zaterdag esm protest den haag

Aankondiging, gepost door: nn op 16/03/2012 03:03:46

Waar: maliveld, den haag, Netherlands (GPS lat: 52.070498 lon: 4.300700)
Wanneer: 17/03/2012 - 03:38

Op zaterdag 17 maart wordt in Den Haag een landelijke protestdag georganiseerd, tegen het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM). Malieveld, 12.30 uur. Hieronder meer over het ESM!

Op zaterdag 17 maart wordt in Den Haag een landelijke protestdag georganiseerd, tegen het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM). Malieveld, 12.30 uur. Hieronder meer over het ESM!

Programma:

12:30; muziek en opening van het protest

- tocht naar het Ministerie van Financiën, dat zal worden omgedoopt tot het
Ministerie van Alternatieven

- tocht naar het Plein, waar 'onze leiders' zullen worden toegesproken

- terug naar het Malieveld alwaar:
sprekers!
muziek!
debat! dit zal een interactief debat zijn, met (EU) inbreng mogelijk via
de chat en twitter.
meer muziek!

18:00; afsluiting
Tot daar! Neem vooral ook borden en doeken mee!

--

De feiten: wat is het ESM?
Het ESM is een noodfonds voor en door zeventien Europese landen. Het ESM-verdrag is dusdanig opgesteld, dat er geen sprake meer is van democratie, maar van machtsmisbruik en de afschaffing van nationale zelfbeschikking.

Een samenvatting van het verdrag, dat vorig najaar door alle deelnemende parlementen (ook Nederland) werd goedgekeurd:
het ESM mag geld van een Europees land eisen en het ESM mag zelf beslissen hoeveel dat is. (9.1 en 9.2)
Dat land moet dan binnen zeven dagen aan die eis voldoen, zonder dat het land erover mag onderhandelen of discussiëren. (Artikel 9.3)
Het ESM hoeft geen verantwoording af te leggen over wat het met geld doet; ze mogen er ook mee hoog-risico-beleggingen mee doen. (Artikel 24.3)
Het ESM is gemachtigd mens-onterende hervormingen door te voeren in de deelnemende landen, zonder dat die landen daar iets over te zeggen hebben. (Artikel 12)
Het ESM is juridisch volledig onschendbaar. (Artikel 32)
De ministers van Financiën (dus ook De Jager) gaan zitting nemen in de ESM-Raad. Daar verdienen zij hun salaris belastingvrij.

Op 17 maart protesteren we tegen dit democratisch onaanvaardbare verdrag. Het ESM krijgt onevenredig veel macht en alle middelen om er misbruik van te maken. Het protest is niet tegen economisch beleid of het realiseren van stabiliteit. We protesteren tegen het pure machtsmisbruik.

We zijn geen economen, we zijn geen experts. Maar we zijn ook niet dom. We zien dat het Europees Stabiliteits Mechanisme te schandalig is om zomaar aan ons voorbij te laten gaan. Dit verdrag kunnen we niet accepteren en daarom laten we op de 17de onze stem horen.
We hopen dat je dat inziet en vragen je om diezelfde overweging te maken.

Kijk op www.occupyede.nl voor het volledige persbericht, het volledige ESM-verdrag en andere belangrijke info.

--

On Saturday March 17th a national protest will be held in The Hague, against the European Stability Mechanism (ESM). Malieveld, 12:30.

The facts: what is the ESM?
The ESM is an emergency funding programme by and for seventeen European countries. The ESM-treaty has been designed in favor of power abuse rather than democracy, and means the end of national sovereignity.

The treaty in short, which has been approved by all participating parliaments (including the Netherlands) at the end of last year:
- The ESM may demand money from European countries and the ESM is allowed to decide for itself how much is needed. (9.1 and 9.2)
- That country then has to fulfill that demand within seven days, without any negotiation or discussion. (9.3)
- The ESM do not have to answer to anyone about what happens to the money; they're allowed to make high-risk investments. (24.3)
- The ESM have the power to put into practice humanly degrading reforms in partaking countries, without any interference from the countries themselves. (12)
- The ESM enjoys complete immunity. (32)
The ministers of Finance (including our De Jager) will take a seat in the ESM Board of Governors. There they will recieve a salary exempt from taxes.

On March 17th we will hold a protest against this democratically unacceptable treaty. The ESM are recieving an irrational amount of power and all means to abuse it. The protest is not against economic policy or the realisation of stability. The protest is against the pure abuse of power.

We're not economers, we're not experts. But we're not stupid either. We can see that the European Stability Mechanism is too ludicrous to just let it pass. We cannot accept this treaty and that's why we're making our voices heard on the 17th.
We hope you can see why and hope you'll consider to do the same.

Verspreid vooral het woord; zorg dat mensen het woord ESM herkennen!
flyer: http://i39.tinypic.com/eiwisw.jpg (aangepast naar Den Haag)
poster: http://i42.tinypic.com/msioi8.png

teken ook deze petitie http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag.
Youtube (EN) http://youtu.be/gls3pO-94b4
Youtube (NL) http://youtu.be/Lf0O0sm664M

ESM tear-off flyers in Dutch or English
ESM afscheurflyers in Nederlands en Engels
EN: http://i42.tinypic.com/10pq7mc.png
NL: http://i42.tinypic.com/2z8orxv.png

Tags: 17 maart den haag esm

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech