[Spanish prisons] Retaliations against comrade accused of expropriation

Nieuws, gepost door: nn op 23/06/2016 06:10:35

Wanneer: 23/06/2016 - 21:46

Retaliations against the comrade imprisoned in Madrid on accusation of robbing a bank

Since a few days, the anarchist comrade imprisoned in Soto del Real since the 13th of April has been the target of various abuses by the prison direction. Under the pretext of “security reasons” she has not only been denied the possibility of having vis-a-vis communication with her partner on the day of her wedding, but she has also been prohibited from having any telephone contact with her partner and one other person. Moreover, the assistant director of the prison has imposed on her different types of disciplinary measures for – according to him – “inciting mutiny” among the other prisoners in the isolation ward, and another measure as punishment for talking to other prisoners during the night.

We understand that all these punishments are retaliations for the comrade's combative attitude and her solidarity; despite the distance and isolation she has continued to be determined in participating in the fights on the street, sending a message of support to the Banc Expropriat in Gràcia, and a card in which she reaffirmed her convictions and political practices of struggle against the State and the capitalist system.

From the point of view of us who are on the streets, all these attempts to silence and isolate her could only be thrown back through a multiplication of the manifestations of solidarity and efforts to diffuse and spread her words for which they want to punish her even more. Let's also not forget that soon the deadline for her stay in the Soto del Real prison in Madrid will come to an end and it is expected that she will be extradited to Germany on June 30.

Let's not permit they silence the voice of imprisoned fighters!
Let's break the circle in which they try to isolate our comrades!
Spread the word! Take to the streets! Participate in the call-outs! Act!

[translated from catalan]

https://solidaritatrebel.noblogs.org/Wie: 
nn

[Nederlands]

Represailles tegen de kameraad die gevangen zit in Madrid op verdenking van een bankoverval

Sinds een paar dagen is de anarchistische gevangene die vastzit in Soto del Real sinds 13 april het mikpunt van verschillende straffen door de gevangenisdirectie. Onder het mom van “veiligheidsmaatregelen” is het haar niet alleen niet toegestaan om vis-a-vis communicatie met haar partner te hebben op de dag van haar bruiloft, maar is het haar ook verboden om telefonisch contact te hebben met haar partner en eén andere persoon. Verder heeft de assistent-directeur van de gevangenis haar verscheidene soorten disciplinaire maatregelen opgelegd wegens – volgens hem – “oproepen tot muiterij” onder de andere gevangenen op de isolatie-afdeling, en nog een maatregel als straf voor het 's nachts praten met andere gevangenen.

We begrijpen dat al deze straffen represailles zijn voor de strijdbare houding van de kameraad en haar solidariteit; ondanks de afstand en isolatie is ze vastberaden gebleven in het deelnemen aan de strijd op straat, door het sturen van een bericht waarin ze haar steun betuigt met de Banc Expropriat in Gràcia, en een brief waarin ze haar overtuigingen en politieke praktijken van strijd tegen de Staat en het kapitalistische systeem opnieuw heeft bevestigd.

Vanuit het perspectief van wij die buiten zijn, kunnen al deze pogingen om haar het zwijgen op te leggen en te isoleren alleen maar beantwoord worden door middel van een vermenigvuldiging van de uitingen van solidariteit en pogingen om haar woorden, waarvoor ze haar nog meer willen straffen, wijd te verspreiden. Laten we ook niet vergeten dat de deadline van haar opsluiting in Soto del Real binnenkort zal eindigen; het wordt verwacht dat ze op 30 juni uitgeleverd zal worden aan Duitsland.

Laten we niet toestaan dat ze de stem van opgesloten vechters tot zwijgen brengen!
Laten we de cirkel breken waarin ze proberen onze kameraden te isoleren!
Zegt het voort! Ga de straat op! Neem deel aan de call-outs! Doe iets!Wie: 
nn

Zie ook eerder:

Over de arrestatie van een anarchiste in Barcelona op verdenking van onteigeningen in Duitsland, https://www.indymedia.nl/node/32957

Update on Aachen repression, https://www.indymedia.nl/node/33022

Call for solidarity with our comrade imprisoned in Soto del Real Madrid, who is currently facing extradition, https://www.indymedia.nl/node/33535

CALL OUT for extending the solidarity with the imprisoned comrade in Soto del Real, facing extradition, https://www.indymedia.nl/node/33722

LAST MINUTE: CALL OUT FOR SOLIDARITY, https://www.indymedia.nl/node/33726 .

Letter from comrade facing extradition [BCN], https://www.indymedia.nl/node/33898Wie: 
crosslinken kun je ook

Manifestation at Soto del Real prison [Madrid], https://www.indymedia.nl/node/34173
Solidarity actions in The Hague with comrade imprisoned in Spain on charges of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34186 .Wie: 
nn

[Spain] The extradition process has begun!, https://www.indymedia.nl/node/34219 .Wie: 
nn

(am*dam) solidariteit met de anarchisten beschuldigd van bankoverval, https://www.indymedia.nl/node/34274 .Wie: 
nn

Weer een arrestant, ditmaal in Amsterdam:

Anarchist comrade arrested 6-7-2016, https://www.indymedia.nl/node/34370 .Wie: 
nn

Solidariteitsdemonstratie in Amsterdam met gearresteerde kameraad beschuldigd van bankonteigening, https://www.indymedia.nl/node/34408
ATM machines demolished in solidarity with comrades accused of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34426 .Wie: 
nn

Update on the arrest of 6JULY, https://www.indymedia.nl/node/34474

6 juli comrade released [pending trial], https://www.indymedia.nl/node/34541 .Wie: 
nn

[Thessaloniki] Solidarity with the anarchist comrades accused of bank robbery in Germany, https://www.indymedia.nl/node/34563 .Wie: 
nn

Some light on the investigation that led to the imprisonment of the comrade arrested on the 13th of April, https://www.indymedia.nl/node/34602 .Wie: 
nn

Enkele aantekeningen over media en repressie/A few notes on media and repression, https://www.indymedia.nl/node/34949 .Wie: 
nn

[Update] Uitleveringszaak van anarchiste beschuldigd van een bankoverval in Aken, https://www.indymedia.nl/node/35214 .Wie: 
nn

Another comrade of Barcelona in prison for the case of bank expropriations in Germany, https://www.indymedia.nl/node/35249 .Wie: 
nn

extradition approved for amsterdam comrade prosecuted by aachen court, https://www.indymedia.nl/node/35598 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech