kanaleneiland, Utrecht. Those homes were empty awaiting renovation in March. “It seems vacancy protector VPSitex conceders metal plates a good way to protect vacancy, we think it’s not.” says one of the squatters.

The first eight houses, Monnetlaan 97-111 were occupied last April in protest agents racist policy of gentrification in this neighborhood. 1100 affordable houses would be demolished because renovation was impossible. Of the replacing new houses only 25% would be social rent. When the social housing corporation ‘foundation Mitros’ almost bankrupted itself and government took over financial responsibility, this megalomaniacal project was dropped. The local government nor the housing corporations knew what to doo with those 224 social houses where they already kicked out the renters. Ultimately they were sold for € 0,- to the Qatari- Swiss asset trust Aventicum. Interesting to note is that this company’s head of real estate is the west- Flemish prodigy Christophe Tanghe, yes the same one that run ING bank to the ground when he run real estate there. This asset trust will renovate the houses; well… they will replace the windows. After that you may buy a 70 square meter house for € 140.000,- with the obligation to finish the renovation within two years. Some of the houses may become open market tent, € 1.200,- a month. Non available for low income groops.

Result of all this; almost thousand families who can’t get a mortgage and can’t pay the astronomical rent are forced out of the city. One of the squatters: “Mainly non- white families are forced out to pave the way for mainly white families, pure racist policies under the pretext of neighborhood improvement.”


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Voor wie hier niet dagelijks het nieuws napluist, zie ook eerder:

Krakers Kanaleneiland verliezen rechtszaak - https://www.indymedia.nl/node/35810
Acht woningen gekraakt in Kanaleneiland - Utrecht, https://www.indymedia.nl/node/32980
Krakers protesteren tegen armenbestrijding - Squatters protest against gentrification, https://www.indymedia.nl/node/34489
Nieuw kraakpand kanaleneiland, https://www.indymedia.nl/node/34492
Krakers verliezen rechtszaak Kanaleneiland, https://www.indymedia.nl/node/34683
Opnieuw rechtszaak krakers Kanaleneiland, https://www.indymedia.nl/node/35538Wie: 
;)

& Zie ook recentelijk:

Krakers Kanaleneiland verliezen rechtszaak, https://www.indymedia.nl/node/35810 .Wie: 
nn

vandaag PowNed langs gehad https://www.youtube.com/watch?v=MBcclk-dlss
donderdag in de uitzending

* disclaimer; nogal rot clupie, dus doet dan naar naar youtube linken dan (ook intens rot trouwens) *Wie: 
Rogier

artikeltje AD http://www.ad.nl/dossier-utrecht/krakers-monnetlaan-we-schuiven-een-deur...

* Disclaimer 'Gekleurde gezinnen' heb ik zeker niet gezegd, ben zelf ook gekleurd, roze namelijk. Kijkt door wat slordig geplaatste leestekens een citaat *Wie: 
nn

Wit zal je bedoelen.Wie: 
nn

nee roze bedoel ik, de kleur van mijn huid.Wie: 
Rogier

En dat is 13

Algelopen weekend is er voor de 13de keer een pandje gekraakt aan de Monnetlaan in kanaleneiland. Vanmorgen werd de woning Monnetlaan 97-111, na ongemotiveerd vonnis van de rechter, verlaten. Na afloop werd de wijkagent geinformeerd dat er weer een nieuw huisje bezet was.Wie: 
Rogier

Ex (PvdA) wethouder Hilversum, huidig directeur bij eigenaar GEM Kanaleneiland CV weet het ook niet meer.Wie: 
nn

VVD en CU: gemeente moet krakers aanpakken

Utrecht - VVD en ChristenUnie (CU) zijn de krakers in de wijk Kanaleneiland spuugzat. De fracties willen dat de gemeente ingrijpt. Donderdag gaan ze vragen stellen aan burgemeester en wethouders.

Het is de partijen een doorn in het oog dat krakers nadat de rechter twee keer oordeelde dat ze uit acht woningen aan de Monnetlaan moeten, eind vorige week direct drie naastgelegen woningen in dezelfde flat kraakten. Ze spelen in de ogen van de politiek een spel van kat en muis met corporaties en gemeente.

De krakers zeggen dat hun nieuwe actie een statement is tegen het in hun ogen racistische woningbeleid van de gemeente en de corporaties in Kanaleneiland. Voor 5 oktober is een nieuwe rechtszaak tegen de krakers aangekondigd, nu bij de civiele rechter.

Fractievoorzitter Maarten van Ooijen (ChristenUnie): ,,De krakers slaan de plank hard mis door te denken dat ze opkomen voor kwetsbare mensen. Kraken is het keihard tegenwerken van de broodnodige vernieuwing in Kanaleneiland. Met deze woningen komt er meer diversiteit in het woningaanbod. Dat betekent een meer gebalanceerde mix van bewoners in de wijk, broodnodig om de hardnekkige problemen aan te pakken.''

AD/Utrechts Nieuwsblad . . . . . 27-09-2016Wie: 
nn

’Pak krakers op Kanaleneiland aan’

Utrecht - Een Utrechts krakerscollectief dat op Kanaleneiland zijn vleugels uitslaat, haalt het bloed onder de nagels van verschillende raadsfracties vandaan. VVD en ChristenUnie vinden dat het gemeenbestuur moet optreden. Door in de Monnetlaan steeds een ander pand te kraken, loopt de rechter immers steeds achter de feiten aan. Volgens de raadsleden stagneert de ’broodnodige vernieuwing’ van Kanaleneiland Centrum op deze manier. Maarten van Ooijen spreekt van ’diefstal en destructief gedrag’. Met vernieuwing bedoelt Van Ooijen betere huizen, voor meer kapitaalkrachtige Utrechters. „Een meer gebalanceerde mix van bewoners in de wijk.” Dat de krakers het naar hun eigen zeggen voor kwetsbare mensen opnemen, noemt hij een misvatting.

Donderdag stellen VVD en ChristenUnie mondelinge vragen.

Telegraaf . . . . . . 27-09-2016Wie: 
Rogier

En waar zeggen wij dat we het voor kwetsbare mensen opnemen?Wie: 
nn

Collum Kees van Oosten


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

'Leefbaarder Kanaleneiland

'Mensen met laag inkomen blijven welkom

Door Bert Nijenhuis

Utrecht - Volgens eigenaar GEM Kanaleneiland BV is het tegendeel waar.
“Kanaleneiland is jarenlang een eenzijdig samengestelde wijk geweest, met
gemiddeld erg lage inkomens en hoge criminaliteitscijfers, verklaart
Caroline Beerman namens GEM Kanaleneiland, het samenwerkingsverband van de
gemeente Utrecht, woningcorporaties Mitros en Portaal en bouwbedrijf
Heijmans. “Er was duidelijk sprake van een neerwaartse spiraal. Doel van
het ingezette transformatieproces is die spiraal ombuigen naar een
opgaande. Door de samenstelling van de wijk gevarieerder te maken, zal het
gemiddeld inkomen stijgen en kunnen voorzieningen in de wijk toenemen en
beter overeind worden gehouden. Daardoor neemt de leefbaarheid toe en de
criminaliteit af. Beerman benadrukt dat mensen met een laag inkomen van
harte welkom blijven in Kanaleneiland. “Er wordt zowel door de gemeente
als door de twee corporaties binnen GEM nadrukkelijk voor gezorgd dat er
voldoende aanbod blijft aan sociale huurwoningen. Lees verder op pagina 10

De krakers die sinds april acht woningen in een renovatieflat aan de
Monnetlaan in Kanaleneiland bewonen, moeten hun biezen pakken. Dat heeft
de rechter vorige week bepaald. De krakersgroep noemt het gevoerde beleid
racistisch en vindt dat de armen worden weggejaagd als sociale
huurwoningen plaats gaan maken voor koopwoningen in de vrije sector.

Stadsblad Utrecht . . . . . 28-09-2016

'Renovatie mogelijk pas in maart

Vervolg voorpagina

GEM moet de flat op 1 november leeg opleveren, waarna de eerste
voorbereidingen worden getroffen. “Aan de renovatie gaat een vrij
uitvoerig voorbereidingstraject vooraf, legt Beerman uit. “Onderzoek naar
en sanering van asbest bijvoorbeeld. Dat duurt enige maanden. Het kan dus
best zo zijn dat als gevolg hiervan en van de aansluiting van het werk op
het tweede blok aan de Marshalllaan, de uiteindelijke renovatie pas in
maart 2017 start. De huidige planning gaat er vanuit dat alle woningen nog
datzelfde jaar worden opgeleverd. “Dan zijn ruim twaalfhonderd woningen
gebouwd en gerenoveerd, berekent de GEM-woordvoerdster. “Die zijn onder te
verdelen in zevenhonderdvijftig nieuwbouwwoningen en vierhonderdtachtig
renovatiewoningen. De eerste categorie is een brede mix van vrije sector
en sociale huur. De tweede bestaat uit goedkope koopwoningen en
huurwoningen net boven de huursubsidiegrens. Verder wordt er geïnvesteerd
in het openbaar gebied.Het oorspronkelijk plan was om het gebied te
herontwikkelen door sloop en enkel nieuwbouw, maar daar is vanwege de
economische crisis vanaf gezien. Beerman: “De woningen zijn sinds het
vertrek van de bewoners tijdelijk verhuurd op basis van de leegstandswet,
een mogelijkheid die sinds april niet meer bestaat. Daarna zijn ze
intensief bewaakt en in bruikleen geweest. De woningen die hiervoor niet
werden gebruikt, zijn afgezet met stalen platen. De krakers wisten deze
met behulp van slijpmachines echter deels te verwijderen. Nu de rechter
heeft geoordeeld, rest de krakers niets anders dan vertrekken. Wel zijn
inmiddels alweer twee andere woningen aan de Monnetlaan gekraakt. Hiervoor
moet opnieuw in een kort geding ontruiming worden gevorderd. Deze zaak
dient op 5 oktober.

Stadsblad Utrecht . . . . 28-09-2016Wie: 
nn

3 februari 2017 krokodillentranen bij de PvdAfbraak
https://www.duic.nl/politiek/verontwaardiging-pvda-investeringen-qatar-k...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech