CALL OUT for extending the solidarity with the imprisoned comrade in Soto del Real, facing extradition

Nieuws, gepost door: nn op 01/06/2016 06:11:14

Wanneer: 01/06/2016 - 10:20

Call out for extending the solidarity with the imprisoned comrade in Soto del Real, facing extradition

As many of you already know, the comrade who was imprisoned on the 13th of April, accused of having participated in the expropriation of a bank in the German city of Aachen could be extradited in the coming days. In the month that has passed since her imprisonment she has been locked up under isolation conditions in the Soto del Real prison in Madrid, but right now there are indications she could be handed over to the German authorities any moment.

Her extradition to Germany will imply creating a (even greater) distance between her and her loved ones, as well as forcing her into a penitentiary system that uses isolation extensively, making the communication of political prisoners (even more) difficult, toward the outside as well as with other prisoners.

Because of this we call out for mobilisation and struggle, a call out to not let this manoeuvre of collaboration between the European States against a fighting comrade happen without a response, showing that the attacks against her are also attacks against all of us that fight against the capitalist system and the misery it imposes with its logic.

From Barcelona we have called out for a manifestation on the day following the announcement of her extradition, and you would make us very happy by CALLING OUT FOR YOUR OWN MOBILISATIONS AND ACTIONS OF EVERY KIND IN YOUR VILLAGES AND CITIES, on the same day of the manifestation in Barcelona.

We want her free, we want her close!
Freedom for fighting and persecuted prisoners!
Not one comrade alone in the hands of the States!

https://solidaritatrebel.noblogs.org/Wie: 
nn

Oproep tot verbreiding van de solidariteit met de gevangen kameraad in Soto del Real in afwachting van uitlevering

Zoals vele van jullie al weten, zou de kameraad die op 13 april opgesloten werd vanwege een beschuldiging van deelname aan de onteigening van een bank in de Duitse stad Aken, in de komende dagen uitgeleverd kunnen worden. In de maand die voorbij is gegaan sinds haar opsluiting zat ze opgesloten onder isolatievoorwaarden in de Soto del Real gevangenis in Madrid, maar momenteel zijn er indicaties dat ze ieder moment aan de Duitse autoriteiten overhandigd zou kunnen worden.

Haar uitlevering aan Duitsland betekent dat ze (nog verder) verwijderd wordt van haar omgeving en de mensen die haar liefhebben, evenals dat ze gedwongen opgesloten gaat worden in een gevangenissysteem dat veel gebruik maakt van isolatie, en zo de communicatie van politieke gevangenen (nog) moeilijker maakt, zowel naar buiten toe als met andere gevangenen.

Daarom roepen we op tot mobilisatie en strijd, een oproep om deze samenwerkingsmanoeuvre tussen de Europese Staten tegen een strijdende kameraad niet voorbij te laten gaan zonder antwoord, die laat zien dat ze aanval tegen haar ook een aanval tegen ons allemaal is, tegen iedereen die vecht tegen het kapitalistische systeem en de ellende die ze oplegt met haar logica.

Vanuit Barcelona hebben we opgeroepen tot een manifestatie op de dag na de aankondiging van haar uitlevering, en jullie zouden ons heel vrolijk maken door OP TE ROEPEN VOOR JE EIGEN MOBILISATIES EN ACTIES VAN ELKE SOORT IN JULLIE EIGEN DORPEN EN STEDEN, op dezelfde dag als de manifestatie in Barcelona.

We willen haar in vrijheid, we willen haar dichtbij!
Vrijheid voor vechtende en vervolgde gevangenen!
Niet eén kameraad alleen in de handen van de Staten!Wie: 
nn

Nagekomen bericht:

LAST MINUTE: CALL OUT FOR SOLIDARITY, https://www.indymedia.nl/node/33726

& Zie ook eerder:

Over de arrestatie van een anarchiste in Barcelona op verdenking van onteigeningen in Duitsland, https://www.indymedia.nl/node/32957
Update on Aachen repression, https://www.indymedia.nl/node/33022
Call for solidarity with our comrade imprisoned in Soto del Real Madrid, who is currently facing extradition, https://www.indymedia.nl/node/33535 .Wie: 
nn

Letter from comrade facing extradition [BCN], https://www.indymedia.nl/node/33898 .Wie: 
nn

[Spanish prisons] Retaliations against comrade accused of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34065 .Wie: 
crosslinken kun je ook

Manifestation at Soto del Real prison [Madrid], https://www.indymedia.nl/node/34173
Solidarity actions in The Hague with comrade imprisoned in Spain on charges of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34186 .Wie: 
nn

[Spain] The extradition process has begun!, https://www.indymedia.nl/node/34219 .Wie: 
nn

(am*dam) solidariteit met de anarchisten beschuldigd van bankoverval, https://www.indymedia.nl/node/34274 .Wie: 
nn

Weer een arrestant, ditmaal in Amsterdam:

Anarchist comrade arrested 6-7-2016, https://www.indymedia.nl/node/34370 .Wie: 
nn

Solidariteitsdemonstratie in Amsterdam met gearresteerde kameraad beschuldigd van bankonteigening, https://www.indymedia.nl/node/34408
ATM machines demolished in solidarity with comrades accused of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34426 .Wie: 
nn

Update on the arrest of 6JULY, https://www.indymedia.nl/node/34474

6 juli comrade released [pending trial], https://www.indymedia.nl/node/34541 .Wie: 
nn

[Thessaloniki] Solidarity with the anarchist comrades accused of bank robbery in Germany, https://www.indymedia.nl/node/34563 .Wie: 
nn

Some light on the investigation that led to the imprisonment of the comrade arrested on the 13th of April, https://www.indymedia.nl/node/34602 .Wie: 
nn

Enkele aantekeningen over media en repressie/A few notes on media and repression, https://www.indymedia.nl/node/34949 .Wie: 
nn

[Update] Uitleveringszaak van anarchiste beschuldigd van een bankoverval in Aken, https://www.indymedia.nl/node/35214 .Wie: 
nn

Another comrade of Barcelona in prison for the case of bank expropriations in Germany, https://www.indymedia.nl/node/35249 .Wie: 
nn

extradition approved for amsterdam comrade prosecuted by aachen court, https://www.indymedia.nl/node/35598 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech