Geweldstoepassing door de politie - wat zijn de grenzen? (Den Haag)

Aankondiging, gepost door: Controle Alt Delete op 09/06/2016 06:12:56

Waar: Humanity House, Prinsegracht 8, Den Haag, Netherlands
Wanneer: 27/06/2016 - 19:30

Amnesty International Nederland en Controle Alt Delete organiseren op maandag 27 juni het eerste publiekscollege met als onderwerp: ‘Geweldstoepassing door de politie: wat zijn de grenzen?’ Aanleiding voor het publiekscollege is het overlijden van Mitch Henriquez als gevolg van politieoptreden, precies een jaar geleden. Ook dit jaar hebben zich inmiddels aantal zaken voorgedaan waar sprake was van buitenproportioneel en onrechtmatig politiegeweld.


Tijdens deze avond wordt besproken hoe de geweldtoepassing door de politie is geregeld. Zijn er knelpunten in de regels? En in de praktijk? Wat wijst onderzoek naar politiegeweld uit? Wat is proportioneel geweld? Mag de politie schieten ter aanhouding? Ook zullen er een aantal sprekers in gaan op de spanningen tussen goed onderzoek en externe communicatie naar de burgers toe. Hoe verhouden de rechten van de verdachte zich tot transparantie over het onderzoek?

Sprekers worden op Facebook bekend gemaakt zodra zij bevestigd hebben.

Het doel van deze bijeenkomst is het vergroten van kennis rondom het onderwerp politiegeweld.

Datum: 27 juni 2016
Locatie: Humanity House in Den Haag
Tijd: 19.30 inloop, 20.00 start. Einde 21.30

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, aanmelden verplicht. Stuur een mail naar info@izi-solutions.com om je aan te melden.

Nodig je vrienden uit op Facebook: https://www.facebook.com/events/1200380003319864/

Tags: Mitch Henriquez politiegeweld Rishi Chandrikasing


Wie: 
nn

Etnisch profileren: Hoge Raad moet zich uitspreken

Politie en justitie misleiden

Wat doen we met etnisch profileren? Door de vingers zien? Agenten handelen steeds vaker buiten hun bevoegdheden, stellen Desiree de Jonge en Paul Verweijen.

Op 30 mei jongstleden werd rapper Typhoon staande gehouden door een ijverige politieagent die een onderbuikgevoel had dat iets niet klopte: een jonge negroï̈de man in een te dure auto. "Dat moet wel drugsmoney zijn," deelde hij later eerlijk zijn gedachten. Anderhalve week later werd voetballer Kenneth Vermeer staande gehouden omdat hij als donkere jongen in een dure auto reed. Het zijn slechts twee recente voorbeelden van een groter probleem: verkeerscontroles die worden uitgevoerd, niet om de Wegenverkeerswet te handhaven, maar omdat er iets niet in de haak zou zijn. Dat 'iets' heeft meestal van doen met dure auto's en vaak ook met de huidskleur van inzittenden.

Of het nu etnisch profileren, 'slechts' controleren van bestuurders met dure auto's of proactief opsporen van criminaliteit is, het is niet de bedoeling. De scheidslijn tussen deze drie fenomenen is namelijk nauwelijks te trekken. Het gerechtshof Amsterdam keurde een dynamische verkeerscontrole - die doelbewust was ingezet om delicten op te sporen - in december dan ook af. Dit is bijzonder omdat rechters de afgelopen jaren vormverzuimen nauwelijks sanctioneren als daardoor een verdachte moet worden vrijgesproken. Een invoelbare gedachte, die desalniettemin nuancering behoeft. De ervaringen van Vermeer en Typhoon leggen direct een groot nadeel bloot: agenten handelen steeds vaker buiten hun bevoegdheden, hetgeen leidt tot een steeds verdergaande inperking van mensenrechten van burgers.

Officiële excuses

Ondanks officië̈le excuses aan Typhoon blijkt uit uitgelekte berichten van het politie-intranet dat menig agent geen enkel probleem heeft met etnisch profileren. Ook het Openbaar Ministerie vond dat er niks mis was met deze gang van zaken en stelde cassatie in. Kennelijk is het OM er veel aan gelegen dat dit soort verkeerscontroles mogen worden uitgevoerd.

Drie dagen voordat Kenneth Vermeer werd gecontroleerd, werd de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad gepubliceerd. Dit is een advies aan de Hoge Raad of de zaak al dan niet opnieuw moet worden behandeld. Hij komt tot de conclusie dat de verkeerscontroles niet 'alleen maar' werden ingezet wegens opsporingsdoeleinden. Uit de overwegingen van het gerechtshof bleek namelijk dat telkens om het rij- en kentekenbewijs werd gevraagd ter identificatie. Er werd daardoor ook gehandhaafd op de Wegenverkeerswet. Bijzonder, want agenten geven toe geheel niet geï̈nteresseerd te zijn in de handhaving van de Wegenverkeerswet.

Natuurlijk gaat controle vaak over in opsporing als bij die controle belastende informatie tegen de bestuurder van een auto wordt gevonden. Het zou ook bevreemden als de politie dan de ogen zou moeten sluiten. Bij de dynamische verkeerscontrole echter is vanaf het begin sprake van misleiding en ontwijken van regels om zoveel mogelijk strafrechtelijk interessante informatie te vergaren. De enige reden dat naar rij- en kentekenbewijs wordt gevraagd is de rechter te misleiden.

Het standpunt van het OM en de advocaat-generaal bevreemdt; voor fouillering en het doorzoeken van een voertuig is immers wettelijk gezien nu eenmaal een redelijk vermoeden van schuld aan een misdrijf nodig.

Het werk van de politie is zonder meer lastig, maar vormt geen rechtvaardiging voor etnisch profileren, noch voor de inzet van bevoegdheden waarin de wet niet voorziet. Politie en justitie staan al zeer veel wél wettelijk geregelde bevoegdheden ten dienst en aan het criterium 'redelijk vermoeden van schuld' wordt al vrij snel voldaan.

De vraag is dan ook wat wij als burgers - met welke huidskleur, type auto en uit welke buurt dan ook - hebben aan dergelijke waarborgen als politie en justitie actief op zoek zijn naar manieren om die waarborgen ongestraft niet te hoeven naleven? Het antwoord op die vraag is nu aan de hoogste rechter: de Hoge Raad.

Parool 25 juni 2016Wie: 
nn

Politie staat er nog altijd slecht op

Ondanks inspanningen van de politie staat het korps precies een jaar na de dood van Mitch Henriquez, die overleed na politie-ingrijpen, er bij veel Schilderswijkers nog erg slecht op. ,,De situatie is eerder verhard.''

Jorina Haspels 25-06-16, 08:03 Laatste update: 08:04

Zina droomde altijd van een carrière bij de politie, maar toen ze vorig jaar voor de keuze stond dacht ze: ,,Daar wil ik niet bij horen. No way.'' Ze zocht en vond een andere baan, bij een theater.

Haantjesgedrag
Haar reactie is exemplarisch voor het tiental mensen dat op het Hobbemaplein loopt. Ze klagen over controles, boetes voor futiliteiten, over 'haantjesgedrag' van agenten. ,,Sta ik op de hoek van de straat te wachten, komt er een agent op mij af en vraagt: wat doe je hier? Ik zeg: ik wacht op mijn vriendin. Kreeg ik te horen dat ik door moest lopen anders zou ik een bon krijgen.''

Of het nu waar is wat deze Schilderswijkers zeggen of overdreven: duidelijk is dat ze de politie niet moeten. ,,Er zijn minder controles, dat is positief, maar de cultuur is niet veranderd'', zegt ondernemer Mourad Ouari. Hij was betrokken bij stichting Vertrouwensherstel Burger en Overheid. ,,Het vervelende is dat het verhaal van een agent altijd voor twee lijkt te tellen. Een klacht indienen is nutteloos.''

Verharde situatie
Ook advocaten klagen. ,,De situatie is eerder verhard'', zegt Irma Groenendijk. ,,Misschien is het over en weer.'' Een statement dat zo'n vijf advocaten zonder enige aarzeling meteen bevestigen. ,,Het broeit'', zegt strafpleiter Ferry van Dijk die, zo zegt hij, onlangs in één week vijf zaken met klachten over de politie erbij kreeg.

Wijkbewoner Joeri Oudshoorn (tevens raadslid HSP) ziet in zijn buurt dat de politie hard werkt om de relatie te verbeteren, maar dat nog niet altijd 'aansluit op de verhalen in de wijk'.

Eenzijdig beeld
Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een eenzijdig beeld dat nu wordt neergezet en 'ontzettend vervelend is voor de wijk'. ,,Omdat het hun omgeving stigmatiseert en polariserend werkt.'' Ze wijst op initiatieven die het afgelopen jaar zijn ontplooid. Zo zijn er lessen voor basisscholen gemaakt en is er een programma waarbij agenten uitleggen waarom zij mensen staande houden. Ook zit een politiedelegatie regelmatig om de tafel met vrijwilligers uit de wijk.

Eerder zei plaatsvervangend politiechef Paul Entken dat er telkens zaken worden 'opgerakeld van tig jaar geleden'. ,,Daar kunnen we niet tegenop met al die mooie dingen die hier gebeuren. Het blijft een uitdaging: gezamenlijk de wijk in en de verbinding blijven zoeken.''

http://www.ad.nl/den-haag/politie-staat-er-nog-altijd-slecht-op~ac6a3cfa/Wie: 
nn

27-6-2016: Herdenk Mitch Henriquez! Rechtvaardigheid voor alle slachtoffers van politiegeweld!, https://www.indymedia.nl/node/34112
27-6-2016: Twee demonstraties tegen politiegeweld en ter nagedachtenis aan Mitch Henriquez, https://www.indymedia.nl/node/34118 .Wie: 
nn

Het rookgordijn van de politie en verbinding in de Schilderswijk, https://www.indymedia.nl/node/34132 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech