Squatters Maastricht are victorious in first step of eviction case!

Nieuws, gepost door: yung NN op 15/06/2016 06:12:45

Wanneer: 14/06/2016 - 23:21

Since february this year a group of squatters in Maastricht has moved into an old garden center with multiple greenhouses and a house on the premises. Occupying a huge piece of property belonging to a Belgian based supermarket corporation which had been unoccupied for 9 years.


Since february this year a group of squatters in Maastricht has moved into an old garden center with multiple greenhouses and a house on the premises. Occupying a huge piece of property belonging to a Belgian based supermarket corporation which had been unoccupied for 9 years.

As soon as the owner contacted us after police informing them about our occupation, we handed over our proposition for a user agreement to which they did not agree. When we still didnt leave after they cut the power and gas to the terrain and sending us threats that we should leave within 8days etc. They hired a specialised Dutch lawyer and we we're summoned in court. In the subpoena they stated that we we're the cause of lots of noise complaints and garbage on the terrain while the opposite was true. In those 9 years they had visited only once and never cleaned up anything, the terrain was a notorious illegal dumping site.

After our occupation they wanted to visit the terrain for maintenance, we told them they we're welcome. When they arrived they didnt want to come through the rear gate and instead proceeded to saw open the lock of the front gate, we didnt want to call the police because we we're still hoping for a user agreement. Their employees we're very aggressive and knocked over barrels with chemicals, we video taped the whole ordeal. After they left, the terrain was ravaged and we we're quite pissed off. When they asked again a few weeks later if they could come for maintenance (ofcourse now that people are using it, it has become top priority xD). We told them again that they are welcome but only if they would use the correct gate and if they informed us of the work they planned to do. When they arrived they did not want to inform us, they just said “let us in or we'll call the cops” to which we replied that they should.

The judge completely agreed, they behaved ridiculous and she didnt think it was odd that we didnt want to let them in again.

We documented everything we cleaned up and repaired, so our case was very strong. We defended ourselves in court without a lawyer with a 4 page defence we made, taking apart every argument in the subpoena. Their plan was to demolish and sell and their argument was that we are negatively influencing a sale. We made very clear that this is not our intention. It didnt help them that they had no proof at all that they we're about to make a sale, or had a permit to demolish, or that they had even managed to change the destination plan of the terrain.

The judge continued to say that their plans seemed very vague and did not want to kick us out! They we're told that they really should make a user agreement with us and if we cannot come to an agreement then our case will continue in august. We personally never expected to have any succes with current laws and judges.

It also really helped and I want to thank this group, that there was a precedent of a case in 2012 in Groningen. Where the squatters did not get evicted because the plan was to demolish and leave the terrain empty and unused.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGRO:2012:BX...

KRAKEN GAAT DOOOOOR!

Tags: kraken Maastricht Rechtzaak


Wie: 
nn

Nederlandse vertaling:

Sinds februari dit jaar is een groep krakers in Maastricht ingetrokken in een oud tuincentrum met meerdere kassen en een huis op het terrein.  Hier bezetten zij een groot stuk land welke sinds 9 jaar leegstond en eigendom is van een in België gevestigd supermarktbedrijf.

Toen de eigenaar er via de politie van de bezetting hoorde heeft deze contact met ons opgenomen. We hebben hem toen een gebruiksovereenkomst aangeboden, hiermee wilde hij niet akkoord gaan. Toen we hierop niet vertrokken heeft de eigenaar de electriciteits- en gasleidingen naar het terrein af laten sluiten, en op dreigende toon gezegd dat we “binnen 8 dagen” moeten vertrekken, etc. Ze hebben een gespecialiseerde Nederlandse advocaat ingehuurd, en we zijn voor de rechtbank gedaagd. In de dagvaarding verklaarden ze dat we een hoop geluidsoverlast-klachten hebben veroorzaakt, en dat we een hoop afval op het terrein zouden achterlaten, terwijl het tegendeel waar was. In de voorgaande 9 jaar hebben ze de plek slechts eenmaal bezocht, nooit iets opgeruimd of schoongemaakt, en het terrein was verworden tot bekende illegale dumpplek.

Na onze bezetting ze wilden om het terrein te bezoeken voor onderhoud, we hebben ze toen verteld dat ze welkom zijn. Toen ze arriveerden wilden ze niet via het hek aan de achterzijde naar binnen, in plaats hiervan kozen ze ervoor het hek aan de voorkant open te zagen. We hopen nog steeds op een gebruiksovereenkomst dus hebben we de politie niet gebeld. Hun medewerkers gedroegen zich erg agressief en gooiden vaten met chemicaliën om – we hebben het hele gebeuren gefilmd. Ze hebben het terrein totaal overhoop gehaald achtergelaten en we zijn daardoor flink pissig. Na paar weken vroegen ze nog een keer of ze voor onderhoud langs konden komen (nu mensen het terrein gebruiken heeft dat natuurlijk ineens de hoogste prioriteit XD). We vertelden ze nogmaals dat ze welkom zijn, maar alleen als ze de juiste poort zouden gebruiken en als ze ons op de hoogte stellen van het werk dat zij van plan waren te doen. Toen ze langskwamen wilden ze ons niet informeren over hun plannen maar zeiden ze “Laat ons er in of we bellen de politie”, waarop we geantwoord hebben dat ze dat dan maar moeten doen.

De rechter was het volledig met ons eens: ze hebben zich belachelijk gedragen en ze vond het dan ook niet vreemd dat we ze niet nogmaals wilden binnenlaten.

We gedocumenteerd alles wat we schoongemaakt en gerepareerd, zodat ons geval was erg sterk. We verdedigden onszelf in de rechtbank, zonder een advocaat met een 4 pagina verdediging we maakten, het nemen van elkaar elk argument in de dagvaarding. Hun plan was om te slopen en te verkopen en hun argument was dat we negatief beïnvloeden van een verkoop. We maakten heel duidelijk dat dit is niet onze bedoeling. Het didnt hen te helpen dat ze hadden geen bewijs tegen alles wat zij we op het punt om een ​​verkoop te maken, of had een vergunning om te slopen, of dat ze zelfs erin geslaagd om het bestemmingsplan van het terrein te veranderen. 

We hebben alles wat we schoongemaakt en gerepareerd hebben gedocumenteerd, dus we hadden een sterke zaak. We hebben onszelf in de rechtbank verdedigd, dus zonder advocaat, met een verdediging van vier kantjes, en hierin ieder argument uit de dagvaarding onderuitgehaald. Ze zeiden het plan te hebben te gaan slopen en verkopen, en dat onze aanwezigheid de verkoop negatief zou beïnvloeden. We hebben zeer duidelijk gemaakt dat dit niet onze bedoeling is. Het hielp hun zaak niet dat ze geen enkel bewijs hadden dat ze op het punt stonden een verkoop te sluiten, een sloopvergunning hadden of dat het gelukt was het bestemmingsplan van het terrein te veranderen.

De rechter zei verder dat hun plannen erg vaak leken, en dat ze er niet toe wilde overgaan ons te uit te laten zetten! Ze heeft de eigenaar vermaand toch serieus een gebruiksovereenkomst met ons te sluiten, en dat de rechtszaak, wanneer de eigenaar hierin in gebreke blijft, in augustus verder gaat. We hadden persoonlijk nooit verwacht in het huidige justitie-klimaat een overwinning te kunnen behalen.

Wat ook erg geholpen heeft – en ik wil deze groep hierbij bedanken – dat er een zaak in 2012 in Groningen was gevoerd, waar de krakers ook niet werden ontruimd omdat het plan was slechts te gaan slopen en het terrein leeg ongebruikt achter te laten.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech