Presentatie hulpgids 'basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning'

Nieuws, gepost door: Antiorde op 21/03/2012 03:10:56

Wanneer: 21/03/2012 - 22:32

Op de internationale dag tegen racisme hebben enkele maatschappelijke organisaties de hulpgids Paspoort van Amsterdam; basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning gepresenteerd op het stadhuis.Petra Schultz van het ASKV was de eerste spreker en één van de initiatiefnemers van de hulpgids. Ze legde bondig de positie uit van mensen zonder papieren in onze samenleving en de verdere criminalisering daarvan, maar verwees vooral op de rechten die zij hebben en op het belang om kennis over deze rechten te verspreiden onder deze mensen alsook onder zorg- en hulpverleners.

Vervolgens aandacht voor de gast Anthony, die bijna tien jaar geleden uit Liberia naar Nederland is gekomen. In 2006 is zijn asielaanvraag afgewezen, maar hij hoopt nog steeds op een verblijfsvergunning, al weet hij niet hoe hij die moet krijgen.

Met onregelmatig werk als kapper en steun van vrienden, weet hij amper te overleven. Zonder slaappillen kan hij niet slapen en heeft hij daarnaast last van nachtmerries. Angst om opgepakt te worden door de politie is groot. Zelfs zo groot dat, mocht hij slachtoffer worden van een misdrijf, niet naar de politie durft om aangifte te doen; bang om dan het land uitgezet te worden.

Daarna was het de beurt aan burgemeester Van der Laan om een exemplaar van het Paspoort van Amsterdam te ontvangen en gaf in een reactie aan dat Amsterdam niet mee zal doen aan de 'illegalenquotum' om 4800 illegalen op te pakken: "Amsterdam heeft, en ik meen het in iedere vezel, een zeer humaan politiekorps. Wij zijn erg tegen het quotumbeleid."

Ahum, nu weten daklozen en krakers in de hoofdstad inmiddels wel hoe 'humaan' dat politiekorps is. Veel waarde moet er dan ook niet gehecht worden aan de mooipraterij van de burgervader.

Na zijn toneelstukje vertelde een aantal medewerkers uit onder meer de vakbond, medische zorg en het onderwijs over hun ervaringen met mensen zonder papieren en wat hierin de rechten zijn van deze mensen. Afsluitend werd de hulpgids uitgedeeld aan alle aanwezigen.

Paspoort van Amsterdam

Mensen zonder verblijfsvergunning, ongedocumenteerden, mensen zonder papieren, illegalen; allemaal aanduidingen voor een groep die formeel niet in Nederland mag zijn maar die er wél is en die ook belangen en rechten heeft.

Het Paspoort van Amsterdam beschrijft de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning en geeft adressen in Amsterdam waar ze terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteuning. Ook beoogt deze gids betrokken hulp- en dienstverleners in Amsterdam te informeren over het feit dat ook mensen zonder verblijfsvergunning geholpen kunnen -en soms moeten- worden.

We hopen dat de inhoud van dit paspoort ertoe leidt dat het voor ongedocumenteerden en hulpverleners helder is welke zorg en diensten kunnen worden gevraagd en geboden. Dit om de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning in Amsterdam te waarborgen.

- ASKV / Steunpunt Vluchtelingen
- Dokters van de Wereld
- Wereldhuis

Voor meer info over Paspoort van Amsterdam: Basisrechten@ASKV.nl

- AntiordeWie: 
nn

bizar dat zoiets nu pas bedacht wordt ...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech