Acht woningen gekraakt in Kanaleneiland - Utrecht

Hier kun je discussieren over Acht woningen gekraakt in Kanaleneiland - Utrecht.
Afgelopen week zijn er acht woningen gekraakt in Kanaleneiland.
Deze woningen, gelegen in het blok eiland 8, zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door Mitros & Portaal die er vrijsector huur en koop woningen van willen maken.
De krakers zijn het niet eens met de manier waarop de huurders worden behandeld en tegen de gentrificatie van van de stad.

Zo waren er in dit blok ooit 224 sociale huur woningen, deze huurders moesten vertrekken omdat de woningen na lang achterstallig onderhoud rijp zouden zijn voor de sloop. Deze plannen maken deel uit van de grootschalige gentrificatie die in de stad Utrecht (en de rest van de Nederlanden) plaatsvindt.
Tijdelijk werd er door Portaal en Mitros huurders in gezet op basis van de leegstandswet, die schriftelijk beloofd werden er tot de sloop te mogen blijven wonen.
Zo is het project Eiland 8 ontstaan, uitgevoerd door Wolf Huisvestingsgroep en Sophies Kunstprojecten.

Uiteindelijk bleek er toch geen geld vanuit de gemeente te zijn om hier nieuwbouw te plaatsen en is het in handen gekomen van de Zwitsers-Quatarese vermogensbeheerder Aventicum, die het door bouwbedrijf Heijmans grondig laat renoveren. Dit om er vervolgens gedeeltelijk verkoop en gedeeltelijk vrijsector huur van gaat maken.

De eerste flat is inmiddels af en de eerste nieuwe huurders zijn er al ingetrokken. Het kan echter nog wel lange tijd duren voordat ze bij het laatste blok zijn aangekomen. Dit blijkt ondermeer doordat de woningbouwcorporaties nu FMT (een ander anti-kraak bedrijf) ingehuurd hebben om de gebouwen aan de laatste twee straten te “bewaken”.

Volgens de krakers is dit een smerig spelletje dat Mitros en Portaal speelt, puur ten behoeve winst te maken, in een tijd dat er steeds meer sociale huurwoningen verdwijnen. Ook worden huurders via schimmige huurcontractjes aan het lijntje gehouden. Zo konden de huurders die hier via Wolf hebben gewoond bijvoorbeeld niet meer via FMT (het nieuwe anti-kraakbedrijf) komen wonen, aangezien iemand het recht heeft op een gewoon huurcontract met de adequate woonrechten wanneer men ergens langer dan vijf jaar woont.

De krakers vinden dit belachelijk; niet alleen de oorspronkelijke bewoners van de sociale huurwoningen zijn hier de dupe van gentrificatie, maar ook de de vorige bewoners van Eiland 8, worden hiermee flink genaaid. Kanaleneiland is maar een van de vele voorbeelden in Utrecht en andere steden in Nederland (Europa en de hele wereld) waar gentrificatie alles behalve “vernieuwd”, maar mensen voor corporatieve winstmaking en de afbreuk van hun rechten regelrecht de stad uitdrijft.

English:

Last week, eight appartment flats were squatted in Kanaleneiland. The flatslocated at Monnetlaan (within the so-called “Eiland 8” block) are the property of the city of Utrecht, and are managed by housing corporations Mitros and Portaal who want to transform the flats into free housing sector appartments for rent and for sale.
The squatters disagree with the way former renters have been treated, and are against the gentrification of the city.

Before, there were 224 social renting apartments in this blok, which the former renters had to leave in due to demolition, as a result of the long-term neglect of the homes. These plans are part of a big-scale gentrification that is taking place in Utrecht (and the rest of the Netherlands).
Based on the “leegstandswet” (“vacancy law”). The temporary renters put into the appartments, were promised, in writing, to be allowed to stay until demolition. This is how project Eiland 8 came into being, realized by Wolf huisvestingsgroep and Sophies Kunstprojecten.

Eventually, there didn't seem to be sufficient money from the city of Utrecht to be able to build the new constructions so, the project was then sold to the Swiss-Quatarese asset management company Aventicum, that hired construction company Heijmans to have the places refurbished thoroughly.

The first flat is now finished, and the new renters have moved in. Yet it can still take a long time before they have complete the last block. This is obvious due to the hiring of FMT (another anti-squat company) by the housing corporations, in order to “protect” the buildings in the remaining two streets.

According to the squatters, Mitros and Portaal are playing a dirty game, purely in the name profits, in these times of increasing scarcety in the social housing sector. Furthermore, renters have been kept at bay with dubious renting contracts. Like, for example, the inhabitants renting via Wolf could not keep their homes with FMT (the new anti-squat company), beacause of the fact that one is lawfully entitled to get a regular renting contract with adequate housing rights after having lived in the same place longer than five years.

The squatters think this is ridiculous; not only have the original inhabitants of the social housing flats been the victims of gentrification, but also the former inhabitants of Eiland 8 have been properely screwed over. Kanaleneiland is just one example in Utrecht and other cities in the Netherlands (Europe and the whole world) where gentrification does anything but “renew”, but where people are utterly chased out of the city for corporate financial gain, at the expence of their rights.

Links:
http://www.yoururbanspace.nl/
https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/35591/huurwoningen-kanaleneila...
https://www.woonbond.nl/nieuws/oproer-vanwege-tijdelijke-verhuur-utrecht
http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4282057/2016/04/14/Hu...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech