Griekse crisis 2012/Bezuinigingen misdaad tegen Grieken

Hier kun je discussieren over Griekse crisis 2012/Bezuinigingen misdaad tegen Grieken.

GRIEKSE CRISIS 2012/BEZUINIGINGEN MISDAAD TEGEN HET GRIEKSE VOLK
EEN MODERNE GRIEKSE TRAGEDIE

Een beschouwing, bekeken vanuit het gezichtspunt van de gewone Griekse man of vrouw, die de crisis niet heeft veroorzaakt maar die onder het mom van ''bezuinigingen'' wordt uitgehongerd door de eigen regering en de Trojka [de Europese Commissie, IMF en het ECB]

VERPLICHTING VAN EEN STAAT, DE EERSTE LEVENSBEHOEFTEN EN
MEDISCHE VOORZIENINGEN VAN ZIJN BURGERS TE GARANDEREN:

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.

Artikel 11, lid 1, International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.

Artikel 12, lid 1, International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

GRIEKENLAND ANNO 2012

In de VPRO Tegenlicht documentaire ''Goldman Sachs en de vernietiging van Griekenland'', komt een apotheker aan het woord, die vertelt van een oude Griekse vrouw, die tegen de Kersttijd binnenkomt met een recept voor haar terminaal zieke man.
Het recept blijkt 1700 euro te kosten, een bedrag, dat de vrouw zelf moet betalen en natuurlijk niet kan ophoesten
Na bellen met de fabrikant blijkt een regeling niet mogelijk
Het medicijn wordt pas na ontvangst van het geld opgestuurd

Haar man is stervende en kan dus niet buiten het medicijn
De vrouw kan het niet betalen en doet een beroep op de apotheker
Dat deze vader en grootvader nog voor het laatst Kersmis van vieren met zijn familie

Tenslotte betaalt de apoltheker het uit eigen zak

Wat als deze vrouw een minder menselijke apotheker had getroffen of een, die simpelweg het geld niet had om haar te helpen?
Wat als...............

DAT IS DE SITUATIE IN GRIEKENLAND ANNO 2012

Na het eerder gesloten akkoord van de ministers van Financien over een lening van 130 miljard aan Griekenland hebben de banken en andere financiele instellingen ingestemd met een
schuldenruil, waarbij 100 miljard euro aan schuld wordt kwijtgescholden
Als reactie daarop heeft kredietbeoordelaar Fitch de kredietwaardigheid van Griekenland
verhoogd [2]
Dit klinkt allemaal mooi, maar dat is het in werkelijkheid niet
In feite levert Griekenland daarvoor een deel van haar soevereiniteit in , omdat het land nu
de facto onder financiele controle van het ECB en IMF komt te staan
Er komt immers een permanente aanwezigheid van de Trojka in Athene [3]
Vooral de Nederlandse minister van Financien de Jager heeft daarop aangedrongen
''"Het toezicht zal strenger zijn dan bij het IMF gebruikelijk is.", aldus deze Bewindsman [4]

Met een duivels inzicht is besloten, dat het geld wordt overgemaakt naar geblokkeerde rekeningen, om er zeker van te zijn, dat een volgende Griekse regering, die misschien minder asociaal is dan dit bezuinigingskabinet, zich ook aan de gemaakte ''afspraken'' [in feite mes op de keel chantage] zal houden [5]
Volgens deskundigen is Griekenland ''gered'', althans voor het moment.

Maar redding voor wie?
Niet voor de gewone Griekse man of vrouw, die door de door de EU-potentaten [met Duitsland voorop] geeiste bezuinigingen nog dieper in de ellende komen te verkeren
In het akkoord, dat Athene vorige week sloot met de EU is bepaald dat het minimumloon in Griekenland met 22 procent wordt verlaagd, dat jonge werknemers 32 procent van hun salaris in moeten leveren en dat er van de 800.000 ambtenaren er 150.000 zullen verdwijnen.
Ook bezuinigt de Griekse regering op de gezondheidszorg

Wanneer er wordt geschreven over de tragedie, die Griekenland nu doormaakt, heeft men het altijd over de politiek-economische aspecten
Hele beschouwingen worden eraan gewijd, of Griekenland financiele injecties moet blijven
krijgen of beter failliet kan gaan [6]
Terug naar de drachme of vasthouden aan de euro

Met klinische koelheid wordt gesproken over de ''besparingen'' die ''noodzakelijk''
zijn om de aan Griekenland verstrekte leningen terug te betalen, zonder enige aandacht
voor de humanitaire ramp, die zich nu in Griekenland voltrekt
Zonder enige aandacht voor het feit, dat de meest kwetsbaren in de samenleving
die niet verantwoordelijk zijn voor de crisis, op barbaarse wijze de rekening
gepresenteerd krijgen
Met als klap op de vuurpeil de in de pers gevoerde hetze tegen de zogenaamde ''luie
Grieken'', waarmee de mensen wordt bedoeld, die nu de rekening voor de crisis moeten betalen
Afhangende van het hetzekarakter van de betreffende krant worden de Grieken voorgesteld
als ouzodrinkende profiteurs, die leven van de miljarden, die hen goedgunstig via het Europese
reddingsplan worden geschonken

Er wordt niet bijverteld, dat volgens de statistieken van Eurostat de Grieken 40,6 uur per
week werken, het hoogste percentage binnen de 27 EU lidstaten
Dat zij drie banen hebben om de eindjes aan elkaar te knopen

Dat hardliner Duitsland, dat het meest heeft aangedrongen op de barbaarse bezuinigingen
en in zijn kielzog Nederland, vanaf de invoering van de Euro in 2001 meer dan dik aan Griekenland
hebben verdiend middels rente op uitstaande leningen en door de groei van hun export.
Griekenland heeft immers een zwakke economie, o.a. vanwege een grotere
import dan export, waardoor het een afzetmarkt is voor sterkere economieen
[7]

Gelukkig laat de Griekse bevolking de onrechtvaardige kaalslag aan bezuinigingen niet
zonder meer over zich heenkomen en heeft zich vanaf het begin van het door Duitsland
aangestuurd EU dictaat hevig verzet [8]
En het verzet zal nog toenemen

ALGEMEEN/OORZAKEN SCHULDENCRISIS

We kennen het algemene verhaal:

Eind 2007 stort de huizenmarkt in de Verenigde Staten in waarbij vervolgens ook de banken in de problemen komen. Doordat veel Amerikaanse banken hun risicovolle financiële producten ook in andere delen van de wereld hebben doorverkocht, verspreidt het betalingsprobleem in de VS zich als een olievlek over de hele financiële wereld.
Door de angst op de internationale kapitaalmarkt houden banken wereldwijd de hand op de knip. De banken verstrekken geen leningen meer aan elkaar, maar ook het bedrijfsleven kan geen kredieten meer krijgen.
Het vertrouwen in de economie daalt en de kredietcrisis ontwikkelt zich tot een brede economische crisis. [9]
In 2008 slaat de kredietcrisis over naar Europa, dat allerhande maatregelen neemt
zoals het redden van de banken [10]
Eind 2009 verdiept de Europese crisis zich in de zogenaamde ''schuldencrisis'',
waarbij Griekenland als eerste wordt getroffen [11]
Later volgen Portugal en Ierland [12]

Alledrie krijgen zij uit het Europees Noodfonds ''kapitaalinjecties''
Op schaamteloze wijze wordt daarbij vermeld, dat zij die alleen krijgen
onder voorwaarden van ''fikse bezuinigingen'' zonder enige consideratie
voor de sociaal zwakkeren, die langzaam maar zeker worden uitgehongerd [13]

DE GRIEKSE CRISIS

De uit de kredietcrisis voortgekomen Europese schuldencrisis trof Griekenland als eerste
De oorzaken zijn complex zijn en niet in twee woorden samen
te vatten

De meest simplistische voorstelling van zaken is, dat ''De Grieken'' in problemen zijn
gekomen, omdat zij boven hun
stand hebben geleefd en daarvoor nu de rekening gepresenteerd krijgen
Voor een deel is dat waar, voor een deel niet
''De Grieken'' waar het om gaat, zijn namelijk de Griekse politieke en financiele elite en niet degenen, op wie de gevolgen van de crisis nu worden afgewenteld, de gewone Griekse man en vrouw
Bovendien hebben aan dat ''boven hun stand leven'' banken dik verdiend en stond Brussel [EU]
erbij en keek ernaar [14]

a
Wanbeheer Overheid:

Het is waar, dat er sprake is van decennialang wanbeheer door de Griekse Overheid
Er waren teveel buitenlandse leningen, het Bestuur was corrupt en hield een clientele
systeem in stand, Overheidsinstanties functionneerden niet goed, politici
smeten met geld om hun electoraat te plezieren, er was een te groot Overheidsapparaat
[15] en er werd massaal belasting ontdoken
MAAR DAT WIST BRUSSEL OOK EN DIE BELASTINGONTDUIKERS WAREN NIET HET VOLK, DAT NU DOOR DRACONISCHE BEZUINIGINGEN WORDT UITGEKNEPEN, MAAR DE RIJKEN
[16]

b
De invoering van de Euro:

Ecomomische verschillen tussen de landen in de Eurozome
Griekenland verliest/Duitsland en Nederland winnen:

Evenals andere landen in de zuidas van Europa heeft, Griekenland een zwakke economie,
o.a. omdat het meer importeert dan exporteert
Hierdoor is het land een goedkope afzetmarkt voor sterkere buitenlandse Noord Europese landen zoals Duitsland en Nederland, die vooral sinds de invoering van de Euro dik aan Griekenland verdiend hebben [17]

c
De invoering van de Euro:

Geen devaluatie nationale munteenheid

Sinds de invoering van de Euro/Geen devaluatie meer mogelijk:

Dat de invoering van de Euro zwakke economieen als Griekenland
in problemen zou brengen, was van meet af aan bekend, vanwege het
onvermogen tot devaluatie

Wanneer een land met een zwakke economie in de problemen
zat VOOR DE KOMST VAN DE EURO, dan kon de nationale munt gedevalueerd worden
Na de invoering van de Euro als Europese munteenheid was dat niet mogelijk meer
en blijft zo'n land met een schuldenlast zitten [18]

d
Goldman Sachs en de wegtovering van de Griiekse Staatsschuld
Schulden trekken aasgieren aan

Zo ook de zakenbank Goldman Sachs, die een morbide spelletje met Griekenland
heeft gespeeld
Het begon in 2001 [19], toen de Griekse regering dringend iets moest doen aan de hoge
Staatsschuld, die 107 procent van het Bruto Binnenlands Product bedroeg [20], meer dan 47 procent van wat volgens EU normen was toegestaan [21]

Maar Goldman Sachs wilde wel helpen
Van de wal in de sloot

Via een financiele truc, swap genaamd [22] toverde Goldman Sachs de Griekse Staatsschuld
kunstmatig naar een lager niveau.
Het is alsof je bij het wisselloket twee keer zo veel dollars voor je euro’s krijgt, maar het verschil onder tafel wel moet terugbetalen aan de geldwisselaar. Je leent in feite geld, maar het wordt officieel niet als schuld gerekend.
Dit was vastgelegd in een geheime deal

De rente aan Goldman Sachs tikte echter keihard door en Griekenland zakte steeds
verder weg in de problemen
Toen de crisis toesloeg, zat Griekenland klem [23]
Volgens deskundigen was Eurostat, het statistiekburo van de Europese Commissie op
de hoogte van de swapdeal, maar stond erbij en keek ernaar [24]

II

ONDER CURATELE
GRIEKENLAND IN DE STRIK
REACTIE EU/DUITSLAND/EUROPEES NOODFONDS

Toen in de herfst van 2009 de volle omvang van de Griekse crisis aan het licht kwam,
sloot het net zich verder om Griekenland:
Griekenland werd drooggelegd door de markten. Het kreeg geen krediet meer en moest aankloppen bij de EU. [25]
En de prijs was hoog
Vooral onder druk van Nederland en Duitsland kwam het IMF op de proppen [26]
De Europese Noodfondsen EFSF en EFSM werden opgericht [27], die leningen verstrekten
onder zeer strenge voorwaarden, zoals te lezen is op de website van het Ministerie van
Financien [28]
Die strenge voorwaarden logen er niet om:
Fikse bezuinigingen en economische hervormingen
Maatregelen, die het Griekse volk langzaam maar zeker kapot maken

Niet alleen Griekenland, ook Ierland en Portugal krijgen steun uit de Europese
Noodfondsen [29] en ook in die landen werden wurgende bezuinigingen doorgevoerd

Die EFSF maatregelen zijn een verkapte vorm van kolonisering [30], zeker sinds de permanente aanwezigheid van de Trojka [Europese Commissie, ECB en IMF] in Athene [31]
Omdat vooral Duitsland de aanjager is van de Griekse bezuinigingen en de
onevenredig grote invloed van de Trojka, worden de
uit de Tweede Wereldoorlog daterende anti-Duitse sentimenten bij het Griekse volk
nieuw leven in geblazen
Er wordt wel gesproken
van een tweede Duitse bezetting van Griekenland [32]

III

IN DE ELLENDE GESTORT
DE GRIEKSE BEZUINIGINGEN

Om in aanmerking te komen voor geld uit het Europese Noodfonds en IMF leningen
werd de Griekse regering onder druk gezet de meest draconische bezuinigingen
door te voeren
Hierdoor daalde het begrotingstekort met 1 procent gedaald: van 10,6 procent in 2010
tot iets meer dan 9 procent, zoals op dit moment wordt geschat.

EN WELKE PRIJS MOEST HET GRIEKSE VOLK HIERVOOR BETALEN?
Rigoureuze bezuinigingen [33], met dit als gevolg:

DE ARMEN:

De officiële werkloosheid is gestegen van 11 procent tot tussen 17,7/21 procent;
De zelfmoordcijfers zijn 40 procent de hoogte in geschoten, waarmee zij de hoogste zijn van heel Europa
Veel bedrijven zijn over de kop gegaan
Dramatische toename van het aantal daklozen
De Grieks-Orthodoxe Kerk en liefdadigheidsorganisaties moeten steeds meer gratis maaltijden bereiden voor hen die nauwelijks nog geld hebben om eten te kunnen kopen
Kinderen vallen in de klassen flauw van de honger
Gehandicapten krijgen geen subsidies meer van de overheid
Duizenden jonge Grieken hebben het land hebben op zoek naar een betere toekomst elders (voornamelijk in Duitsland en Australië);

DE RIJKEN:

De rijken hebben hun geld al naar buiten Griekenland overgebracht en het belegd in belastingsparadijzen. [34]

Het is trouwens nog de vraag, of het door de EU en de collaborerende Griekse regering
opgelegde bezuinigingsmodel vanuit economisch opzicht ''werkt'', vanwege de door
de toenemende werkloosheid sterk dalende koopkracht [35]

IV
VERZET!

''“Tienduizenden mensen hebben zich vanmiddag voor het parlementsgebouw verzameld in Athene. De politie treedt hardhandig op om de menigte uiteen te drijven. Net als vorige week gebruikten agenten traangas om d de felle betogers uiteen te drijven. Nog niet eerder kwamen zoveel burgers samen in Athene om te protesteren, zo meldt persbureau AP.” [36]

Sinds de Griekse regering is begonnen met de draconische bezuinigingen, neemt
het verzet ertegen alleen maar toe.
Bij iedere nieuwe bezuinigingsronde zijn er door de vakbonden afgekondigde 24 of 48 uurs stakingen, en massademonstraties,, waarmee het Griekse volk laat zien, dat ze zich niet zonder
meer laat uithongeren [37]

Naast de gewetenloze bezuinigingen is nog een
bezwarend feit tegen de Griekse regering in te brengen:
Namelijk de voormalige samenwerking met
de extreem-rechtse partij LAOS, die werd beeindigd omdat Laos, die
om zijn eigen redenen tegen de bezuinigingen is [vernedering
van Griekenland] recentelijk stapte uit de coalitie stapte [38]

EPILOOG
EU EN GRIEKSE REGERING/PARTNERS IN CRIME

''We are determined to continue until the traitors that sell out our country and our people leave. It's either them or us!'' [39]

Volgens de Internationale Verdragen is
een Staat verplicht, te zorgen voor een goede levensstandaard en
adequate medische zorg voor zijn inwoners
Met zijn opeenvolgende bezuinigingspakketten doet de
Griekse regering precies het tegenovergestelde door
de bevolking uit te hongeren en goede medische zorg te ontzeggen

Geen wonder, dat de wanhoop toeneemt
Geen wonder, dat de zelfmoordcijfers explosief zijn toegenomen
Geen wonder, dat de protesten steeds woedender vormen aannemen

Het is onzinnig en tendentieus, de demonstranten te betitelen als ''relschoppers''
Hier is sprake van mensen, die vechten voor hun recht op een menswaardig bestaan
en dat van hun kinderen

De waarschuwingen van de Grieks Orthodoxe Kerk, dat er een humanitaire
ramp staat aan te komen [40], worden doodleuk in de wind geslagen en deze gewetenloze
regering gaat in collaboratie met de EU en financiele bonzen door
om het Griekse volk, dat niet verantwoordelijk is
voor de crisis, uit te hongeren

Hiermee maken zowel de Griekse regering als de EU en financiele bonzen zich'schuldig
aan misdaden tegen het Griekse volk en als het een humanitaire
catastrophe wordt, aan misdaden tegen de menselijkheid

Het bloed van iedere inwoner van Griekenland, die zelfmoord pleegt of overlijdt, omdat hij zijn medicijnen
niet kan betalen, kleeft aan hun handen

EEN REGERING, DIE ZIJN INWONERS TE GRONDE RICHT, VERDIENT MAAR
EEN REACTIE
TE WORDEN AFGEZET!

Het is echter te hopen, dat deze regering niet alleen wordt afgezet, maar dat de Grieken
een andere oplossing van de Griekse crisis eisen [41]

Een, waarvoor niet de armen, maar de rijken betalen!

Astrid Essed

[1]

VPRO TEGENLICHT
GOLDMAN SACHS EN DE VERNIETIGING VAN GRIEKENLAND

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Goldman-Sachs-en-de-ver...

ZIE VOOR HET BEKIJKEN OOK:
UITZENDING GEMIST

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1239996

NOS
AKKOORD OVER LENING GRIEKENLAND
21 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/artikel/343365-akkoord-over-lening-griekenland.html

RIJKSOVERHEID
CHRONOLOGISCH OVERZICHT ONTWIKKELINGEN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/chronologisch-ove...

NRC
GRIEKS PARLEMENT STEMT IN MET BEZUINIGINGSPLAN
13 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/13/grieks-parlement-stemt-in-met-bezuin...

NU.NL
DOSSIER SCHULDENCRISIS/OVERZICHT

http://www.nu.nl/schuldencrisis/

DE PERS
OVERZICHT GRIEKS SCHULDENDRAMA

http://www.depers.nl/economie/635902/Overzicht-Grieks-schuldendrama.html

[2]

NRC
GRIEKENLAND GERED VAN FAILLISSEMENT
9 MAART 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/09/858-procent-griekse-schuldeisers-ste...

DE PERS
DE ONDERNEMER
BANKEN AKKOORD SCHULDENRUIL
9 MAART 2012

http://www.deondernemer.nl/deondernemer/635925/Banken-akkoord-schuldenru...

DE PERS
GRIEKSE SCHULDENDEAL GESLAAGD
9 MAART 2012

http://www.depers.nl/economie/635895/Griekse-schuldendeal-geslaagd.html

DE PERS
DE JAGER TEVREDEN OVER GRIEKSE SCHULDENDEAL
9 MAART 2012

http://www.depers.nl/binnenland/635938/De-Jager-tevreden-over-deal.html

NU.NL
SCHULDVERLICHTING GRIEKENLAND GAAT DOOR
9 MAART 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2759226/schuldverlichting-griekenland-gaat.html

NOS
FITCH VERHOOGT GRIEKSE KREDIETSTATUS
13 MAART 2012

http://nos.nl/artikel/351180-fitch-verhoogt-griekse-kredietstatus.html

[3]

UITPERS.BE
FREDDY DE PAUW
GEEN CENT VOOR LUIE GRIEKEN
OCTOBER 2011

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3094

''februari 2012
De Europese ministers van Financiën bereiken een akkoord over het 2e steunpakket voor Griekenland. Nederland maakt zich – met succes - hard voor permanente aanwezigheid van de trojka (IMF, ECB en Europese Commissie) in Athene en voor een speciale rekening waarop het geld gestort wordt voor afbetalingen van de schuld.''

RIJKSOVERHEID
CHRONOLOGISCH OVERZICHT ONTWIKKELINGEN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/chronologisch-ove...

DE WERELD MORGEN
BRUNO TERSATO
KOLONIALISERING VAN GRIEKENLAND?
5 FEBRUARI 2012

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/05/kolonialisering-van-gri...

[4]

NOS
AKKOORD OVER LENING GRIEKENLAND
21 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/artikel/343365-akkoord-over-lening-griekenland.html

[5]

NOS
AKKOORD OVER LENING GRIEKENLAND
21 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/artikel/343365-akkoord-over-lening-griekenland.html

[6]

DE TELEGRAAF
ROB KOENDERS
UITSTEL OF AFSTEL VOOR GRIEKENLAND
16 FEBRUARI 2012

http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/robkoenders/11527478/__Uitstel_of_af...

VOLKSKRANT
ZUID-EUROPA: ERUIT OF ONDER CURATELE
HENK BROUWER EN HENK FOLMER
11 NOVEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3026140/2011/1...

[7]

INGEBORG BREUGEL
HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE
PERSEN
ARTIKEL UIT NRC
29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week...

NRC
130 MILJARD. HOE REAGEREN DE GRIEKSE EN DUITSE MANNEN IN DE STRAAT
21 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/21/een-recordbedrag-aan-noodhulp-hoe-re...

[8]

NOS
RELLEN BIJ GRIEKS PARLEMENT
7 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/artikel/338225-rellen-bij-grieks-parlement.html

NRC
ONRUST IN GRIEKENLAND-ATHENE STAAKT, STAATSSECRETARIS STAPT OP
10 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/10/weer-confrontatie-tussen-griekse-pol...

NRC
POLITIE ZET TRAANGAS IN TEGEN TIENDUIZENDEN BETOGERS
12 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/12/politie-zet-traangas-in-tegen-tiendu...

ATTAC VLAANDEREN
ERIC GOEMAN
GRIEKENLAND: RAMPSPOEDIGE SOBERHEID, SCHIPBREUK
VAN EUROPA
18 FEBRUARI 2012

http://vl.attac.be/article1841.html

PETER STORM
LANG ZULLEN ZE LEVEN, DIE LASTIGE GRIEKEN
9 FEBRUARI 2012

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2012/02/09/lang-zullen-ze-leven-...

PETER STORM
GRIEKENLAND: BEZUINIGEN, TERUGVECHTEN, NOGMAALS DE NOODZAAK
TOT SOLIDARITEIT
10 FEBRUARI 2012

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2012/02/10/griekenland-bezuinige...

PETER STORM
GRIEKENLAND: FORSE VLEUG VOLKSOPSTAND
12 FEBRUARI 2012

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2012/02/12/griekenland-forse-vle...

[9]

RIJKSOVERHEID
ONTSTAAN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/ontstaan-schulden...

[10]

RIJKSOVERHEID
EUROPESE AANPAK KREDIETCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kredietcrisis/europese-aanpak-kr...

REDDING BANKEN IN NEDERLAND
RIJKSOVERHEID
KAPITAALINJECTIES

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kredietcrisis/financiele-sector-...

[11]

RIJKSOVERHEID
KREDIETCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kredietcrisis

RIJKSOVERHEID
SCHULDENCRISIS IN EUROPA
SCHULDENCRISIS GRIEKENLAND

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/ontstaan-schulden...

[12]

RIJKSOVERHEID
FINANCIELE STEUN AAN 3 NOODLIJDENDE LANDEN

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/financiele-steun-...

[13]

''Drie landen hebben tot nu toe een beroep gedaan op de 2 tijdelijke Europese noodfondsen. Het gaat om Griekenland, Ierland en Portugal. De financiële steun aan deze landen wordt alleen verstrekt onder zeer strenge voorwaarden. Zo moeten de landen die steun ontvangen fikse bezuinigingen en economische hervormingen doorvoeren.''

RIJKSOVERHEID
FINANCIELE STEUN AAN 3 NOODLIJDENDE LANDEN

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/financiele-steun-...

[14]

INGEBORG BREUGEL
HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE
PERSEN
ARTIKEL UIT NRC
29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week...

[15]

Te groot Overheidsapparaat:
Vertaal: een te grote en logge ambtenarensector
In Derde Wereldlanden en andere landen met een zwakke economie is het creeren van
een grote ambtenarenapparaat, dat verre van effectief werkt, een manier om de
werkloosheid op te lossen
Ook wordt het door de politiek gebruikt om ''stemmen te kopem'' [clientelesysteem]

Zie ook

''Griekenland heeft nog steeds een te grote openbare sector. Decennialang hebben politici postjes bij de overheid gecreëerd in ruil voor stemmen. Veel van die functies zijn compleet overbodig. Om ze toch een raison d'être te geven, werd een heel bureaucratisch systeem in het leven geroepen.''

Bron:

DE WERELD MORGEN
GRIEKSE PREMIER PAPADIMOS LAAT ZIJN WARE AARD ZIEN
8 JANUARI 2012

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/08/griekse-premier-papadim...

[16]

INGEBORG BREUGEL
HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE
PERSEN
ARTIKEL UIT NRC
29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week...

[17]

INGEBORG BREUGEL
HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE
PERSEN
ARTIKEL UIT NRC
29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week...

''Volgens een hoofdartikel van Business Week is de euro vooral een zegen voor Duitsland, en wel om twee redenen. Ten eerste worden Duitse exporteurs door armere landen in de eurozone betaald in sterke euro’s. Dat incasseren zij liever dan drachmen, lires of peseta’s. Ten tweede heeft Duitsland door het harde sociaal beleid van de roodgroene regering van Gerhard Schröder en door het opvoeren van de productiviteit enorm aan concurrentiekracht gewonnen. Duitsland heeft nu een concurrentievoordeel op de andere landen van de eurozone. Die kunnen dit verlies aan concurrentievermogen niet meer opvangen door devaluaties. Vroeger zou de Griekse regering de drachme kunnen devalueren, zo de import afremmen en de export bevorderen, de economie terug op gang trekken en een gunstig kader scheppen om de problemen aan te pakken. Maar met de euro kan dat dus niet. De Duitsers zitten gebeiteld: zij exporteren, en het dubbel tekort op de Griekse begroting en betalingsbalans is niet hun probleem. ''

UITPERS.BE
FRANK SLEGERS
REGELS VAN GRIEKS/ROMEINS WORSTELEN GELDEN NIET VOOR GRIEKSE
WERKNEMERS
MAART 2010

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2626

[18]

''
Wanneer consumenten, in landen met minder mogelijkheden voor productiviteit, de voorkeur geven aan goedkopere en betere importproducten, dan zal de buitenlandse schuld stijgen. Tegelijkertijd verslechtert de eigen productiviteit van het land. Een land met een eigen munt, kan deze munt dan devalueren. Dat maakt importproducten duurder voor de eigen bevolking en exportproducten goedkoper voor buitenlandse kopers. De schuld zal afnemen en de productiviteit weer toenemen. Devaluaties waren heel gewoon voordat de euro begon. De euro werkt als een vaste wisselkoers. Minder productieve landen zitten als ratten in de val. Ze zullen nooit uit de schulden kunnen raken. Daarom is de weg die bewandeld wordt om deze landen met nog hogere schulden op te zadelen een vreemde en kwalijke zaak. ''

Bron:

UITPERS.BE
RUDO DE RUIJTER
ESM, EEN STAATSGREEP IN 17 LANDEN
NOVEMBER 2011

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3108

''
De splijtzwam in de Eurozone
De problemen in de Eurozone worden verder bemoeilijkt door de economische verschillen tussen de lidstaten. Meer dan een jaar geleden schreven we al: “Sinds de invoering van de euro zijn devaluaties echter geen optie meer voor de lidstaten van de Eurozone. De enige manier waarop deze landen hun competitiviteit kunnen herstellen is via kostendalingen – in de eerste plaats dus via loondalingen. Indien de conjuncturele divergentie aanhoudt, valt het niet uit te sluiten dat sommige landen zich zullen losmaken uit de eurozone”.

Bron:

VREDE.BE
NICK DESCHACHT
DE CRISIS IN DE EUROZONE: OORZAKEN EN GEVOLGEN
21 MEI 2010

http://www.vrede.be/nieuws/57-globalisering/1901-de-crisis-in-de-eurozon...

''Duitsland heeft nu een concurrentievoordeel op de andere landen van de eurozone. Die kunnen dit verlies aan concurrentievermogen niet meer opvangen door devaluaties. Vroeger zou de Griekse regering de drachme kunnen devalueren, zo de import afremmen en de export bevorderen, de economie terug op gang trekken en een gunstig kader scheppen om de problemen aan te pakken. Maar met de euro kan dat dus niet.''

UITPERS.BE
FRANK SLEGERS
REGELS VAN GRIEKS/ROMEINS WORSTELEN GELDEN NIET VOOR GRIEKSE
WERKNEMERS
MAART 2010

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2626

WIKIPEDIA
DEVALUATIE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Devaluatie

WIKIPEDIA
TIJDLIJN VAN DE EUROPESE STAATSSCHULDENCRISIS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdlijn_van_de_Europese_staatsschuldencrisis

[19]

2001:
Invoering van de Euro

[20]

VPRO TEGENLICHT
HOE GOLDMAN SACHS DE GRIEKSE STAATSSCHULD WEGTOVERT

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2012/februari/Hoe-Goldman-Sachs-staatss...

[21]

Volgens EU normen is voor een land als Staatsschuld niet meer dan 60 procent
van het BBP [Bruto Binnenlands Product] toegestaan
Het begrotingtstekort mag niet hoger zijn dan 3 procent van het BBP zijn

[22]

VPRO TEGENLICHT
HOE GOLDMAN SACHS STAATSSCHULD WEGTOVERT
7 FEBRUARI 2012

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2012/februari/Hoe-Goldman-Sachs-staatss...

[23]

VPRO TEGENLICHT
GOLDMAN SACHS EN DE VERNIETIGING VAN GRIEKENLAND

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Goldman-Sachs-en-de-ver...

[24]

VPRO TEGENLICHT
EUROSTAT: CONTROLE ALLEEN OP AFSPRAAK

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2012/februari/-Eurostat--controle-allee...

[25]

INGEBORG BREUGEL
HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE
PERSEN
ARTIKEL UIT NRC
29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week...

''De crisis in Griekenland werd mee op gang gebracht door de Europese Centrale Bank (ECB): die liet er twijfel over bestaan of banken nog leningen bij de ECB zouden krijgen met Griekse overheidsobligaties als onderpand, meer bepaald indien de internationale ratingagentschappen Grieks overheidspapier verder zouden downgraden. Zo wakkerde de ECB zelf de speculatie aan.''

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2790

[26]

IMF INTERVENTIE

''Griekenland is voor de komst van de Europese noodfondsen ondersteund met rechtstreekse leningen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de landen uit de eurozone.''

RIJKSOVERHEID
FINANCIELE STEUN AAN NOODLIJDENDE LANDEN

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/financiele-steun-...

''
Bijdrage IMF aan Europese noodfondsen
Op aandringen van Nederland heeft het IMF een belangrijke rol bij de noodfondsen. Het totale garantiepakket komt met de bijdrage van het IMF op zo’n € 750 miljard. ''

RIJKSOVERHEID
NOODMAATREGELEN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/aanpak-schuldencr...

''Griekenland werd drooggelegd door de markten. Het kreeg geen krediet meer en moest aankloppen bij de EU. Onder leiding van Angela Merkel werd het IMF erbij gehaald''

INGEBORG BREUGEL
HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE
PERSEN
ARTIKEL UIT NRC
29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week...

[27]

In juli 2012 vervangt een permanent Europees Monetair Noodfonds, ESM, het tijdelijke EFSF

EUROPA NU
OPRICHTING VAN EEN EUROPEES MONETAIR NOODFONDS

http://www.europa-nu.nl/id/viddgy7csur3/oprichting_van_een_europees_mone...

[28]

''
Financiële steun aan 3 noodlijdende landen
Drie landen hebben tot nu toe een beroep gedaan op de 2 tijdelijke Europese noodfondsen. Het gaat om Griekenland, Ierland en Portugal. De financiële steun aan deze landen wordt alleen verstrekt onder zeer strenge voorwaarden.''

RIJKSOVERHEID
FINANCIELE STEUN AAN NOODLIJDENDE LANDEN

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/financiele-steun-...

TIJDELIJKE EUROPESE NOODFONDSEN EFSF EN EFSM

RIJKSOVERHEID
NOODMAATREGELEN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/aanpak-schuldencr...

[29]

FINANCIELE STEUN AAN 3 NOODLIJDENDE LANDEN

RIJKSOVERHEID

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/financiele-steun-...

[30]

DE WERELD MORGEN
BRUNO TERSATO
KOLONIALISERING VAN GRIEKENLAND?
5 FEBRUARI 2012

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/05/kolonialisering-van-gri...

UITPERS.BE
FREDDY DE PAUW
GEEN CENT VOOR LUIE GRIEKEN
OCTOBER 2011

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3094

[31]

februari 2012
De Europese ministers van Financiën bereiken een akkoord over het 2e steunpakket voor Griekenland. Nederland maakt zich – met succes - hard voor permanente aanwezigheid van de trojka (IMF, ECB en Europese Commissie) in Athene en voor een speciale rekening waarop het geld gestort wordt voor afbetalingen van de schuld.

RIJKSOVERHEID
CHRONOLOGISCH OVERZICHT ONTWIKKELINGEN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/chronologisch-ove...

''
De [Nederlandse] minister van Financiën Kees de Jager heeft dat duidelijk niet begrepen. Nog voor de eindonderhandelingen over het reddingspakket van 130 miljard euro moesten beginnen, drong die aan op een ‘permanente aanwezigheid' van de trojka in Athene.''

Bron:

EXPRESS.BE
GRIEKS AKKOORD IS EEN TWEEDE VERDRAG VAN VERSAILLES
22 FEBRUARI 2012

http://www.express.be/business/nl/economy/grieks-akkoord-is-een-tweede-v...

[32]

NRC
130 MILJARD. HOE REAGEREN DE GRIEKSE EN DUITSE MANNEN IN DE STRAAT
21 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/21/een-recordbedrag-aan-noodhulp-hoe-re...

[33]

''In het akkoord dat Athene vorige week sloot met de EU is bepaald dat het minimumloon in Griekenland met 22 procent wordt verlaagd, dat jonge werknemers 32 procent van hun salaris in moeten leveren en dat er van de 800.000 ambtenaren er 150.000 zullen verdwijnen.''

Bron:

NRC
GRIEKS PARLEMENT STEMT IN MET BEZUINIGINGSPLAN
13 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/13/grieks-parlement-stemt-in-met-bezuin...

[34]

DE WERELD MORGEN
GRIEKSE PREMIER PAPADIMOS LAAT ZIJN WARE AARD ZIEN
8 JANUARI 2012

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/08/griekse-premier-papadim...

NRC
VIJF VRAGEN OVER DE NIEUWE NOODSTEUN AAN GRIEKENLAND
20 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/20/vijf-vragen-over-de-nieuwe-noodsteun...

VOLKSKRANT
BEZUINIGINGSMEDICIJN IS DODELIJK VOOR DE GRIEKEN
2 FEBRUARI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3152120/20...

VOLKSKRANT
DUIZELINGWEKKENDE GRIEKSE BEZUINIGINGEN: EEN OVERZICHT
20 FEBRUARI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7264/Schuldencrisis/article/detail/319002...

VOLKSKRANT
GRIEKENLAND GAAT MAALTIJDEN OP SCHOLEN VERSTREKKEN
31 JANUARI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3145920/20...

THE WALL STREET JOURNAL
GREEK CUTS ERODE LIVELIHOODS
23 AUGUSTUS 2011

http://online.wsj.com/article/SB1000142405311190332790457652449405846495...

[35]

''''Er is echter een groot probleem gerezen: het recept werkt niet. Hoe drastischer de Griekse regering bespaart, hoe minder inkomsten ze heeft. Door al die besparingen kunnen veel Grieken uiteraard minder besteden. In 2010 daalde de economische activiteit met 4,5 %, dit jaar wordt dat minstens evenveel en de vooruitzichten voor 2012 zijn somber. Dus minder geld voor de staatskas en geen afbouw van de schulden. Met en rente van meer dan 20% op langlopende rekeningen wordt die afbouw toch al moeilijk.''

Bron:

UITPERS.BE
FREDDY DE PAUW
GEEN CENT VOOR LUIE GRIEKEN
OCTOBER 2011

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3094

Het is al tot in den treure gezegd en herhaald. Met een soberheidsbeleid, met minder begrotingsmogelijkheden en meer sociale inleveringen valt er niet aan de crisis te ontsnappen. Net zoals in de derde wereld zal de groei stilvallen en zal de sociale ellende toenemen. De plannen van Griekenland en Ierland, waar nota bene het IMF aan heeft meegewerkt, kunnen zo goed als zeker niet worden uitgevoerd. Hun schuldenlast zal moeten geherstructureerd worden.''

Bron:

UITPERS.BE
FRANCINE MESTRUM
SNOEIEN IN HET ALGEMEEN BELANG
APRIL 2011

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2969

[36]

NRC
ATHENE ZET TRAANGAS IN TEGEN TIENDUIZENDEN BETOGERS
12 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/12/politie-zet-traangas-in-tegen-tiendu...

[37]

PETER STORM
GRIEKENLAND: BEZUINIGEN, TERUGVECHTEN, NOGMAALS DE NOODZAAK
TOT SOLIDARITEIT
10 FEBRUARI 2012

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2012/02/10/griekenland-bezuinige...

VERZET!

NRC
ONRUST IN GRIEKENLAND-ATHENE STAAKT, STAATSSECRETARIS STAPT OP
10 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/10/weer-confrontatie-tussen-griekse-pol...

NRC
ATHENE ZET TRAANGAS IN TEGEN TIENDUIZENDEN BETOGERS
12 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/12/politie-zet-traangas-in-tegen-tiendu...

GREEK HOSPITAL NOW UNDER WORKER'S CONTROL
5 FEBRUARI 2012

http://libcom.org/blog/greek-hospital-now-under-workers-control-05022012

[38]

DE REDACTIE.BE
LAOS PARTIJ IS UIT DE GRIEKSE REGERING GESTAPT
10 FEBRUARI 2012

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/schuldencrisis/120210_lao...

[39]

GREEK HOSPITAL NOW UNDER WORKER'S CONTROL
5 FEBRUARI 2012

http://libcom.org/blog/greek-hospital-now-under-workers-control-05022012

[40]

VOLKSKRANT
BEZUINIGINGSMEDICIJN IS DODELIJK VOOR DE GRIEKEN
2 FEBRUARI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3152120/20...

[41]

UITPERS.BE
DE FINANCIELE CRISIS EN DE EUROPESE UNIE
FRANK SLEGERS
SEPTEMBER 2010

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2790

SOCIALISME.NU
GRIEKSE ARBEIDERS WILLEN EEN SCHULDSANERING VAN ONDERAF
4 NOVEMBER 2011

http://socialisme.nu/blog/nieuws/19969/griekse-arbeiders-willen-een-schu...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech