Persbericht Ontruimingsgolf 01-11-11

Nieuws, gepost door: persgroep op 01/11/2011 11:06:49

Waar: Amsterdam Oost, Netherlands (GPS lat: 52.350505 lon: 4.923809)
Wanneer: 01/11/2011 - 06:14

Deze dinsdag 1 november worden weer een groot aantal kraakpanden in Amsterdam ontruimd. De krakers zijn woedend over de ontruimingen. Door het ontruimingsbeleid van burgemeester Van de Laan worden panden leeg opgeleverd aan speculanten. Door dit cadeau van Van der Laan kunnen de speculanten de panden weer teruggooien in een eindeloze carrousel van leegstand, antikraak en speculatie.

Heb je nieuws over de ontruiming? Bel indymedia dispatch: 06-84937423

The Making Of: http://vimeo.com/31442395Als bijlage bij dit persbericht wordt een lijstje meegestuurd met enkele van de meest in het oog springende panden op de ontruimingslijst. Hierbij in het kort de verhalen aangaande de geschiedenis en toekomst verwachtingen van deze te ontruimen panden.

Maar de ontruimingen van de kraakpanden staan niet op zichzelf. Er worden meer cadeautjes gegeven aan huisjesmelkers en speculanten. Sinds 1 oktober
2011 zijn de zogenaamde Donner-punten van kracht die een huurverhoging van €125 euro inhouden bovenop de puntentelling van iedere huurwoning. Dit om huurprijzen meer ‘marktconform’ te krijgen. Particuliere huisjesmelkers en woningcorporaties vragen schaamteloos de maximaal redelijke huurprijs
inclusief de Donner-punten. Woningzoekenden en doorverhuizers worden hierdoor geconfronteerd met een veel duurdere en daarom nog veel minder
toegankelijke Amsterdamse woningmarkt. In plaats van dat Van der Laan en Wethouder Wonen Ossel op hoge poten verhaal gaan halen bij de landelijke
politiek of in ieder geval de corporaties een draai om de oren geven zwijgen ze.

Als dit het idee is van Van de Laan en zijn neo-liberale pvda, vvd en groenlinks kliek over een sociale stad dan moet de burgemeester maar gewoon weer vastgoedadvocaat worden. Of beter nog, terug donderen naar Den Haag en niet meer terugkomen. Dan kan hij daar samen met Jop Cohen kwijnend op de maat van het doodzieke hart van de sociaal-democratie de internationale gaan zingen in een bejaardentehuis.

De krakers ondertussen zullen dwars door het geweld van ontruimingen, huurverhogingen en vertrutting heen blijven knokken tegen woningnood en speculatie. Voor een stad van iedereen!

-------------------------------------------------------------------------------------------------
voor meer informatie bel de krakerspersgroep: 06-45395133
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier een kleine greep uit de panden op de lijst:

Uiterwaardenstraat 285 / 291
Dit pand is afgelopen zaterdag door de krakers vrijwillig verlaten. Dit nadat de krakers samen met de huurders , verenigd in een bewonerscommissie, hebben gewonnen. Dit gedeeltelijk gekraakte bejaardenhuis was eigendom van speculant Frieschriedt BV. De plannen van deze speculant werden door bewonersverzet gedwarsboomd waarna Frieschiedt BV het pand doorverkocht aan corporatie Stadgenoot, deze corporatie heeft aangekondigd de woningen terug te brengen in de sociale huur. Dit was voor de krakers aanleiding de woningen te verlaten. Afgelopen zaterdag hebben de krakers de sleutels van de woningen symbolisch overhandigd aan de bewonerscommissie. Met taart en muziek vierden zij samen hun winst.
https://www.indymedia.nl/node/201

Verder gaat het om de kraakpanden in de Linnaeusstraat, de Vrolikstraat, de Derde Oosterparkstraat en de Swammerdamstraat.

Linnaeusstraat (70 I, II, III en 72 II)
In de Linnaeusstraat werd twee jaar geleden gekraakt nadat de woningen jaren leeg hadden gestaan terwijl de eigenaar op de woningen speculeerde. Behalve de woningnood van de woongroep die de huizen betrok, was het doel van de kraak om de woningen terug in de sociale-huursector te krijgen. De krakers wonnen na de kraak de rechtszaak tegen de eigenaar omdat de rechter bevond dat de huizen waarschijnlijk leeg zouden blijven na ontruiming. Alle pogingen van de woongroep om tot een huur- of andere overeenkomst te komen, wees de eigenaar van de hand. Van plannen met het pand is bovendien nog altijd geen sprake. De gemeente ontruimd hier dus voor leegstand.
Vrolikstraat
http://linnaeus.puscii.nl/

Swammerdamstraat (Koetshuis)
Krakers bezetten afgelopen zomer het oude koetshuis in de Swammerdamstraat uit protest tegen de manier waarop een groepje vastgoedspeculanten sinds 2004 met het monumentwaardige pand omspringt. Het koetshuis is sinds 2004 doorverkocht tussen verschillende vastgoed holdings voor steeds hogere bedragen (van 560.000 in 2004 tot 874.000 in 2008) zonder dat er onderwijl iets gebeurde met het gebouw. Verschillende holdings vroegen bouw- en sloopvergunningen aan, zonder daadwerkelijk aan de slag te gaan. De huidige eigenaar vroeg in 2009 twee keer een bouwvergunning aan voor exact hetzelfde bizarre nieuwbouwplan dat dus twee keer werd afgewezen door de Welstandscommissie. Sindsdien laat de eigenaar niets meer van zich horen. Begin dit jaar werd een professionele wietplantage ontmanteld in het pand. Na de kraak riep de woongroep de deelraad op om afgegeven bouw- en sloopvergunningen terug te trekken, het gebouw formele bescherming te bieden zodat het monumentstatus kan verkrijgen en ervoor te zorgen dat het pand weer in structureel, betaalbaar woongebruik wordt genomen, door de krakers dan wel andere woningzoekenden. Door de ontruiming van het koetshuis wordt deze hele procedure ondermijnd en krijgen de schimmige vastgoedspeculanten alle mogelijkheid het pand te verminken, te laten verkrotten, of nog langer op te speculeren.
http://sw12.squat.net/
http://www.speculanten.nl/node/203

Eind 2009 vroegen een aantal huurders van de Vrolikstraat 268-296, kraakgroep Oost om enkele lege woningen in hun blok te komen bezetten. De eigenaren hadden een splitsingsvergunning aangevraagd om de huurwoningen in de toekomst te kunnen verkopen. Vervolgens overtraden de eigenaren de overlegwet, gaven de huurders geen inzicht in opgevraagde funderingsrapporten en weigerden de tot dan toe vrijwillige Gedragscode Splitsen te ondertekenen die huurdersrechten regelt. Daarnaast zetten de eigenaren vervelende antikrakers in het pand en werd huurders beloofd dat zij bij vertrek stadsurgentie konden krijgen, wat niet waar te maken bleek. Dankzij de kraak werd er voldoende media- en politieke aandacht gevestigd op de situatie, zodat de eigenaren overgingen tot meer normale onderhandelingen met de bewonerscommissie, en tevens de gedragscode ondertekenden. Inmiddels bijna twee jaar verder wordt echter nog steeds geen eerlijk spel gespeeld. Kort geleden nog vroegen de eigenaren een pijldatum aan om met renovatie te beginnen waarbij het voor de benodigde 70% instemming van de huurders de leegstaande woningen als ja-stemmers meetelde. Helaas honoreerde wethouder Thijs Reuten deze gang van zaken echter. Kortom, de strijd in de Vrolikstraat is nog niet gestreden, en door ontruiming wordt de positie van de huurders ten opzichte van hun wetovertredende huiseigenaar enkel verzwakt.
https://www.indymedia.nl/nl/2009/11/63516.shtml

Derde Oosterparkstraat (’t Blijvertje)
Ook in de Derde Oosterparkstraat werd gekraakt na verzoek van de bewonerscommissie daar, vier jaar geleden. Dit gebeurde nadat woningbouwcorporatie Ymere de sloop van de 60 sociale huurwoningen met bijzondere 19e eeuwse gevels had aangekondigd. De inspraakprocedure was op z'n zachts gezegd ambivalent verlopen, en bewoners kwamen in opstand. Na de kraak werden er samen met architecten alternatieve plannen opgesteld om de originele panden te behouden, maar die werden door Ymere direct van tafel geveegd. Ondertussen startten de krakers cultureel buurtcentrum 't Blijvertje, waar veel buurtbewoners van genoten. Ymere beloofde samen met het stadsdeel om een legale locatie te vinden voor 't Blijvertje, maar kwam deze belofte, net als vele andere, niet na. Nu dat ontruiming van de Derde Oosterparkstraat op handen is, betekent dit dat Ymere vrij baan krijgt om de historische gevels te slopen en de sociale huur te vervangen door koopwoningen en huur in de vrije sector.
http://slimblijven.nl/

Het is duidelijk dat de antikraakwet een flinke steun in de rug is voor wetovertredende huiseigenaren, speculerende vastgoedkartels en megalomane woningbouwcorporaties. De dupe zijn niet alleen de krakers die actie voeren tegen deze entiteiten, maar vooral ook de huurders die slachtoffer worden van de genoemde praktijken, en tevens iedere Amsterdammer die hecht aan historische stadsbouw. De overheidsorganen zouden aan de kant moeten staan van de groepen burgers die zich verzetten tegen speculatie, het schenden van huurrechten en de ondermijning van betaalbare huurvoorzieningen in de stad. Echter, met de antikraakwet in de hand worden zij verder in het nauw gedreven in een poging dergelijk doeltreffend activisme de stad uit te bannen.

Tijdlijn:

07:20 Politie aanwezig op de Linnaeusstraat en bereid zich voor
07:30 Politie is binnen in de Linnaeusstraat, binnengekomen via 72
07:50 Politie lijkt nog bezig te zijn op 72.
08:00 Politie is binnen op Linnaeusstraat 70
08:40 Politie is nog bezig op de Linnaeusstraat 70 en heeft veel moeite met de krakers te verwijderen.
08:50 Politie maakt zich klaar om naar het volgende pand te gaan en de krakers in het pand door een paar bratra eenheden te verwijderen.
09:00 ME is opgesplitst en zijn nu onderweg naar de Vrolikstraat
09:20 Politie is binnen in de Vrolikstraat
09:34 Grote wolken komen uit de linnaeusstraat, gaat er heftig aan toe.
09:50 Politie gestopt op Linnaeusstraat met zagen, krakers zitten nog vast, politie weet geen raad. Vrolikstraat 290hs is opengezaagd.
10:00 Politie gaat door met 'zagen' op de Linnaeusstraat, veel 'rook' uit het raam.
10:15 Brand en Traangas dienst (BraTra) lijkt het te hebben opgegeven voor de Linnaeusstraat, krakers zitten nog binnen.
10:30 Tot nu toe nog geen enkel pand ontruimd, politie nu bezig met Vrolikstraat.
10:40 Politie is weer bezig met het proberen los te krijgen van de krakers op de Linnaeustraat, ze lijken er veel moeite mee te hebben.
11:00 Deel van Lineausstraat leeg getrokken, maar niet geheel. Politie Bezig op de Swammerdamstraat
11:20 Linnaeusstraat nog altijd niet ontruimd, politie lijkt niet veel verder te komen met het loskrijgen van de krakers.
11:20 Ontruiming door BraTra bij Swammerdamstraat vastgelopen, er is nu een Arrestatie Team naar binnen gestuurd. Politie die buiten staat heeft een mooi kleurtje erbij gekregen.
11:30 BraTra nogaltijd bezig bij de Lineausstraat, nu met een betonboor. Een BraTra en een ME bus aanwezig daar.
11:35 Vrolikstraat nogaltijd vastgeketend en niet ontruimd!
12:00 Zowel Vrolikstraat, Swammerdamstraat en Linnaeusstraat nog altijd niet ontruimd. Politie lijkt krakers niet los te krijgen.
12:15 Sumatrastraat, 3 busjes aangekomen, 2 weer verder gegaan en een aantal stillen. Politie beld bij de buren aan om via de tuin naar binnen te gaan.
12:16 BraTra nog niet begonnen op Swammerdamstraat, politie arresteerd mensen op straat voor geen idee en de vastgeketenden binnen worden getrapt door de politie/ME
12:20 Directe oproep van de groep op de Swammerdamstraat om naar het pand te komen wegens mishandeling van de lockers binnen! Alle steun nodig.
12:25 Er worden mensen gearresteerd wegens niet tonen van ID-kaart bij Swammerdamstraat
12:30 Na meer dan 5 uur heeft de BraTra nog altijd de krakers niet los, in de Linnaeusstraat zijn ze met 8+ man bezig en hebben ze nog altijd niet meer dan een flinke hap uit het olievat weten te halen. Laten weer nieuw gereedschap aankomen, slijpschijven op.
12:38 Groep van 20 mensen was naar de swammerdamstraat gekomen, ME heeft de straat leeg geveegd, de meeste politie/ME lijkt nu op de swammerdamstraat te zijn.
12:50 Op de Linnaeusstraat is een kraker losgemaakt uit de Lock-On, BraTra gaat verder met de volgende.
13:02 Swammerdamstraat nog afgesloten, politie ook nog druk bij de Vrolikstraat met het verwijderen van krakers.
13:15 Linnaeusstraat 70-72 is ontruimd. Eerste arrestant vrijgelaten, tweede kraker is ook vrij.
13:17 Politie maakt groepsfoto bij de Lock-On
13:20 Sumatrastraat, politie staat nog te wachten, BraTra is al wel binnen maar wacht nog op materiaal
13:30 Sumatrastraat afgesloten, BraTra komt aan in de Vrolikstraat, samen met mensen van 'Ruitenheer'.
13:50 Swammerdamstraat is nu daadwerkelijk ontruimd, na meer dan 4 uur.
14:05 Politie circus onderweg naar de 3e Oosterparkstraat('t Blijvertje)
14:10 Politie aangekomen in de 3e Oosterparkstraat
14:13 De politie vordert de krakers om weg te gaan bij de 3e Oosterparkstraat
14:18 2 waterkanonnen aanwezig bij 3e Oosterparkstraat, uit het pand word een rode vloeistof gespoten en er worden rookbommen gegooit, waterkanon spuwt water terug.
14:30 Politie gaat nu naar binnen bij het pand op de 3e Oosterparkstraat (Na het nodige breekwerk)
14:35 Eigenaar Swammerdamstraat 12 gespot bij Vrolikstraat ontruiming
14:37 BraTra nog altijd bezig bij de Vrolikstraat, buren zijn gemixt over het gebeuren (voor en tegen)
14:46 Vrolikstraat word afgezet met geblindeerde hekken, mensen mogen niet meer toekijken.
14:50 Grote hoeveelheid rook bij de 3e Oosterparkstraat
15:15 Zover bekend zijn er 3 tot nu toe arrestaties gedaan bij de Swammerdamstraat, waarvan 1 voor niet tonen van ID.
15:25 Alles in de 3e oosterparkstraat is ontruimd, behalve het 't Blijvertje.
15:40 Zowel Sumatrastraat, Vrolikstraat als 't Blijvertje zijn nog niet ontruimd. De Ambulance in de Vrolikstraat is afgelost.
15:50 2 Krakers uit de Lock-On zijn uit het pand verwijderd op de Vrolikstraat
16:19 De 2 bezetters van de Vrolikstraat 278 zijn op vrije voeten
16:20 Momenteel is de BraTra bezig met het verweideren van de bezetters uit Vrolikstraat 290
16:20 De 2 bezetters van de Swammerdamstraat hebben zich na mishandeling door de ME losgelaten en zijn ook vrij.
16:40 Vrolikstraat 290 is ontruimd, en de bezetters zijn al vrij.
16:50 Het ontruimingscircus is momenteel bij de Sumatrastraat.
16:55 De spullen om te slijpen worden nu het pand naar binnen gebracht.
17:15 Bij de Sumatrastraat staan momenteel alleen nog maar 2 BraTra bussen en geen ME.
18:30 Bij de Sumatrastraat is de BraTra nog altijd bezig, het pand is dus nog altijd niet ontruimd.
18:50 De Sumatrastraat is nog altijd niet ontruimd, maar de groep aldaar vraagt wel voor versterking.
20:17 Sumatrastraat is ontruimd, de bezetters zijn gearresteerd, waarheen is vooralsnog onduidelijk

Belangrijke oproep van de Arrestanten Groep!

Momenteel is er bij de Arrestanten Groep veel onduidelijkheid over welke arrestanten vrij zijn en welke nog vast zitten, dus als je vrij bent gekomen of je weet dat vrienden van je nog vast zitten (of dat je ze hebt gezien worden opgepakt!) bel dan zo snel mogelijk de AG nog, zonder duidelijkheid is het alleen maar moeilijker voor de AG om mensen die daadwerkelijk vastzitten te helpen. Het nummer van de AG is 06-42413496.

Tags: amsterdam kraken ontruimingsronde


Wie: 
nn

Het is al begonnen?
Ik hoor de heli ergens boven de stad..
Sterkte iedereen en pas op jezelf en elkaar. Het systeem wordt alleen maar grimmiger.Wie: 
nn

Feest is inmiddels begonnen op de Lineusstraat. Weg is al afgezet.Wie: 
nn

Kom allen kijken op de Linnaeusstraat!Wie: 
piet de etherpiraat

En we hebben geluid! Radio Patapoe ter plekke! Bel ook je nieuws door: 020-4122969
Online te volgen via: http://icecast.freeteam.nl/patapoe.m3u
Voor de analogen onder ons: 88.3 FMWie: 
nn

Me is binnen op de linneusstraat

Wie: 
nn

De M.E. is binnen in de panden aan de Lineusstraat waar zij op krakers binnen gestuit zijn die verzet bieden en op de een of andere manier niet zomaar uit de panden te halen zijn.Wie: 
nn

Volgens At5 zitten er twee krakers vastgeketend in de panden aan de Linaeusstraat.
Volgens de ME duurt het wel een tijdje voordat ze deze los gaan krijgen.
http://www.at5.nl/artikelen/70715/ontruimingsrondje-me-verzamelt-in-linn...Wie: 
nn

Stillen/arrestatieeenheden/politie in burger zijn in de auto gestapt en onderweg naar een andere lokatie.Wie: 
nn

De M.E. heeft zich opggesplitst omdat er geen vooruitgang lijkt te zitten om de vastgeketende krakers los te krijgen. M.E. gaat nu naar de Vrolikstraat.Wie: 
nn

http://www.112meldingen.nl/

09:24:17 01-11-11 Melding : 13-103 A2 AMSTERDAM LINNAEUSSTRAAT 70 RIT:76
Regio : 13 : [AMS] Amsterdam-Amstelland
Urgentie : O O O : MIDDEL
Eenheden : 0120998 : Monitorcode Ambulancepost Amsterdam Amstelland
: 0120103 : Ambulance-13-103 GGD Amsterdam

ambulance is ingeschakeld voor lock-onWie: 
nn

Patapoe is NIET meer aanwezig in Oost?!Wie: 
nn

http://www.rtvnh.nl/nieuws/67231/Ontruiming%20van%20kraakpanden%20in%20A...

enkele foto's van de ontruiming.

Station Amsterdam Amstel is inmiddels ook al ontruimd (heeft er natuurlijk niks mee te maken, maar het stond wel grappig op de nieuwswebsite)Wie: 
nn

foto's: Linneusstraat

Foto: 


Wie: 
dinges

Ondertussen in het Verenigd Koninkrijk:
http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/01/parliament-square-squatters-...Wie: 
nn

Straat helemaal blauw/geel,,, al kwartiertje bezig met deurWie: 
ANTIORDE

Swammerdamstraat. Omstanders werden hardhandig de straat uit geduwd door stillen, voordat de ME ging ontruimen.

Foto: 


Wie: 
nn

wat is er aan de hand bij 't (AF!!!)blijvertje? ik zag het wel langskomen op foto's maar ik zie niks over de derde oosterparkstraat.Wie: 
nn

Stillen gearriveerd bij de 3de OosterparkstraatWie: 
nn

Foto's ontruiming Swammerdamstraat 12

Foto: 


Wie: 
nn

vermoedelijk minimaal 8 arrestaties volgens RTV N-H. Weet niet wanneer ze dat geplaatst hebben en of het nog up to date is.

http://www.rtvnh.nl/nieuws/67231/Ontruiming+van+kraakpanden+in+Amsterdam+
4 audio artikelen ookWie: 
nn

Me nog steeds aanwezig in de Vrolijkstraat, er worden nu hekken rond het pand geplaatst.Wie: 
ArrestantenGroep

We hebben zojuist vernomen dat er 3 mensen zijn gearresteerd bij de ontruiming van de Swammerdamstraat. 1 van hen is buiten aangehouden vanwege het niet tonen van ID.

de communicatie betreffende (het aantal) arrestaties loopt op het moment verre van soepel. Mocht je nog iemand missen of meer informatie voor ons hebben; wij zijn bereikbaar op 06 42 41 34 96.
------------------
We just heard that 3 people were arrested at the eviction of the Swammerdamstraat. 1 of them was arrested on the street for not showing ID.

unfortunately, the communication about (the number of) arrestees is not the best at the moment. If you miss someone of have more info for us, please contact us on 06 42 41 34 96Wie: 
AO

ME sprint de Swammerdamstraat in voorafgaand aan de ontruiming

Blauwe gluiperdWie: 
AO

.

Foto: 


Wie: 
nn

Me binnen bij t blijvertjeWie: 
ArrestantenGroep

We hebben zojuist vernomen dat de twee arrestanten die in het pand aan de Swammerdamstraat zijn aangehouden net zijn vrijgelaten.

-----

We just heard that the two people who were arrested in the Swammerdamstraat have been released.Wie: 
nn

Bij ontruiming Vrolijkstraat Extern bedrijf ingeschakeld:
www.ruitenheer.nl - 'Hulp bij Calamiteiten'

"Ruitenheer: een geluk bij een ongeluk
Aan het ergste denken is ons vak, zodat u zich met een gerust hart kunt wijden aan uw vak. En als het er op aankomt, regelen wij alles zodat uw bedrijf nooit meer schade oploopt dan strikt noodzakelijk."

WILT U DE BEDRIJFSSTILSTAND ZOVEEL MOGELIJK BEPERKEN? 0800-RUITENHEER !“of 0800-7848364337”

---

Bratra lukte het niet om de Lock-On's los te krijgen dat ze een Extern bedrijf inschakelen??

Overigens nog Ambulance personeel(?) en veel ME aanwezig.

Foto: 


Wie: 
persgroep

2e Persbericht Ontruimingsgolf 01-11-11

Vandaag dinsdag 1 november 16.30 is de poltie na 10 uur nog altijd bezig
een aantal kraakpanden in Amsterdam Oost met veel machtsvertoon te
ontruimen. De krakers geven met hun succesvolle verzet een duidelijke
boodschap af: er worden geen sleutels overgedragen voor leegstand, antikraak
en speculatie! Dit in tegenstelling tot de burgemeester die zich, als voormalig
vastgoedadvocaat voor onder meer de in opspraak geraakte directeuren van
woningcorporaties Rochdale en de Key, aan de zijde van de vastgoedsector schaart.

update:
Linnaeusstraat na 6 uur ontruimen ontruimd. geen arrestanten.
Vrolikstraat na 9 uur ontruimen nog niet geheel ontruimd, geen arrestanten.
Swammerdamstraat, 3 arrestanten, 2 arrestanten alweer vrijgelaten.
Derde Oosterparkstraat (Blijvertje) ontruimd, geen arrestanten.
Sumatrastraat nog niet ontruimd.

Maar de ontruimingen van de kraakpanden staan niet op zichzelf. Er worden
meer cadeautjes gegeven aan huisjesmelkers en speculanten. Sinds 1 oktober
2011 zijn de zogenaamde Donner-punten van kracht die een huurverhoging van
€125 euro inhouden bovenop de puntentelling van iedere huurwoning. Dit om
huurprijzen meer ‘marktconform’ te krijgen. Particuliere huisjesmelkers en
woningcorporaties vragen schaamteloos de maximaal redelijke huurprijs
inclusief de Donner-punten. Woningzoekenden en doorverhuizers worden
hierdoor geconfronteerd met een veel duurdere en daarom nog veel minder
toegankelijke Amsterdamse woningmarkt. In plaats van dat Van der Laan en
Wethouder Wonen Ossel op hoge poten verhaal gaan halen bij de landelijke
politiek of in ieder geval de corporaties een draai om de oren geven
zwijgen ze.

Als dit het idee is van Van de Laan en zijn neo-liberale pvda, vvd en
groenlinks kliek over een sociale stad dan moet de burgemeester maar
gewoon weer vastgoedadvocaat worden. Of beter nog, terug donderen naar Den
Haag en niet meer terugkomen. Dan kan hij daar samen met Jop Cohen
kwijnend op de maat van het doodzieke hart van de sociaal-democratie de
internationale gaan zingen in een bejaardentehuis.

De krakers ondertussen zullen dwars door het geweld van ontruimingen,
huurverhogingen en vertrutting heen blijven knokken tegen woningnood en
speculatie. Voor een stad van iedereen!Wie: 
nn

waar is op dit moment handig om naar toe te komen om te ondersteunen?


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

BraTra druk aan het zagen in de Linnaeusstraat.

Foto: 


Wie: 
nn

ME/Bratra is nog steeds bezig aan de Sumatrastraat. Er is behoefte aan steun. Kom erheen!Wie: 
nn

hoe het er rond 10:15 uitzag in de Linnaeusstraat

Foto: 

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Om 13:17 maakte de BraTra dus z'n groepsfoto...

Foto: 


Wie: 
nn

Nog wat foto's

Foto: 


Wie: 
nn

nog meer foto's

Foto: 


Wie: 
DGL

Na een aantal uren is zojuist de Sumatrastraat ontruimd.Wie: 
Arrestanten Groep Amsterdam

We hebben zojuist vernomen dat de 2 bezetters van de Sumatrastraat zijn gearresteerd, helaas weten we (nog) niet waar ze heen zijn gebracht.

-------

We just heard that the two occupiers from Sumatrastraat have been arrested. Unfortunately we don't know (yet) which police station they have been brought to.Wie: 
nn

betekent dat dat hiermee de ontruimingsgolf ten einde is gekomen? of zijn ze nog ergens bezig?Wie: 
nn

http://www.parool.nl/parool/nl/3764/KRAKEN/article/detail/3006906/2011/1...

volgens nieuwsberichten 11 arrestaties, 3 nog vast, en:

''De politie meldde eerder dat de ME op drie locaties op verzet stuitte. Daar hadden krakers zich vastgeketend. De arrestanten worden verdacht van huisvredebreuk, openlijke geweldpleging en belemmering.''

maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre dit juist isWie: 
nn

Article in english about the 1/11/11 eviction wave in Amsterdam

http://squat.net/2011/11/01/amsterdam-persistent-resistance-at-the-01-11...Wie: 
Arrestanten Groep Amsterdam

Vanochtend is door de advocaat bevestigd dat de 2 arrestanten, van gister avond in de Sumatrastraat, in cellencomplex Zuid-Oost zitten; beide is kraken ten laste gelegd. Zodra er meer info is wordt deze uiteraard gepost.

---

This morning the lawyer confirmed that the 2 arrestees, the occupiers of the Sumatrastraat, are in cellencomplex Zuid-Oost; both have been charged with squatting. As soon as there is more info we will post that.Wie: 
buurtbewoner

Ze stelen je huis, ze slaan erop los, en ze pissen in de tuin van de buren...
Stillen proberen op eigen houtje de gekraakte etages aan de 3e oosterparkstraat (Blijvertje) te bereiken via het bouwterrein aan de achterkant (Vrolikstraat). Nadat een grote rookbom in dezelfde tuin voor wat spektakel had gezorgd zijn ze uiteindelijk maar weer afgedropen. Losers.

Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

linnaeusstraat

Foto: 
Wie: 
nn

swammerdamstraat

Foto: 


Wie: 
A
Foto: 


Wie: 
Arrestanten Groep Amsterdam

De twee arrestanten zitten nogsteeds in cellencomplex Zuid-Oost en zijn vandaag in verzekering gesteld, waarschijnlijk worden ze morgen of vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.

-

The two arrestees are still in cellencomplex Zuid-Oost and have been put into custody today, they will probably be arraigned tomorrow or friday.Wie: 
A

Video. Politie sloopt krakers uit pand
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/11/video_politie_probeert_krak...Wie: 
Arrestanten Groep Amsterdam

de advocaat heeft zojuist bevestigd dat de twee arrestanten van de sumatrastraat vrijdag worden voorgeleid. Hoe laat is nog onbekend.

--------

The lawyer just confirmed that the two arrestees of the sumatrastraat will be arraigned on friday. What time that will be is unknown.Wie: 
nn

vrolikstraat

Foto: 


Wie: 
nn

moet natuurlijk derde oosterparkstraat zijn.Wie: 
ke

From the morning and late evening...

http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157628030992766/

Foto: 


Wie: 
nn

Wakker worden met 'Ze staan voor de deur!' is in zo'n situatie nooit prettig, maar dankzij al het gevorder en gedreig met geweld van tevoren was er nog genoeg tijd voor WC-bezoek en een sjekkie. Na eventjes was de BraTra binnen, duidelijk verrast. Na enig ontzettend succesvol onderzoek met camera'tjes ('Volgens mij is het gewoon een buis hoor, nee hoor het zijn twee buizen.' en 'Voor zover ik kan zien zitten ze helemaal niet vast.' en 'Hij heeft alleen een stuk fietsband om z'n arm.') probeerden ze ons eerst los te krijgen door ons te paaien. Ons werd een interview op AT5 aangeboden, die dan naar boven zouden komen, in ruil voor de plechtige belofte dat we onszelf los zouden maken. Dit aanbod is afgewezen. Voordat ze begonnen met zagen en boren werden een aantal branddekens opgehangen, om te voorkomen dat ze vanaf de overkant gefilmd zouden worden. (Hah!) Dit zagen gebeurde vrij lomp. Met voorhamers en kleinere hamers gewoon wat op de lock-on slaan, waarbij mijn arm twee keer geraakt werd omdat ze uitschoten, en werd een grote diamantslijper gewoon in de lock-on gezet zonder dat het hun geheel duidelijk was waar onze armen precies zaten, een van hen dacht dat we in 1 lange buis zaten onze armen. Verder was de BraTra vriendelijk, eerlijk is eerlijk. Ook viel het mij op dat ze helemaal niet voorbereid waren. Er stond geen tweede BraTra team paraat (een is nodig om de panden open te breken), er werd ons verteld dat die hun spullen nog moesten inpakken, en bovendien was er geen betonschaar aanwezig, zodat het nog een kwartier kostte nadat ze bij mijn bandje konden komen. Eenmaal buiten werd ik in een arrestantenbus geplaatst, en naar het politiebureau daartegenover gebracht, een ritje van 40 meter. Toen ik uitstapte, werd mij verteld dat ik mocht vertrekken. Argwanend vroeg ik of 'ie dat meende, waarna hij mij m'n spullen overhandigde en dat bevestigde. Snel liep ik weg, een tikkeltje paranoide. Vooral omdat ze mijn ID niet hadden, slechts een verzonnen naam. Wat is dat toch met Amsterdam dat ze mensen in lock-ons (Schijnheilig-ontruiming hetzelfde verhaal) niet oppakken? Waarom laten ze mensen zonder ID de ene keer lopen, en gaan ze de andere keer massaal de vreemdelingendetentie in? Waarom zijn er een aantal vrijgelaten en twee opgepakt en vervolgd? Vragen, vragen. In ieder geval wil ik de mensen van het pandje waar ik daarna opgevangen werd bedanken!Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech