Krakers protesteren tegen armenbestrijding - Squatters protest against gentrification

Nieuws, gepost door: nn op 13/07/2016 07:12:21

Waar: Rechtszaak, vrouwe justitiaplein 1, Utrecht, Netherlands
Wanneer: 13/07/2016 - 23:12

Krakers protesteren tegen armenbestrijding

UTRECHT – woensdag 13 juli, vandaag neemt in Utrecht een rechtszaak plaats over de ontruiming van de gekraakte panden aan de Monnetlaan. De panden zijn in april gekraakt als protest tegen de omvangrijke stadsvernieuwing in Kanaleneiland. “Stadsvernieling is het verjagen van niet witte en armere mensen uit de stad.” aldus kraker Rogier.UTRECHT – woensdag 13 juli, vandaag neemt in Utrecht een rechtszaak plaats over de ontruiming van de gekraakte panden aan de Monnetlaan. De panden zijn in april gekraakt als protest tegen de omvangrijke stadsvernieuwing in Kanaleneiland.

Ieder die hier affiniteit mee heeft, of geinteresseerd is, is welkom als toeschouwer bij de rechtzaak. De krakers en sympatizanten zijn vanaf 8.30 op het plein voor het rechtsgebouw te vinden, en zijn te herkennen aan een banner. Om 9 uur begint de rechtzaak.

Utrecht – Wednesday July 13, Today there is a court case in Utrecht about the squatted houses on Monnetlaan. The buildings were squated in April out of protest against the gentrification of Kanaleneiland.

Everyone who has affinity with this story, or is interested in the courtcase, is welcome to witness the courtcase itself. The squatters and supporters will be in front of the courthouse from 8.30, the courtcase itself begins at 9 o' clock.

-

In Utrecht loopt een enorme stadsvernielings opgaven op zijn einde. Met Utrecht Vernieuwt zijn sinds de eeuwisseling 9500 sociale huurwoningen gesloopt. Kanaleneiland Centrum is één van de project, waarvoor 1100 sociale huurwoningen gesloopt zijn. Dit project nadert de afronding, he gekraakte woningen bevinden zich in de flat die als laatste zal worden aangepakt.
Ter illustratie 2 foto’s. De eerste foto toont een blok dat niet is aangepakt, zoals het was zoo gezegd. De tweede foto toont een recent opgeleverd blok ‘kluswoningen’. Wat wordt dat mooi he? Wat is daar dan mis mee? Misschien wordt dat duidelijker als we er een prijskaartje aan hangen. De linker kant van de foto is 100% sociale huur, prijzen rond de E 450,- pm. De rechter kant is koop, prijzen E 95 tot 170 K… voor ‘kluswoningen’.
Om het nog wat duidelijker te maken; In het linker deel van de foto wonen hoofdzakelijk niet witte mensen, in het rechter voornamelijk witte. Met project Kanaleneiland centrum zijn 1100 sociale huurwoningen gesloopt. Hiervoor zijn welgeteld 138 sociale huurwoningen terug gekomen. 962 (onrendabele) gezinnen zijn de stad uit geschopt. “Stadsvernieling is het verjagen van niet witte en armere mensen uit de stad.” aldus kraker Rogier.

-

Utrecht is finishing a large scale gentrification project that has wiped out 9500 social houses. Kanaleneiland Centrum is one of these projects, where 1100 sociale houses have been demolished. This project is now ending, the squatted have occupied the building which will be the last to be renovated.

To illustrate, two foto's. The first foto shows a block that has not been renovated. The second foto shows a recently renovated block. Doesn't that look good? Whats wrong with that? Maybe it will clarify if we put a price tag on things. The left side of the photo is 100% sociale housing, prices are around 450,- Euros p/m. The houses in the photo on the right are fore sale for 95,000 to 170,000 thousand euro's for a fixer upper.

To be more specific, the photo on the left has mainly non white people living there, the one on the right mainly white. The project Kanaleneiland Centrum has 1100 sociale houses and only brought back 138. That means 962 families have been forced to leave the city.
“Gentrifiction pushes non-white people out of the city” says Squatter Rogier.

[edit: meest in het oog springende spelfout gecorrigeerd].

Tags: kanaleneiland kraken rechtszaak


Wie: 
nn

https://www.indymedia.nl/node/32980 de 8 eerder gekraakte woningen

https://www.indymedia.nl/node/34492 weer een nieuw kraakpand in kanaleneinland!!Wie: 
nn

Armen bestrijding ? je kan ook overdrijven. Armen bestrijding is iets voor films als THE PURGE ELECTION YEAR. Er is geen sprake van armen bestrijding in Nederland.Wie: 
nn

Krakers: Utrecht jaagt armen de stad uit

door Rene Cazander

Utrecht - Krakers van acht woningen aan de Monnetlaan in Utrecht vochten gisteren via een kort geding een ontruiming aan.

De bezettingsactie is een protest tegen de grootschalige stadsvernieuwing in de wijk Kanaleneiland. ,,Stadsvernieling is het verjagen van niet-witte
en armere mensen uit de stad", aldus kraker Rogier.

De krakers gebruiken de acht flats als één woning. De bezettingsactie kostte de ontwikkelingsmaatschappij GEM inmiddels ruim 70.000 euro aan beveiliging, aldus raadsman Matthijs Stevens. ,,De krakers hebben overlast en onrust in de buurt veroorzaakt.'' In een van de huizen zou zelfs een kampvuur zijn gestookt. De krakers bestrijden dat zij overlast veroorzaken.

De GEM, een samenwerking tussen de gemeente Utrecht, de corporaties Portaal, Mitros en ontwikkelaar Heijmans, wil de woningen per 1 oktober leeg hebben. Dan begint een inventarisatie naar mogelijke asbest in de huizen.

De krakers gaan er, als het aan de GEM ligt, echter eerder uit. De acht flats maken deel uit van een project van 251 woningen in het project Kanaleneiland-Centrum, die worden gerenoveerd en vervolgens worden verhuurd. In totaal worden voor Kanaleneiland-Centrum 1.100 sociale huurwoningen gesloopt. Hier komen slechts 138 huizen voor de lagere inkomens voor terug. Voor de krakers hét bewijs dat armere mensen de stad worden uitgejaagd.

De hoeveelheid sociale huurwoningen is de afgelopen jaren in Utrecht drastisch gedaald. Daardoor wordt het voor mensen met een laag inkomen
steeds lastiger een betaalbare woning te krijgen.

De krakers willen hun woningen aan de Monnetlaan best uit zodra de flats écht onder handen worden genomen.
Uitspraak over tien dagen.

AD/Utrechts Nieuwsblad 14 juli 2016Wie: 
nn

Column Nieuws030:

Wat armen en achtergestelden echt zou helpen is als de gemeente hun goedkope sociale huurwoningen niet zou afbreken (met instemming van de PvdA en GroenLinks!), waardoor het aandeel sociale huur van 46% is gedaald naar 30%.

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-linkse-weldoeners/Wie: 
Remy

Dat wijken met haast alleen maar sociale woningbouw problemen op leveren hoeft geen betoog meer.
De wijken dus diverser invullen lijkt me daarbij dus niet onverstandig.
Wat mij dan vooral interesseert is waar diegenen die niet meer terecht kunnen gaan verblijven.
Ik kan me nml niet voorstellen dat die onder een brug mogen gaan slapen.
Hebben ene Rogier en van Oosten hier al gedegen onderzoek naar gedaan !

Wel wil ik dan ook even melden dat het betreffende artikel van Dhr.van Oosten voor 100% klopt en dat de PvdA en GL bestaan bij de gratie van de minder fortuinlijke mensen in Nederland.
Misschien kunnen deze mensen waarvan een groot deel moslim zijn maar iets minder tijd gaan besteden aan moskeebezoeken en de integratie in Nederland serieus ter hand gaan nemen.
Is dit dan weer zo'n geval van moslimbashing........

Nee,de moslims die wel de moeite nemen om hier een welvarende toekomst te krijgen en daarvoor inzet en energie tonen slagen over het algemeen heel goed hier in.
Wat dat betreft zijn er talloze voorbeelden hiervan te vinden in het Utrechtse.

Vele moslims zijn in een parralelle samenleving terecht die hun uiteindelijk niets goed te brengen heeft.
Een samenleving waarin radicale imams hun slachtoffers diep inprenten hier niet te integreren en vooral ten dienste te staan van een zgn "Zuivere Islam" en wat al niets meer.

Dat gemeentes hierbij gettovorming e.d. wil gaan vermijden is dan ook te begrijpen.

Al langer mogen we ervaren dat de sociale woningbouw aan een uitstervingsbeleid onderhevig is en dit niet gaat stoppen.
Daarbij staat het bv de moslimgemeenschap vrij eigen cooperaties te starten waarbij de gedoneerde moskeegelden beter besteed kunnen worden voor de opbouw van een eigen woningbestand.

Laat het restje sociale woningbouw wat we nog hebben vooral ten goede komen aan diegenen die echt niet in staat zijn om hun kosten bij elkaar te scharrelen.
Ik denk dan met name aan jong gehandicapten etc.
Wat van Oosten betreft kan hij zich beter harder maken voor een wettelijk minimumloon die recht doet aan het meestal harde en geestdodende werk van vele mensen.
Een eerste stap op weg naar betaalbaar wonen lijkt me.Wie: 
Rogier

Lieve Reny,

Op de eerste vraag: Ja, daar heb ik onderzoek naar gedaan (en Kees ook). En nee, niet onder de brug maar over de brug, naar Leidsche Rijn.

De Utrechtse stadsvernieling (De Utrechtse Opgave 2001-2005, Utrecht Vernieuwt 2006-2010 en Bouwen aan de stad 2011-2015) omvatte de sloop van 9500 sociale huurwoningen. Ook de bouw van Leidsche Rijn was in dit project opgenomen. Het totale aantal sociale huurwoningen moest gelijk blijven, 44.000. De stad is gegroeid van 300.000 naar 400.000. Het percentage sociale huurwoningen is dus afgenomen van 46 naar 30%.

Ook de plaats waar deze sociale huurwoningen zich bevinden is veranderd. Vooral in een ring van ongeveer 3 km rond de binnenstad is veel gesloopt. Daar was veel sociale woningbouw te vinden, maar op deze was meer geld te vinden. Jonge tweeverdieners waren bereid tot 7 jaarinkomens voor een huis te betalen. Daarom werden koopwoningen vanaf E 250.000,- gebouwd (tot die markt verzadigd was en instortte). Om de kernvoorraad op peil te houden, werden er ook ergens achter in Leidsche Rijn een paar sociale huurwoningen gebouwd.

De ‘diverser invullen’ retoriek is niet meer dan de politiek correcte wit was propaganda van PvdA en andere beton lobby. Men bedoelt het deporteren van de niet witte bewoners om er witte enclaves te vestigen. Het beleid is in werkelijk ingegeven door zuiver economische belangen. Bovendien werkt het averechts: De rijke witte hoogopgeleide tweeverdieners die de koopgoten moeten gaan leegkopen, oriënteren zich op de binnenstad en mengen zich niet in sociale infrastructuur van de wijk. Het sociale vangnet van de wijk verzwak en ‘zwakkeren’ raken makkelijker in een isolement.

Wat je na je eerste alinea aansnijdt, raakt de kern van het probleem. Ik denk dat als we werkelijk werk willen maken van armoedebestrijding, we eerst een serieus moeten gaan luisteren naar de mensen waar het over gaat. Ik denk ook dat het te makkelijk is om de oorzaak van een probleem bij een ander te leggen en niet gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Ik denk dat je in dit deel van je reactie treffend illustreert hoe dat niet moet, dank daarvoor. Het belangrijkste en moeilijkste wat wij witte mensen ons hierbij moeten realiseren is dat wij, na o.a. 2 illegale oorlogen te starten met tot nu toe meer dan 4 mln onschuldige burger slachtoffers, iedere ethische geloofwaardigheid kwijt zijn.

Kusjes RogierWie: 
kees van oosten

Het belangrijkste motief voor de 'stadsvernieuwing' waarvan sinds 2000 ook in Utrecht sprake is, is een financieel motief. In het rapport 'Kosten en kostendragers van transformatie van wijken' (http://kennisbank.platform31.nl/pages/25185/Documentatie/Kosten-en-koste...) werd berekend dat het slopen van sociale huurwoningen en het vervangen daarvan door koopwoningen miljarden opleverde voor het rijk, de gemeente, de woningcorporaties en de aannemerij. Nergens in dat rapport staat dat die sociale huurwoningen slecht zijn en niet meer mee kunnen.

Waarom dat zo winstgevend is valt ook goed te begrijpen. De grond die voor sociale huurwoningen wordt gebruikt brengt de gemeente weinig op omdat de gemeente daar een sociale grondprijs voor moet berekenen. Maar zodra je daar een koopwoning opzet brengt de grond meer dan het dubbele op. Dat is dus kassa voor de gemeente.

Dat het rijk flink verdient aan de bouw van koopwoningen ligt voor de hand. Die incasseert immers btw. Btw over ruim 9000 koopwoningen. Want zoveel worden er gebouwd om die sociale huurwoningen te vervangen. Over heel Nederland gaat het om 600.000 sociale huurwoningen die vervangen worden.

Dat de corporaties eraan verdienen ligt ook voor de hand, want die hebben ruim 40 jaar lang huur ontvangen (zolang staan die sociale huurwoningen in Kanaleneiland) en die huur hoeven ze niet te gebruiken om de woningen op te knappen. Ze mochten die vervangen door koopwoningen, aan de verkoop waarvan ze goed konden verdienen. De directeur van een corporatie verdient al gauw ruim 2 ton en dat moet ergens vandaan komen.

Dat de aannemerij blij is 10.000 koopwoningen te mogen bouwen behoeft geen toelichting.

In het rapport 'Kosten en kostendragers van transformatie van wijken' stond niet wie de kosten moeten dragen van het slopen van de woningen en het vervangen daarvan. Dat zijn natuurlijk de mensen die zich diep in de schuldenmoeten steken om een woning te kopen, onder andere de mensen voor wie er geen sociale huurwoning meer is en noodgedwongen moeten kopen.

Met andere woorden die hele stadsvernieuwingsoperatie betekent in feite dat het rijk, de gemeente, corporaties en de aannemerij wordt gespekt met miljarden die worden opgebracht door mensen die een woning moeten kopen omdat er zoveel sociale huurwoningen worden afgebroken.

Hoe moet je deze verrijking van het rijk, de gemeente, de corporaties en de aannemerij ten koste van woningzoekenden en huurders nu uitleggen aan mensen die krom moeten liggen om te kunnen wonen of bij ouders in blijven wonen omdat ze niet aan betaalbare woning kunnen komen? Dat valt niet uit te leggen.

Om die stadsvernieuwing niettemin te kunnen realiseren worden er allerlei 'sociale' verhalen bedacht. Het zou niet goed zijn dat wijken voornamelijk bestaan uit sociale huurwoningen. Het zou niet goed zijn als zoveel Turken en Marokkanen bij elkaar wonen (dat zou hun integratie in de weg staan). Teveel Turken en Marokkanen bij elkaar zou overlast geven en criminaliteit. We hebben al die rapporten voorbij zien komen. Woordvoerders van de gemeente hebben overuren gemaakt om uit te leggen hoe slecht het wel ging met Kanaleneiland en Overvecht en hoe nodig het is om de boel te slopen.

Om het verhaal kort te houden: om de boel te kunnen slopen en daardoor flink te kunnen verdienen deinst de overheid (en dus ook de politieke partijen die dit beleid steunen, zoals GroenLinks, de PvdA, D66) er niet voor terug om racistische argumenten te bedenken (het zou niet goed zijn al die Turken, Marokkanen en Moslims bij elkaar) en de afkeer tegen Turken, Marokkanen en Moslims aan te wakkeren.

Kees van OostenWie: 
waarom?

Deze woningen hebben geen ruimte waar bewoners mogen eigene groenten kweken-eten of eigene kindtjes met natuur in contact brengen... Dat heeft geen meditatieruimte, geen zonnenpanelen of daktuin... geen centeale sociale ruimte waar bewoners mogen elkaar ontmoeten en leren kennen of samen eten, heeft geen enkele ruimte wat bewoners zou kunnen voor eigene ambacht-hobby-klusruimte gebruiken, fiets repareren, biblioteek opbouwen, met eigene band oeffenen... , niks wat normale mensen doen... Waarom godsnaam zou iemand daar willen wonen erger nog, zon plek willen kopen? (Is daar geen onderzoeken beschikbaar wat zou bewijzen dat zon woningtiep, (elke dier afgesluiten in een piepkleine hok met weinig loopruimte) slechte invloed geef voor ontwikkeling van een mens, blank of wit, doet niet toe... Werkt slecht voor dieren waarom dan voor mensen.)
Afgesluiten dieren meestal worden depressief, ze krijgen eetstoornissen en worden overobsedeerd met schermpjes, blinkende lichtjes en eventueel krijgen meest bizare medische behandelingen. Is het alles echt een prioriteit van gemeente of mensen die daar wonen?Wie: 
Rogier

Hee interessant onderwerp dat ‘waarom?’ hier aansnijdt.
Als je kijkt naar de manier waarop instituten het onderwerp van volkshuisvesting benaderen, zie je enorme veranderingen door de jaren heen.

Sinds de privatisering van de woningbouw corporaties, worden zij geacht zich staande te houden in een competitieve markt. De exploitatie van sociale huurwoningen mag worden gefinancierd met verkoop en nieuwbouw. Kortom; het marktdenken wordt dominant.

De gemeentelijke woningbouw van voor de privatisering, was door de jaren heen meer en meer een sluitstuk op de begroting geworden. Ook lokale overheden werden geacht zichzelf te bedruipen en zich meer als een marktpartij op te stellen. De huurinkomsten waren een belangrijke inkomstenbron, onderhoud een grote kostenpost. Als lokale overheden moesten bezuinigen, was onderhoud van sociale huurwoningen al snel het slachtoffer.

De oorspronkelijke gemeentelijke woningbouw, was een heel ander verhaal. Toen de eerste woningwet in 1901 in werking trad, was het de bedoeling dat particuliere woningbouw verenigingen de volkshuisvesting ter hand zouden nemen. De industrialisatie had een grote stoom arbeiders naar de stad gebracht, de huisvesting liet te wensen over. De gedachte achter de woningwet was een minimaal niveau van ‘menselijk’ wonen te garanderen.

De beoogde particuliere woningbouw kwam moeizaam op gang tot gemeenten deze noodgedwongen ter hand namen. Door gebrek aan bouwmaterialen als gevolg van de eerste wereldoorlog kwam de gemeentelijke woningbouw pas in de jaren ’20 op stoom. In deze eerste generatie gemeentelijke woningbouw, de z.g. tuinwijken (https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuindorp_(wijk)) is de toen heersende benadering van volkshuisvesting goed terug te lezen:

Men wilde arbeiders een menswaardige woon en leef omgeving bieden. Men creëerde stadswijken met een typisch dorps karakter. De tuindorpen kenmerken zich door lage eengezinswoningen met een voor- en een achtertuin en een omgeving met veel groen. De wijken werden ingedeeld in hofjes van rond de 200 woningen, met een bijna doolhof achtige structuur. De gedachte was dat bewoners hun buren daardoor vaker zouden tegen komen, wat het sociale leven in de wijk zou versterken. Met dergelijke interventies beoogde men het ontstaan van een sociaal vangnet in de wijk te stimuleren.

Tegenwoordig is deze aanpak uit de mode. Een sterke sociale cohesie wordt juist als probleem gezien. Volksbuurten zijn ‘eng’, omdat bewoners voor elkaar helpen en minder kwetsbaar zijn. Moderne woningbouw kenmerkt zich door een grote mate van individualisering, anonimiteit en isolatie.Wie: 
Politie onderdrukt legitiem protest

Op woensdag deed de rechter uitspraak over de ontruiming van 8 gekraakte woningen in Kanaleneiland. De vordering van de krakers is afgewezen. De krakers mogen vanaf 15 september worden ontruimd. De motivatie is op dit moment nog niet bekend, maar in de rechtszaak was al duidelijk dat er voor de eigenaar geen feitelijk belang is. “Het gaat om een principieel punt dat gemeente en corporaties in Utrecht hebben afgesproken niet met krakers te onderhandelen.” aldus de krakers.

De woningen in Kanaleneiland zijn in april bezet uit protest tegen de stadsvernieling. Met het project ‘Kanaleneiland centrum’ zijn 1100 goedkope sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor vrije sector huur en dure koopwoningen. Slechts 138 sociale huurwoningen zijn gebouwd. Kraker Rogier: “Stadsvernieling is het deporteren van niet witte bewoners om witte enclaves te stichten.”

Dat gemeente en corporaties er een principieel punt van maken, is vanzelfsprekend. Natuurlijk vinden zij het niet fijn als hun beleid bekritiseerd wordt. Dat politie en openbaar ministerie zich, nu kennelijk met rechtelijke zegen, voor dit karretje laten spannen is wat minder vanzelfsprekend. “Hier wordt legitiem en gefundeerd kritiek geuit op racistisch beleid.” Aldus een kraker. Dat hoort in een open democratie niet door politie onderdrukt te worden.

Foto: 


Wie: 
nn

Zie ook:

Krakers verliezen rechtszaak Kanaleneiland, https://www.indymedia.nl/node/34683 .

[Noot van uw vriendelijke kruislinker: Vraag je af of tussen rechtbank, gemeente en corporaties de politie als uitvoerende macht het meest geëigende doelwit van je wrok moet zijn?]Wie: 
nn

@ vriendelijke kruislinker
Ik denk dat je so-i-so niet vanuit wrok moet handelen. We handelen vanuit strategische overwegingen. We stellen een falend beleid aan de kaak en willen dat opgelost zien. De verantwoordelijken, overheid en bedrijfsleven, bestrijden onze meningen en oplossingen, nu met rechtelijke zegen. Als mensen met een mening in conflict raken een overheid, grijp die overheid naar geweld. Mij hebben ze op de kleuterschool al geleerd dat je met geweld niet je problemen weet op te lossen. Geweld is een zwaktebot. Als je je overheid tot geweld weet te verleiden heb je al gewonnen.

En nee, de politie heeft geen invloed. Het is de minst relevante actor in het spel. Het is het kussen dat je in het gezicht gedrukt wordt om je weg te houden bij de werkelijke verantwoordelijken. Maar zij zijn ook de plek waar je overheid zijn ware gezicht laat zien. Dus ja, dan mogen ze doen waar ze goed in zijn; klappen vangen.Wie: 
vr. kruislinker

@NN 04/08 11:53:

Precies, dank je. Strategisch afwegen en handelen, daar was het me om te doen.

Succes.Wie: 
nn

13-9-2016 – Opnieuw rechtszaak krakers Kanaleneiland, https://www.indymedia.nl/node/35538Wie: 
nn

Krakers Kanaleneiland verliezen rechtszaak, https://www.indymedia.nl/node/35810 .Wie: 
nn

Opnieuw twee panden bezet in Kanaleneiland, https://www.indymedia.nl/node/35850 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech