Krakers verliezen rechtszaak Kanaleneiland

Nieuws, gepost door: Politie onderdrukt legitiem protest op 27/07/2016 07:01:41

Wanneer: 27/07/2016 - 12:05

Op woensdag 27 juli deed de rechter uitspraak over de ontruiming van 8 gekraakte woningen in Kanaleneiland. De vordering van de krakers is afgewezen. De krakers mogen vanaf 15 september worden ontruimd. De motivatie is op dit moment nog niet bekend, maar in de rechtszaak was al duidelijk dat er voor de eigenaar geen feitelijk belang is. “Het gaat om een principieel punt dat gemeente en corporaties in Utrecht hebben afgesproken niet met krakers te onderhandelen.” aldus de krakers.


De woningen in Kanaleneiland zijn in april bezet uit protest tegen de stadsvernieling. Met het project ‘Kanaleneiland centrum’ zijn 1100 goedkope sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor vrije sector huur en dure koopwoningen. Slechts 138 sociale huurwoningen zijn gebouwd. Kraker Rogier: “Stadsvernieling is het deporteren van niet witte bewoners om witte enclaves te stichten.”

Dat gemeente en corporaties er een principieel punt van maken, is vanzelfsprekend. Natuurlijk vinden zij het niet fijn als hun beleid bekritiseerd wordt. Dat politie en openbaar ministerie zich, nu kennelijk met rechtelijke zegen, voor dit karretje laten spannen is wat minder vanzelfsprekend. “Hier wordt legitiem en gefundeerd kritiek geuit op racistisch beleid.” Aldus een kraker. Dat hoort in een open democratie niet door politie onderdrukt te worden.Wie: 
tegengif

On Wednesday July 27, the judgement came on the eviction of eight squatted homes on the Kanaleneiland. The claim of the squatters was rejected. The squatters can be evicted from September 15 onwards. The motivation for this is not currently known, but in the courtcase it was already clear that there is no actual need or the owner to regain the property. "It's just that the city council and corporations in Utrecht have agreed not to negotiate with squatters" said the squatters.

The homes on the Kanaleneiland were occupied in April in protest against the city demolition. With the project "Kanaleneiland centre” 1100 cheap social housing units were demolished to make way for the free rental sector and expensive houses. Only 138 social housing units have been built. Kraker Rogier: "Gentrification is the deportation of non white residents in order to set up white enclaves."

That the city council and corporations make it a point of principle to not negotiate is obvious. Of course they don't like their policies to be criticised. That the police and prosecution service, now apparently have the legal right to evict is less obvious. "This is a legitimate and well-founded criticism of racist policies" said a squatter. In an open democracy, this protest should not be repressed by the police.Wie: 
tegengif

On Wednesday July 27, the judgement came on the eviction of eight squatted homes on the Kanaleneiland. The claim of the squatters was rejected. The squatters can be evicted from September 15 onwards. The motivation for this is not currently known, but in the courtcase it was already clear that there is no actual need or the owner to regain the property. "It's just that the city council and corporations in Utrecht have agreed not to negotiate with squatters" said the squatters.

The homes on the Kanaleneiland were occupied in April in protest against the city demolition. With the project "Kanaleneiland centre” 1100 cheap social housing units were demolished to make way for the free rental sector and expensive houses. Only 138 social housing units have been built. Kraker Rogier: "Gentrification is the deportation of non white residents in order to set up white enclaves."

That the city council and corporations make it a point of principle to not negotiate is obvious. Of course they don't like their policies to be criticised. That the police and prosecution service, now apparently have the legal right to evict is less obvious. "This is a legitimate and well-founded criticism of racist policies" said a squatter. In an open democracy, this protest should not be repressed by the police.Wie: 
nn

On wednesday the 27th of july the judge decided about the eviction of 8 squatted buildings in Kanaleneiland. The demand of the squatters has been turned down. Starting from the 15th of September the police is licit to evict the buildings. The reason behind this verdict is not yet clear. However, during the courtcase it did was clear that the owner doesn't benefit from eviction, as they don't suffer any damage by the situation. "This is about a principle: the government of and coorperations in Utrecht agreed not to negotiate with squatters." -the squatters.

The houses have been squatted in April out of protest against urban 'renewal' (destruction). The project in this area (kanaleneiland centrum) means 1100 social housing houses ( (: ) have been destroyed so far. They will be replaced by private renting and expensive houses for sale. Only 138 social renting houses have found a place is this... urban renewal. Squatter Rogier: "Urban destruction means the deportation of not-white residents to establish white enclaves."

The fact that Utrechts' local government and its cooperations choose this principle position is self-evident. Ofcourse they don't enjoy it when their policies get criticized. However, it becomes clear here that the police and public prosecutor choose to serve their personal profit, and they get judicial back up! "The squatters express legitimate and well-founded criticism of racist policies." - a squatter. That should not be suppressed by the police of an open democracy.Wie: 
Rogier

Gewonnen door te verliezen

Inmiddels het vonnis bekeken, erg curieus ding. Wij hebben gezegd dat de staat geen belang heeft bij ontruiming, de rechter zegt dat er vanaf 15 september belang is. Nu niet dus. Kortom. De rechter geeft ons gelijk, maar wil dat niet toegeven.Wie: 
nn

Zie ook eerder:
Acht woningen gekraakt in Kanaleneiland - Utrecht, https://www.indymedia.nl/node/32980Wie: 
nn

& Zie ook eerder:

Nieuw kraakpand kanaleneiland, https://www.indymedia.nl/node/34492
Krakers protesteren tegen armenbestrijding - Squatters protest against gentrification, https://www.indymedia.nl/node/34489 .Wie: 
nn

-Wie: 
nn

Opnieuw rechtszaak krakers Kanaleneiland, https://www.indymedia.nl/node/35538 .Wie: 
nn

[Bis] Krakers Kanaleneiland verliezen rechtszaak, https://www.indymedia.nl/node/35810 .Wie: 
nn

Opnieuw twee panden bezet in Kanaleneiland, https://www.indymedia.nl/node/35850 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech