Illegalen quotum voor politie

Nieuws, gepost door: nn op 19/03/2012 03:10:55

Wanneer: 19/03/2012 - 22:13

Leve dit kabinet. Illegalen Quotum !!
Bron nieuwsuur

"Oppositie kwaad over quotum
Gerd Leers Gerd Leers NOS
Toegevoegd: maandag 19 mrt 2012, 13:36

Bijna de voltallige oppositie wil tekst en uitleg van de ministers Gerd Leers van Immigratie, Integratie en Asiel en Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie over afspraken die ze hebben gemaakt met de politie. De bewindslieden willen dat de politie dit jaar 4800 illegalen aanlevert bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV).

Nieuwsuur spreekt met Adriana van Dooijeweert (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken), Gerrit van de Kamp (Politievakbond ACP), Jos Wienen (burgemeester van Katwijk en voorzitter van asielcommissie VNG) en Geesje Werkman van Kerk in Actie.

Joel Voordewind (CU): "Wordt er een prijs gezet op het hoofd van iedere illegaal? Laat de politie criminelen gaan vangen". Ook PvdA, SP, D66 en Groen Links verzetten zich tegen de nieuwe afspraken die de ministers met de politie hebben gemaakt.
Jacht

Hulporganisaties vrezen een jacht op illegalen. Zoals Kerk in Aktie: "Dat betekent dat ze daar ook op gaan jagen. En dat moet ook wel want 4800 illegalen, dat zijn er een heleboel hoor", zegt Geesje Werkman van Kerk in Aktie. "Er zijn geen 4800 criminele ongedocumenteerde vreemdelingen te vinden".

Volgens de organisatie heeft Leers onlangs nog precies het tegendeel beweerd: "We hebben 3 keer met de minister aan tafel gezeten vorig jaar en hij heeft steeds verzekerd 'nee dat ga ik niet gebruiken, ik ga niet achter ongedocumenteerden aan, ik ga niet achter illegalen aan, het gaat zelfs alleen maar om de criminelen" , zegt Werkman.
Uitgeprocedeerde illegalen

Uit de afspraken met de politie blijkt dat niet alleen criminele of overlast gevende illegalen opgepakt moeten worden, maar ook bijvoorbeeld uitgeprocedeerde illegalen.
Inspanning

Het betekent een forse extra inspanning voor de politie. Want uit cijfers, in handen van Nieuwsuur, blijkt dat de politie de afgelopen jaren veel minder illegalen aanhield en overdroeg aan de DTenV. In 2011 waren dat er 3530 en in 2010 zijn 4355 illegalen overgedragen. De ministers willen nu dat de politie 10 procent meer illegalen opspoort dan in 2010: dus 4800.
Core business

Politievakbond ACP is benieuwd waar de agenten vandaan gehaald moeten worden om die 4800 mensen op te pakken: : "Wij denken dat de collega's de laatste jaren hard gewerkt hebben om te zorgen dat de mensen die illegaal zijn en de criminaliteit veroorzaken en de veiligheid bedreigen, op te pakken. Dat is natuurlijk de core business van de politie. En daar moet ook de nadruk liggen. En nog eens 10 procent daarop met dezelfde mensen of met minder, ja dat zien wij niet gebeuren", aldus voorzitter Gerrit van de Kamp.
Geen probleem

Minister Gerd Leers ziet daar geen probleem. "Dan moet men maar herschikken of het efficiënter doen. Dat is ook de afspraak die we hebben gemaakt: ga nou kijken of het efficiënter kan", aldus Leers. "We hebben de vreemdelingenpolitie, we hebben de gewone politieman. En vroeger was het allemaal verdeeld: de 1 deed dit, de ander deed dat en wij hebben nu gepleit dat ook de gewone politieman op straat actief is in het oppakken van illegalen. We gaan ze ook helpen, ze krijgen ook middelen daarvoor, dat wil zeggen dat ze veel sneller kunnen kijken of iemand illegaal is of niet".
Heksenjacht

Burgemeester Jos Wienen (CDA) van Katwijk, en voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt het terecht dat het kabinet iets doet aan de illegalenproblematiek maar waarschuwt voor een heksenjacht: "Er zijn mensen hier in dit land die sowieso al weinig mogelijkheden hebben en daardoor al erg kwetsbaar zijn. Als daar ook nog eens een keertje een soort heksenjacht op gaat ontstaan dan wordt het helemaal gevaarlijk. En dan wordt het ook steeds moeilijker om ook de hulpverlening, die er voor deze mensen is, te geven", stelt Wienen.
Bonnenquotum

Van de Kamp verwondert zich zeer over de opstelling van het kabinet. Minister Opstelten schafte vorig jaar nog de bonnenquota af, maar komt nu wel met een quotum voor illegalen: "Het is raar dat je het ene quotum afschaft en het andere invoert. En wat nog belangrijker is: draagt dit allemaal wel echt bij aan de veiligheid .Want als ik naar de documenten kijk die er onder liggen dan is het op de criminele onderdelen hartstikke duidelijk maar dat laatste stukje, mensen die illegaal zijn, die niet uitgezet kunnen worden, ja de vraag is hoe groot is het veiligheidsprobleem daar nu direct?" aldus Van de Kamp.
Reactie ministerie

Lees hieronder de verklaring van het ministerie van Immigratie, integratie en asiel voor het feit dat de vreemdelingenpolitie in 2011 minder illegalen heeft opgepakt dan in voorgaande jaren.

In 2011 deden zich twee bijzonderheden voor waardoor minder vreemdelingen instroomden in het terugkeerproces.

- Eind 2010 oordeelde de Raad van State dat de huidige wetgeving van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) onvoldoende was om het effect van grenscontrole te voorkomen. Het eerste halfjaar van 2011 kon er daardoor slechts zeer beperkt worden gecontroleerd. Op 1 juni 2011 is de wetgeving aangepast en zijn er beperkingen in frequentie en intensiteit vast gelegd in het Vreemdelingenbesluit. Vanaf dat moment konden er wel weer MTV-controles plaatsvinden, maar met name op luchthavens en in treinen zijn minder controles toegestaan dan in de jaren hiervoor. De cijfers voor het MTV zullen hierdoor over 2011 lager uitvallen dan de jaren hiervoor.

- Daarnaast heeft ook de verlate implementatie van de Europese terugkeerrichtlijn geleid tot een aantal problemen bij het bewerkstelligen van gedwongen terugkeer. Sinds de inwerkingtreding van de richtlijn op 24 december 2010 toetsten de rechters rechtstreeks aan de richtlijn, terwijl de Nederlandse wet en dus de uitvoering daarmee niet geheel overeenstemden. Een aantal uitspraken heeft geleid tot een forse inperking van de mogelijkheden om vreemdelingen die in de illegaliteit werden aangetroffen in bewaring te stellen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de uitspraak van de Raad van State van 9 november 2011 (zaaknummer 201106883/1/V3), waarin werd geoordeeld dat bij gebrek aan in de wetgeving vastgelegde criteria voor het aannemen van een risico op onderduiken, een vreemdeling die in de illegaliteit wordt aangetroffen in beginsel eerst een termijn moet krijgen voor zelfstandig vertrek. Als gevolg hiervan konden vreemdelingen die sindsdien in de illegaliteit werden aangetroffen en die niet al eerder waren aangezegd Nederland te verlaten, in veel gevallen niet in bewaring worden gesteld, en moest van een aantal vreemdelingen dat reeds in bewaring was gesteld de bewaring worden opgeheven.

Nu de wetgeving ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn van kracht is geworden zullen de mogelijkheden om tot inbewaringstelling over te gaan naar verwachting weer toenemen. Zo zijn in het Vreemdelingenbesluit criteria opgenomen op basis waarvan kan worden aangenomen dat er een risico is op onderduiken oftewel onttrekking aan het toezicht, op basis waarvan een termijn voor zelfstandig vertrek kan worden onthouden, en dus kan, waar dit proportioneel is, direct worden overgegaan tot inbewaringstelling.Wie: 
nn

kan dit weg wegens knip en plak van nieuwssite en de walgelijke teojuiching van dit NSB gedrag bovenaan het artikel?


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech