Update vanuit de NieuwLand (Amsterdam)

Nieuws, gepost door: nn op 02/04/2016 04:03:28

Waar: NieuwLand, Pieter Nieuwlandstraat 93, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 02/04/2016 - 14:06

[English below] Beste NieuwLand bezoekers, Na drie maanden van relatieve radio-stilte is het moment daar om wat te vertellen over onze situatie.


In het voorjaar van 2015 hebben vele vrienden ons met bloed, zweet, tranen en geld geholpen om de publieke ruimte NieuwLand te realiseren. Het is een prachtige plek geworden en natuurlijk stonden wij te popelen om te beginnen! Veel mensen waren enthousiast om van NieuwLand een bruisend sociaal-politiek buurtcentrum te maken, toegankelijk voor mensen met of zonder dikke portemonnee. Waar aandacht en support is voor niet-gesubsidieerde sociale en politieke initiatieven, waar informatie over politieke onderwerpen gedeeld en bediscussieerd kan worden. Een plek waar je ook gezellig samen kunt komen, voor wereldverbeteraars, activisten, buurtbewoners, iedereen!.

Wij zijn enthousiast gestart met onder andere het NieuwLand Athenaeum, de Kapstok Hangout, filmavonden, informatie- en discussieavonden, en natuurlijk de volkskeuken: het gezamenlijk koken van veganistische maaltijden, en deze met vrienden en gasten te delen als benefiet voor goede doelen: de volkskeukens hebben onder andere solidariteitsbijdragen opgeleverd voor diverse kleine initiatieven voor hulp aan vluchtelingen, het Food Not Bombs project op de Filipijnen, het LLECA Prisoners theater in Nicaragua, JAAN in Indonesie, het PQBDS & Alqaws in Israel, Buro Jansen & Jansen, en meer.

Terwijl wij in het proces waren om de benodigde vergunningen te verkrijgen om de ruimte te kunnen runnen, ontvingen wij in december een brief van de gemeente, die ons dwong om alle activiteiten per direct stop te zetten, onder een preventieve dwangsom van €10.000,-. Wij vinden zo’n grote boete een erg zwaar dwangmiddel tegen een vrijwilligersinitiatief, en hebben hierop een beargumenteerd bezwaarschrift ingediend. Wij hebben onze activiteiten altijd naar buiten toe aangekondigd. Wij zouden van de autoriteiten verwachten dat zij in geval van eventuele problemen contact met ons zouden opnemen om deze te bespreken, opdat wij de mogelijkheid zouden hebben om helderheid te geven over onze activiteiten en doelen. De dwangsom, die voor iedere publiekelijk aangekondigde activiteit gegeven zou kunnen worden, maakte dat het voor ons onmogelijk was om de ruimte open te houden terwijl wij in afwachting waren van de vergunningen. Wij waren echter niet ontmoedigd en verwachtten de vergunningen op korte termijn te krijgen, aldus zetten wij de aanvraagprocedure voort. Helaas is na verlenging van de behandelprocedure, geheel tegen onze verwachting in, onze aanvraag vorige week afgewezen!

Wij gaan alles op alles zetten om onze droom voor deze plek toch te kunnen realiseren, en wij gaan nog steeds uit van een positieve uitkomst. Duidelijk is wel, dat het langer gaat duren dan wij zouden willen (lees: maanden). Tot die tijd gaan wij verder met een 'light' programma zonder de filmavonden en volkskeukens. Denk aan: anarchistische bibliotheek, weggeef/kledingruil events, tuindagen, schaakavonden. In april staan er enkele dansworkshops op de planning. Tijdens deze activiteiten is het voor ons verboden om eten of drinken aan te bieden, zelfs niet voor gratis of voor een donatie. Iets voor jezelf meebrengen kan wel! De activiteiten blijven, zoals altijd, gratis toegankelijk en er is gratis koffie en thee. Mocht je zelf ideeën hebben of iets willen organiseren, stuur dan een bericht naar: publiekepiet@soweto.nl.

Terwijl dus bezig zijn met het bureaucratisch worstelen en procedureel limbodansen, voor de vergunningen, bezwaarschriften, enzovoorts, moet de huur voor het pand gewoon betaald worden. De vrijwilligers betalen deze momenteel, als tijdelijke oplossing, uit eigen zak. Daarnaast zullen wij enige benefieten organiseren op andere locaties: Afgelopen zaterdag was er een benefiet in de MKZ. De volgende zal zijn op donderdag 21 april in Joe's Garage! Komt allen! Wij zullen op deze avonden uiteraard ook aanwezig zijn om meer uitleg te geven over de situatie. Tot ziens!

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Dear NieuwLand visitors,

After three months of relative radio-silence,here's what's been going on.

In spring 2015 many friends helped us with blood, sweat, tears and money to make the public space NieuwLand a reality. It has become a beautiful place and of course we couldn't wait to start with using it! Many people were enthusiastic to make NieuwLand into a great social-political neighbourhood centre, accessible to people with or without a big wallet. A place that recognises and supports non-subsidised social/political initiatives, where issues can be shared and discussed. A place where you can enjoy getting together, for idealists, activists, neighbours, everybody.

We enthusiastically started with the NieuwLand Athenaeum, the Kapstok Hangout, filmnights, information- and discussion nights, and of course the people's kitchen: cooking vegan food together and sharing it as a way to foster solidarity for good causes. Your participation benefited several small initiatives for refugees, the Food Not Bombs projects in the Philippines, the LLECA Prisoners theatre in Nicaragua, JAAN in Indonesia, the PQBDS & Alqaws in Israel, Buro Jansen & Jansen, and more.

While we were applying for the revelant permits to run the space, in December we received a letter from the municipality, forcing us to cancel our activities, under threat of a €10.000,- fine. We find the threat of a such a large fine an excessive measure against a volunteer collective and have filed a well argued formal protest. Since we always had been announcing our activities openly, we would have expected the authorities to approach us in case of problem, giving us the opportunity to explain about our goals and activities. The extensive threat of fine for any public activity made it impossible on the short term to come to an agreement to keep the space open while awaiting the permits. Not being discouraged and expecting to get the permits soon, we carried on with the permit application. Unfortunately, after the municipality extended the examination procedure, our request was refused!

We are putting all our efforts into making our dream for this place possible, and we still envisage a positive outcome. It is clear however, that it will take longer than we wished for (read: possibly several months from now). Until that time we will continue with a 'light' program, without the film nights and people's kitchens. Think of: book swap and anarchist library, give-away shop/clothswaps, gardening days, chess nights. In April we are planning some dance workshops. During these activities, we are told it's prohibited to serve drinks or food, even for free or in return of a donation - bringing something for yourself is possible though! The activities remain, like always, with free entrance, and there will be coffee and tea for free. If you have ideas or if you'd like to organise something yourself, send a message to: publiekepiet@soweto.nl

So while we are still in the procedural limbo of permits applications, fine objections, and such, the rent for the space still needs to be paid. At the moment we, the NieuwLand volunteers, pay the rent ourselves. Also we will organise a few benefits nights at other locations: Last Saturday there was a benefit at MKZ. The next one will be Thursday 21st of April in Joe's Garage! These nights we will also be present to explain more about the situation. See you!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech