Imprisoned anarchist Martin Ignacá has gone on Hungerstrike

Nieuws, gepost door: Anti-Fenix op 02/06/2016 06:11:59

Wanneer: 02/06/2016 - 22:39

On Friday 27.5. 2016 in Pankrác remand prison anarchist Martin Ignačák accused of terrorism went on hunger strike. He did this because on 29.4. 2016 the City court in Prague ruled in favour of his release from remand and the state’s attorney appealed this decision to the High court in Prague. On friday 27.5. 2016 the High court in Prague extended the remand. Therefore the anarchist has decided to protest by going on hunger strike and has stopped taking in nutrition and liquids. This type of hunger strike threatens the life of the hunger striker after a week.

https://antifenix.noblogs.org/post/2016/05/29/imprisoned-anarchist-marti...

During the year long investigation of the preparation of a supposed terrorist attack the imprisoned anarchist has exhausted all legal options, to achieve objective procedure of the respective organs active in the criminal proceedings. None of them were taken into account. This is why he now chose this radical form of expression, to draw attention to this manipulated police case. ” I consider the approach of the investigators and the police to be very problematic, it is a threat to the freedom of every human being, a threat to freedom of speech, a threat to activism that tries to lead to a better world , and this doesn’t just involve anarchists.”

Martin is being prosecuted in the so called Fénix case from April 2015, in which altogether 5 people were accused of the preparation and the failure to notify of a terrorist attack on a train. Martin is the only one who has been in remand prison this whole time and his detention has now been extended after the intervention of the state’s attorney. As a reason for the extension of remand the state’s attorney used the testimony of a police agent who infiltrated the anarchist movement in 2014. From his testimony the state’s attorney drew the conclusion that Martin might attempt to escape to Spain. Another reason, according to him, was that Martin ” is connected to the so called Síť revolučních buněk/ The Network of Revolutionary Cells (SRB) and therefore also to similar organizations abroad.” The police spoke about SRB when they began Fénix and provided information to the media. ” Any connections between the 5 attacks ascribed to SRB and all the detained and accused have been refuted. The investigators themselves have ruled it out” says Martin.

At the moment Martin is the second longest detained prisoner in the Pankrác remand prison. For 13 months he lives there under conditions, that negatively affect his psychological and physical state. For example he has been refused food free of animal products, which means he practically doesn’t have access to hot food. Friends, who have come to visit him have been mentioned by name in the indictment. Police from the Department for combating organized crime have started to collect information on Martin’s sister, only because she tries to support her brother in whichever way she can.

For Martin parole would mean that after 13 long months he would again see his friends, family, nature, that he wouldn’t be exposed to emotional deprivation and physical hardship.

Update Sunday, May 29th: Martin’s sister Pavla B. joined her brother in the protest and this morning she has started hunger strike herself as well.

For more information on the case of Martin Ignačák and operation 'Fenix' follow: https://antifenix.noblogs.org/english-info/

Tags: ABC operatie Fenix Tsjechië


Wie: 
nn

Opgesloten anarchist Martin Ignačák is in hongerstaking gegaan (Tsjechië)

Op vrijdag 27 mei 2016 ging anarchist Martin Ignačák, beschuldigd van terrorisme, in de voorhechtenisgevangenis van Pankrác in hongerstaking. Hij deed dit omdat het Stedelijk Gerecht van Praag op 29 april 2016 besloot hem zijn vrijlating te gunnen, maar de openbare aanklager ging tegen deze beslissing in beroep bij het Hooggerechtshof in Praag. Op vrijdag 27 mei 2016 besloot het Hooggerechtshof in Praag om de voorhechtenis te verlengen. Daardoor besloot de anarchist om te protesteren door in hongerstaking te gaan, en dus is hij gestopt met het innemen van voeding en vloeistoffen. Dit type hongerstaking bedreigt het leven van de hongerstaker na een week.

Gedurende het onderzoek van een jaar naar de voorbereiding van een vermeende terroristische aanval heeft de opgesloten anarchist alle legale opties uitgeput om een objectieve procedure van de respectieve organen actief in de criminele procedures te verkrijgen. Geen van zijn pogingen hadden enig effect. Daarom kiest hij nu voor deze radicale vorm van expressie, om aandacht te trekken voor zijn gemanipuleerde politiezaak. “Ik beschouw de aanpak van de rechercheurs en de politie als erg problematisch, het is een bedreiging voor de vrijheid van elke mens, een bedreiging voor de vrije meningsuiting, een bedreiging voor het activisme voor een betere wereld, en het gaat niet alleen anarchisten aan.”

Martin wordt vervolgd in de zogenaamde zaak Fénix van april 2015, waarin in totaal 5 mensen beschuldigd werden van de voorbereiding van en schuldig verzuim m.b.t. het informeren over een terroristische aanval op een militaire transporttrein. Martin is de enige die al de hele tijd in gevangenis wordt vastgehouden en door de interventie van de openbare aanklager is zijn detentie nu verlengd. Als reden voor de extensie van de voorhechtenis gaf de openbare aanklager een verklaring van een politieagent die de anarchistische beweging in 2014 infiltreerde. Op basis van zijn verklaring trok de openbare aanklager de conclusie dat Martin zou kunnen proberen ontsnappen naar Spanje. Een andere reden, volgens hem, is dat Martin “gelinkt is aan de zogenaamde Síť revolučních buněk (SRB)/Netwerk van Revolutionaire Cellen en bijgevolg ook aan vergelijkbare organisaties in het buitenland”. De politie sprak over de SRB toen ze aan Fénix begonnen en gaven informatie aan de media. “Alle connecties tussen de vijf aanvallen toegeschreven aan de SRB en alle gearresteerden en beklaagden zijn weerlegd. Zelfs de rechercheurs zelf hebben het uitgesloten,” zegt Martin.

Op dit moment is Martin de tweede langste gedetineerde gevangene in de voorhechtenisgevangenis van Pankrác. Reeds 13 maand leeft hij daar onder omstandigheden die zijn psychologische en fysieke staat negatief beïnvloeden. Men weigert hem bijvoorbeeld eten vrij van dierlijke producten te geven, wat betekent dat hij praktisch geen toegang tot warm eten heeft. Vrienden die hem zijn komen bezoeken zijn bij naam genoemd in de aanklacht. Politie van de departement bestrijding van georganiseerde misdaad zijn begonnen met het verzamelen van informatie over Martins zus, enkel omdat ze haar broer probeert te ondersteunen op elke manier die ze kan.

Voor Martin zou voorwaardelijke vrijlating betekenen dat hij na 13 lange maanden zijn vrienden, familie en de natuur weer zou kunnen zien, en dat hij niet meer onderworpen wordt aan emotionele en fysieke ontbering.

Update zondag 29 mei: Martin’s zus Pavla B. is haar broer in zijn protest bijgetreden en deze ochtend is ze zelf ook met een hongerstaking begonnen.

Voor meer informatie, ga naar antifenix.noblogs.org.Wie: 
nn

Meer teksten (in het Nederlands) over Operatie Fenix:
- Operatie Fenix : politie infiltratie en mogelijk opgezet spel: https://abcgent.squat.net/?p=99
- Verslag van de rechtzaak van Igor (Tsjechië): https://abcgent.squat.net/?p=199

Foto: 


Wie: 
nn

Oproep tot solidariteit met Martin Ignačák

Het Anarchist Black Cross Tsjechië en het Antifenix Collective roepen op tot acties in internationale solidariteit met de repressie tegen anarchisten in Tsjechië. De repressie heeft het label Operatie Fenix gekregen van de staat – waarbij 8 mensen beschuldigd of vervolgd worden, waarvan sommige een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd hangt, en waarbij vele andere activisten lastiggevallen en ondervraagd worden door de politie, waarbij er verscheidene huiszoekingen zijn uitgevoerd en waarbij er heel wat zaken in beslag zijn genomen.

De oproep tot solidariteit is om iedereen te steunen die vervolgd wordt of enigszins geraakt wordt door de repressie, maar in het bijzonder om Martin Ignacak te steunen, een anarchist die in de val werd gelokt en beschuldigd wordt van het voorbereiden van een terroristische aanval, een plan van twee infiltranten. Martin zit momenteel al bijna veertien maanden in de cel in verschrikkelijke omstandigheden, en als antwoord is hij in hongerstaking gegaan. Vooral op plaatsen waar je Tsjechische ambassades of consultaten hebt kan je tonen dat grenzen anarchistische solidariteit niet kunnen tegenhouden.

Martin zijn Engels is niet erg goed, maar toch zal hij meer dan blij zijn met post. Zijn adres :

Martin Ignačák 10.8.1986
V.V. Praha – Pankrác
P.O.BOX – 5
Praha 4
140 57
Czech Republic.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech