Iedereen onderdak

Aankondiging, gepost door: nn op 09/09/2016 09:02:42

Waar: Slavernijmonument Oosterpark, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 10/09/2016 - 13:00

Vanaf 1 augustus komen vluchtelingen tijdelijk in de oude Bijlmerbajes wonen. Mensen die vluchten voor bommen en honger hebben recht op een veilige haven. Daarom heten wij, buurt- en stadsgenoten, hen van harte welkom.


Dit is hard nodig. Door de deal met Turkije is het steeds lastiger om Europa levend te bereiken. Vluchtelingen worden gebruikt als zondebok voor bezuinigingsbeleid. Niet vluchtelingen, maar de regering is verantwoordelijk voor het beleid van het steunen van de banken en de afbraak van publieke voorzieningen.

In Amsterdam zien we daarom de tegenstellingen steeds groter worden. Terwijl veel mensen geen woning kunnen vinden en vluchtelingen gedwongen worden op straat te leven, staan er kantoren leeg, maken sociale woningen plaats voor dure particuliere panden en is de stad een vrijhaven voor belastingontduikende multinationals. Dit kan anders.

De vluchtelingen in de Bijlmerbajes krijgen net zoals de studenten uit de buurt maar tijdelijk onderdak. Eind 2017 moeten ze allemaal weg. We heten hen welkom en willen dat ze blijven! We willen betaalbare woningen voor iedereen - dit is nodig en mogelijk!

We verzamelen bij het Slavernij monument in Oosterpark. Van daaruit demonstreren we naar de Bijlmerbajes om daar de vluchtelingen een warm welkom te heten namens Amsterdam.

Het Initiatief met vluchtelingen voor meer rechten wordt gedragen door buurtbewoners, migrantenorganisaties en andere maatschappelijke groeperingen:

- Studenten Wenckebachweg, Amsterdam
- ReInform
- Internationale Socialisten
- The refugee circle
- Wij Zijn Hier
- Het Syrisch comite
- FNV Lokaal
- Comite 21 Maart
- Vakbond van Schoonmakers
- Amsterdams Vredes Initiatief
- Huurdersvereniging Oud-West
- ZAAD, organisatie Syrische jeugd

De boodschap van de actie wordt ook ondersteund door: SP Amsterdam, GroenLinks Amsterdam, DWARS Amsterdam

XminY helpt mee met de actie te financieren.Wie: 
nn

From the first of August refugees will be temporarily housed in the old Bijlmer prison. People who fled bombs and starvation have a right to a safe haven. This is the reason we, neighbours and city member, would like to welcome them.

This is really needed. Because of the deal with Turkey it has become harder to reach Europe alive. Refugees are being scape goated for the austerity measures. Not refugees but the government is responsible for the policy of support for the banks and cuts to our public services.

That is why Amsterdam is becoming more polarized. Whilst many people can find decent housing and refugees are forced to live on the streets, there are many empty office buildings, social housing is reduced in favor of expensive private buildings and the city has become a freeport for tax evading multinationals. It can be different.

The refugees in the Bijlmerbajes like the students nearby will only be housed temporarily. By the end of 2017 they all have to leave. We want to welcome them and that they will stay! We want affordable housing for everyone - this is neccessary and possible!

We gather at the Slavery Monument at Oosterpark. From there we will march to the Bijlmerbajes to give the refugees there a warm welcome on behalf of Amsterdam
The initiative with refugees for more right is supported by local residents, migrant organisations and other social groups:
- Studenten Wenckebachweg, Amsterdam
- ReInform
- Internationale Socialisten
- The refugee circle
- Wij Zijn Hier
- Het Syrisch comite
- FNV Lokaal
- Comite 21 MaartWie: 
nn

Zie ook:

Demonstratie “Iedereen onderdak, vluchtelingen welkom”, https://www.indymedia.nl/node/35177Wie: 
nn

Iedereen onderdak - Today's demo in support of the refugees, https://www.indymedia.nl/node/35471


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech