Demonstratie: Justice for Mitchel Winters!

Aankondiging, gepost door: nn op 02/06/2016 06:03:13

Waar: Station Schiedam Centrum, Netherlands
Wanneer: 03/06/2016 - 19:00

Vrijdag 3 juni 2016 vanaf 19.00 uur demonstratie in Schiedam tegen politiegeweld en tegen de misleiding door media. Loop met ons mee voor rechtvaardigheid, voor waarheid en tegen politiegeweld.


#MurderByCops #ZijnNaamWasMitchel #HisNameWasMitchel

English version below

Met Mitch Henriquez nog vers in ons geheugen zijn we nu weer opgeschrikt door een dodelijk slachtoffer van politiegeweld. Op maandag 30 mei werd Mitchel Winters (21) door een politieagent doodgeschoten in het Beatrixpark in Schiedam. Aanvankelijk werd bekendgemaakt dat hij een gewapende overvaller was, maar later bleek dat niet waar te zijn. Nu wordt beweerd dat Mitchel zijn dood zou hebben uitgelokt.

In de drie dagen dat het nieuws over Mitchel de ronde doet, worden er vanuit zowel het OM als de Nederlandse media tegenstrijdige en verwarrende berichten verspreid. Toch wijst alles erop dat de dood van Mitchel gevolg is van etnisch (lees: racistisch) profileren door de politie. Een bezwaarlijk feit is dat de politieagent die Mitchel heeft doodgeschoten niet als verdachte, maar als getuige is verhoord. De politie is verantwoordelijk voor deze moord. Het was toch echt een agent die zes keer schoot. Zelfs als het klopt dat Mitchel “schiet dan” zou hebben geroepen (wat niet vast staat), dan rechtvaardigt dat geen moord. Na de eerdere slachtoffers Mitch Henriquez, Rupert Lodovica, Wensley Udenhout, Rishi Chandrikasing en Ihsan Gurz, laten wij ons niet afschepen met leugens.

Wij eisen de waarheid. Wij eisen als onderdeel van deze maatschappij een verantwoording, want wij willen niet nog meer slachtoffers. Wij eisen een rechtvaardige behandeling voor niet-witte mensen in Nederland. Wij eisen dat de politie stopt met het nemen van niet-witte levens.

Daarom houden wij aanstaande vrijdag (3 juni 2016) vanaf 19.00 uur een demonstratie in Schiedam tegen politiegeweld en tegen de misleiding door media. Loop met ons mee voor rechtvaardigheid, voor waarheid en tegen politiegeweld.

We zullen verzamelen op het Stationsplein van Station Schiedam Centrum. Van daar lopen we in een mars naar het Beatrixpark, om bloemen te leggen op de plek waar Mitchel werd gedood. Uiteindelijk zullen we de mars vervolgen naar het politiebureau Bijdorpplein 1 om onze eisen kenbaar te maken aan de politie.

Wij willen ons medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Mitchel Winters. Wij willen de deelnemers aan de demonstratie vragen om uit respect voor de dood van Mitchel zwarte kleding te dragen.

#MurderByCops #ZijnNaamWasMitchel #HisNameWasMitchel

With the death of Mitch Henriquez still fresh in our memory, we are startled once again by a fatal victim of police brutality. On Monday, May 30th Mitchel Winters (21) was shot dead by a policeman in the Beatrix Park in Schiedam, The Netherlands. Initially it was announced that he was an armed robber, but this was later found not to be true. Now it is claimed that Mitchell would have provoked his death.
In the three days following his death the news from the Public Prosecution Service as well as the Dutch media surrounding Mitchel is both contradictory and confusing. Yet all the facts indicate that the death of Mitchel is the result of racial (read: racist) profiling by the police. A disturbing fact is that the police officer who shot Mitchel has not been interrogated as a suspect, but as a witness. The police are responsible for this murder. The fact remains it was a cop who fired six shots. Even if Mitchell had indeed yelled "Shoot", (which is not certain), it still does not justify murder. After earlier victims of police brutality with Mitch Henriquez, Rupert Lodovica, Wensley Udenhout, Rishi Chandrikasing and Ihsan Gurz, we will not accept nor tolerate lies.

We demand the truth. As citizens of this society we demand an answer, because we do not want any more victims. We demand fair and equal treatment for non-white people in the Netherlands. We demand that the police stop taking non-white lives.

That's why we will hold a demonstration in Schiedam against police brutality and against deception by the media on Friday (June 3, 2016) from 19:00. Walk with us for justice, for truth and against police violence.

We will gather at Stationsplein of Schiedam Centrum Railway Station. From there we will walk in a march to the Beatrix Park, to lay flowers at the spot where Mitchel was killed. We will continue the march to the police station Bijdorpplein 1 make our demands known to the police.

We want to express our sympathy to the family and friends of Mitchel Winters. Out of respect for the death of Mitchl we ask all participants of the demonstration to dress in black.

Facebook event
https://www.facebook.com/events/476211879241522/

Tags: acab mitchel schiedam

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech