Operation Raising Awareness (OpRA)

Aankondiging, gepost door: Alle inwoners van Nederland op 03/04/2012 04:03:28

Waar: Op het plein voor het binnenhof, Den haag, Netherlands (GPS lat: 52.070498 lon: 4.300700)
Wanneer: 27/04/2012 - 12:00

Wij zijn recentelijk met een grote, landelijke Operatie begonnen, Operation Raising Awareness (OpRA) genoemd. Zoals de naam al suggereert, is het doel van OpRA om het bewustzijn van het Nederlandse volk te vergroten.
Wij willen duidelijk maken dat iedereen: schoonmaker, gehandicapte, bejaarde, huizenbezitter, kleine ondernemer, iedereen, zelfs de jeugd, de volgende generatie, er onder deze regering op achteruit gaat, dankzij de draconische bezuinigingen die er aan zit te komen.
En dit terwijl de graaicultuur in de top van het bedrijfsleven onverminderd doorgaat.

Pt. 1

(Operatie Vergroot Bewustzijn) Deel 1

Doel:

Boodschap:

Middelen:

Targets:

Feiten:

1) Doel: Het doel van deze Operatie is het bundelen en kanaliseren van alle verontwaardiging over de Staat (van) Nederland. Heel veel mensen maken zich druk: de een over het Meldpunt Oost Europeanen, of Wilders in het algemeen, de volgende over z’n pensioen, weer een ander over de bezuinigingen in de zorg, en ga zo maar door.

Al deze frustraties werken op dit moment helaas nog te veel langs elkaar heen, als ijsschotsen in een winterse rivier. De voortgang wordt misschien gehinderd, maar het StoomSchip Nederland breekt zich er wel een weg doorheen, op weg naar totale verloedering van alles waar we ooit zo trots op konden zijn. Als al deze ijsschotsen, onze onvrede, dus, zich bijeenpakken tot één groot blok, zal er geen andere opties zijn dan ons serieus te nemen. Zodra we de kapitein op het schip: onze premier Rutte, en zijn bemanning: het Nederlandse volk, de ogen hebben geopend, zal er geen andere optie zijn dan te luisteren naar onze argumenten en de koers van het schip aan te passen.

Op weg naar een gezonder, socialer, gewetensvoller, ja, béter Nederland. Waar we correct omgaan met bijvoorbeeld onze staatsfinanciën, onze ouderen en gehandicapten en alle andere inwoners van ons land, maar ook de mensen die hier te gast zijn, en, het allerbelangrijkste: ons landelijk geweten en verantwoordelijksgevoel.

Dit zodat we met opgeheven hoofd door het leven kunnen gaan, en we in het buitenland niet meer alleen maar bekend zullen staan als bejaarden-euthaniserende, Polen-beledigende, Shell-de-hand-boven-het-hoofd-houdende mensen, die andere landen dwingen zich aan het stabiliteitspact te houden, maar gaan zeuren als we zelf in zwaar weer terechtkomen.

Door middel van deze Operatie willen we al de frustraties die er leven, en alle mensen die zich dag na dag kwaad maken over alle ellende die we lezen in de krant en zien op de televisie, organiseren tot één beweging, één grote, gebalde vuist, één gebundelde, breed gedragen: Nee! Wordt Wakker!

Daarom is het zeer belangrijk dat we dit erg goed voorbereiden, en zo veel mogelijk verschillende mensen achter ons krijgen. Deze beweging zal moeten uitstijgen boven religie, politieke kleur, leeftijd, geslacht, inkomen, geografische of etnische afkomst of persoonlijke denkbeelden.

Een breed gedragen beweging, die zich in eerste instantie beschaafd presenteert, zal meer indruk maken dan allerlei losse acties, die, met welke goede bedoeling dan ook, nu vaker het doel missen, of zelfs het tegenovergestelde tewerkstellen.

Kijk hier naar het ontstane imago van de Occupy beweging, die neergesabeld worden vanwege hun uitstraling, en waar niemand meer wil luisteren naar waar ze voor staan. Occupy komt op dit moment in Nederland alleen nog maar in het nieuws als er weer een kamp ontruimd moet gaan worden, en in de media lachen mensen er alleen nog maar om. Gemist doel en gemiste kans. Jammer.

Of het beeld wat er ontstaat over Anonymous: dankzij Alberto’s Undercover in Nederland wordt het idee Anonymous samengevat als een stel pedojagers, wat op zich niet slecht is, pedo’s jagen, maar wel slechts een fractie belicht van waar Anonymous voor staat. En de rest leest in de media alleen maar over hacken van diverse websites, en zo wordt Anonymous de criminele hoek ingeduwd.

Aanhangers van het Anonymous-gedachtegoed zijn echt niet alleen maar hackers, maar ook verontruste mensen die het niet langer aan kunnen zien dat belangrijke beslissingen in het geheim worden genomen door middel van handjeklap, dat samenwerken met grote bedrijven en daarmee veel geld verdienen over de rug van de hardwerkende burgers, als normaal wordt gezien, terwijl aan de andere kant de (verborgen) armoede steeds groter en schrijnender wordt.

2) Boodschap: In het kort: “Wordt Wakker!”

Uitgebreider: Wij, de inwoners van Nederland, vertegenwoordigd door de initiatiefnemers van deze Operatie, zijn het niet eens met veel van de beslissingen over en ontwikkelingen in ons land.

Dankzij de krampachtige gedoogconstructie die er nu bestaat in de Nederlandse regering, worden verkeerde beslissingen genomen vanwege de verkeerde redenen. Het alles op alles zetten van de VVD en het CDA om het kabinet maar niet te laten vallen, en de PVV te vriend te houden, zorgt er voor dat alle idealen overboord worden gezet, niet eens voor de goede vrede, maar eigenlijk alleen maar om de mensen die nu in het zadel zitten daar te laten zitten. Het meest recente voorbeeld hier van is de uitspraak van premier Rutte, die zijn eigen liberalisme verkwanselt om de SGP maar aan zijn zijde te houden.

Angst is een slechte raadgever. En zou het nog de angst zijn om de staat en de toekomst van ons land, kunnen wij er misschien nog mee leven, maar als het alleen maar draait om jezelf en je vriendjes in een machtspositie te houden, kunnen wij niet anders dan dit afkeuren.

De Nederlandse regering wringt zich op dit moment in de meest rare bochten, om maar niet te vallen. Want dat zou verkiezingen betekenen, en dan mogen wij, via het stembiljet, onze mening weer geven. Dan moet er weer geluisterd worden naar het volk. En dat is blijkbaar erg eng. Dat terwijl we uiteindelijk toch in een democratie leven, waar het volk, via een VOLKS-vertegenwoordiging aan de macht is.

(Democratie: stamt af van de Griekse woorden dèmos; “volk” en krateo; “heersen, regeren” en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”.)

Het probleem ligt, jammergenoeg, niet alleen bij de regering. Ook grote (internationale) bedrijven gebruiken hun macht om, zonder te kijken naar de gevolgen, hun zin door te drijven en zichzelf en hun partners ongegeneerd te verrijken.

Als recente voorbeelden in de media verwijzen wij naar de uitzendingen van bijvoorbeeld De Slag Om Nederland (16-01 en 27-02), waarin blijkt dat KPMG, die de centjes van andere bedrijven controleren, gemeente Amstelveen onder druk zet, zelfs chanteert, om hun megalomane kantoorgebouw op een steenworp afstand van het oude kantoor te mogen bouwen. Niet kijkend naar de gevolgen van de leegstand die hierdoor ontstaat, en alles maskerend met het excuusargument van duurzaamheid.

Het wordt zelfs ronduit pijnlijk als blijkt dat onze volksvertegenwoordiging en deze multinationals de handen ineenslaan, voor meerdere eer en glorie van zichzelf.

Voorbeeld? Volkskrant 22-02:

“De Nederlandse regering wil twee nieuwe Europese wetten afzwakken en volgt daarbij de argumenten van Shell. Het olieconcern beklaagt zich over de ‘golf aan regelgeving’ die vanuit Brussel op het bedrijf afkomt. Het Nederlandse verzet richt zich op twee nieuwe voorstellen van de Europese Commissie die oliebedrijven tot meer openheid moeten dwingen. Nederland vindt, met Shell, dat de voorstellen tot te hoge administratieve lasten leiden.”

Zo kan het niet langer! Het wordt tijd om allemaal de handen ineen te slaan en te laten zien dat wij, inwoners van Nederland, ons land niet willen verloochenen. Dat wij het niet eens zijn met de nog steeds heersende graaicultuur, die ons land en de rest van de wereld de crisis in heeft gestort. Het zou, vier jaar na het begin van de crisis in 2008, nu toch wel duidelijk moeten zijn dat je als directeur van een falend bedrijf, niet zo maar met 3,5 miljoen euro richting de zon kan vertrekken, terwijl aan de andere kant de klanten van je bedrijf 9% meer moeten gaan betalen. Waarom? Zodat de faalpremie van meneer Staal maar betaald kan worden.

Als een willekeurige werknemer in zijn of haar bedrijf niet functioneert, wordt die zonder pardon op straat gezet, zonder Gouden Handdruk of wat voor financiële regeling dan ook, maar als je als topman in het zakenleven faalt, krijg je nog een zak geld als dank-je-wel mee. Zo zou iedereen wel willen werken: even een jaar aanrommelen, omdat je weet dat je daarna toch riant kan blijven leven. Schande!

Dus, mensen van Nederland, laten we met z’n allen laten zien dat we nog steeds in een dèmos-krateo, een democratie, leven, en dat wij het anders willen zien. Wat je uitgangspositie ook is, van allochtone schoonmaker die in steeds kortere tijd steeds meer moet doen met steeds minder, tot lid van een raad van bestuur die ’s nachts wil kunnen slapen en de volgende dag zichzelf recht wil aan kunnen blijven kijken in de spiegel, jullie allemaal maken deel uit van deze Operatie. Jullie stem is belangrijk, en moet gehoord worden. Sluit je aan en laten we met zijn allen een signaal afgeven waar men niet meer omheen kan.

Wij vinden dat in deze Operatie een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol is weggelegd voor de Bekende Nederlanders. We kijken maar al te graag naar de rare fratsen van Jeroen van Koningsbrugge, het vileine commentaar van Albert Verlinde, of zelfs het weerbericht van Piet Paulusma, dus als deze mensen zich nu ook laten horen, kunnen Henk, Ingrid, Rachid, Fatima, of zelfs Jan-Willem en Annemijn niet meer om onze boodschap heen en zich zelfs gesteund voelen in hun gevoel van frustratie.

Veel van onze bekende Nederlanders sussen hun geweten op dit moment door “ambassadeur” te zijn van iets, of zich “geheel belangeloos” in te zetten voor iets anders. Je gezicht ergens op plakken of een dagje aanwezig zijn op een bijeenkomst, en je hebt weer het gevoel goed bezig te zijn. Je kan weer gerust gaan slapen, in de wetenschap dat mensen hebben gezien dat je goed bezig bent. Wat dan uiteindelijk resulteert in een nog grotere bekendheid, en bijbehorende bankrekening. Want, uitzonderingen daargelaten, is dit natuurlijk veelal symboolactivisme. Door mensen te laten denken dat je goed doet, zal je wel een goed en sympathiek mens zijn, en dan downloaden we niet alleen je single voor Warchild, maar kopen we ook het reguliere album. En door het kopen van een product of dienst, waarvan “de gehele opbrengst” (minus de gemaakte kosten, uiteraard..) gaat naar een goed doel, kunnen we allemaal ons collectief geweten sussen. We hoeven toch niets te doen? “Kijk mij gaan, ik vraag een plaatje aan voor Serious Request, goed van mij, toch?”

Wij veroordelen deze initiatieven niet, begrijp ons goed; alle beetjes helpen en je kan beter iets doen, dan helemaal niets! Maar nu vragen we aan jullie, aan alle bekende Nederlanders om achter de mensen te gaan staan die jullie op het voetstuk hebben gezet waar je je op dit moment bevindt, en een echte, wezenlijke, bijdrage te leveren. Sluit je aan bij deze Operatie, en laat aan al je fans en bewonderaars weten dat ook jij je niet langer kan vinden in de koers van Nederland.

Je ogen sluiten voor de boze werkelijkheid en hopen dat deze dan vanzelf verdwijnt is iets wat we vroeger als peuter deden, maar iedereen is ondertussen volwassen genoeg om te weten dat dit niet meer werkt. En nooit écht gewerkt heeft.

Sluit niet langer je ogen, maar wordt wakker!

3) Middelen: Deel 1 van deze Operatie zal bestaan uit het creëren van een maatschappelijke discussie, door middel van het op een zo groot en breed mogelijke manier bekendheid geven aan de heersende onvrede op een gestructureerde en gefocuste manier. Dit door middel van berichten in de landelijke en regionale pers, het uitdagen van politici, en onze Bekende Nederlanders aanspreken op hun verantwoordelijkheid als bekend gezicht en hun rol in het publieke domein. Op dit moment werken we hard aan diverse scripts, die via mail verspreid gaan worden naar zo veel mogelijk mensen met de vraag om onze Operatie te steunen. Maar ook posters, flyers, en vooral mensen (jullie!) die onderling aandacht vragen voor onze acties, behoren tot de middelen.

Deel 1 zal net zo lang moeten doorgaan, tot er een landelijk bewustzijn is van onze Operatie. Dat er niet alleen op Facebook, maar ook bij bijvoorbeeld De Wereld Draait Door of 1Vandaag over wordt gesproken.

Zodra dit bewustzijn is gecreëerd, volgt Deel 2, met de vraag: hoe willen we nu verder? Want alleen maar ergens tegen zijn is nutteloos en doelloos. Zonder het kunnen aanbieden van reële alternatieven zal ook deze Operatie gedoemd zijn te mislukken. We moeten feiten en cijfers verzamelen, om niet alleen te kunnen zeggen dat we tegen bijvoorbeeld de bodemloze steun van Griekenland zijn, maar ook de alternatieven kunnen presenteren.

Kijk goed naar politieke partijen, het liefst oppositiepartijen; die hebben nu het meest te winnen, maar ook organisaties als het Centraal PlanBureau, of televisieprogramma’s als De Slag Om Nederland of deze al gefundeerde en doorberekende alternatieven aanreiken. Maak gebruik van alle middelen die er al zijn! Maar houdt ook goed het nieuws in de gaten: tussen alle onzin die we voorgeschoteld krijgen, vind je af en toe een bericht waar we wel wat aan hebben. Verzamel deze feiten, mét bronnen, zodat we straks in Deel 2 goed geïnformeerd en voldoende onderbouwd ons punt in één keer, als een klap in het gezicht, over kunnen brengen. Dat we sterk in onze schoenen staan en niet met onze mond vol tanden.

Het doel van Deel 2 is een dusdanige stelling in te nemen, dat mensen de feiten niet langer kunnen negeren, en wel moeten zien hoe de staat van ons land werkelijk is.

Het mooist zou natuurlijk zijn dat dit doordringt tot het bewustzijn van onze volksvertegenwoordiging, zodat óf onze regering zijn koers zal wijzigen, óf er zo veel verzet komt dat deze gedoogregering valt en we ons opnieuw uit kunnen spreken over door wie wij ons het liefst vertegenwoordigd willen zien. Dan zullen we zien wie er het best luistert naar de mensen die ze vertegenwoordigen, en daarnaar willen handelen. En niet alleen door holle, populistische, op het sentiment spelende uitspraken te doen als bijvoorbeeld het terugwillen van de Gulden, maar door het overnemen van onze argumenten, met de wil ze tot een goed resultaat te brengen. Die écht een vertegenwoordiger willen zijn voor álle inwoners van Nederland.

Dit alles zodat we over een tijd weer allemaal met een goed gevoel kunnen zeggen dat we ons thuisvoelen in Nederland, ongeacht wat voor persoon je bent.

En dan kunnen we, als Deel 3 en de kers op de taart, een nationale feestdag houden, waarop we allemaal vieren dat de stem van het volk echt werd gehoord. LOL!!

We are united by one
Divided by zero
We are Anonymous
We are Legion
We do not forgive
We do not forget
Expect Us!

We do not exist as individuals.
We do not have names.
We do not have faces.
We cannot be stopped.
We are equal to none but one.

┏━╲┈╱┏━╮┏━╭━╮━┳━
┣━┈╳┈┣━╯┣━┃┈┈┈┃┈
┗━╱┈╲┃┈┈┗━╰━╯┈┃┈
┈┈┈┈┃┈┈┃╭━━╮┈┈┈┈
┈┈┈┈┃┈┈┃╰━━╮┈┈┈┈
┈┈┈┈╰━━╯╰━━╯┈┈┈

Be Sociable, Share!

Tags: 27 april anonymous opra

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech