[Den Haag] Burgemeester vaardigt gebiedsverbod uit voor anarchisten

Nieuws, gepost door: Haagse anarchisten op 03/08/2016 08:09:59

Wanneer: 03/08/2016 - 20:40

Vandaag hebben enkele anarchisten in Den Haag, maar ook daarbuiten, bezoek gehad van de politie. Ze leverden een brief af met daarin het voornemen van burgemeester Jozias van Aartsen om desbetreffende anarchisten een gebiedsverbod op te leggen van twee maanden voor een deel van de Schilderswijk in Den Haag.

In de brief wordt gesteld dat de anarchisten voor ‘structurele overlast’ zorgen. De overlast zou bestaan uit o.a. het houden van niet aangemelde demonstraties, het verstoren van de openbare orde en het verstoren van demonstraties. In de brieven staan opsommingen van ‘feiten’ waar men mee in verband wordt gebracht of voor is aangehouden. Deze ‘feiten’ lopen per persoon uiteen van kraken, niet aangemelde demonstraties, het plakken van posters en het vernielen van gevangenishekken. Wat de anarchisten gemeen hebben is dat zij allen actief zijn in de strijd tegen institutioneel racisme, etnisch profileren, en de racistische Haagse politie in het bijzonder, en dat zij afgelopen 27 juni preventief gearresteerd werden in de Schilderswijk na afloop van een herdenkingsdemonstratie voor de door de politie vermoorde Mitch Henriquez.

In de brief wordt verder gesteld dat er gedurende de vierdaagse opstand in de Schilderswijk van afgelopen zomer na de politiemoord op Mitch Henriquez ‘diverse aan de Anti-Fascistische Actie (AFA) gelieerde mensen aanwezig waren’ en dat zij ‘een opruiende en een katalyserende rol hadden in de escalatie van de demonstratie naar de rellen’. Ook stelt men dat ‘de aan AFA gelieerde personen meerdere malen de openbare orde hebben verstoord in de Schilderswijk’.

Dat de inhoud van de brief vooral op aannames en vage beschuldiging is gebaseerd verbaast ons geenszins. Dat er allerlei zaken bij worden gehaald die door het Openbaar Ministerie zelf geseponeerd werden omdat zij simpelweg niet tot vervolging konden overgaan evenmin. Ook het bij elkaar rapen van losse gebeurtenissen, speculatie en het framen van anarchisten is niets nieuws. In internationale context zien wij dit ook terug in de processen tegen anarchisten in o.a. Brussel, Spanje en Italië, waar anarchisten door de staat worden beschuldigd van lidmaatschap van ‘subversieve’ of ‘terroristische’ organisaties.

Ook in Den Haag zijn we bekend met repressie. Buiten alle preventieve arrestaties, het volgen van anarchisten op straat en de pogingen tot het verkrijgen van informanten werd er dit jaar nog acht weken gevangenisstraf geëist tegen een kameraad op verdenking van aanplakken van een tekst in de vorm van de Anarchistische Muurkrant.

Hoeveel mensen er een gebiedsverbod boven het hoofd hangt is nog onduidelijk. Dit komt omdat de politie nog druk op zoek is naar mensen om de brief aan te overhandigen. De juridische grond waarop het gebiedsverbod zich baseert is de zogenoemde ‘Voetbalwet’ (art. 172a) die in 2010 van kracht werd, bedoeld om tijdens voetbalwedstrijden gebiedsverboden en een meldplicht op te leggen aan ‘hooligans’. Dit is de eerste keer dat deze wet wordt toegepast op anarchisten of politiek activisten.

Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd dat er voor het eind van de zomer een beslissing valt over de vervolging van de moordenaars van Mitch Henriquez. Dat het gebiedsverbod tot na de zomer loopt verbaast ons dan ook niet.

Wij zetten de strijd voor vrijheid en anarchie onverminderd voort. Geen gebiedsverbod, agent of achterbaks onderkruipsel als van Aartsen zal ons daar in tegen houden.

Leve de anarchie!

https://autonomendenhaag.wordpress.com/2016/08/03/den-haag-burgemeester-...Wie: 
nn

Jozias jorist langharig AFA-tuigh Den Haag
Huilie-huilie! Anarchisme is een beetje puberteit met een politieke tak: op de kosten van ouders (staat) leven, maar de hele dag boos op je kamer gillen dat "de regels niet voor mij gelden". En rellen, natuurlijk. Lekker meppen en op andermans leed een beetje bushokjes slopen, niets mooiers voor de kindertjes van keurige middenklasse-ouders die lekker ruig een beetje in een kraakpand ageren tegen het siesteem.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/08/pas_maar_op_ik_haal_mijn_pa...


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

[The Netherlands] Mayor issues area bans for anarchists

Today (3-8-2016) several anarchists in the city of The Hague, The Netherlands, but also in other cities, received police visits. The police delivered letters containing the intentions of mayor Jozias van Aartsen to prohibit anarchists from setting foot in the Schilderswijk neighbourhood in The Hague for the coming two months.

The letters stated that the anarchists were to blame for “structural nuisance”. This nuisance would consist of unannounced demonstrations, disturbing of the peace and the disturbing of demonstrations. The letters contain a list of allegations to which people are being associated to or for which they have been arrested. These allegations differ per person. They range from squatting, participation in spontaneous demonstrations, pasting posters and destroying a prison fence. What the anarchists have in common is that they are all active against institutionalised racism, ethnic profiling and the racist The Hague police force. All of them were also preemptively arrested on the 27th of June, after a demonstration commemorating Mitch Henriquez who was murdered by police last year.

The letter also states that “there was a presence of people associated with Anti-Fascist Action (AFA)” during the four nights of rioting last year after the police murder on Mitch Henriquez, and that they “had an inciting and catalysing role in escalating the demonstration to the point of a riot”. It is also claimed that people linked to AFA “have breached the peace multiple times in the Schilderswijk”.

That the contents of these letters is mainly based on presumptions and vague accusations does not surprise us. Neither does the fact that a lot of these accusations have themselves been dropped by the public prosecutor because they were simply not concrete enough for a prosecution. The accumulation of lose and distant events, the speculation and framing of anarchists is nothing new. We can see this happening in a wider international context against anarchists in Brussels, Spain and Italy, where they are being accused for being members of “subversive” or “terrorist” organisations.

In The Hague repression is nothing new. Besides all the preemptive arrests, the stalking of anarchists on the streets and the attempts of infiltration, an eight week jail sentence was demanded for a comrade who was suspected of pasting an Anarchist Wallpaper.

How many people have had their movement restricted is still uncertain. This is because the police is still searching for people to whom they have to deliver the letter. The juridical grounds on which this area ban is based is the so called “Football Law” (art. 172a) which came into effect in 2010. It was meant to be used during football matches to restrict the movement of “hooligans”. This is the first time it has been used against activists and anarchists.

The public prosecutor announced that there will be a decision whether the police officers who murdered Mitch Henriquez will be prosecuted by the end of the summer. Again it comes as no surprise that the restriction of movement continues until the end of summer.

We will continue our struggle for freedom and anarchy. No restrictions, police or scum like mayor Jozias van Aartsen will stop us in this.

Long live Anarchy!

https://autonomendenhaag.wordpress.com/2016/08/05/the-netherlands-mayor-...Wie: 
ouwesiem

Wijk verboden gebied

door Jorina Haspels

Demonstranten aangeschreven door burgemeester

Den Haag - Burgemeester Jozias van Aartsen wil een aantal beroepsdemonstranten tot na de zomer een gebiedsverbod opleggen voor een deel van de Schilderswijk.

Leden van de Anti Fascistische Actie (AFA), anarchisten zoals zij zichzelf ook wel noemen, hebben een brief met het voornemen van de burgemeester gekregen.

Volgens Van Aartsen zouden zij de openbare orde herhaaldelijk hebben verstoord. Het gebiedsverbod geldt voor grofweg de omgeving Hobbemaplein, Vaillantlaan, Heemstraat en Hoefkade. Dit zou nodig zijn ter bescherming van andere burgers.

Degenen die de brief hebben gekregen waren volgens de AFA precies de mensen die in juni, na afloop van een demonstratie ter nagedachtenis aan de dood van Arubaan Mitch Henriquez, door de politie zijn gearresteerd. Zij zouden naar politiebureau De Heemstraat hebben willen gaan voor een verboden demonstratie.

In de brief wordt per persoon opgesomd voor welke overlast de actievoerders zouden hebben gezorgd, uiteenlopend van kraken, vernielen van hekken en het plakken van posters. Ook staat er dat leden van de AFA een opruiende rol hebben gespeeld in de Schilderswijkrellen vorig jaar.

Van Aartsen heeft de mogelijkheid een gebiedsverbod op te leggen op grond van de Voetbalwet. De burgemeester past deze wet ook toe rond Oud en Nieuw om potentiële onruststokers te kunnen weren.

Waarom de burgemeester juist dit tijdstip kiest om de actievoerders een verbod op te leggen, laat de gemeente in het midden. Volgens de AFA is het echter niet toevallig. ,,Het OM heeft aangekondigd dat er voor het eind van de zomer een beslissing valt over de vervolging van de moordenaars van Mitch Henriquez. Dat het gebiedsverbod tot na de zomer loopt, verbaast ons dan ook niet.''

De ontvangers hebben zeven dagen om tegen het voornemen van Van Aartsen in beroep te gaan.

AD/Haagse Courant . . . . . 05-08-2016

VIEW ORIGINAL PAGE: pagina 1Wie: 
nn

[Den Haag] Honderden flyers tegen repressie dwarrelen naar beneden in stadhuis, https://www.indymedia.nl/node/34822 .Wie: 
nn

Het gebiedsverbod tegen anarchisten in een bredere context van repressie in Den Haag https://www.indymedia.nl/node/34884


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech