´De Grote Transitie: van crisis naar kans´

Aankondiging, gepost door: Haagsemug op 25/02/2016 02:03:24

Waar: Panderbar, Binnendoor 32, Den Haag, Netherlands
Wanneer: 15/03/2016 - 20:00

Frans van der Steen (Platform Duurzame en Solidaire Economie) spreekt over het project De Grote Transitie en de verschillende crises die voortkomen uit markt- en groeidenken, liberalisme en globalisering. Het Platform wil op weg naar volledige werkgelegenheid, een vitaal milieu, draagvlak vluchtelingenopvang en genoeg vrije tijd.

In het eerste deel van zijn lezing gaat Frans in op de politieke crisis waarin we zitten. De politiek, met name het progressieve deel, had geen antwoord op de mondialisering van de economie en het opkomende neoliberalisme. Daardoor is teveel macht uit handen gegeven aan met name grote ondernemingen en banken. Die macht moet volgens het Platform Duurzame en Solidaire Economie worden terugveroverd om het hoofd te kunnen bieden aan de levensbedreigende klimaatcrisis, de voedselcrisis, de werkloosheid, de grondstoffencrisis en vluchtelingencrisis.

De Grote Transitie reikt 10 punten aan hoe we uit die gestapelde crisis kunnen komen. Belangrijk daarbij is het leggen van de dwarsverbanden. Er is een circulaire economie nodig waarbij de Aarde niet wordt uitgeput maar juist verrijkt. En een optimale schaal om processen te organiseren, meestal op lokaal en regionaal niveau. Ondertussen dringt de tijd om die grote transitie in gang te zetten omdat de ecologische bestaanscondities van de mens in gevaar zijn.

In het tweede deel gaat hij in op het vluchtelingenvraagstuk en het populisme. Er woedt een heftig debat rond de stevige instroom van vluchtelingen. Wat echter ontbreekt is een analyse van de onderliggende oorzaken van een algemeen gevoel van onvrede, woede, angst en onzekerheid. Die dieperliggende oorzaken hebben alles te maken met het doorgeslagen marktdenken, waarbij de overheid zich meer ziet als facilitator van de markt en economische groei dan als beschermer van de groeiende groep zwakkeren in de samenleving. Juist dit gebrek aan zorgplicht en daardoor aan veiligheid en bescherming is de voedingsbodem van het verzet tegen de opvang van vluchtelingen. Frans geeft aan in welke richting het project De Grote Transitie oplossingen hiervoor zoekt.

Spreker: Frans van der Steen (platformdse.org - degrotetransitie.nl)
Plaats: Panderbar, Binnendoor 32, Den Haag
Dag: Dinsdag 15 maart 2016
Tijd: 20 - 22 uur (zaal open: 19:30 u.)
Org.: Haagse Mug
Web: www.haagsemug.nl

Route: Vanaf HS: Tram 1 naar halte Centrum. Lopen naar halte Spui.
Dan: Tram 2 naar halte Brouwersgracht.
Of: Vanaf CS: Tram 3 naar halte Brouwersgracht.
Dan: Oversteken, en via Brouwersgracht en onderdoorgang naast
Soeboer, naar binnenplaats van het Pander-wooncomplex, nr 32.

De Haagse Mug verzorgt lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-economische en andere thema's.
We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van netwerken in de stad.
Contact: haagsemug@xs4all.nl
Web: http://www.haagsemug.nl

File: 160315-flyer-haagsemug.pdf
Tags: haagse

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech