Infoavond ‘Ende Gelände 2016‘ (Den Haag)

Aankondiging, gepost door: nn op 19/04/2016 04:01:44

Waar: Autonoom Centrum Den Haag, Harstenhoekweg 4, Den Haag, Netherlands
Wanneer: 22/04/2016 - 20:01

[English below] Op vrijdag 22 april zal er in het Autonoom Centrum Den Haag een info-avond worden gehouden over de actiecampagne ‘Ende Gelände’, een wereldwijde golf van massale protest acties tegen de meest gevaarlijke fossiele energie projecten.


De acties zullen plaatsvinden in mei 2016. Het doel van de campagne is duidelijk maken dat kolen, olie en gas in de grond moeten blijven en dat de transitie naar 100% duurzame en sociale maatschappijopbouw moet worden versneld. In Europa organiseert Ende Gelände daarom tijdens deze internationale week van burgerlijke ongehoorzaamheid een massa-bezetting van de bruinkoolmijn bij Lausitz, Duitsland. Dit als tweede editie van Ende Gelande, waarbij vorig jaar 1500 mensen de Garzweilermijn in de buurt van Keulen hebben bezet. (Voor nadere informative zie: breakfree2016.org, https://www.ende-gelaende.org/en/ en www.lausitzcamp.info/ )

“We zijn gedreven door het feit dat het niet enkel om fossiele brandstoffen gaat, maar om een systematisch diep geworteld probleem welke als voedingsbodem fungeert voor maatschappelijke/sociale ongelijkheid, ongezonde en destructieve elementen in onze leefomgeving en een complete disconnectie met de ecosystemen om ons heen. Vattenfall, een Zweeds energiebedrijf, is de eigenaar van de Lausitz-mijn, en heeft deze te koop gezet omdat zij niet langer genoeg rendement oplevert. Wij willen duidelijk maken dat de mijn ten dode opgeschreven is, niet verkocht maar stilgelegd moet worden, dat de mensen die daar werken recht hebben op een gezonde en duurzame werkomgeving, dat de omwonenden recht hebben op schone lucht en niet voor een schrijntje uit hun huis gezet mogen worden (gedwongen), dat de natuur niet langer moet hoeven wijken voor deze projecten waarbij oerbossen afgegraven en vernietigd worden, en dat de bijdrage aan de CO2-uitstoot op Europees niveau (1 van de grootste CO2-bronnen van Europa) niet gerechtvaardigt of uberhaubt nodig is.

Tijdens de infoavond zullen we meer uitleggen over de plannen, het gezamenlijke transport, over de geschiedenis van deze protesten en waarom wij samen met anderen die week daar aanwezig zullen zijn. De info-avond valt samen met een reeks aan actietrainingen, georganiseerd door het trainerscollectief Stroomversnellers.

Tijd infoavond: 20:00
Locatie: Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4, Den Haag (Scheveningen)

Praktische info trainingen en de bussen:

– 23 April Wageningen: https://www.facebook.com/events/868766706565597/
– 23 April Amsterdam: https://www.facebook.com/events/1033155356750304/
En op 24 april in Amsterdam zullen we hele grote opblaasbare kubussen maken, deze zijn o.a. vorig jaar december ook tijdens de demonstratie in Parijs gebruikt. En we nemen ze mee naar Ende Gelande! Meer weten over de workshop: https://www.facebook.com/events/1160330400668436/ Ben je de 23ste ook al in Amsterdam voor de training en wil je deze workshop volgen, dan kun je bij ons blijven slapen! Mail ons hierover op endegelandenl@riseup.net.

Om de Nederlandse deelname aan Ende Gelande te vergemakkelijken organiseren Fossielvrij (350.org), Groenfront, Students Act on Climate en Transitie Nederland gezamenlijk 3 bussen naar de Lausitz. De reistijd van Amsterdam naar de Lausitz is ongeveer 10 uur.

De bussen vertrekken op verschillende dagen en tijdstippen, maar komen allemaal terug op maandag 16 mei. De vertrektijden & plaatsen zijn:
– Bus 1 : Dinsdag 10 Mei, ca 9.00 uur Amsterdam, 10.00 uur Utrecht
– Bus 2 : Donderdag 12 Mei, ca 9.00 uur Amsterdam, 10.00 uur Utrecht
– Bus 3 : Donderdag 12 Mei, ca 21.00 uur Amsterdam, 22.00 uur Utrecht.

Info over de bussen en het inschrijven daarvoor vind je op wijgaannaareg.nl

Heb je vragen dan is de organisatie bereikbaar via: endegelandenl@riseup.net

—————————————————————————————————————————————

On Friday April 22nd, an infonight will be held at the Autonomous Centre The Hague about the action-campaign ‘Ende Gelände’, a global wave of mass actions will target the world’s most dangerous fossil fuel projects, in order to keep coal, oil and gas in the ground and accelerate the just transition to a 100% renewable and sustainable society-form. The actions will take place in May 2016. In Europe we join the week of international civil disobedience by organizing a mass-occupation of the lignite mine in the area of Lausitz, Germany. This is a follow up of the mass-occupation last year of the Garzweiler-mine near Cologne where 1500 people from all different backgrounds participated. The Ende Gelande action is planned from may 13 to 16. Before the action there is time to network and exchange skills at the Climate and Energy Camp that starts on May 9th.(Additional information can be found at: breakfree2016.org, https://www.ende-gelaende.org/en/ and www.lausitzcamp.info/ )

We are driven by the fact that it’s not only just about fossil fuels, but that the problem is rooted in a corrupt system that causes all forms of social injustices, unhealthy and destructive elements within our (social) environment and a complete disconnection with the ecosystems around us. Vattenfall, a Swedish conmpany who owns the mine, has put it up for sale because she cannot make enough profit with it. We want to make clear that this mine is already finished, and instead of being sold, it should be completely closed. The people who work there have the right to work in a clean, healthy and sustainable environment, the local villagers have the right to clean air and shouldn’t be evicted by force with just a little bit of money in return. It’s unacceptable that the bright and diverse nature is demolished for these projects that are actually one of the biggest polluters within the EU.

During the info-evening we will explain more about the plans we have, the transportation that is collectively organized, the history of these protests and why we will join and participate within this action. De info-event is one of the many events we organize to also train and prepare people for joining in with us, the trainings events are organized by the trainers collective Stroomversnellers.

Time infonight: 20:00
Location: Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4, Den Haag (Scheveningen)

Practical info about the trainings and busses:

– 23 April Wageningen: https://www.facebook.com/events/868766706565597/
– 23 April Amsterdam: https://www.facebook.com/events/1033155356750304/
On the 24 april in Amsterdam we will make the big cobblestones ourselves, these where also used in the demonstrations around the COP21 in Paris last year. We will take them with us to Ende Gelande. Want to know more about the workshop; visit https://www.facebook.com/events/1160330400668436/ And when you join the training on the 23rd of April in Amsterdam, we offer the possibility to stay over. Contact us via endegelandenl@riseup.net.

To facilitate the Dutch participation in the actions Fossil Free NL (350.org), Groenfront, Students Act on Climate, and Transitie Nederland have joined up to organize 3 busses to Ende Gelande. Travel time from Amsterdam to the Lausitz mines will be about 10 hours.

The busses will depart on different dates and times, but they will all return on Monday May 16. The departure times are:
– Bus 1 : Tuesday May 10, approx. 9.00 h Amsterdam, 10.00 h Utrecht
– Bus 2 : Thursday May 12, approx. 9.00 h Amsterdam, 10.00 h Utrecht
– Bus 3 : Thursday May 12, approx. 21.00 h Amsterdam, 22.00 h Utrecht.

Information about the busses or how to sign up: visit wijgaannaareg.nl

If you have any questions you can contact us at: endegelandenl@riseup.netWie: 
nn

Er is ook een Facebook event, wat eventueel gebruikt kan worden om dit evenement verder te promoten: https://www.facebook.com/events/261020394238837/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech